Ostrava !!!
Download
1 / 22

Čištění komunikací v podmínkách Statutárního města Ostrava - PowerPoint PPT Presentation


  • 81 Views
  • Uploaded on

Ostrava !!!. Čištění komunikací v podmínkách Statutárního města Ostrava. Ostravské komunikace, a.s. jako společnost vlastněná SMO spravují místní komunikace I. a II. třídy a vybrané místní komunikace III. třídy ve městě Ostrava v souladu s mandantní smlouvou se Statutárním městem Ostrava.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Čištění komunikací v podmínkách Statutárního města Ostrava' - lave


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ostrava !!!

Čištění komunikací v podmínkách

Statutárního města Ostrava


Ostravské komunikace, a.s. jako společnost vlastněná SMO spravují místní komunikace I. a II. třídy a vybrané místní komunikace III. třídy ve městě Ostrava v souladu s mandantní smlouvou se Statutárním městem Ostrava.

Čištění se provádí na základě prachové mapy Ostravy a metodického pokynu OK, a.s. s intenzitou úměrnou znečištění příslušného území.

Místní komunikace III. třídy jsou čištěné taktéž dle prachové mapy 5x až 8x ročně.

Silnice I. až III. třídy udržují Ostravské komunikace, a.s. dle smluvního ujednání se správci silnic – SSMSK a ŘSD.

Představení OK, a.s.

Prachová mapa území Statutárního města Ostrava


Ostravské komunikace, a.s. disponují nejmodernější technikou pro čištění komunikací a od roku 2009 je v provozu také samosběr se schopností sběru prachových částic PM10.

Představení OK, a.s.

Moderní samosběry OK, a.s.


Flotila kropících vozů splachováním zajišťuje odstraňování nejmenších prachových částic z vozovky. Pro splachování vozovek mají Ostravské komunikace, a.s. k dispozici vlastní studny s kvalitní podzemní vodou.

Při vysokých teplotách a suchém počasí provádí kropící vozy ozónování v ulicích města.

Představení OK, a.s.

Moderní kropící vozy OK, a.s. s vysokou účinnosti.


V souladu s ochranou životního prostředí vybudovaly Ostravské komunikace, a.s. v roce 2012 nové smetkové hospodářství. Jde o zařízení pro uložení a odvodnění smetků, které je v České republice unikátní a ojedinělé. Odvodněním smetků dochází k vysokým úsporám při likvidaci tohoto odpadu.

Představení OK, a.s.

Smetkové hospodářství OK, a.s.


Kvalita Ostravské komunikace, a.s. v roce 2012 nové , ekologický přístup, bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců jsou hlavními prioritami společnosti.

Ostravské komunikace, a.s. pracují v integrovaném systému řízení kvality, environmentu a BOZP dle mezinárodně uznávaných norem:

ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

Každé vozidlo Ostravských komunikací je sledováno pomoci GPS v systému Track Data Memory(TDM). Vedle pozic vozidla má dispečer přehled také o konkrétních výkonech vozidla.

Představení OK, a.s.

Integrovaný manažerský systém – IMS a TDM v OK, a.s.


Státní silnice I. třídy - 61,6 km čistí OK, a.s.

Krajské silnice II. a III. třídy -153,1 km čistí OK, a.s.

Místní komunikace (město) - 138,6 km čistí OK, a.s.

Místní komunikace (obvody) - 240,8 km čistí OK, a.s.

Místní komunikace (obvody) - 456,0 km čistí obvody

Rozdělení komunikací

V Ostravě je v letním období čištěno celkem 1 050,1 km silnic a místních komunikací.

Uvedené délky jsou mapové evidenční délky v jednom pruhu a v jednom směru.

Čištění probíhá na všech pruzích a ve směrech tam a zpět.


Hlučínská

56

56

11

D1

Muglinovská

Místecká

Sokolská

Opavská

17.listopadu

11

Místecká

56

59

11

D1

11

Fryštátská

Rudná

Rudná

Místecká

Plzeňská

56

58

Silnice I. třídy

Evidenční délka 61,6 km

Rozdělení komunikací

Silnice I. třídy v majetku České republiky, spravované ŘSD a smluvně čištěné OK, a.s.

Dálnici D1 udržuje oblastní správa ŘSD Ostrava.


Hlučínská

56

56

11

D1

Muglinovská

Místecká

Sokolská

Opavská

17.listopadu

11

Místecká

56

59

11

D1

11

Fryštátská

Rudná

Rudná

Místecká

Plzeňská

56

58

Silnice I. třídy

Rozdělení komunikací

Čištění probíhá dle objednávky - zpravidla 1x měsíčně od dubna do listopadu.

Nadlimitní čištění bylo realizováno v létech 2009 až 2010 z prostředků SMO.


Silnice I. třídy

Sběr uličních smetků v tunách

Čištění probíhá dle objednávky - zpravidla 1x měsíčně od dubna do listopadu.

Nadlimitní čištění bylo realizováno v létech 2009 až 2010 z prostředků SMO.


01136

Antošovická

01135

46614

46611

46613

Koblovská

Bohumínská

26. dubna

Hlučínská

Aleje

01137

470

01137

Petřkovická

Orlovská

647

Družební

46620

Slovenská

46615

4723

17.listopadu

Vrbická

477

Martinovská

0581

469

Bohumínská

Švermova

Mariánskohorská

Fišerova

4721

479

4724

4721

Českobratrská

Rychvaldská

Čs.armády

Českobratrská

Michálkovická

479

4692

479

4793

4721

Opavská

Na Karolíně

Vřesinská

28. října

Petřvaldská

4785

28. října

Bílovecká

17.listopadu

4725

Radvanická

Počáteční

647

647

4782

Plzeňská

4703

Čapkova

Šenovská

Polanecká

Ostravská

4787

477

Frýdecká

Výškovická

479

4785

Těšínská

Svinovská

Výškovická

4787

478

4703

1.května

Šenovská

Proskovická

478

Na Lukách

478

Mostní

478

Paskovská

Krmelínská

Mitrovická

Paskovská

4787

4705

Silnice II. a III. třídy

47811

Evidenční délka 153,1 km

Rozdělení komunikací

Silnice II. a III. třídy v majetku Moravskoslezského kraje, spravované SSMSK a smluvně čištěné OK, a.s.


01136

Antošovická

01135

46614

46611

46613

Koblovská

Bohumínská

26. dubna

Hlučínská

Aleje

01137

470

01137

Petřkovická

Orlovská

647

Družební

46620

Slovenská

46615

4723

17.listopadu

Vrbická

477

Martinovská

0581

469

Bohumínská

Švermova

Mariánskohorská

Fišerova

4721

479

4724

4721

Českobratrská

Rychvaldská

Čs.armády

Českobratrská

Michálkovická

479

4692

479

4793

4721

Opavská

Na Karolíně

Vřesinská

28. října

Petřvaldská

4785

28. října

Bílovecká

17.listopadu

4725

Radvanická

Počáteční

647

647

4782

Plzeňská

4703

Čapkova

Šenovská

Polanecká

Ostravská

4787

477

Frýdecká

Výškovická

479

4785

Těšínská

Svinovská

Výškovická

4787

478

4703

1.května

Šenovská

Proskovická

478

Na Lukách

478

Mostní

478

Paskovská

Krmelínská

Mitrovická

Paskovská

4787

4705

Silnice II. a III. třídy

47811

Rozdělení komunikací

Čištění probíhá dle objednávky - pouze po zimním období a dle mimořádných objednávek.

Nadlimitní čištění bylo realizováno v létech 2009 až 2011 za pomoci prostředků SMO.


Silnice II. a III. třídy

Sběr uličních smetků v tunách

Čištění probíhá dle objednávky – pouze po zimním období a dle mimořádných objednávek.

Nadlimitní čištění bylo realizováno v létech 2009 až 2011 za pomoci prostředků SMO.


Místní komunikace ve správě OK, a.s.

Evidenční délka 138,6 km

Rozdělení komunikací

Místní komunikace I. – II. třídy ve správě OK, a.s., v majetku SMO a vybrané MK III. třídy.

Čištění probíhá dle metodického pokynu OK, a.s. s intenzitou dle prachové mapy.


Antošovice

Hrušov

Petřkovice

Lhotka

Plesná

Martinov

Hrušov

Muglinov

Heřmanice

Krásné

Pole

Přívoz

Pustkovec

Hošťálkovice

Moravská Ostrava

Mariánské Hory

Třebovice

Michálkovice

Poruba

Slezská Ostrava

Nová

Ves

Svinov

Vítkovice

Radvanice

Zábřeh

Kunčičky

Kunčice

Ostrava Jih

Hrabůvka

Bártovice

Polanka nad Odrou

Hrabová

Stará

Běla

Proskovice

Nová

Běla

MK III. třídy čištěné OK, a.s.

Evidenční délka 241 km

Intenzita čištění

Obvody s nejvyšším prachovým zatížením a nejvyšší intenzitou čištění MK III. třídy

Obvody se silným prachovým zatížením a vyšší intenzitou čištění MK III. třídy

Obvody znečištěné prachovým zatížením s intenzivním čištěním MK III. třídy


Místní komunikace čištěné OK, a.s.

Sběr uličních smetků v tunách

Čištění probíhá dle metodického pokynu OK, a.s. s intenzitou dle prachové mapy.

Rajonová čištění probíhají ve spolupráci s příslušnými městskými obvody..


Čištění samosběry OK, a.s. v Ostravě

2009

2010

2011

2012

4 613

4 001

4 613

3 942

Sběr uličních smetků v tunách

Graf ukazuje vcelku vyrovnaný vývoj sběru uličních smetku OK, a.s. v Ostravě v létech 2009 až 2012.

Propad čištění krajských silnic v roce 2012 je v důsledku ukončení nadlimitního čištění za podpory SMO.

Objem smetků při čištění MK III. třídy je srovnatelný se smetky na státních a krajských silnicích.


Kropící vozy a samosběry v létech 2009 až 2012

kropící vozy

samosběry

25 424

14 660

16 838

14 222

2009

2010

2011

2012

Vzdálenosti při letním čištění v km

Zřetelný je propad čištění v roce 2012 na krajských silnicích II. a III. třídy.


Petřkovice

19,0

Plesná

5,0

Lhotka

24,0

Martinov

5,0

Krásné Pole

9,0

Hošťálkovice

6,3

Moravská Ostrava a Přívoz

54,3

Pustkovec

neevidují

Mariánské Hory

158,0

Slezská Ostrava

370,0

Třebovice

neevidují

Michálkovice

18,0

Nová

Ves

20,0

Poruba

68,0

Svinov

70,0

Vítkovice

28,0

Radvanice a Bártovice

85,0

Ostrava Jih

233,0

Polanka nad Odrou

neevidují

Hrabová

12,0

Stará Běla

4,0

Proskovice

neevidují

Nová Běla

neevidují

Evidenční délka 456 km

Městské obvody v Ostravě (tuny)

Letní čištění místních komunikací v roce 2012 prováděné městskými obvody – smetky v tunách.

Čištění probíhá po zimním období.


Pe třkovice

19,0

Plesná

5,0

Lhotka

24,0

Martinov

5,0

Krásné Pole

9,0

Hošťálkovice

6,3

Moravská Ostrava a Přívoz

54,3

Pustkovec

neevidují

Mariánské Hory

158,0

Slezská Ostrava

370,0

Třebovice

neevidují

Michálkovice

18,0

Nová

Ves

20,0

Poruba

68,0

Svinov

70,0

Vítkovice

28,0

Radvanice a Bártovice

85,0

Ostrava Jih

233,0

Polanka nad Odrou

neevidují

Hrabová

12,0

Stará Běla

4,0

Proskovice

neevidují

Nová Běla

neevidují

Městské obvody v Ostravě (tuny)

Městské obvody evidují v roce 2012 celkem 1 188,6 tun smetků.

Celkově pět obvodů neeviduje objem sesbíraných smetků.


Ostrava !!!

Městské obvody

1189

MK

III. třídy

3 942 tun smetků

1 189 tun smetků

Čištění silnic a komunikací v Ostravě v roce 2012

V roce 2012 bylo ve Statutárním městě Ostrava celkem sesbíráno 5 131 tun smetků.


Ostrava !!!

Další informace o činnosti Ostravských komunikací, a.s. na www.okas.cz.

Kopírování presentace je možné pouze se souhlasem OK, a.s.

Presentaci k letnímu čištění silnic a komunikací v Ostravě vypracoval kolektiv zaměstnanců Ostravských komunikací, a.s. dne 18. ledna 2013 na základě požadavku odboru dopravy Magistrátu města Ostravy. Presentace je majetkem Ostravských komunikací, a.s..


ad