vertrekpunt n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vertrekpunt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Vertrekpunt - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Vertrekpunt. i.o.v. Het Kennisnetwerk HRM Grote Bedrijven 5 onderwerpen in 2009/2010: Generatie Einstein Sociale Netwerken Internal Branding Anticyclisch investeren Het nieuwe werken Het Nieuwe Werken resultaat: Besliswijzer/navigatietool voor HRM professionals. Routevoorbereiding.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vertrekpunt' - lavi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vertrekpunt
Vertrekpunt
 • i.o.v. Het Kennisnetwerk HRM Grote Bedrijven
 • 5 onderwerpen in 2009/2010:
  • Generatie Einstein
  • Sociale Netwerken
  • Internal Branding
  • Anticyclisch investeren
  • Het nieuwe werken
 • Het Nieuwe Werken resultaat:
  • Besliswijzer/navigatietool voor HRM professionals
routevoorbereiding
Routevoorbereiding
 • Bepaal waar Het Nieuwe Werken aan moet bijdragen

gedeelde visie op basis van definitie Dik Bijl en factor4 index

zie o.a. Veldhoen, Bright & Company en dit filmpje

 • “Het Nieuwe Werken is een visie om werken effectiever, efficiënter maar ook plezieriger te maken voor zowel de organisatie als de medewerker. Deze visie kan worden gerealiseerd door vernieuwing van fysieke werkplek(ken), de organisatiestructuur en cultuur, de managementstijl en de mentaliteit van de kenniswerker en zijn manager”

Bricks

Bytes

Behaviour

 • Fysiekewerkomgeving
 • Gebouw
 • Werkplek
 • Virtuele (werk)omgeving
 • IT
 • Mentalewerkomgeving
 • Mens
 • Organisatie
 • Management
navigatietool
Navigatietool
 • Hulp bij implementatie van Het Nieuwe Werken.
 • Focus op de HR Professionals.
 • 7 verschillende HR terreinen
  • Performance Management
  • Resourcing
  • HR Services
  • Leiderschap
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Organisatiecultuur
  • Opleiden

beheer

favorieten

favorieten beheer
Favorietenbeheer

PerformanceManagement

HR

Services

Resourcing

Leiderschap

Arbeids-voorwaarden

Opleiden

Cultuur en Organisatie

Beheer

favorieten

performance management

Toelichting

Definitie

Rol HRM

Nuttigeplaatsen

Performance Management
definitie

Performance Management

 • “Performance Management is het sturen van een organisatie en haar medewerkers op concrete vooraf overeengekomen doelstellingen.”
Definitie
toelichting 1 4

Performance Management

 • Traditioneel : “command en control”
  • Het kunnen vaststellen wat de performance van een medewerker is, bijvoorbeeld bij routinematige arbeid aan de hand van zijn aanwezigheid en inspanning.
  • De manier waarop we werk organiseren, inrichten, aansturen, uitvoeren en belonen is nauwelijks mee veranderd met de technologie in loop der jaren. Dick Bijl ,‘Het nieuwe werken”
Toelichting (1/4)
toelichting 2 4

Performance Management

 • Het traditionele performance systeem bestaat niet meer in de 21ste eeuw. (Henny van Egmond)
 • Kennismedewerkers moeten met name intrinsiek gemotiveerd zijn om hun werk te doen. Om dat te bereiken hebben medewerkers 3 dingen nodig (Dan Pink)
  • Autonomie
  • Mastery
  • Purpose
Toelichting(2/4)
toelichting 3 4

Performance Management

 • minimaal aantal regels
 • Verantwoordelijkheid vastgelegd in resultaatafspraken
 • Visie/ambitie, structuur en cultuur met elkaar verbonden
 • Resultaatafspraak is ‘linking pin’ naar collectieve ambitie van de organisatie en houvast van manager en medewerker in hun onderlinge relatie.
Toelichting(3/4)
toelichting 4 4

Performance Management

 • Sturen op performance
 • Heldere, meetbare doelstellingen
 • Medewerker krijgt autonomie bij uitvoering doelstellingen
Toelichting(4/4)
rol hrm 1 2

Performance Management

 • verbinding tussen de strategie, structuur en cultuur
 • medewerker en zijn of haar capaciteiten centraal
 • Kritische succesfactor: met elkaar tot het gewenste doel te komen.
Rol HRM (1/2)
rol hrm 2 2

Performance Management

 • HRM kan helpen bij:
  • Formulering concrete, samenhangende doelstellingen
  • Ontwikkeling ondersteunende Instrumenten
  • Onderzoek: wat is de strategie van de eigen organisatie? Past daar het Nieuwe werken in? Hoe zijn we als HR georganiseerd?
Rol HRM (2/2)
nuttige plaatsen 1 2

Performance Management

 • Cases
  • Rabobank Unplugged
  • Philips WorkPlace Innovation
  • SNS Reaal
  • KPN
Nuttigeplaatsen (1/2)
nuttige plaatsen 2 2

Performance Management

 • Literatuur/sites
  • Aan de slag met het nieuwe werken. Dick Bijl (2009)
  • Henny van Egmond
  • Werken20
  • Het nieuwe werken blog
  • Ted
  • Businesslinks
Nuttigeplaatsen (2/2)
resourcing

Nuttigeplaatsen

Toelichting

Rol HRM

Definitie

Resourcing
definitie1

Resourcing

 • Resourcing is het binnenhalen, boeien en binden van medewerkers
Definitie
toelichting 1 2

Resourcing

Binnenhalen van medewerkers

 • Generatie YNieuwe toetreders op de arbeidsmarkt. Hebben een voorkeur voor organisaties die Het Nieuwe Werken hebben geïmplementeerd.
 • Andere generatiesVinden dat Het Nieuwe Werken voordelen oplevert. De grotere flexibiliteit van werken speelt daarin een belangrijke rol.
Toelichting (1/2)
toelichting 2 2

Resourcing

Boeien en binden van medewerkers

 • Zeer belangrijk door krimpende arbeidsmarkt
 • Een sterk employer brand helpt om de juiste medewerkers binnen te halen en houden.
  • Gebondenmedewerker, verbondenaanindentiteit en missie van organisatie.
  • Geboeidemedewerker, geboeid door de organisatie, het leukewerk, succes op de markt, arbeidsvoorwaardenetc.
Toelichting (2/2)
rol hrm

Resourcing

 • Vaststellen en opbouwen van het employer brand. Wat voor werkgever wil je zijn en hoe communiceer je dat op de arbeidsmarkt?
 • Vaststellen van de (gewenste) verhouding gebonden en geboeide medewerkers binnen een bedrijf. De wervingsaanpak kan daarop aangepast worden.
Rol HRM
nuttige plaatsen 1 21

Resourcing

Tips:

 • Interpolis: gebruikt bij werving een assessment waarin getoetst wordt of toekomstige medewerkers voldoen aan hun generieke competentieprofiel: resultaatgedreven­heid, klantgerichtheid, ontwikkelingsgerichtheid en autonomie.
 • Buddy Systeem : Koppel nieuwe medewerkers aan een mentor of buddy zodat zij een vast aanspreekpunt hebben in de kennismaking met de organisatie en de manier van werken. Automatische aanspreekpunten in de vorm van collega’s bij wie je op de kamer zit bestaan vaak niet meer.
Nuttigeplaatsen (1/2)
nuttige plaatsen 2 21

Resourcing

Websites:

 • Over de medewerker 2.0: www.werken 2.0.nl
 • Ervaringen van generatie Y medewerker:
  • www.hetnieuwewerkenblog.nl
  • www.deverbondenmedewerker.nl
  • www.flexibelwerken.nl

Boek:

 • De geluksfabriek, M. Bruel en C. Colsen, 1998
Nuttigeplaatsen (2/2)
hr services

Nuttigeplaatsen

Toelichting

Rol HRM

Definitie

HR Services
definitie2

HR Services

 • Met HR Services worden de administratieve en dienstverlenende taken bedoeld die te maken hebben met HR.
Definitie
toelichting 1 3

HR Services

Omvat o.a.:

 • Salarisadministratie
 • Kern HR-administratie
 • Added Value HR administratie
 • Subsidies
Toelichting (1/3)
toelichting 2 3

HR Services

Goedeorganisatie HR Services essentieel

 • Altijd en overal toegang tot relevante info
 • Gestandaardiseerde en geautomatiseerde processen
  • Employee Self Service (ESS)
  • Manager Self Service (MSS)
Toelichting (2/3)
toelichting 3 3

HR Services

Servicemodellen

 • Hosted Delivery
 • Managed Delivery
 • Full Delivery
Toelichting (3/3)
rol hrm1

HR Services

 • Minder administratie geeft meer ruimte voor kernactiviteiten
 • Efficiënt inrichten van administratieve en dienst- verlenende processen
 • Ondersteuning management bij informatiemanagement en verandertrajecten
Rol HRM
nuttige p laatsen

HR Services

 • Kluwer
  • Workshop werken in papierloos kantoor
 • Nieuwe werken Blog
  • Casanova was een echte informatiewerker
Nuttigeplaatsen
leiderschap

Nuttigeplaatsen

Toelichting

Rol HRM

Definitie

Leiderschap
definitie3

Leiderschap

 • Leiderschap (een greep uit de vele definities)
  • De enige definitie van een leider is: iemand met volgers. Peter Drucker
  • Het proces van overtuiging en voorbeeld dat een individu (of leiderschapsteam) of een groep in gang zet om actie te ondernemen die gericht is op het doel van de leider of de gedeelde doelen van iedereen.John Gardner
Definitie
toelichting

Leiderschap

 • Hoofdtypen van Leidinggeven:
  • Op afstand
  • Op basis van Vertrouwen
Toelichting
rol hrm 1 21

Leiderschap

 • Begin bij het begin : Topmanagement moet overtuigd zijn!
 • Analyseer huidige leiderschapsstijl.
 • Inspireer door gesprekken over het nieuwe gedachtegoed
 • Stel de organisatie als geheel centraal: de medewerker, manager, klant.
Rol HRM (1/2)
rol hrm 2 21

Leiderschap

 • Pak het integraal aan, niet alleen vanuit IT, HRM of communicatie.
 • Voorkom kloof tussen manager (nieuwe stijl) en medewerker (oude stijl).
 • Vind het wiel niet opnieuw uit; gebruik best practices.
 • Wees alert op ‘oud’ management
Rol HRM (2/2)
nuttige p laatsen1

Leiderschap

 • Defensie (afdeling HRM)leiderschap in dynamische omgevingenhttp://www.managersonline.nl/
Nuttigeplaatsen
arbeidsvoorwaarden

Nuttigeplaatsen

Toelichting

Rol HRM

Definitie

Arbeidsvoorwaarden
definitie4

Arbeidsvoorwaarden

 • Afspraken tussen werkgever en werknemer, waaronder de werknemer bereid is zijn arbeidsprestatie te leveren.
 • De Arbo regelgeving is vastgelegd in de Arbeidsomstandigheden wet.
Definitie
toelichting1

Arbeidsvoorwaarden

 • Het Nieuwe Werken (individuele flexibiliteit) en huidige arbeidsvoorwaarden (collectieve afspraken) vaak moeilijk met elkaar te verenigen
 • Arbo wetgeving bepalend
Toelichting
rol hrm2

Arbeidsvoorwaarden

 • Onderhandelen voor een flexibele CAO, passend bij Het Nieuwe Werken
 • Handhaving van de Arbo regels bij flexibel werken
Rol HRM
nuttige plaatsen 1 3

Arbeidsvoorwaarden

Praktische tips /ervaringen

 • Rabobank (Rabo Unplugged). Rabo Unplugged zegt dat het de keuze van de medewerker is of hij thuis werkt. Het is geen verplichting (er is altijd een werplek op kantoor) en dus kan hij ook zelf verantwoordelijk zijn voor een goede inrichting van de werkplek thuis.
 • Microsoft. Bij Microsoft ontvangen medewerkers een maandelijkse toelage voor de inrichting van de ‘mobiele werkplekken’. Daarnaast is er voorlichting en arbo-ondersteuning.
Nuttigeplaatsen (1/3)
nuttige plaatsen 2 3

Arbeidsvoorwaarden

Websites Arbeidsvoorwaarden

 • “CAO wasstraat” : sociaal innovatieve cao.http://www.ncsi.nl/caowasstraat/
 • “Van onderhandelen naar samenwerken” : CAO 2.0 http://www.hs-a.eu/CAO2.0.pdf
 • “medewerkers in wisseldiensten”http://www.tno.nl/content.cfm?context=markten&content=product&laag1=52&laag2=226&item_id=1302
Nuttigeplaatsen (2/3)
nuttige plaatsen 3 3

Arbeidsvoorwaarden

Websites Arbo regelgeving

 • Arboportaalwww.Arboportaal.nl
 • Taskforce Mobiliteitsmanagement.http://www.tfmm.nl/
Nuttigeplaatsen (3/3)
cultuur en organisatie

Definitie

Toelichting

Rol HRM

Nuttigeplaatsen

Cultuur en Organisatie
definitie5

Cultuur en Organisatie

 • Organisatiecultuur wordt vaak omschreven als een optelsom van de symbolen, waarden, helden en rituelen van een organisatie.
Definitie
toelichting2

Cultuur en Organisatie

 • De manier waarop mensen in een organisatiemet elkaar omgaan is van groot belang om het nieuwe werken succesvol in de organisatie te kunnen implementeren.

Deze kernwaarden zijn hierbij de sleutel:

  • Vertrouwen
  • Samenwerken
  • Resultaatgerichtheid
Toelichting
rol hrm 1 22

Cultuur en Organisatie

Aannamebeleid

 • Ontwikkelen van een selectietoets waarin wordt beoordeeld of nieuwe medewerkers bij de kernwaarden van de organisatie passen

Beoordelingssystematiek

 • Ontwikkelen van een systematiek waarin medewerkers beoordeeld op de kernwaarden die voor het nieuwe werken van belang zijn
Rol HRM (1/2)
rol hrm 2 22

Cultuur en Organisatie

Coaching management

 • Managers begeleidenin het aansturen van medewerkers op het gewenste gedrag
Rol HRM (2/2)
nuttige plaatsen

Cultuur en Organisatie

Cultuurcheck

 • Het ontwikkelaarsgilde

Literatuur

 • Dik Bijl – aan de slag met het nieuwe werken
 • Thomas Malone – the future of work
 • Stephen M.R. Covey/Rebecca R. Merryll – the speed of trust
 • Marlies Harlaar/Peter Burgerjon – Succesvol servant leadership
Nuttigeplaatsen
opleiden

Nuttigeplaatsen

Toelichting

Rol HRM

Definitie

Opleiden
definitie6

Opleiden

 • Onder ‘Opleiden’ verstaan we de systematische ontwikkeling van kennis, vaardigheden en gedrag die iemand nodig heeft om bepaalde taken adequaat uit te voeren.
Definitie
toelichting 1 41

Opleiden

 • Nieuw opleidingsbeleid afstemmen op:
  • Strategie/beleid organisatie
  • Plaats- en tijdgebondenheid werkzaamheden
  • Behoefte verschillende doelgroepen
  • Bestaande opleidingen & methodieken
  • Aanbod huidige Suppliers
Toelichting (1/4)
toelichting 2 41

Opleiden

 • Verschillende doelgroepen
  • HR Professional
  • Manager
  • Medewerker
Toelichting (2/4)
toelichting 3 41

Opleiden

 • Fases
  • Het invoeren van Het Nieuwe Werk
  • Gedurende Het Nieuwe Werken (Een leven lang leren)
Toelichting (3/4)
toelichting 4 41

Opleiden

Opleidingsthema’s

 • KennisSystemen, Wettelijke mogelijkheden, Theorie mbt Verandermanagement
 • VaardighedenCompetentieontwikkeling , Leiderschap, Werkstijlen, Werk-privé balans
 • CommunicatieInspiratiesessies, Informatiesessies
Toelichting (4/4)
rol hrm3

Opleiden

 • Zorgen voor een goede ‘learning’ organisatie
 • Begeleiden bij definiëren opleidingsvraag
Rol HRM
nuttige plaatsen 1 22

Opleiden

Boeken

 • Joop Swieringa, Jacqueline Jansen‘Gedoe komt er toch’

Trainingen en symposia

 • Kluwer: training Het Nieuwe Werken in het papierloze kantoor
 • Schoevers: training voor implementatie van HNW
Nuttigeplaatsen (1/2)
nuttige plaatsen 2 22

Opleiden

Tips andere bedrijven

 • Interpolis: Assessment dag voor alle nieuwe medewerkers
 • Rabobank: Werkwijze voor HR gericht op ‘Uitdagen & faciliteren’
 • ABN Amro: Campagne voor mdw’s: ‘vertrek eens na de file’
 • Microsoft: werkafspraken MT: ‘hoe vaak ze elkaar moeten zien’
Nuttigeplaatsen (2/2)