Download
abney associates hong kong n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNDERSÖKNING: TOPP GAMING FÖRETAG HAR DISTINKTA ASIATISKA BA PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNDERSÖKNING: TOPP GAMING FÖRETAG HAR DISTINKTA ASIATISKA BA

UNDERSÖKNING: TOPP GAMING FÖRETAG HAR DISTINKTA ASIATISKA BA

140 Views Download Presentation
Download Presentation

UNDERSÖKNING: TOPP GAMING FÖRETAG HAR DISTINKTA ASIATISKA BA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Abney AssociatesHong Kong **technology news

  2. Undersökning: Topp gaming företaghardistinktaasiatiskaband En nyligenrangordningav de topp 20 spelbolagbaseratpåbörsvärde hade en distinktsmak. Topp10 företagharantingendirektainvesteringarellerkontrollavasiatiska gaming tillgångar. GlobalaBetting & Gaming konsulter (GBGC), somärbaserat i Storbritannien, rankas de världsomspännandeföretagenligt US-dollar. Firma ingårtraditionellkasinooperatörer, online gaming företag med företagbaserade i rättsliga Internet vadslagningmarknader, gaming utrustningstillverkareoch bookmakers i rankingen. Las Vegas Sands Corp, som driver kasinonpå Las Vegas Strip, Macao, Singapore och Pennsylvania, hade den ledandebörsvärdet med ettvärdepå 44,2 miljarder dollar. Bolagetsdotterbolag, Sands Kina, somkontrollerarbolagets casino projekt i Macau ochhandlaspå Hong Kong Stock Exchange, vartvåa i rangordningen med ettbörsvärdepå 37,8 miljarder dollar.

  3. Börsvärdetär en siffrasomanvändsavinvesteraresomärlika med ettoffentligtföretagpris per aktiemultiplicerat med antalettotalaantaletuteståendeaktier. GBGC beräknasrangordningutifrånaktiemarknadenslutkursenfrånonsdag. Macau ärvärldensstörsta gaming marknaden, producerar 38 miljarder dollar i gaming intäkter under 2012. Genting, som driver Resorts World Sentosa i Singapore, harännuattmeddelafjärdekvartalet. UnionenGaming Group uppskattar dock de tvåkasinona i Singapore ägsavGentingoch Las Vegas Sands kundeproduceraungefär 5,7 miljarder dollar i spelför 2012, lämnarmarknadentredjebakomremsan 6,2 miljarder dollar i gaming intäkterför 2012.

  4. Galaxy underhållning i Hongkong, som driver flera Macau orter, vartredje i marknadenkapitaliseringen ranking pånästan 18,2 miljarder dollar. Genting, somharsitthuvudkontor i Malaysia, varfjärde i rangordningenpå $16 miljarder. Gentingdrivainteett casino i Macau men driver endastspelmaskin Resorts världen New York påakveduktentravet. Wynn Macau, ettdotterbolag till Wynn Resorts Ltd, ochhandlaspå Hong Kong Stock Exchange, varsjätte i rangordningen med ettbörsvärdepånästan 13,6 miljarder dollar. Wynn Resorts var. sjunde med ettbörsvärdepå 12,3 miljarder dollar. Likasåvar MGM Resorts International Macau dotterbolag, MGM Kina Holdings, 10: e i rankingen med 8,6 miljarder dollar i börsvärde. MGM Resorts hade ettbörsvärdepå 6,5 miljarder dollar, 12 pålistan.

  5. Warwick Bartlett, VD för GBGC, saderankingenvisat den ekonomiskamaktenavasiatiskaspelmarknaden. Endasttvåeuropeiskaspelbolaggjordetopp 20. Bookmakern William Hill, somförvärvattre Nevada-baseraderasoch sport bokförraåret, var 15 på 4,4 miljarder dollar medanirländska-baserat online spelandejätte Paddy Power var 1700 på 4 miljarder dollar. Slot maskinjätten International Game Technology var 1500 pålistan med ettbörsvärdepå 4,35 miljarder dollar. EndastandraAmerika-baseradeföretaget i topp 20 varregionala casino jätte Penn nationella Gaming, somvar 1800 till 3,98 miljarder dollar. Nationella Penn äger M anläggningen. Bartlett sadeunderförståddavilja New Jersey gov Chris Christie attstödja Internet gaming i sin stat, bidragit till attökamarknadenhuvudsidaför online-spelandeleverantörer.

  6. Christie in sitt veto mot en online-gambling godkändaavstatligalagstiftareförraveckan, men sadeatthanskullekunnastödjaettnyttlagförslagsomingårfleraavhansföreslagnaförändringar. På en separatlistasom London-baserade online gaming mjukleverantörenPlaytech top företag med ettbörsvärdepå 2,4 miljarder dollar. Gibraltar-baseradeBwinparti, som driver spelsajter i Europa ochharavtal med MGM Resorts och Boyd Gaming Corp attverka online poker i Nevada, blevandra med ettbörsvärdepåpå 1,79 miljarder dollar. ..end of slide. Thanks!