slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ULUSLARARASI MEVZUATTA PLANLAMA ve KENT YÖNETİMİNE ETKİSİ http://web.deu.edu.tr/gundem21/index.html Prof. Dr. Zerrin TOP PowerPoint Presentation
Download Presentation
ULUSLARARASI MEVZUATTA PLANLAMA ve KENT YÖNETİMİNE ETKİSİ http://web.deu.edu.tr/gundem21/index.html Prof. Dr. Zerrin TOP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 52

ULUSLARARASI MEVZUATTA PLANLAMA ve KENT YÖNETİMİNE ETKİSİ http://web.deu.edu.tr/gundem21/index.html Prof. Dr. Zerrin TOP - PowerPoint PPT Presentation


 • 219 Views
 • Uploaded on

ULUSLARARASI MEVZUATTA PLANLAMA ve KENT YÖNETİMİNE ETKİSİ http://web.deu.edu.tr/gundem21/index.html Prof. Dr. Zerrin TOPRAK Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. 21.YÜZYILA GİRERKEN . KENTİN ÖNCELİKLİ KONULARI HABİTAT 1992&1996.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ULUSLARARASI MEVZUATTA PLANLAMA ve KENT YÖNETİMİNE ETKİSİ http://web.deu.edu.tr/gundem21/index.html Prof. Dr. Zerrin TOP' - lavender


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ULUSLARARASI MEVZUATTA

PLANLAMA ve

KENT YÖNETİMİNE ETKİSİ

http://web.deu.edu.tr/gundem21/index.html

Prof. Dr. Zerrin TOPRAK

Dokuz Eylül Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

slide2

21.YÜZYILA GİRERKEN

KENTİN ÖNCELİKLİ KONULARI

HABİTAT 1992&1996

v GÜVENLİK VE SUÇLARIN ÖNLENMESİ

v KİRLETİLMEMİŞ SAĞLIKLI BİR ÇEVRE

v İSTİHDAM

v KONUT

v ULAŞIM VE DOLAŞIM

v SAĞLIK

v KENTSEL ALANLARDA SPOR VE BOŞ ZAMAN

v KENTLERDE KÜLTÜR

v KÜLTÜRLER ARASI KAYNAŞMA

v KALİTELİ BİR MİMARİ VE FİZİKSEL ÇEVRE

slide3

v İŞLEVLERİN UYUMU

v HEMŞEHRİ KATILIM, KENT YÖNETİMİ VE

KENT PLANLAMASI

v KENTLERDE EKONOMİK GELİŞME

v SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

v ERİŞİLEBİLİR, KAPSAMLI, KALİTELİ MAL VE

HİZMET SUNUMU

v DOĞAL ZENGİNLİKLER VE KAYNAKLAR

v KİŞİSEL BÜTÜNLÜK

v BELEDİYELER ARASI İŞBİRLİĞİ

v FİNANSAL YAPI VE MEKANİZMALAR

v EŞİTLİK

slide4

KENTİN

EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?

KENT GÜVENLİĞİ

slide5

GÜVENLİK NEDİR?

GÜVENLİK TOPLULUK VE BİREYLERİN

ÇEŞİTLİ ETKENLERDEN ZARAR GÖRMEDEN

YAŞAYABİLMESİDİR...

slide7

GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN İKİ BOYUT BULUNMAKTADIR.

v AÇLIK, HASTALIK VE BASKI GİBİ KRONİK TEHDİTLER

v GÜNLÜK YAŞAMIN AKIŞINA MÜDAHALE EDECEK ANİ

VE ZARARLI TEHDİTLER

SORUNLAR ANİ VEYA YAVAŞ GELEBİLİR NEDENİ DE

v POLİTİK SEÇİMLER

v DOĞAL NEDENLER

v POLİTİK SEÇİMLER&DOĞAL NEDENLER

HAYATIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

GİDEREK ZORLAŞMAKTADIR

slide10

AVRUPA KONSEYİ YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONGRESİ ANLAŞMALARI

(ŞART VE SÖZLEŞMELER)

http://conventions.coe.int/Treaty/EN/CadreListeTraites.htm

http://www.yerelnet.org.tr/uluslararasi/avrupakonseyi3.php

slide11

Kongre Anlaşmaları

İmzaya Açılma

Yürürlüğe Giriş

Türkiye’nin İmza Tarihi

Resmi Gazete

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı

European Charter of Local Self-Government

1985

1988

21 Kasım 1988

3 Ekim 1992, 21364

Avrupa Bölgesel Yönetimler Özerklik Şartı

European Charter of Regional Self-Government

1997

-

-

-

Sınır Ötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi

The European Convention on Transfrontier Co-between Territorial Communities or Authorities

1980

-

4 Şubat 1998

10 Mayıs 2000, 24045 (Mükerrer)

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi

European Convention for Landscape Protection

2000

-

20 Ekim 2000

-

Avrupa Ulusal Azınlıkların Korunması İçin Çerçeve SözleşmeFramework Convention for the Protection of National Minorities

1995

1998

-

-

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Diller Şartı

European Charter for Regional or Minority Languages

1992

1998

-

-

Avrupa Kentsel Şartı

European Urban Charter

1992

-

-

-

Gençlerin Yerel ve Bölgesel Yaşama Katılmalarına İlişkin Avrupa Şartı

European Charter on the Participation of Young People in Municipal and Regional Life

1992

-

-

-

Avrupa Dağlık Bölgeler Şartı

European Charter of Mountain Regions

1995

-

-

-

slide12

AVRUPA KONSEYİ YEREL VE BÖLGESEL

YÖNETİMLER KONGRESİ ANLAŞMALARI

(ŞART VE SÖZLEŞMELER)

AVRUPA KENTSEL ŞARTI(1992)Yerel yönetimlerin imzasına açılmıştır. Bu nedenle Türkiye imzalamamıştır.

AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİ(2000)Türkiye imzalamıştır. Yürürlüğe girmemiştir.

AVRUPA DAĞLIK BÖLGELER ŞARTI(1995TASLAK)

AVRUPA SINIR ÖTESİ İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ(2001)Çekinceler

slide13

ORTAK HEDEF VE STRATEJİLER

Ekonomik, kültürel, sosyal hakları geliştirici,

Çevreyi koruyup yönetici çözümler içeren,

Kapsamlı, bölgesel, alansal

Planlama politikası

Kırsal ve kentsel alanda, tüm sektörlerde yüksek kalitede

peyzajı sağlamak.

Fiziki kentsel çevrenin iyileştirilmesi

Mevcut konut stokunun iyileştirilmesi

Yerleşmelerde sosyal ve kültürel olanakların

yaratılması

Toplumsal kalkınma ve halk katılımının

Özendirilmesi

Konsey üyesi olmayan devletlere çağrı

slide14

AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİ’NDE ÖZELLİKLE ATIFTA BULUNULAN ULUSLARARASI METİNLER

Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (Bern, 19 Eylül 1979),TR/RG, 1984

Avrupa Mimari Mirasını Koruma Sözleşmesi (Granada, 3 Ekim 1985), TR/RG, 1989,

Avrupa Arkeolojik Mirasının Korunması Sözleşmesi (gözden geçirilmiş) (Valetta, 16 Ocak 1992),

Avrupa Sınır Ötesi İşbirliği Sözleşmesi (Madrid, 21 Mayıs 1980) ve ek protokolleri, TR/RG, 2000,

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı (Strasbourg 15 Ekim 1985), TR/RG, 1992

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (Rio, 5 Haziran 1992), TR/RG, 1996

Çevresel Konularda Bilgiye Erişim, Karar Verme Sürecinde Halkın Katılımı ve Yargıya Başvuru Sözleşmesi (Aarhus, 25 Haziran 1998).

slide15

Dobris (1991), Lucerne (1993), Sofya (1995) ve AARHUS (1998) Avrupa İçin Çevre

Bakanlar Konferansları

 • * 39 ülke ve Avrupa Topluluğu Aarhus Sözleşmesini
 • imzalamıştır.
 • Sözleşmenin Özellikleri:
 • •BİLGİYE ULAŞMA
 • •HALKIN KARARLARA KATILIMI
 • •DAVA YOLUNA BAŞVURU
 • * İmzalama süreci devam etmektedir.
 • * Türkiye, Sözleşmeyi imzalamamıştır.
slide16

ANLAŞMALAR HUKUKİ DÜZENLEMELERLE

BAĞLANTILI OLDUĞU İÇİN, KABUL VE YÜRÜRLÜĞE GİREBİLMESİ:

İDARİ,

HUKUKİ,

SİYASİ VE EKONOMİK KRİTERLERİN

GELİŞTİRİLMESİNE BAĞLIDIR.

BU KRİTERLER, AB’NİN TÜRKİYE’NİN ÖNÜNE

KOYDUĞU ÖNCELİKLİ KONULARDIR.

slide17

TEMEL ÇIKIŞ NOKTASI;

 • YERELLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİDİR.
 • BU AŞAMADA ÜÇ TEMEL HAREKET NOKTASI
 • BULUNMAKTADIR:
 • ULUS ÖLÇEĞİNDE MERKEZ-YEREL GERİLİMİNİN
 • AŞILMASI
 • 2.ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ
 • ULUSAL HAZIR OLMA VE KABUL İLE
 • ULUSLARARASI NORMLARLA BÜTÜNLEŞME
slide18

PLANLAMA

BUGÜN VE GELECEKTEKİ

DOĞAL, KÜLTÜREL, İKTİSADİ VE

SOSYAL ŞARTLARLA BİR BÜTÜN İÇİNDE

BAĞDAŞTIRILMASI GEREKEN,

YAŞANABİLİR KENTLERİ

OLUŞTURACAK

SİYASİ & YÖNETSEL KARARLAR

BÜTÜNÜDÜR

PLANLAMA BİR KAMU HİZMETİDİR

slide19

AVRUPA BİRLİĞİ

 • PARLAMENTOSU(1992)
 • KAMU HİZMETİ;
 • KAMU OTORİTELERİNCE YARATILAN,
 • BU OTORİTELERİN SORUMLULUĞUNDA

YERİNE GETİRİLEN,

 • GENEL EKONOMİK ÇIKARA İLİŞKİN
 • BİR AKTİVİTEDİR.
slide20

KAMU HİZMETİ

NEDİR?

 • SÜREKLİ
 • DÜZENLİ
 • EŞİTLİKÇİ & GENELLİK
 • ADİL & HAKÇALI
 • KENDİ KENDİNİ YENİLEYİCİ
slide21

KAMU HİZMETİ

UNSURLARI

*KAMU KURUMU

*KAMU YARARI

*KAMU HUKUKU

 • KAMU HUKUKU &
 • İDARİ MAHKEMELER
 • ÖZEL HUKUK &
 • ADLİ MAHKEMELER
slide22

KAMU HİZMETİNİN

AYIRICI ÖZELLİĞİ

NEDİR?

*GÜVENLİK

*DENETİM

slide24

GÜÇLÜMERKEZİYETÇİ YAPI

 • YÖNETİMDE DIŞA KAPALILIK & GİZLİLİK

*HANTAL YAPI VE

KIRTASİYECİLİK

*DEMOKRATİK KATILIMCI

PRATİKLERDEKİ EKSİKLİKLER

slide25

18 EKİM 1983 AVRUPA KONSEYİ

YEREL VE BÖLGESEL YÖNETİMLER KONFERANSI

YEREL VE BÖLGESEL SEÇİLMİŞ

TEMSİLCİLERİN STATÜSÜ

• ÖZEL ÇIKAR GÖZETMEME

• GÖREV VE SORUMLULUKLARLA ÇATIŞAN HİÇBİR

GİRİŞİMDE BULUNULMAMA

• KAMU YA DA ÖZEL HİÇBİR KURUMUN ÇIKARININ

GÖZETİLMEMESİ

slide26

GÜÇLÜ MERKEZİYETÇİ SİSTEM

=

RANT KOLLAMA&POLİTİK YOZLAŞMA

 YEREL ÖRGÜTSEL YAPI (TEMSİL SORUNU)

• GÜÇLÜ BAŞKAN-GÜÇSÜZ MECLİS

• ENCÜMEN YAPILANMASI

• KOMİSYONLARIN OLUŞUMU

 YÖNETİME SİYASET ETKİSİ

• HEMŞEHRİLİĞİN ORTADAN KALKMASI

(SEÇENLER&SEÇİLENLER)

(2972, MD.9/1, DEĞİŞİK 1993, 3950)

• BELEDİYE İLE TİCARİ İLİŞKİLERİN KORUNMASI

(SEÇİLENLER) (1580, MD.24, DEĞİŞİK 1984, 2972)

slide27

AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI

(6 AĞUSTOS 1992 TARİHLİ BAKANLAR KURULU ONAYI)

ŞART; MADDE 4/6 “YEREL MAKAMLARI

DOĞRUDAN İLGİLENDİREN TÜM KONULARA

İLİŞKİN PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜREÇLERİ

İÇİNDE, KENDİLERİNE OLANAKLAR ÖLÇÜSÜNDE,

ZAMANINDA VE EN UYGUN BİÇİMDE

DANIŞILACAKTIR”

TÜRKİYE BU MADDEYE ÇEKİNCE KOYMUŞTUR.

slide28

KATILIMCILIK

HALKIN, BELEDİYENİN GÖREV ALANINA

GİREN KONULARDA KENTSEL

HİZMETLERİN, YÜRÜTÜLMESİNDE

VE

DENETLENMESİNDE

Ø DESTEKLEYİCİ

Ø TAMAMLAYICI

Ø ROL ALMAKTIR

slide29

PLANLAMADA KATILIMCILIĞA

 • BİR ÖRNEK OLARAK ÇED
 • (2872 sayılı Çevre Kanunu md. 10)
 • Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri
 • sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek
 • kurum, kuruluş ve işletmeler bir “Çevresel Etki
 • Değerlendirme Raporu” hazırlar.
slide30

ÇED’E SİYASET ETKİSİ

 • ÇED Yönetmeliği’nin Resmi Gazete’de yayımlandığı
 • tarihte (7 Şubat 1993) yürürlüğe girmesi ile birlikte
 • 7 Şubat 1993 tarihinden önceki kuruluşları ÇED kapsamı
 • dışında bırakmaktadır. 1983’ten 1993’e ortalama 10 yıllık
 • bir gecikme çevre koruma açısından bir talihsizliktir.
 • 23 Haziran 1997, tarihli ÇED yönetmeliği değişikliğinden
 • sonraki
 • 13 Ağustos 1999,
 • 14 Nisan 2000,
 • 29 Eylül 2000,
 • 26 Ekim 2000 değişiklikleriyle
 • KAMU YARARI DAHA İLERİYE
 • GÖTÜRÜLEBİLMİŞ MİDİR?
slide31

GÖÇ HAREKETLERİ=GÜVENLİK

DÜZENSİZ KENTLEŞME=TOPLUMA(DEVLET)

KARŞI İŞLENMİŞ SUÇLAR=TOPLULUK

MAĞDURİYETLERİ

YASADIŞI GÖÇ=ÇETE SUÇU (Tasarı)

slide32

v KENTLER KALABALIKLAŞTIKÇA, SOSYAL

KONTROL AZALMAKTADIR.

v TOPLUMA VE KENTE KARŞI İŞLENEN

SUÇLARDAKİ ARTIŞ DİKKATİ ÇEKMEKTEDİR.

v SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL

NEDENLERLE FARKEDİLEN "YOKSUNLUK

DUYGUSU" SUÇLARIN ARTMASINDA ETKİLİDİR.

v GENEL VE ÖZEL ZABITA HİZMETLERİNİN

ÖNEMİ ARTMAKTADIR.

slide33

GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI TEMELDE

DEVLETİN GÖREVİDİR.

DENETİM YALNIZCA POLİSİYE TEDBİRLER DEĞİLDİR

vKAMU OYU DENETİMİ DE ÖNEMLİDİR

OMBUDSMAN GİBİ DENETİM BİÇİMLERİNİ DE

HAREKETE GEÇİRMEK GEREKMEKTEDİR

v SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ KAMU

OYUNUN OLUŞUMUNDA ETKİSİ ARTMALIDIR

slide34

KENT YAŞAMI YASAKLAR GETİRİR

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER

NORMLAR BÜTÜNÜDÜR

slide35

Ø PLANLAMAYI İLGİLENDİREN

KONULARA GEREK YÖNETENLER

GEREKSE YÖNETİLENLER YÖNÜYLE

ÖZEN GÖSTERİLMEMEKTEDİR

ØYÖNETSEL İŞLEVSİZLİK “KENT SUÇLARI”

ANLATIMIYLA ÖZETLENEN

TOPLUMU CİDDİ OLARAK ETKİLEYEN

OLUMSUZLUKLARIN NEDENİDİR

slide36

NEDEN BU KURALLARI ÖĞRENEMEDİK

YA DA

YURTTAŞ & HEMŞEHRİ

OLAMADIK?

slide37

1580 SAYILI BELEDİYE KANUNU’NDA, “HEMŞEHRİ” İLE

“BELDEDE OTURANLAR” AYRI TANIMLANMIŞTIR

HEMŞEHRİ; YÜKÜMLÜLÜKLERİ

“HER TÜRK, NÜFUS KÜTÜĞÜNE YERLİ OLARAK YAZILDIĞI BELDENİN

HEMŞEHRİSİDİR. HEMŞEHRİLERİN BELEDİYE İŞLERİNDE OY VERMEYE,

SEÇMEYE, BELEDİYE YÖNETİMİNE KATILMAYA VE BELDE YÖNETİMİNİN

YARDIMLARINDAN SÜREKLİ OLARAK YARARLANMAYA HAKKI VARDIR”

(1580, MD.13)

slide38

BELDEDE OTURANLAR, YÜKÜMLÜLÜKLERİ

“BELEDİYE SINIRI İÇİNDE OTURAN, BULUNAN, İLİŞİĞİ OLAN

HER KİŞİ BELEDİYENİN YASALARA DAYALI EMİRLERİNİ,

HÜKÜMLERİNİ TUTMAK, YAPMAK, RESİM, HARÇ, ÜCRET VE

AİDATLARINI VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR” (1580, MD.14).

slide39

***ANCAK ZAMAN İÇİNDE, HEMŞEHRİ YÖNÜYLE

HAK VE SORUMLULUKLARI, OTURAN

YÖNÜYLE DE BORÇLARI ÖNE ÇIKARILAN

“FARKLI KILMA”, SÜRELER ÖNCE KISALTILARAK

SONRA DA KALDIRILARAK

YOK EDİLMİŞTİR.

slide40

NÜFUS TESPİTLERİ DOĞRUDAN

GÜVENLİKLE İLGİLİDİR

VE PLANLAMAYI ETKİLER

NÜFUS SAYIMININ GEREKTİRDİĞİ

KURALLAR YALNIZCA BELEDİYELERİN

ÖZEL SORUNU DEĞİLDİR

SAYIM NEDENİYLE YER DEĞİŞTİRMEYE

KAYITSIZ KALMA MÜLKİ AMİRLER

AÇISINDAN HİZMET KUSURUDUR

slide41

BELEDİYE KANUNU MD.104’DE YER ALAN

HUDUT SÖZCÜĞÜ

YENİDEN TANIMLANMALIDIR

NEDEN?

vNORMLARA UYMAMA

v GÖÇ VE YERLEŞİM SORUNLARI

v GECEKONDU & KAÇAK YAPILAŞMA

slide42

1982 ANAYASASI'NIN “YERLEŞME VE

SEYAHAT HÜRRİYETİ”Nİ

DÜZENLEYEN MD.23 GEREĞİNCE

“ SAĞLIKLI VE DÜZENLİ KENTLEŞMEYİ

GERÇEKLEŞTİRMEK, SOSYAL VE EKONOMİK

GELİŞMEYİ SAĞLAMAK” AMAÇLARI İÇİN

YERLEŞME VE SEYAHAT HÜRRİYETİNİN

SINIRLANDIRILABİLMESİ MÜMKÜNDÜR.

slide43

“KENTLERE GELMEYİN”, “YASAK”

TARZINDA KATI, HATTA TOTALİTER

BİR YAKLAŞIM,

“DEMOKRATİK DEĞİLDİR”,

BU NEDENLE DE

KABUL EDİLEBİLİR OLAMAZ.

slide44

21. YÜZYILA GİRERKEN

SANAYİ TOPLUMUNDA

“HANGİ” KENTSEL HİZMETLERİN,

“NASIL” YERİNE GETİRİLECEĞİ

“KİM TARAFINDAN” KORUNACAĞI/KONTROLÜNÜN

SAĞLANACAĞI TARTIŞILMAKTADIR

slide45

PLANLAMAYI ETKİLEYEN KENT

GÜVENLİĞİ İLKELERİ

q YEREL DÜZEYDE SEÇİLMİŞLERİN TEMSİLCİLERİ, RESMİ

GÖREVLİLER, POLİS KUVVETLERİNİN İŞBİRLİĞİ

q SOSYAL DANIŞMANLAR VE ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞININ

KOLAYLAŞTIRILMASI VE GÜÇLENDİRİLMESİ

q YEREL GÜVENLİK POLİTİKASININ, SÜREKLİ GÜNCELLEŞTİRİLEN,

YEREL ÖZELLİKLERİN SOSYAL,EKONOMİK VE POLİTİK OLDUĞU

KADAR FİZİKİ YAPISINI TANIMLAYAN KAPSAMLI İSTATİSTİK VE

BİLGİLERE(CBS) DAYANDIRILMASI

q YEREL GÜVENLİK POLİTİKASINI OLUŞTURMAK VE

SUÇLA KARŞILAŞAN MAĞDURLARA TOPLUMSAL DESTEK

SAĞLANMASI

q GENÇLERE SAĞLIK, EĞLENCE, EĞİTİM VE İSTİHDAM

KONULARINDA OLANAKLAR YARATILARAK, KENTSEL

ÇEVREYİ İYİLEŞTİRİCİ ÖNLEMLER ALINMASI, KESİNLİKLE SUÇU

ÖNLEYİCİ TEDBİRLERDENDİR

slide46

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER

=

YEREL & ULUSAL SORUMLULUK

HEMŞEHRİLEŞME & VATANDAŞLIK

EVRENSEL SORUMLULUK

SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ

slide48

SONUÇ

Ø 20'İNCİ YÜZYILDA, GELİŞMENİN ÖLÇÜTÜ, “İNSAN HAKLARI” KAPSAMI İÇİNDEKİ “KENTLİ HAKLARI” DIR.

Ø      KENT YAŞAMI, DÜZENLİ KENTLER YARATMAK AMACIYLA, YASAKLAR ÜZERİNE KURULMUŞTUR.

Ø      KENT YAŞANTISI NORMLAR SAYESİNDE “ÖZGÜRCE”

SÜRDÜRÜLEBİLMEKTE VE YAŞANABİLİR MEKANLAR

OLUŞTURULABİLMEKTEDİR.

Ø      21 İNCİ YÜZYILA GİRERKEN KENTLERİN EN ÖNEMLİ SORUNU, GEÇMİŞİNDE DE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ, GÜVENLİĞİN SAĞLANMASIDIR.

Ø     GÜVENLİK KONUSUNDA DENETİMİ, BUGÜNÜN MODERNTOPLUMLARINDA YALNIZCA POLİSİYE TEDBİRLER BÜTÜNÜ OLARAK DEĞERLENDİRMEK MÜMKÜN DEĞİLDİR.

slide49

Ø GÜVENLİK DOĞRUDAN NÜFUS HAREKETLERİ İLE İLİŞKİLİDİR. YERLEŞİME İLİŞKİN KAYITLARIN DOĞRU VE GÜVENİLİR OLMASI GEREKİR.

Ø       TÜRK KAMU YÖNETİMİNDE, KENT SUÇLARINA YÖNELİK KONTROL VE ÖNLEME MEKANİZMALARININ İŞLEYİŞİNİ HİZMET FARKLILAŞMASINA GÖRE BİÇİMLENDİREN İŞ TANIMI BUGÜNE KADAR YAPILABİLMİŞ DEĞİLDİR.

Ø GÜNÜMÜZÜN GÜVENLİK HİZMETLERİ, GÜÇLÜ MERKEZİYETÇİ ANLAYIŞ YAPILANMASI İÇİNDE SÜRDÜRÜLMEYE ÇALIŞILSA DA, BÖYLE BİR TERCİH GÜNÜMÜZÜN GEREKLERİNE CEVAP VEREMEMEKTEDİR.

slide50

Ø    KAMU YÖNETİMİNİN GENEL YAPISAL SORUNLARI, MERKEZDE VE YERELDE HİZMETLERİN AKIŞINI OLUMSUZ ETKİLEMEKTEDİR.

Ø      POLİTİK YOZLAŞMA VE RANT KOLLAMA ORTAMININ TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİNİ MEŞGUL ETTİĞİ BU DÖNEMDE, TÜM KURUMLARI İLE SEKTÖRLERİ ÖRGÜTSEL VE YÖNETSEL YAPILANMA BOZUKLUĞUNDAN BİR BİÇİMDE ETKİLENMEKTEDİR.

slide51

·

·

KAMUHİZMETLERİNDE BAŞARI

Ø      KATI, OTORİTER, BUYURUCU DEĞİL, ØAKSİNE YOL GÖSTERİCİ, Ø UZLAŞTIRICI VE UYUMLU BİR TOPLUMSAL BİRLİKTELİK

İLE SAĞLANABİLİR

slide52

DEVLET MERKEZLİ

DEĞİL

TOPLUM MERKEZLİ

YÖNETİM