slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Vyjmenovaná slova po L PowerPoint Presentation
Download Presentation
Vyjmenovaná slova po L

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Vyjmenovaná slova po L - PowerPoint PPT Presentation


  • 158 Views
  • Uploaded on

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vyjmenovaná slova po L' - laurel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres ZnojmoOP VK 1.4 75021293Tematický celek: Jazyk českýNázev a číslo učebního materiáluVY_32_INOVACE_02_12 Vyjmenovaná slova po LPaedDr. Tamara KučerováAnotace: učební materiál slouží k procvičování učiva o vyjmenovaných slovech Metodika: prezentace slouží k předvedení na interaktivní tabuli

slide3

slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout, plýtvat, vzlykat, lysý, lýtko, lýko, lyže, pelyněk, plyš

slide4

slyšet – slyšitelný, nedoslýchat

mlýn – mlynář, mlynářka, mlýnice

blýskat se – zablýsklo, blyštět

polykat – zalykat se, polykání

plynout – plyn, rozplynout, oplývat, plynulý, plynárna, plynoměr, plynný

plýtvat – plýtvání

vzlykat – vzlyk, vzlykot, vzlyknout

slide5

lysý – lysinka, lyska, Lysá hora

lýtko – lýtkový

lýko – lýkový, lýkovec, lýkožrout

lyže – lyžař, lyžařský, lyžovat

pelyněk – pelyňkový

plyš – plyšový, plyšáček

slide6

lyže x líže

blýská se x blízká

mlýn x mlít

lýčí x líčí

lyska x líska

slide7

Větrný ml__n, hořký jako pel__něk, poraněné l__tko, pevné l__ko, rychlé l__že, vyl__sovat česnek, těžce pol__ká, voda pl__ne, včera se bl__skalo, potichu vzl__kala, oříšky z l__sky, ml__t mák, l__nky na sešitě, bl__zký les, L__sá hora, zemní pl__n, l__dové písně, pl__šová hračka, L__da má l__že, můj mal__ček, černá hl__na, sklíčko se bl__ská, prudký l__ják, l__dé z bl__zkého domu, l__kožrout, střevíce z l__ka

slide8

Větrný mlýn, hořký jako pelyněk, poraněné lýtko, pevné lýko, rychlé lyže, vylisovat česnek, těžce polyká, voda plyne, včera se blýskalo, potichu vzlykala, oříšky z lísky, mlít mák, linky na sešitě, blízký les, Lysá hora, zemní plyn, lidové písně, plyšová hračka, Lída má lyže, můj malíček, černá hlína, sklíčko se blýská, prudký liják, lidé z blízkého domu, lýkožrout, střevíce z lýka.

slide9

Baterie byla vyb__ta. Postavy v šeru spl__nuly. Přeb__rala b__l__nky. L__boval si, že ub__l na váze. L__bezně se usmívala, když jí dali krab__ci l__zátek. Zb__lé l__vance odnesli. Hodiny odb__jí půlnoc.

Dala mi boty z l__čí. Peníze nab__l v soutěži. L__tovali, že tam neb__li. Spustil se l__ják a v dálce se zabl__sklo. Nesl__šela volání o pomoc. V sešitě jsou široké l__nky. Mal__novou šťávu vyl__ju.

slide10

Baterie byla vybita. Postavy v šeru splynuly. Přebírala bylinky. Liboval si, že ubyl na váze. Líbezně se usmívala, když jí dali krabici lízátek. Zbylé lívance odnesli. Hodiny odbijí půlnoc.

Dala mi boty z lýčí. Peníze nabyl v soutěži. Litovali, že tam nebyli. Spustil se liják a v dálce se zablýsklo. Neslyšela volání o pomoc. V sešitě jsou široké linky. Malinovou šťávu vyliju.