slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
THERE IS / THERE ARE PowerPoint Presentation
Download Presentation
THERE IS / THERE ARE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

THERE IS / THERE ARE

115 Views Download Presentation
Download Presentation

THERE IS / THERE ARE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Bor. THERE IS / THERE ARE

  2. 1 V té váze není žádná voda. 2 Na horách není žádný sníh. 3 V tvém domácím úkolu nejsou žádné chyby. 4 V naší knihovně nejsou žádné francouzské knihy. 5 Na náměstí není žádný kostel. There isn´t any water in the vase. In the vase there isn´t any water. There isn´t any snow in the mountains. In the mountains there isn´t any snow. There aren´t any mistakes in your homework. In your homework there aren´t any mistakes. There aren´t any French books in our library. In our library there aren´t any French books. There isn´t a church in the square. In the square there isn´t a church. Bor.

  3. 1 Na té nástěnce nejsou žádné plakáty. 2 V cukřence není žádný sníh. 3 V té tělocvičně není žádná trampolína. 4 V ledničce nejsou žádná vajíčka. 5 V té knížce nejsou žádné obrázky. There aren´t any posters on the notice board.On the notice board there aren´t any posters. There isn´t any sugar in the sugar bowl.In the sugar bowl there isn´t any sugar. There isn´t a trampoline in the gym.In the gym there isn´t a trampoline. There aren´t any eggs in the fridge.In the fridge there aren´t any eggs. There aren´t any pictures in thbook.In the book there aren´t any pictures. Bor.

  4. 1 Na autobusovém nádraží nejsou žádné lavičky. 2 V tom supermarketu není žádný bankomat. 3 Na hřišti nejsou žádné děti. 4 V tom parku nejsou žádné květiny. 5 V tom bazénu není žádná voda. There aren´t any benches in the bus station. In the bus station there aren´t any benches. There isn´t a cashpoint in the supermarket.In the supermarket there isn´t a cashpoint. There aren´t any children in the playground.In the playground there aren’t any children. There aren´t any flowers in the park.In the park there aren´t any flowers. There isn´t any water in the pool.In the pool there isn´t any water. Bor.

  5. 1 V tom penále jsou pera a tužky. 2 V té třídě jsou nějaké květiny (rostliny). 3 U stolu je 6 židlí. 4 Na té fotce je nějaká budova. 5 V té obálce jsou nějaké peníze. There are some pens and pencils in the pencil case.In the pencil case there are some pens and pencils. There are some plants in the classroom.In the classroom there are some plants. There are 6 chairs at the table.At the table there are 6 chairs. There is a building in the photo.In the photo there is a building. There is some money in the envelope.In the envelope threr is some money. Bor.

  6. 1 Jsou v té krabici nějaké cereálie? 2 Je na podlaze koberec? 3 Jsou v té třídě nějaké počítače? 4 Jsou na té fotce tvoji přátelé? 5 Jsou v tom cvičení nějaké chyby? 6 Je v té čajové konvici nějaký čaj? 7 Jsou v té kapse nějaké klíče? 8 Jsou v té obálce nějaké vstupenky? 9 Jsou před školou nějaká kola? 10 Jsou na zahradě nějaké jabloně? Are there any cereals in the box? Is there a carpet on the floor? Are there any computers in the classroom? Are there your friends in the photo? Are there any mistakes in the exercise? Is there any tea an the teapot? Are there any keys in the pocket? Are there any tickets in the envelope? Are there any bikes in front of the school? Are there any apple trees in the garden? Bor.

  7. 1 Kolik počítačů je v té třídě? 2 Kolik oken je v té místnosti? 3 Kolik postelí je v ložnici? 4 Kolik pastelek je v té krabici? 5 Kolik laviček je na náměstí? 6 Kolik bank je ve vašem městě? 7 Kolik talířů je na stole? 8 Kolik bonbónů je v tom sáčku? 9 Kolik lidí je na koncertu? 10 Kolik aut je na parkovišti? How many computers are there in the clasroom? How many windows are there in the room? How many beds are there in the bedroom? How many crayons are there in the box? How many benches are there in the square? How many banks are there in your town? How many plates are there on the table? How many candies are there in the packet? How many people are there in the concert? How many cars are there in the car park? Bor.

  8. 1 V této lekci je mnoho cvičení. 2 Jsou na stromě nějaká jablka? 3 Na zdi nejsou žádné obrazy. 4 Před naším domem je nějaké auto. 5 Na tom hradu nejsou žádní duchové. 6 V tom rybníce nejsou žádné žáby.7 V tom lese nejsou žádné houby. 8 Je v té polévce nějaká sůl? 9 Jsou v té krabici nějaké sušenky? 10 Je v ledničce nějaké máslo? There are many exercises in this lesson. Are there any apples in the tree? On the wall there aren´t any pictures. In front of our house there is a car. In the castle thre aren´t any ghosts. In the pond there aren´t any frogs. There aren´t any musrooms in the forest. Is there any salt in the soup? Are there any biscuts in the box? Is there any butter in the fridge? Bor.