komunikacja spo eczna klucz do skutecznego partnerstwa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA klucz do skutecznego partnerstwa PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA klucz do skutecznego partnerstwa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA klucz do skutecznego partnerstwa - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Rafał Serafin Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. KOMUNIKACJA SPOŁECZNA klucz do skutecznego partnerstwa. BUDOWANIE POPARCIA SPOŁECZNEGO DLA ROZWOJU WSI I Krajowa Konferencja Krajowej Sieci Leader/IV Krajowy Zjazd Grup Partnerskich 2 4-26 maja 2007. WYZWANIA DLA PARTNERSTWA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KOMUNIKACJA SPOŁECZNA klucz do skutecznego partnerstwa' - lavi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
komunikacja spo eczna klucz do skutecznego partnerstwa

Rafał Serafin

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

KOMUNIKACJA SPOŁECZNAklucz do skutecznego partnerstwa

BUDOWANIE POPARCIA SPOŁECZNEGO DLA ROZWOJU WSI

I Krajowa Konferencja Krajowej Sieci Leader/IV Krajowy Zjazd Grup Partnerskich

24-26 maja 2007

wyzwania dla partnerstwa
WYZWANIA DLA PARTNERSTWA

Nie zamykać się we własnym sosie!

Trzeba wyjść do innych…….

….ale jak to zrobić?

zrozumie partnerstwo
ZROZUMIEĆ PARTNERSTWO

Partnerstwo to:

 • demokracja/współdecydowanie
 • mobilizowanie zasobów dla rozwoju
 • animowanie rozwoju lokalnego
 • informacja i komunikacja
definicja
Definicja

Partnerstwo to porozumienie międzysektorowe, w którym jednostki, grupy czy organizacje dobrowolniezgadzają się wspólnie pracować, dzieląc zarówno koszty, ryzyko jak i korzyści w celu wypełnienia zobowiązania lub podjęcia określonych zadań.

partnerstwo mi dzysektorowe
PARTNERSTWO MIĘDZYSEKTOROWE

…to dobrowolne strategiczne przymierze…

…organizacji reprezentujących różne sektoryżycia społecznego – publiczny, gospodarczy i pozarządowy…

…zawarte w celu współpracy przy realizacji projektu lub programu zgodnego z celami rozwoju zrównoważonego…

…do którego wszyscy partnerzy wnoszą swoje kompetencje i zasoby,…

…w którym wspólnie ponoszą ryzyko,

…oraz dzielą się korzyściami wynikającymi z osiągnięcia wspólnych celów partnerstwa i celów poszczególnych organizacji członkowskich

odi iblf proces budowania partnerstwa
ODI / IBLF Proces Budowania Partnerstwa

Utrzymanieoraz powielanieefektów

4. Ocena dostępnych zasobów oraz umiejętnościodnośnie parametrów partnerstwa

3. Identyfikowanie potencjalnych partnerów

2. Identyfikowanie parametrów partnerstwa

1. Sformułowaniewizjii spodziewanych efektówpartnerstwa

Rozpoznanie Partnerstwa

5. Identyfikowaniestrategicznychpotrzeb partnerów, które muszą być uwzględnione

Animator

Zarządzanie Partnerstwem

Budowanie Partnerstwa

9. Ocenafunkcjonowania partnerstwa

6. Negocjowanie Porozumienia Partnerskiego

8. ImplementacjaiMonitorowaniezobowiązań

7. Budowanie zdolności do implementacji

Stała forma organizacyjna, modyfikacjalub zakończenie partnerstwa

role w partnerstwie
Role w partnerstwie
 • Każde partnerstwo ma swoją dynamikę i zmienia się na różnych etapach swojego „cyklu życia”
 • Różne oczekiwania pojawiają się wobec partnerów i partnerstwa na różnych etapach
 • Czasami jest jedna osoba, która wspiera rozwój partnerstwa na różnych etapach w zależności od potrzeb (animator partnerstwa)
trzeba pami ta o zasadach
TRZEBA PAMIĘTAĆ O ZASADACH

Doświadczenia dowodzą, że może być niezliczona ilość wariantów czy też modeli partnerstwa

Różnorodność wynika z okoliczności, uwarunkowań oraz specyfiki danej sytuacji

…wydaje się jednak, że jest kilka podstawowych zasad, które są niezbędne w każdym skutecznym partnerstwie.

dlaczego
Dlaczego?

Równość przekłada się nawzajemny szacunek i zrozumienie wspólnych możliwości

Przejrzystość prowadzi dowzajemnego zaufania

Wspólne korzyści budujątrwałośćrozwoju

partnerstwo jako komunikacja
Partnerstwo jako komunikacja
 • Potrzeba komunikacji przenika wszystkie aspekty każdego partnerstwa
 • Różne „języki” zaangażowanych partnerów (sektory, kultury) oraz różne umiejętności/możliwości
 • Partnerzy czy partnerstwo?
 • Czy też plany, działania, osiągnięcia, efekty?
kto jest odpowiedzialny za komunikacj
Kto jest odpowiedzialny za komunikację?
 • W sektorze gospodarczym?
  • Osoba od PR
  • Menadżer ds. kontaktu z społecznością lokalną
  • Osoba od marketingu
 • W organizacjach społecznych?
  • Osoba od fundraisingu albo osoba realizująca projekt
 • W sektorze publicznym?
  • Zależy od struktury
 • Ci, którzy kształtują partnerstwo mają specjalną rolę. Są onianimatorami partnerstwa
 • Wszyscy?
odi iblf system akredytacji animator w partnerstwa przestrze funkcjonowania partnerstwa
ODI / IBLF System Akredytacji Animatorów Partnerstwa‘Przestrzeń’ funkcjonowania Partnerstwa

Sektor gospodarczy działający dla zysku

‘Przestrzeń’ funkcjonowania partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju

 • Rynek -

prywatyzacja

urynkowienie, outsourcing

Działalność dla zysku

outsourcing, filantropia

Społeczeństwo obywatelskie +

Państwo +

Sektor społeczny

Sektor publiczny

outsourcing, dostarczanie usług

Działalność w interesie publicznym

Adapted I. Kaul, UNDP (2005)

co jest najbardziej istotne
Co jest najbardziej istotne?
 • Motywacje/cele
 • Zrozumienie wyzwań
 • Zdolność partnerstwa do dostosowywania się do zmieniających się motywacji, celów i wyzwań
 • Pożytek publiczny
partner stwo to sztuka wymagaj ca
Wyobraźni/ wrażliwości

/ współczucia

Wizję (przyszłości)

Umiejętność pracy z ludźmi

Słuchania innych

Zaangażowania osobistego

Partnerstwo to „sztuka”, wymagająca…
partner stwo to technika wymagaj ca
Wiedzę/ zmysł analityczny

Zrozumienie

(trendów/przeszłości)

Umiejętności organizacyjne

Precyzyjne wypowiedzi

Niezależność w myśleniu i działaniu

Partnerstwo to ‘technika’ wymagająca…
podsumowanie
PODSUMOWANIE
 • Zrozumieć istotę partnerstwa
 • Uświadomić sobie zasady funkcjonowania partnerstwa
 • Ustalić etap rozwoju partnerstwa
 • Doceniać rolę animatorów (wewnętrznych i zewnętrznych)
 • Nie zapominać o celach, motywacjach oraz uwarunkowaniach
najwa niejsza umiej tno to
Najważniejsza umiejętność to…

Wyobraźnia!

Rene Magritte

wi cej o sztuce i technice partnerstwa
Więcej o sztuce i technice partnerstwa
 • www.grupypartnerskie.pl
 • www.thepartneringinitiative.org