slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України PowerPoint Presentation
Download Presentation
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 9
Download Presentation

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України - PowerPoint PPT Presentation

lavey
199 Views
Download Presentation

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Міністерство економічного розвитку іторгівлі України Cтан енергетичної безпеки України (оцінка та методологія розрахунку) Доповідач: Кваша І.М, відділ економічної безпеки та детінізації економіки управління макроекономічного прогнозування Мінекономрозвитку Травень, 2012 1

  2. Методологія розрахунку рівня економічної безпеки Розрахунок інтегрального показника економічної безпеки, здійснюється відповідно до “Методики розрахунку рівня економічної безпеки України”, затвердженої наказом Мінекономіки від 02.03.2007 № 60. Етапи розрахунку як інтегрального рівня економічної безпеки, так і його складових: - формування множини індикаторів; - визначення характеристичних (оптимальних, порогових та граничних) значень індикаторів; - нормалізація індикаторів; - розрахунок інтегрального індексу. Розрахунок інтегрального індексу здійснюється на основі інтегральних індексів окремих сфер економіки за допомогою вагових коефіцієнтів. По кожній складовій економічної безпеки, індикатори безпеки, які визначені у методиці співставляються з шкалою порогових значеннь. Порушення порогових величин та вихід за межі інтервалу оптимальних значень свідчить про несприятливі або загрозливі тенденції в економіці. Розрахунки рівня економічної безпеки України здійснюються Мінекономрозвитку щопівроку на підставі офіційних статистичних даних Держстату, Державної податкової служби, Міненерговугілля, Мінфіну та Нацбанку, міжнародних неурядових організацій. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Управління макроекономічного прогнозування

  3. Динаміка інтегрального показника економічної безпеки Основні тенденції, що характеризують стан економічної безпеки України: починаючи з 1999 року рівень економічної безпеки знаходився в межах інтервалу 50-80%, не виходячи за межі небезпечної зони; протягом 2000 - 2007 років спостерігалось стабільне покращення стану економічної безпеки країни; історичний максимум зафіксовано у 2007-2008 роках; після досягнення максимального значення, у 2009 - 2010 рр. рівень економічної безпеки знижувався. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Управління макроекономічного прогнозування

  4. Розподіл складових економічної безпеки за зонами За підсумками 2011 року переважна більшість складових рівня економічної безпеки знаходиться у зоні небезпечного стану безпеки (7 з 10 показників). У зоні критичного стану безпеки знаходяться показники макроекономічної безпеки (43%) та науково-технологічної безпеки (48%). До зони задовільного стану безпеки перемістився показник продовольчої безпеки (з 79% у 2009 – 2010 рр. до 80% у 2011 р.). Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Управління макроекономічного прогнозування

  5. Методологія оцінки рівня енергетичної безпеки Розрахунок показника рівня енергетичної безпеки, як одного із складових рівня економічної безпеки держави, відбувається за двома методами. Відповідно до І методу відбувається співставлення показників, що характеризують економічну безпеку країни з їх оптимальним значенням. Відповідно до ІІ методу рівень енергетичної безпеки відбувається оцінка показника, в залежності від того, у який діапазон (оптимальних, порогових чи граничних значень) він потрапляє. Інтегральний показник рівня енергетичної безпеки являє собою середнє значення показників, розрахованих за І-м та ІІ-м методами. До індикаторів рівня енергетичної безпеки (відповідно до Методики) належать наступні показники: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Управління макроекономічного прогнозування

  6. Динамікапоказника енергетичної безпеки • Основні тенденції, що характеризують стан енергетичної безпеки України: • починаючи з 2003 року рівень економічної безпеки знаходився в межах інтервалу 50-80%, не виходячи за межі небезпечної зони; • історичний максимум рівня енергетичної безпеки був зафіксований у 2008 році і склав 65% від оптимального значення; • показник рівня енергетичної безпеки держави демонстрував стабільне зростання у 2003-2008 роках. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Управління макроекономічного прогнозування

  7. Динаміка індикаторів рівня енергетичної безпеки позитивний вплив негативний вплив Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Управління макроекономічного прогнозування

  8. Зміни до методики розрахунку рівня енергетичної безпеки Відповідно до Методики, періодичність перегляду системи індикаторів та їх характеристичних значень у зв’язку зі змінами в національній і світовій економіці здійснюється у разі необхідності, але не рідше ніж один раз на два роки. У зв'язку з цим на даний час, відбувається обговорення можливих змін до Методики, зокрема планується доповнити список індикаторів енергетичної безпеки наступними показниками. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Управління макроекономічного прогнозування

  9. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Управління макроекономічного прогнозування