1 / 12

Elevmedverkan - planeringar

Elevmedverkan - planeringar. Kils kommun 6 mars. Tycker du att det tar mycket tid att skriva pedagogiska planeringar? Då har vi lösningen för dig!. Syfte. Syftet är att svara på frågorna: * Hur kan man skriva planeringar med elever på ett enkelt och roligt sätt?

lauren
Download Presentation

Elevmedverkan - planeringar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Elevmedverkan - planeringar Kils kommun 6 mars

 2. Tycker du att det tar mycket tid att skriva pedagogiska planeringar? Då har vi lösningen för dig!

 3. Syfte Syftet är att svara på frågorna: * Hur kan man skriva planeringar med elever på ett enkelt och roligt sätt? * Varför ska vi elever vara delaktiga?* Hur skriver man planeringar effektivt?

 4. Hur startade vi? • Presenterade utvalda kunskapskrav, centralt innehåll. • Delaktighet på ett enkelt sätt: Hur ska jag arbeta? • 3. Steg för steg vidare: Hur ska jag visa att jag kan? • 4. Vad ska jag kunna? • 5. Eleverna valde ut kunskapskrav, centralt innehåll.

 5. Vad tycker eleverna om att vara delaktig i planerandet av undervisningen? http://youtu.be/YTCHNzFJD4A http://youtu.be/TAFEI8Ikb6c

 6. Hur planerar man med elever?

 7. Hur arbetar du med elevmedverkan i planeringen av undervisningen?

 8. Testklasser i Karlstad Kommun • Rudsskolan, högstadiet • Rudsskolan, åk 4-6 • Klass 2 Kroppkärrsskolan – Maria Norring • Klass 3 Kroppkärrsskolan – Eva Sundström • Klass 6 Kroppkärrsskolan – Anna Fredriksson • Klass 3 Färjestadsskolan– Veronica Karlsson

 9. LATHUNDHANDLEDNING

 10. Exempel på planeringar • Hur ska jag arbeta? • Svenska : Instruktioner • Idrott: lekar • So: Buffé • No: praktiskt arbete • Hur ska jag visa att jag kan? • -muntligt (digitala verktyg, en mot en, grupp)- skrifltigt (digitala verktyg ex powerpointetc)

 11. FRÅGOR?

 12. TACK! pernilla.kans@karlstad.sefredrik.nylen@karlstad.se http://klassbloggarna.se/simpsons/

More Related