Download
nowoczesne metody kodowania informacji zawartych w kodach kreskowych i rfid n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nowoczesne metody kodowania informacji zawartych w kodach kreskowych i RFID PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nowoczesne metody kodowania informacji zawartych w kodach kreskowych i RFID

Nowoczesne metody kodowania informacji zawartych w kodach kreskowych i RFID

279 Views Download Presentation
Download Presentation

Nowoczesne metody kodowania informacji zawartych w kodach kreskowych i RFID

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Nowoczesne metodykodowania informacjizawartych w kodach kreskowych i RFID Piotr FrąckowiakILiM – GS1 Polska MOVIDA Conferences | Warszawa | 07.12.2011

 2. Agenda • Informacje o systemie GS1: • identyfikacja • standardowe symboliki kodowe • znaczniki EPC/RFID • Etykieta logistyczna GS1 w otwartych łańcuchach dostaw i Automatyczne Gromadzenie Danych (ADC) • GS1 DataMatrix – symbolika 2D w ochronie zdrowia • GS1 DataBar – (r)ewolucja w detalu

 3. Informacjeo systemie GS1

 4. Gdy nie ma standardów… Obecnie nie ma jednego globalnego standardu rozmiaru butów! Dlatego firmy muszą: • znakować takie same buty różnie dla różnych krajów • specyfikować prawidłowy rozmiar na dokumentach zamówienia, zakupu, fakturach i etykietach dostawy • rozróżniać lokalne specyfikacje Rezultat?Dodatkowe koszty obciążające klienta!

 5. GS1 – jeden globalny język biznesu W pełni zintegrowana organizacja, powstała w 2005 rokuz połączenia EAN i UCC • ponad 30lat doświadczenia • 108organizacji krajowych • ponad milionfirm – użytkowników systemu,w 150 krajach • ponad 20sektorów (FMCG, ochrona zdrowia, transport, wojsko, …) • ponad 7miliardówtransakcji każdego dnia GS1 jest najczęściej stosowanym systemem standardów na świecie

 6. Architektura marki GS1 • Produkty i usługi GS1 Ogólne korzyści: Poprawienie efektywności i przejrzystości łańcucha dostaw Rozwiązania: POS/zarządzanie zapasami/zarządzanie zasobami/traceability Usługi: globalne (GSMP, GEPIR, Globalny Rejestr, LEARN) & lokalne (certyfikacja, implementacja, szkolenie) zintegrowany system standardów Wspólne identyfikatory (GTIN, GLN, SSCC, GRAI, GIAI, GSRN, EPC)

 7. Co identyfikująglobalne identyfikatory GS1? • Jednostki handlowe: jednostka, która może być wyceniana, zamawiana i fakturowana w dowolnym punkcie łańcucha dostaw • Jednostki logistyczne: jednostka stworzona dla potrzeb magazynowania i / lub transportu  potrzeba zarządzania i śledzenia w łańcuchu dostaw • Lokalizacje: fizyczne, funkcjonalne i prawne wymagające szczegółowej identyfikacji • Zasoby: środki trwałe i zwrotne • Relacje usługowe • Dokumenty • Wysyłki i Przesyłki

 8. Globalne identyfikatory GS1 identyfikacja jednostek handlowych (towarów) GTIN(GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14) identyfikacja jednostek logistycznych (np. palet) SSCC identyfikacja lokalizacji GLN

 9. Rodzaje kodów kreskowych GS1 EAN/UPC Nazwa UPC-A EAN-13 UPC-E EAN-8 Pojemnośćnumeryczny 12 13 12 8 GTIN GTIN-12 GTIN-13 GTIN-12 GTIN-8  Wielokie-runkowy        • Dla detalu:

 10. Rodzaje kodów kreskowych GS1 ITF-14 Pojemność 14 numeryczny GTIN 12, 13, 14  Dla detalu: Wielokierunkowy 

 11. Rodzaje kodów kreskowych GS1 GS1 DataBar Pojemność 14n 14n 74n / 41an 74n / 41an 14n 14n14n GTIN 8,12,13,14 8,12,13,14 wszystkie numery GS1 i IZ8,12,13,14 8,12,13,14 8,12,13,14 Wielokierunkowy:       

 12. Rodzaje kodów kreskowych GS1 GS1 DataMatrix Pojemność 3116 numerycznych 2335 alfanumerycznych GTIN identyfikatory GS1 i IZ Dla detalu:   * Wielokierunkowy

 13. Rodzaje kodów kreskowych GS1 GS1-128 Pojemność 48 alfanumerycznych GTIN wszystkie numery GS1 i IZ  Dla detalu:  Wielokierunkowy

 14. Kod GS1-128 i Identyfikatory Zastosowania GS1 (IZ) • IZ (01) numer GTIN n14 • IZ (15) data ‘Najlepsze do’ n6 • IZ (10) oznaczenie partii prod. an..20 (01) 05901234560016 (15) 110628 (10) ABC123

 15. Etykieta logistyczna GS1

 16. RFID – nowa technologia, nowe możliwości

 17. SGTIN – „seryjny” GTIN 0 590 1234 56789 K 0 590 1234 56789 GTIN SGTIN 123456789012 4805 010110101001011010101011110010101010111010101010101111110110111100110110001110011100101110001011 zawsze 96 bitów

 18. Sieć EPCGlobal Bezpieczna wymiana internetowa FIRMA 2 FIRMA 1 Autoryzacja Wewnętrzne systemy (ERP, WMS itp.) Wewnętrzne systemy (ERP, WMS itp.) Czytniki Czytniki Prywatna sieć 2 Prywatna sieć 1 znaczniki na paletach

 19. Etykieta logistyczna GS1w otwartych łańcuchach dostawi Automatyczne Gromadzenie Danych (ADC)

 20. Po co, dlaczego, w jaki sposób? • Celem stosowania etykiety jest przekazywanie jednoznacznych i bezbłędnych informacji na temat jednostki, na której jest umieszczona, w postaci czytelnej maszynowo i wzrokowo • Umożliwia identyfikację każdej jednostki wysyłkowej w różnych punktach i w różnym czasie, w całym łańcuchu dostaw • Stosuje się ją do wszystkich rodzajów jednostek wysyłkowych, w aplikacjach logistycznych i transportowych, gdzie konieczna jest kontrola poszczególnych jednostek i grup jednostek, które stanowią część tego samego transportu • Standard etykiety opracowany jest przez GS1, przy współpracy przedstawicieli producentów, detalistów, przewoźników oraz organizacji krajowych GS1. Opiera się on na standardzie Identyfikatorów Zastosowania GS1 i wykorzystuje symbolikę GS1-128 • Etykieta zawiera informacje o: jednostce, transporcie i kliencie

 21. Projekt HELL • Ujednolicone definicje jednostki logistycznej standardowej i niestandardowej • Wspólne podejście do podziału typów jednostek logistycznych: • 4 typy, 7 rodzajów i 12 przykładów jednostek logistycznych • jedyna obowiązkowa informacja – SSCC z IZ (00)

 22. SSCC – struktura numeru obowiązująca w Polsce Cyfra rozszerzająca dziesięciokrotnie zakres numeracji Numer jednostki kodującej jest wspólnym elementem SSCCi GTIN! Numer kolejny jednostki logistycznej,od 1 milionado 1 miliarda • Numer SSCC — do czego służy? • jedyna obowiązkowa informacja na każdej etykiecie logistycznej • identyfikacja jednostki logistycznej, niezależnie od jej zawartości • numer referencyjny w całym łańcuchu dostaw • klucz do transakcji z zastosowaniem EDI

 23. Dane na etykiecie

 24. Typy jednostek logistycznych • Standard homogeneous:

 25. Projekt HELL – wyniki i efekty prac • Dokument wytycznych: • zasady ogólne • typy jednostek logistycznych • dane na etykietach • wymagania techniczne dla tworzenia etykiet logistycznych • weryfikacja etykiet • FAQ • przykłady jednostek logistycznych oraz etykiet • załączniki: zalecane IZ, słowniczek pojęć, GS1-128, obliczanie cyfry kontrolnej • Edukacyjne narzędzie internetowe  wskazówki do tworzenia etykiet logistycznychwww.gs1-labelview.at • Plan migracji + promocja wytycznych  wystąpienia, materiały informacyjne, www

 26. ADC i jej zastosowanie AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA = Auto ID = AUTOMATYCZNE ZBIERANIE/GROMADZENIE DANYCH = ADC stosuje się w celu poprawienia efektywności operacji: ewidencji, transakcji, kontrolii sterowania. • Zastosowanie technik ADC: • rejestracja transakcji handlowych i usługowych, • gospodarka magazynowa, • kontrola obiegu dokumentacji, • monitorowanie i kontrola produkcji w toku (leczenia), • kontrola obecności i czasu pracy, • monitorowanie i kontrola transportu, itp.

 27. Kiedy wdrażać ADC? • Gdy chcemy wdrażać nowoczesne strategie logistyczne lub systemy informatyczne (np. JiT, MRP/MRPII/MRPIII/ERP) • Gdy chcemy obniżyć poziom zapasów • Gdy chcemy podnieść poziom obsługi klientów • Gdy chcemy wykonywać inwentaryzację bez przestoju w pracy firmy • Gdy rosną koszty wynikające z błędnych informacji, błędnych realizacji

 28. Podstawowe warunki wprowadzenia systemu ADC Trzy podstawowe warunkiefektywnego wdrożenia systemu ADC: • Właściwe oznakowanie kodem kreskowym – standardy kodowania i symbolik • Odpowiedni sprzęt (drukarki, czytniki, terminale) • Oprogramowanie (funkcjonalność dostosowana do potrzeb firmy) Wszystko połączone we właściwe rozwiązanie logistyczne

 29. Współczesna logistyka to globalna sieć dostaw D1 OL1 D2 D3 S2 D13 D12 S1 D4 D9 S4 D11 OL2 D5 D8 D10 D6 S3 OL3 D7

 30. Model zarządzania współczesną logistyką (SCM) System WMS System informatyczny (ERP) System informatyczny zarządzania firmą (ERP) ? kody kreskowe lub rfid Przepływ materiałów

 31. Dlaczego WMSw logistyce operacyjnej? WMS „wie”: Przy dużej ilości jednostek logistycznychw obrocie, kluczowym czynnikiem usprawnienia procesu magazynowania jest standardowa etykieta logistyczna GS1! • co jest składowane • gdzie to jest składowane • ile tego jest • w jakiej strukturze opakowaniowej • na jakich nośnikach • jaki są okresy ważności • jakie jest miejsce przeznaczenia • i wiele innych zagadnień

 32. Jak kto „widzi” towaryznajdujące się w magazynie? Handlowiec w ERP Magazynier w magazynie Magazynier w WMS WMS + kody kreskowe w magazynie WMS + RFID w magazynie litr 1 zbiornik GTIN-1 010110101001011010101011110010101010111010101010101111110110111100110110001110011100101110001011 0,5 litra 1 butelka GTIN-2 010110101001011010101011110010101010111010101010101111110110111100110110001110011100101110001011 GTIN-3 3 litry 1 skrzynka BATCH 010110101001011010101011110010101010111010101010101111110110111100110110001110011100101110001011 GTIN-4 36 litrów 1 paleta BATCH SSCC

 33. POJEMNOŚĆ, NOŚNOŚĆ MIEJSCA MIEJSCE ZARZĄDZANIE OBJĘTOŚCIĄ MIEJSCA M 3 GŁĘBOKOŚĆ WYSOKOŚĆ KG 854212 MIEJSCE: 010101 010102 010103 SZEROKOŚĆ SZTUKA 01 OPAKOWANIE ZBIORCZE 02 854212 OPAKOWANIE ZBIORCZE 03 PEŁNY NOŚNIK 04 Precyzyjne zwymiarowanienośników i miejsc składowania • PRZESTRZENNOŚĆ MAGAZYNU NOSNOŚĆ • PRZESTRZENNOŚĆ TEGO CO JEST SKŁADOWANE

 34. B A Dost. Poz. Op.hurtowe Paleta Transport Dystrybutor Transport Paleta Op.hurt. Poz. Sklep Klient Przepływ informacjia przepływ materiałów podaż, promocja, cenniki, fakturowanie, transport popyt, planowanie, zapłata, monitoring sprzedaży Przepływ logiczny EDI - Electronic Data Interchange HARMONIZACJA Przepływ fizyczny EAN-13 ITF-14 GS1-128 ITF-14 EAN-13 ADC – Automatic Data Capture

 35. Kody kreskowe w praktyce Nie ma współpracy informacyjnej w łańcuchu dostaw PRODUCENT POŚREDNIK DETALISTA Potrzebny jest „wspólny język” identyfikatorów globalnych Nie ma GS1-128 w magazynie JestEAN-13 w sklepie

 36. DataMatrix– symbolika 2Dw ochronie zdrowia

 37. Wprowadzenie: Data Matrix Historia Data Matrix: • Data Matrix jest używany od początku lat 90 – tych, do znakowania bardzo małych produktów • Dzisiejsze Standardy ISO/IEC: • Kod Data Matrix jest objęty przez standard ISO, ISO/IEC 16022 – „International SymbologySpecification, Data Matrix”. • Jakość druku  ISO/IEC 15415 – symbole 2D • Zawartość danych  ISO/IEC 15418 (Identyfikatory Zastosowania GS1) • Etykietowanie i nanoszenie bezpośrednie  ISO 28219

 38. Data Matrix: kluczowe obszary zastosowania • Kluczowe obszary zastosowania: • ochrona zdrowia / bezpieczeństwo pacjenta • bezpośrednie znakowanie elementów • zdrowie zwierząt • Przykład kodu Data Matrix: • IZ 00 – GTIN • IZ 17 – data ważności • IZ 10 – oznaczenie partii prod.

 39. Data Matrix (ECC 200) – może kodować wszystkie IZ • ECC 200 (ECC = Error Checking & Correction – sprawdzanie i korekcja błędów) • ECC 200  najnowsza wersja kodu Data Matrix • zaawansowane sprawdzanie błędów w kodowaniu i algorytmy korekcji (algorytm Reeda-Solomona) • ustandaryzowany sposób do przedstawiania danych wg. systemu GS1 • stanowi obecnie jedyną symbolikę 2D zarezerwowaną dla bezpośredniego znakowania elementów i powierzchni, gdzie nie mogą być nadrukowane „tradycyjne” symboliki liniowe

 40. Symbolika GS1 Data Matrix(ECC 200) ten narożnik w ECC 200 jest zawsze białym kwadratem wzór wyszukiwaniaw kształcie litery „L” • Wymagania techniczne „Specyfikacje Ogólne GS1”: • Rozdział 5.6 Specyfikacje symboliki • Rozdział 2.7 Numerowanie i oznaczanie symbolami kodu kreskowego bardzo małych produktów dla służby zdrowia • Rozdział 2.8 Numerowanie i bezpośrednie znakowanie części przy użyciu symboliki Data Matrix (ECC 200)

 41.    ` 1 2 3 4 GS1 DataMatrix – właściwości Rozszerzona interpretacja: inne zestawy znaków,np. arabski, cyrylica, grecki Kodowane znaki: wszystkie znaki ASCII Wielkośc symbolu: 10 x 10 modules– bardzo, bardzo mały! Algorytmy wykrywaniai kontroli błędów: rozpoznawanie do 60% uszkodzeń w kodach

 42. 5 7  6 GS1 DataMatrix – właściwości Dowolna orientacja: Tak! Maksymalna wielkość symbolu: 3116 cyfr lub 2335 danych alfanumerycznych  Odwrócenie odbicia: Symbol jest zaprojektowany do odczytu także w ‘negatywie’

 43. Macierz danych w kodzie GS1 Data Matrix o wymiarach 10x10 Słowo kodowe 1: Znak FNC1 Słowo kodowe 2 2.1 2.2 3.6 3.7 3.8 4.3 4.4 4.5 1.1 1.2 2.3 2.4 2.5 5.1 5.2 4.6 4.7 4.8 1.3 1.4 2.6 2.7 2.8 5.3 5.4 5.5 1.6 1.7 1.5 5.6 5.7 5.8 10 SK 2 – 5:Kodowane dane 1.8 6 7 9 7 11 8 SK 6 – 12: Korekcja błędów wg algorytmu Reeda - Solomona 3.1 3.2 12 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2

 44. Bezpośrednie znakowanie elementów– Direct Part Mark Identification (DPMI) • Producenci muszą obecnie radzić sobie z dużą ilością elementów (wyrobów), półfabrykatów, podzespołów, itp.), które są przyjmowane i wysyłane, muszą także znać aktualny status zaawansowania procesu produkcyjnego. • Automatyczne śledzenie powinno się odbywać do poziomu pojedynczej sztuki elementu. • Najlepsza drogą do osiągnięcia pełnej kontroli nad procesem produkcyjnym jest możliwość bezpośredniego kodowania elementu i śledzenie tego elementu poprzez cały jego cykl ‘życia’. Nosi to nazwę: • Bezpośrednie znakowanie elementówDirect Part Mark Identification (DPMI)

 45. Korzyści z DPMI • optymalizacja wydajności linii produkcyjnych • identyfikacja defektów • wzrost zysków • redukcja kosztów produkcji • Korzyści producenta: • identyfikacja przychodzących elementów (utrzymanie i zwroty) • rozwiązanie kwestii gwarancyjnych i kwestii odpowiedzialności • śledzenie komponentów o wysokiej wartości w celu zapobiegania kradzieży i podrabiania

 46. Metody znakowania • Metoda elektrochemiczna • Nadruk atramentowy • Wytrawianie laserowe • Znakowane metodą dot–peen • Odlewanie, tłoczenie

 47. Zastosowania koduGS1 DataMatrix

 48. Kto tworzy standardydla ochrony zdrowia? • GS1 Healthcare Group (HUG) • Firmy z branży ochrony zdrowia: • Baxter, B.Braun, GSK • Johnson&Johnson, Medtronic, Merck, Pfizer, Tyco • Instytucje / stowarzyszenia: • EFPIA, EUCOMED, HL7, ISBT • Organizacje krajowe GS1: • np. ILiM – GS1 Polska

 49. Kto rekomenduje stosowanie standardów? KTO? DLACZEGO? • Komisja Europejska • EFPIA – European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations • GIRP – Groupement International de la Répartition Pharmaceutique • EUCOMED –‘the Voice of the Medical Technology Industry in Europe’ • ISBT – International Society Blood Transfusion • HL7 – Health Level Seven • Ministerstwa Zdrowia: Polski, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Francji, Słowenii, USA • Powszechne i sprawdzone, wielosektorowe • Gwarantujące unikalność numeróww skali świata • Zwiększające bezpieczeństwo pacjenta • Gwarantujące autentyczność leków i materiałów medycznych • Wpływające na optymalizację procesów logistycznych • Możliwe do zaimplementowania w szpitalach o jednorodnych, jak i rozproszonych systemach informatycznych • Zapewniające możliwość wycofania wybranej partii produktów na dowolnym etapie łańcucha dostaw

 50. Technologie znakowania Laser na transporterze odbiorczym kartoniarki • Laser na linii do pakowania w blistry Automatyczna serializacja, daty, kody 2D, czcionki OCR – automatyzacja procesów