1 / 23

Ήλιος – Πηγή Ζωής

Ήλιος – Πηγή Ζωής. 6 ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης «Γιάννης & Αριστείδης Δελής» Μάιος 2012. Κεφάλαιο 1 ο Το πιο λαμπρό Αστέρι και η μέτρηση του Χρόνου. Δομή του Ήλιου και Ηλιακή Ακτινοβολία. Τα βασικά μέρη της δομής του είναι: 1. Ο πυρήνας ( core ), που αποτελεί τα 0,9 της όλης μάζας του.

lavender
Download Presentation

Ήλιος – Πηγή Ζωής

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ήλιος – Πηγή Ζωής 6ο Γυμνάσιο Μυτιλήνης «Γιάννης & Αριστείδης Δελής» Μάιος 2012

 2. Κεφάλαιο 1ο Το πιο λαμπρό Αστέρι και η μέτρηση του Χρόνου

 3. Δομή του Ήλιου και Ηλιακή Ακτινοβολία Τα βασικά μέρη της δομής του είναι: 1. Ο πυρήνας (core), που αποτελεί τα 0,9 της όλης μάζας του. 2. Η φωτόσφαιρα (Photosphere), πάχους 200-300Κm, που είναι η ορατή επιφάνεια του ήλιου. 3. Η χρωμόσφαιρα (Chromosphere), που εκτείνεται μέχρι ύψους περίπου 15·103Km. 4. Το στέμμα (Corona), που εκτείνεται πάνω από τη χρωμόσφαιρα Η δομή του Ήλιου Ιο=1,96 cal · cm-2 · min-1 ή Ιο=1366 W/m2 Μετρήσεις της Ηλιακής σταθεράς από το 1980 έως το 2000

 4. Κεφάλαιο 2ο Ήλιος και Κλίμα

 5. Η Ηλιακή Ακτινοβολία στην Ατμόσφαιρα και στην Επιφάνεια της Γης Πάνω στην επιφάνεια της γης η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας εξαρτάται: • από την απόσταση ήλιου-γης, • από το ύψος του ήλιου πάνω από τον ορίζοντα του τόπου • από την διαδρομή της ακτινοβολίας μέσα στην ατμόσφαιρα. • από γεωγραφικούς και γεωμετρικούς παράγοντες Η Επίδραση της Ατμόσφαιρας στη Διερχόμενη Ηλιακή Ακτινοβολία • Σκέδαση της ηλιακής ακτινοβολίας • Μοριακή σκέδαση • Σκέδαση - διάχυση από αερολύματα • Απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας

 6. Η Γήινη Ακτινοβολία Το φάσμα απορρόφησης αερίων στην ατμόσφαιρα της γης

 7. Το Μέσο Ισοζύγιο των Ακτινοβολιών

 8. Στο σχήμα απεικονίζονται τα επιμέρους ισοζύγια ακτινοβολιών σε ότι αφορά την επιφάνεια της γης, την ατμόσφαιρα της και το διάστημα. Με τη βοήθεια του σχήματος να διαπιστώσετε ότι ισχύει η αρχή διατήρησης της ενέργειας για την επιφάνεια της γης, την ατμόσφαιρά της και το διάστημα, συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα.

 9. Έδαφος • παίρνει • ..... W/m2 κατευθείαν από τον ήλιο (άμεση ηλιακή ακτινοβολία, μικρού μ.κ.) • ..... W/m2 από την ατμόσφαιρα σε μεγάλα μ.κ. • +..... W/m2 σύνολο • δίνει • -.... W/m2 προς την ατμόσφαιρα και το διάστημα σε μεγάλα μ.κ., (γήινη ακτινοβολία) • -.... W/m2 προς την ατμόσφαιρα με τη διαδικασία της εξάτμισης • -.... W/m2 προς την ατμόσφαιρα με τη διαδικασία των κατακόρυφων κινήσεων και αναταράξεων • - .... W/m2 σύνολο • Ατμόσφαιρα • παίρνει • ..... W/m2 με απορρόφηση από τη γήινη ακτινοβολία των 115 μονάδων • ..... W/m2 με απορρόφηση των υδρατμών (διαδικασία εξάτμισης) • ..... W/m2 με την διαδικασία των κατακόρυφων και αναταρακτικών κινήσεων • ..... W/m2 κατευθείαν από τον ήλιο (άμεση ηλιακή ακτινοβολία) • +..... W/m2 σύνολο • δίνει • -..... W/m2 με ακτινοβολία προς το έδαφος με μεγάλα μ.κ. • -..... W/m2 με ακτινοβολία προς το διάστημα με μεγάλα μ.κ. • -..... W/m2 σύνολο • Διάστημα • δίνει • + .... W/m2 προς το έδαφος και την ατμόσφαιρα (ηλιακή ακτινοβολία) • παίρνει • - .... W/m2 από ανάκλαση στην ατμόσφαιρα • - .... W/m2 από διάχυση στην ατμόσφαιρα • -.... W/m2 μεγάλου μ.κ. ακτινοβολία της Γης που διαπερνά ανεμπόδιστα την ατμόσφαιρα • - .... W/m2 σύνολο

 10. Καιρός και Κλίμα Καιρόςείναι η κυμαινόμενη κατάσταση της ατμόσφαιρας σε ένα δεδομένο χρόνο και τόπο, η οποία χαρακτηρίζεται από την θερμοκρασία, τον άνεμο, τα σύννεφα και άλλα στοιχεία. Κλίμαχαρακτηρίζονται οι τυπικές καιρικές συνθήκες ενός τόπου, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι τιμές μιας σειράς ετών. • Οι παράγοντες που διαμορφώνουν το κλίμα (Κλιματικοί Παράγοντες) είναι: • Η ηλιακή ακτινοβολία • Η φύση της επιφάνειας (ξηρά, θάλασσα) • Η φυτοκάλυψη • Η θαλάσσια κυκλοφορία (το ElNinio) • Ανάγλυφο, υψόμετρο, προσανατολισμός του τόπου • Η γενική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας • Ο κύκλος του νερού • Ο άνθρωπος

 11. Τροπόσφαιρα – Ο Χώρος των Καιρικών Φαινομένων • Κυκλοφορία του Αέρα • Ατμοσφαιρική Πίεση Το Νερό στη Γη Παγκόσμιο Κλίμα • Ο Κύκλος του Νερού

 12. Οι Κλιματικές Αλλαγές ως Συνεχής Διαδικασία Η Εξέλιξη του Κλίματος της Γης Οι Κλιματικές Αλλαγές στο Τεταρτογενές

 13. Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου • Η Επίδραση του Φαινομένου του Θερμοκηπίου στο Κλιματικό Σύστημα Τρόπος λειτουργίας των τοιχωμάτων ενός θερμοκηπίου Ανθρώπινες Επιδράσεις

 14. Οι Επιπτώσεις των Κλιματικών Αλλαγών Η μέση ανωμαλία της θερμοκρασίας σε περίοδο δέκα ετών (2000-2009) αναφορικά με τη μέση τιμή της περιόδου 1951-1980. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις θερμοκρασίας είναι στην Αρκτική και την χερσόνησο της Ανταρκτικής.

 15. Κεφάλαιο 3ο Ήλιος και Βιόσφαιρα

 16. Η Υπεριώδης Ηλιακή Ακτινοβολία και οι επιδράσεις της στον άνθρωπο Πως μπορούμε να αποφύγουμε τον καρκίνο του δέρματος * Αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μεταξύ 10 το πρωί και 2 το μεσημέρι. Θυμηθείτε ότι η υπεριώδης ακτινοβολία διαπερνά το νερό, τα σύννεφα και αντανακλάται στην άμμο και στο χιόνι * Προστατεύεστε από τον ήλιο φορώντας μακριά μανίκια και μεγάλα καπέλα * Χρησιμοποιείτε αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας και να το ανανεώνετε συχνά κατά την διάρκεια της έκθεσης σας στον ήλιο

 17. Κεφάλαιο 4ο Ήλιος και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

 18. Πηγές Ενέργειας Οι πηγές ενέργειας κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις Ανανεώσιμες Πηγές και τις Μη Ανανεώσιμες Πηγές

 19. Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις της Διαδικασίας Παραγωγής Ενέργειας • Εξάντληση των Ορυκτών Πόρων • Όξινη Βροχή • Ιπτάμενη Τέφρα • Ραδιενεργά Απόβλητα • Υπερθέρμανση του Πλανήτη

 20. Ανανεώσιμες ΠηγέςΕνέργειας

 21. Πώς επιδρά ο Ήλιος στην ψυχοσύνθεση και τη δημιουργικότητα του Ανθρώπου Ο Ήλιος στην Τέχνη

More Related