senzori si traductoare electronice n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SENZORI SI TRADUCTOARE ELECTRONICE PowerPoint Presentation
Download Presentation
SENZORI SI TRADUCTOARE ELECTRONICE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

SENZORI SI TRADUCTOARE ELECTRONICE - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

SENZORI SI TRADUCTOARE ELECTRONICE. CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE. Traductoarele electronice transformă mărimea fizică de măsurat într-o mărime electrică, utilizând tehnici electronice. Transformarea mărimii fizice de la intrare se face în două moduri:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SENZORI SI TRADUCTOARE ELECTRONICE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
capitolul 1 no iuni introductive
CAPITOLUL 1NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Traductoarele electronice transformă mărimea fizică de măsurat într-o mărime electrică, utilizând tehnici electronice.

 • Transformarea mărimii fizice de la intrare se face în două moduri:

- prin transformare directă, într-un singur element;

- prin transformare indirectă, dacăsunt necesare mai multe transformări succesive ale mărimii fizice de intrare.

criteriile de clasificare a traductoarelor electronice
Criteriile de clasificare a traductoarelor electronice

1. După natura mărimii fizice neelectrice de intrare:

- traductoarepentrusemnale radiante, termice, chimice, mecanice, magnetice, etc.

2. După modul în care se face transformarea semnalului:

- traductoaredirecte şi complexe.

3. După principiul de funcţionare:

- traductoareparametrice (modulatoare) şi

- traductoare energetice (generatoare).

4. După forma semnalului electric de ieşire:

- traductoare analogice şi

- traductoare numerice.

slide4
Traductoarele parametrice transformă variaţia mărimiineelectrice de la intrare în variaţia unui parametru electric (rezistenţă, inductanţă mutuală, capacitate) şi necesită o sursă de energie auxiliară.

Exemple de traductoare parametrice:

 • termorezistenţa,
 • marca tensometrică,
 • fotorezistenţa,
 • piezorezistenţa,
 • bolometrul, etc.
 • Traductoarele energetice sau generatoare transformă mărimea neelectrică de intrare într-o tensiune, curent sau sarcină electrică fără a avea nevoie de o sursă auxiliară de energie.

Exemple: termopila, fotodioda, fotodetectorul piroelectric, traductorul piezoelectric, etc.

schema bloc a unui traductor electronic

Elemente de legătură

şi transmisie

X

Y

Adaptor electronic

SENZOR

Surse de alimentare

SCHEMA BLOC A UNUI TRADUCTOR ELECTRONIC
func iile blocurilor componente din structura general a traductorului electronic
Funcţiile blocurilor componente din structura generală a traductorului electronic

Mărimea de intrareX este mărimea de măsurat (temperatură, debit, presiune, nivel, viteză, etc.).

Mărimea de ieşire Y este un semnal electric unificat sau specializat, în funcţie de aparatele sau sistemelor de achiziţii de semnale folosite în aplicaţie.

Pentru sistemele complexe, caracterizarea procesului de transformare se face printr-o mărime de calitate rezultată din combinarea mai multor parametri.

Mărimea de calitate se obţine prin operaţii specifice măsurătorilor indirecte, efectuate asupra mai multor mărimi componente din traductor sau asupra semnalelor de ieşire de la mai multe traductoare cu structura din figură.

Senzorul (elementul sensibil) detector sau captor, este specific fiecărui traductor şi are funcţia de a detecta mărimea fizică ce trebuie măsurată.

Senzorul detectează doar mărimea de intrare X, eliminând sau reducând la minim influenţele celorlalte mărimi fizice existente în mediul respectiv.

Sub acţiunea mărimii de intrare, elementul sensibil se modifică iar la ieşirea senzorului apare un semnal electric.

slide7
Adaptorul electronic realizează:
 • condiţionări de semnale,
 • adaptare de nivel,
 • adaptare de putere sau
 • adaptare de impedanţă.

La intrare, se caracterizează printr-o mare diversificare, pentru a prelua diferitele forme ale semnalelor de la ieşirea senzorilor.

La ieşire, adaptoarele electronice au elemente constructive comune, specifice generării semnalelor electrice unificate şi care nu depind de tipul sau domeniul de valori al mărimii de intrare.

 • tensiuni electrice între limitele: 0 ... + 10 V, -5... +5 V, -10 … + 10 V,
 • curenţii electrici între limitele: 2 ... 10 mA, 4 ... 20 mA.

Converteşte variaţiile de stare ale senzorilor în semnale calibrate reprezentând valoarea mărimii de intrare.

Face comparaţia cu unitatea de măsură. Modurile de comparaţie depind de metodele de măsurare aplicate şi determină diferenţieri structurale ale adaptoarelor.

Comparaţia se face cu o mărime elalon.

slide8
Uneori, comparaţia este nesimultană, mărimea etalon se aplică din exterior iniţial în operaţia de calibrare; elementele constructive memorează efectele şi le foloseşte încomparaţia cu mărimea de măsurat, singura care se aplică din exterior (comparaţie succesivă).

Adaptorul face:

 • operaţii de calcul liniare (atenuare, amplificare, sumare, integrare, diferenţiere),
 • operaţii de calcul neliniare (produs, ridicare la putere, logaritmare) sau
 • funcţii neliniare particulare (compensare neliniarităţi asigurare liniaritate in / out).

Elemente auxiliare

 • La măsurarea temperaturilor ridicate, senzorul nu poate fi langă adaptor; sunt necesare elemente de legătură pentru transmiterea semnalului de la senzor la adaptorul electronic.
 • Elementele de transmisie realizează conexiuni electrice, mecanice, optice.
 • Dacă mărimea generată de senzor este neadecvată pentru transmisie (transmisiile la mare distanţă) elementele de transmisie au şi componente de conversie, în funcţie de cerinţele canalelor de transmisie.
 • Din categoria elementelor auxiliare fac parte şi sursele de alimentare (surse de tensiune sau curent continuu sau alternative) sau surse de referinţă de precizie.
adaptoarele electronice pentru senzori parametrici
Adaptoarele electronice pentru senzori parametrici
 • Au la intrare circuite specifice mărimilor electrice R, L, sau C. Mai utilizate sunt punţile de curent continuu sau de curent alternativ în regim dezechilibrat. Semnalul de dezechilibru obţinut este amplificat şi aplicat etajului de ieşire, care îl converteşte în semnalul unificat.
 • Pentru eliminarea influenţei perturbaţiilor, se foloseşte o reacţie negativă ce are în buclă cât mai multe din blocurile componente. Când senzorul sau schema de măsurare are neliniarităţi, se prevăd blocuri de liniarizare sub forma unor generatoare de funcţii, plasate fie pe legătura directă, fie pe calea de reacţie.
 • Metoda de măsurare sau necesitatea eliminării semnalelor parazite impun folosirea blocurilor de condiţionare: multiplicatoare, extractoare de radicali, ridicare la pătrat, mediere, filtrare, etc.
s chema bloc a unui adaptor electronic pentru un senzor rezistiv

Amplificator de tensiune continuă

U

R

Schema de măsurare

Bloc de comparaţie

Bloc de liniarizare

-

Ur

Bloc de reacţie

Schema bloc a unui adaptor electronic pentru un senzor rezistiv
slide11
Amplificatorul de tensiune continuă poate fi:
 • cu cuplare directă,
 • cu modulare-demodulare,
 • de instrumentaţie sau
 • cu izolaţie.

Pentru ieşire în curent se foloseşte un convertor U-I realizat cu AO, tranzistoare sau circuite specializate.

Blocul de reacţie este un divizor rezistiv de tensiune sau de curent.

Blocul de liniarizare este un generator de funcţii, realizat cu diode, DZ sau tranzistoare şi introduce nelinearităţi de sens opus celor determinate de senzor sau de schema de măsurare, încât relaţia intrare – ieşire a traductorului este liniară.

 • Pentru celelalte tipuri de senzori parametrici, inductivi şi capacitivi structura adaptorului electronic este similară.Deosebirile apar la blocurile componente.
 • Schemele de măsurare sunt punţi de curent alternativ în regim dezechilibrat iar amplificatoarele sunt de curent alternativ selective, acordate pe frecvenţa de alimentare a punţilor.
 • Separarea galvanică se face prin transformator sau optic. Senzorii de tip generator dau la ieşire tensiuni, curenţi sau sarcini electrice continui sau alternative.
a daptorul electronic pentru senzori tip generator
Este acelaşi ca pentru senzorii parametrici, dar lipseşte schema de măsurare: tensiunea de la senzor este similară cu tensiunea de dezechilibru a punţii.

Comparaţia cu semnalul de reacţie se face cu un amplificator diferenţial de tensiune.

În locul schemei de măsurare poate fi un etaj adaptor de impedanţă.

Amplificatoarele pentru tensiuni continui de nivel redus trebuie să aibă o mare stabilitate a parametrilor:

- prin compensarea statică a derivei cu temperatura sau

prin termoreglarea substratului, cu derive sub 0.25 V/ °C.

Amplificatoarele de tensiune de bandă largă(1Hz … 1MHz) se folosesc la senzorii electromagnetici, piezoelectnci, magnetostrictivi, etc.

Amplificatoarele au cuplaje RC între etaje şi o puternică reacţie negativă pentru asigurarea liniarităţii pe întreaga bandă.

Amplificatoarele pentru senzori cu rezistenţă internă foarte mare, de ordinul miilor de M(la traductoarele de pH), denumite amplificatoare electrometrice, trebuie să aibă rezistenţa de intrare foarte mare (sute de M... zeci de mii de M), de aceea folosesc la intrare tranzistoare TECMOS sau TECJ sau modulator cu diode varicap.

Adaptorul electronic pentru senzori tip generator