slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Základná škola Sibírska 42 Prešov PowerPoint Presentation
Download Presentation
Základná škola Sibírska 42 Prešov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Základná škola Sibírska 42 Prešov - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Základná škola Sibírska 42 Prešov. Základné údaje. 2008 – 2009 2009 - 2010 Počet žiakov 698 615 Počet tried 32 29 Počet oddelení ŠKD 5 Počet pg . zamestnancov 58 48 Počet nepg . zamestnancov 20 20

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základná škola Sibírska 42 Prešov' - lavender


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Základnáškola

Sibírska42

Prešov

z kladn daje
Základné údaje

2008 – 2009 2009 - 2010

 • Počet žiakov 698 615
 • Počet tried 32 29
 • Počet oddelení ŠKD 5
 • Počet pg. zamestnancov 58 48
 • Počet nepg. zamestnancov 20 20
 • Školský špeciálny pedagóg 1 1
 • Školský psychológ 1 1
partneri a sponzori koly
Partneri a sponzori školy
 • Rodičovská rada
 • Školský športový klub
 • Nadácia Prváčik
 • NUSSY s.r.o.
projekty
Projekty
 • Zdravá škola
 • Help - za život bez tabaku
 • Jazykové vyučovanie – učenie sa jazykom
 • Dvere knižnice dokorán
 • Otvorená škola
 • Ekoeurópa
 • Škola priateľská k deťom
 • Kolotoč názorov
 • Lesná pedagogika
 • Pracujeme s európskym diárom
 • Anna Franková – odkaz dejín dnešku
aktivity koly
Aktivity školy
 • Pohár integrácie
 • Mestská športová olympiáda
 • Štvorylka
 • Nie drogám
modern vzdel vanie pre vedomostn spolo nos
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Jazykové vyučovanie – učenie sa jazykom

Základná škola

Sibírska 42

Prešov

modern vzdel vanie pre vedomostn spolo nos1
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
 • Operačný program: VZDELÁVANIE
 • Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond a štátny rozpočet SR
 • Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
 • Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
 • Poskytovateľ: Ministerstvo školstva SR
 • Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy
 • Názov projektu: Jazykové vyučovanie – učenie sa jazykom
 • Druh projektu: Dopytovo orientovaný
modern vzdel vanie pre vedomostn spolo nos2
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Cieľ projektu: Zvyšovať motiváciu učiť sa cudzie jazyky a posilniť jazykové kompetencie pre potreby celoživotného vzdelávania, ako aj pre uplatnenie sa na trhu práce.

modern vzdel vanie pre vedomostn spolo nos3
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Špecifické ciele:

 • Inovovať a rozširovať metódy, formy a prostriedky pre vyučovanie cudzieho jazyka a matematiky s využitím IKT.
 • Aplikovať nové formy a metodické postupy implementáciou metódy CLIL do vyučovania s dôrazom na využitie IKT.
 • Posilňovať jazykové zručnosti žiakov za pomoci netradičných a inovatívnych metód, foriem a postupov práce v rámci workshopov a sústredení.
modern vzdel vanie pre vedomostn spolo nos9
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Seminár: Metóda CLIL v ZŠ

Termín: 27.3. – 29.3.2009

Miesto: hotel Lysanka

Počet účastníkov: 58 pedagogických zamestnancov ZŠ

Počet lektorov: 1 Mgr. Roman Čančinov

Cieľ seminára: Možnosti využívania metódy CLIL v základnej škole na vyučovacích hodinách bez ohľadu na aprobáciu a jej prínos pre posilňovanie jazykových kompetencií

modern vzdel vanie pre vedomostn spolo nos14
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Matematika po anglicky

Termín: 6.4. – 28.2.2011

Počet účastníkov: žiaci prvých a piatych ročníkov ZŠ a

následne druhých a štvrtých ročníkov ZŠ (120)

Počet lektorov - vyučujúcich: 9

Realizácia: a) na hodinách matematiky je časť hodiny

prezentovaná v anglickom jazyku,

b) na hodinách anglického jazyka sa vyučuje aj

učivo matematiky

modern vzdel vanie pre vedomostn spolo nos20
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Jazykové sústredenie I

Termín: 26.5. – 30.5.2009

Miesto: Žilina

Počet účastníkov: 32 žiakov piatych ročníkov ZŠ

Počet lektorov: 6 Pedagogický dozor: 2

Navštívené miesta: hrad Strečno

historické centrum mesta Žilina

ZŠ Hliny VI, Žilina

Budatínsky zámok

obec Terchová

modern vzdel vanie pre vedomostn spolo nos25
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Jazykové sústredenie II

Termín: 1.7. – 6.7.2009

Miesto: Ľubovnianske kúpele

Počet účastníkov: 31 žiakov prvých ročníkov ZŠ

Počet lektorov: 6 Pedagogický dozor: 2

Navštívené miesta: Ľubovniansky hrad,

Skanzen v Starej Ľubovni

Ľubovnianske kúpele