slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Alkohol - Nieletnim dostęp wzbroniony!” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Alkohol - Nieletnim dostęp wzbroniony!”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

„Alkohol - Nieletnim dostęp wzbroniony!” - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Kampania społeczna realizowana w imieniu ZPPP Browary Polskie oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. „Alkohol - Nieletnim dostęp wzbroniony!”. Warszawa, 30 czerwca 2003 r. Organizatorzy kampanii: Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '„Alkohol - Nieletnim dostęp wzbroniony!”' - lavey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kampania społeczna realizowana w imieniu ZPPP Browary Polskie oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

„Alkohol - Nieletnim dostęp wzbroniony!”

Warszawa, 30 czerwca 2003 r.

organizatorzy kampanii zwi zek pracodawc w przemys u piwowarskiego browary polskie
Organizatorzy kampanii:Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie
 • Związek zarejestrowany w lutym 1999 roku, zrzeszający czołowych producentów sektora piwowarskiego, ok. 90% rynku piwa w Polsce.
 • Wśród statutowych celów i zadań Związku są:
  • prowadzenie działalności ukierunkowanej na kształtowanie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu;
  • propagowanie kultury picia alkoholu;
  • wspieranie inicjatyw mających na celu ograniczenie dostępu małoletnich do wyrobów alkoholowych.
 • Dyrektor Biura Zarządu Związku: Danuta Gut
organizatorzy kampanii zwi zek pracodawc w przemys u piwowarskiego browary polskie1
Organizatorzy kampanii:Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego - Browary Polskie
 • Członkowie Związku to:
  • Brau Union Polska Sp. z o.o
  • Browary Warszawskie ‘Królewskie’ S.A.
  • Okocim Browar Brzesko Sp. z o.o.
  • Browary Dolnośląskie Piast S.A. Carlsberg
  • Kasztelan Browar Sierpc S.A. Okocim S.A.
  • Bosman Browar Szczecin S.A.
  • Browar Dojlidy Sp. z o.o.
  • Kompania Piwowarska S.A.
  • Perła Browary Lubelskie S.A.
  • Browary Żywiec S.A.
  • Browary Warka Sp. z o.o. Grupa
  • Zakłady Piwowarskie w Leżajsku S.A. Żywiec
  • Elbrewery Company Ltd. Sp. z o.o.
organizatorzy kampanii pa stwowa agencja rozwi zywania problem w alkoholowych
Organizatorzy kampanii:Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • PARPA jest specjalistyczną agendą rządową utworzoną na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 czerwca 1993 roku.
 • Od 29 grudnia 1996 roku Agencja działa na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Dyrektor Agencji: prof. dr hab. Jerzy Mellibruda
 • Zastępcy Dyrektora Agencji: Bogusław Prajsner

Renata Durda

organizatorzy kampanii pa stwowa agencja rozwi zywania problem w alkoholowych1
Organizatorzy kampanii:Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Cele i zadania PARPA:

 • Inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce.
 • Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, ustawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych.
 • PARPA prowadzi działalność:
  • szkoleniowo-doradczą (szkolenia, ekspertyzy, konsultacje, opracowywanie nowych technologii oddziaływań, publikacje itp.);
  • administracyjno-koordynacyjną (prace legislacyjne, nadzór nad lecznictwem odwykowym, interwencje itp.);
cele kampanii
Cele kampanii
 • Zmniejszenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim poprzez:
  • zmianę postaw sprzedawców co do respektowania prawa w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim - wzrost kontrolowanej liczby zakupów;
  • uwrażliwienie dorosłych Polaków na sprzedaż alkoholu nieletnim oraz apelowanie o bardziej odpowiedzialne działania w trosce o młodzież;

Ograniczenie nieletnim dostępu do alkoholu

=

zmniejszenie spożycia alkoholu wśród nieletnich

dlaczego taka kampania jest potrzebna
Dlaczego taka kampania jest potrzebna?
 • Nieletni mają łatwy dostęp do alkoholu, mogą go kupić niemal wszędzie, nie obawia się kontroli ze strony dorosłych.
 • Sprzedawcy łamią prawo sprzedając alkohol nieletnim, ponieważ:
  • nie znają konsekwencji, które wynikną ze złamania zakazu
  • lekceważą zakaz, bo nie wierzą w egzekucję prawa
 • Społeczeństwo akceptuje fakt sprzedaży alkoholu nieletnim, gdyż:
  • jest nieświadome skali zjawiska
  • jest obojętne na zjawisko
do kogo skierowana jest kampania
Do kogo skierowana jest kampania?
 • Do wszystkich sprzedających alkohol:
  • właścicieli sklepów, sprzedawców;
  • właścicieli barów, pubów, dyskotek, barmanów;
 • Do dorosłych Polaków, którzy mogą być świadkami sprzedaży alkoholu nieletnim.
 • Do grup opiniotwórczych, by poparły kampanię.
przekaz kampanii
Przekaz kampanii

NIE POZWÓL NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU NIELETNIM, GDYŻ JEST TO ŁAMANIE PRAWA!

Nie sprzedawaj!

Reaguj, kiedy widzisz, że inni sprzedają!

instytucje wspieraj ce kampani
Instytucje wspierające kampanię
 • Wsparcia dla kampanii udzielili:
  • Komenda Główna Policji
  • Rzecznik Praw Dziecka
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Patron radiowy Radio Zet
  • Telewizja Publiczna
  • Cyfra +, UPC oraz inni wybrani, najwięksi operatorzy TV kablowych w Polsce
zasi g kampanii
Zasięg kampanii
 • Kampania będzie prowadzona w mediach ogólnopolskich oraz w punktach sprzedaży, w okresie lipiec – sierpień 2003.
 • Kampania w mediach obejmie:
  • telewizję – 2 spoty 30” (lipiec - sierpień)
  • billboardy w 9 największych miastach Polski (lipiec)
  • inne nośniki reklamy zewnętrznej (citiboardy, miniboardy i kasetony) w miejscowościach letniskowych (lipiec - sierpień)
 • Kampania obejmie również swym zasięgiem punkty sprzedaży detalicznej oraz punkty gastronomiczne w całej Polsce.
koncepcja kreatywna kampanii
Koncepcja kreatywna kampanii
 • Motywem przewodnim kampanii jest “taśma”, nawiązująca do taśmy policyjnej i kojarząca się z sytuacjami konkretnego zagrożenia.
 • “Taśma” ustanawia granicę dostępu do alkoholu, sugerując w prosty i jednoznaczny sposób, że granica wieku jest granicą prawa.
 • Wszelkie próby przekroczenia tej granicy wiążą się niebezpiecznymi następstwami: jako przestępstwo są karane oraz mogą być przyczyną wielu nieszczęść nieletnich.
kampania w punktach sprzeda y
Kampania w punktach sprzedaży
 • Kampania w punktach sprzedaży będzie prowadzona przez Przedstawicieli Handlowych browarów wspieranych przez pracowników władz samorządowych ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w poszczególnych gminach.
 • Jej celem jest:
  • apelowanie do sprzedających o przestrzegania prawa w zakresie sprzedaży alkoholu nieletnim
  • zachęcenie sprzedających do kontrolowania dokumentów tożsamości młodzieży kupującej alkohol
materia y w punktach sprzeda y
Materiały w punktach sprzedaży
 • Materiały dostarczane do punktów sprzedaży i gastronomii spełniają dwie funkcje:
  • edukacyjną – informowanie sprzedawców o skali problemu, konsekwencjach związanych ze złamaniem prawa;
  • pomocnych narzędzi – symbolizują poparcie placówki handlowej dla kampanii, ułatwiają placówkom przestrzeganie prawa, stanowią ostrzeżenie dla nieletnich „Tutaj nie kupię alkoholu” ;
materia y dystrybuowane do punkt w sprzeda y
Materiały dystrybuowane do punktów sprzedaży
 • plakaty B1
 • plakaty A3
 • naklejki na kasy