slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szolgáltatások PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szolgáltatások

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 67
Download Presentation

Szolgáltatások - PowerPoint PPT Presentation

lavender
77 Views
Download Presentation

Szolgáltatások

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szolgáltatások

 2. Áfa törvény 15/A. § - közösségi teherközlekedés, járulékos, közvetítés, - egyéb közvetítés, - termék szerelés, javítás, felújítás - bérmunka - termékhez kapcsolódó szakértés

 3. + TEÁOR 2003

 4. Írásbeli besorolási kérelmek KSH Információszolgálat 1525 Budapest, Pf.: 51

 5. a megrendelő magyar adóalany fizeti az adót

 6. Fordított adózás – az adófizetési kötelezettség halasztása (okiratot kézhez vételéig, vagy ellenérték megfizetéséig), – fizetés = levonás egyidejűleg Hatodik irányelv alapján kötelező fordított adózás: – áfa tv 15. § (5) bek. és 15/A. §

 7. Nyújtó székhelye szerint

 8. Ingatlanhoz kapcsolódó

 9. közvetlen kapcsolódás - meglévő ingatlanhoz, vagy - létesítéséhez példák: - ingatlan ügynök, - hotel szállás - munkagép biztosítása kezelővel konkrét területre, - kiállítási terület bérbeadása, - építés, bontás, általános mérnöki munka, - ingatlankezelő, földmérő, tervező - jogi szolgáltatások: építési engedély megszerzése, adásvételi okiratok, - ingatlanértékelés

 10. Nem tartozik ide: - olyan gépek fenntartása, amelyek nem alkotórészek - ingatlannal kapcsolatos tanács- és információadás, - ingatlan lehetséges hasznosításának tanulmányterve, - könyvelési szolgáltatás, adóbevallás készítés, - meghalt személy ingatlanának jogi rendezése, stb

 11. Megtett útvonal

 12. Tényleges hely

 13. - tudományos kutatás végzése AT-ben, amelynek célja adatok nyerése, de a végső összegzésre HU-ban kerül sor, akkor a teljesítés helye: AT - de ha a tudományos szolgáltatás magában foglal ajánlást, következtetést (nemcsak adatgyűjtést), akkor az már tanácsadás, ha ez bányászati tárgyú akkor ingatlanhoz kapcsolódik

 14. Máshova tartozik - sportrendezvényen reklám szolgáltatás, - nem élő közönség előtti bemutatók, Járulékosan kapcsolódó: - smink, fodrász, súgó (élő műsornál) - fény és hangtechnikai szolg, - tolmácsolás rendezvényen, Nem tartozik ide: - a film sminkes - termékek bérbeadása más kapcsolódó szolgáltatás nélkül

 15. Megrendelő székhelye

 16. Áfa tv 15. § (5) bek.

 17. Teherközlekedés

 18. fuvarozási bizomány

 19. Közvetített szolgáltatás Áfa tv. 8. § (4) bek.

 20. Közvetített szolgáltatás Áfa törvény 23. § (3) bek.

 21. ügynök - közvetítő teherközlekedés + járulékosan kapcsolódó szolgáltatás közvetítése

 22. GB HU DE HARMADIK

 23. szállítás adóalany1 adóalany2 GB HU (kapcsolódó belföldi)

 24. 1. Belföldihez 2. Közösségen belülihez és 3. Nemzetközihez kapcsolódó

 25. Igen Igen Nem Nem Fuvarozó A megrendelő regisztrált? A fuvarozó fizeti az adót az indulás helyén A fuvarozóval azonos tagállamban? A vevő fizeti az adót saját tagállamában A fuvarozó megfizeti az adót az indulás helyén

 26. Teherközlekedés teljesítés helye

 27. Bérmunka