Innovasjonsrammen for nce klynger oppstartsm te
Download
1 / 28

Innovasjonsrammen for NCE-klynger: Oppstartsmøte - PowerPoint PPT Presentation


  • 104 Views
  • Uploaded on

Innovasjonsrammen for NCE-klynger: Oppstartsmøte. Innovasjonsrammen for NCE-klynger Kontrakt Prosjektsøknader Administrativ håndtering Rapportering Evaluering Eventuelt. NCE xxx Bjørn Arne Skogstad NCE-programmet xx. april, 2013. Innovasjonsrammen for NCE-klynger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Innovasjonsrammen for NCE-klynger: Oppstartsmøte' - laurel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Innovasjonsrammen for nce klynger oppstartsm te

Innovasjonsrammen for NCE-klynger:Oppstartsmøte

Innovasjonsrammen for NCE-klynger

Kontrakt

Prosjektsøknader

Administrativ håndtering

Rapportering

Evaluering

Eventuelt

NCE xxx

Bjørn Arne Skogstad

NCE-programmet

xx. april, 2013


Innovasjonsrammen for nce klynger

Innovasjonsrammen for NCE-klynger

Formål; Stimulere til økt innovasjon gjennom flere felles innovasjons- og forskningsprosjekter mellom bedrifter.

Hvordan? Bidra til at samarbeidsprosjektene kommer i posisjon til å få finansiering gjennom Forskningsrådets og Innovasjon Norges ordinære ordninger eller fra private investorer

Type prosjekter; Mobilisering av utviklingsprosjekter og til idé- og prosjektutvikling (konseptualisering).


Dekker et gap

Dekker et gap

Klynger som har fått tildelt ramme, kan trekke på denne etter en forenklet saksbehandling basert på en sjekkliste

Tidligfinansiering

Rask saksbehandling

Klyngen står for prioriteringen


Retningslinjer

Retningslinjer

Midlene skal kun benyttes til samarbeidsprosjekter der minimum to bedrifter inngår (merk; minst èn av bedriftene må være partner eller medlem i NCE-klyngen)

Prosjektene må innfri kravene for støtte til eksperimentell utvikling (FoUI) i statsstøtteregelverket

Ambisjon om at minimum 20% av prosjektene blir et forskningsprosjekt i samarbeid med en offentlig finansiert forskningsinstitusjon

Prosjektsøknader mottas frem til 2. desember 2013

Bruk av midlene inkludert incentiveffekt (virkningsgrad) skal rapporteres per januar 2014 og 2015, eventuelt ut fra en tilpasset milepælsplan


Retningslinjer ekstra punkter for stor ramme

Retningslinjer – ekstra punkter for stor ramme

Minst 20 prosent benyttes til mobilisering av prosjekter som løftes frem til en realiseringsarena

Minst 40 prosent skal benyttes til konseptualisering av innovasjonsprosjekter på nye områder


Mobiliseringsprosjekter

Mobiliseringsprosjekter

Kan motta opp til 100.000 kroner i risikodeling etter en rask saksbehandling

Ideer/prosjekter som er, eller med stor sannsynlighet vil bli et samarbeidsprosjekt

Skal brukes til å foreta nødvendige avklaringer før det eventuelt kan søkes om støtte for videre utvikling

utviklingsmidler (forprosjekt og hovedprosjekt) fra IFU/OFU

Forskningsrådets store programmer/brukerstyrte innovasjonsprogrammer

Innovasjon Norges tjenester

Regionale Forskningsfond

VRI

… eller annet


Konseptualiseringsprosesser

Konseptualiseringsprosesser

Kan brukes til idè og prosjektutvikling på områder som er nye teknologisk eller funksjonelt (bruksområde)

Viktig del av konseptualiseringsprosessen er å verifisere hvorvidt teknologien kan utvikles i tråd med målsettingen og å utvikle en god forretningsmodell.

Det nye produktet eller systemet skal forventes å ligge i forkant av markedsutviklingen globalt, og ha et reelt markedspotensial.


Kostnader i

Kostnader I

Kapittel 5.1.4 (side 27) i dokumentet ”State Aid for Research and Development and Innovation”

(80) The following costs shall be eligible:

a) personnel costs (researchers, technicians and other supporting staff to the extent employed on the research project);

b) costs of instruments and equipment to the extent and for the period used for the research project. If such instruments and equipment are not used for their full life for the research project, only the depreciation costs corresponding to the life of the research project, as calculated on the basis of good accounting practice, are considered as eligible;

c) costs for building and land, to the extent and for the duration used for the research project. With regard to buildings, only the depreciation costs corresponding to the life of the research project, as calculated on the basis of good accounting practice are considered as eligible. For land, costs of commercial transfer or actually incurred capital costs are eligible;


Kostnader ii

Kostnader II

d) cost of contractual research, technical knowledge and patents bought or licensed from outside sources at market prices, where the transaction has been carried out at arm’s length and there is no element of collusion involved, as well as costs of consultancy and equivalent services used exclusively for the research activity;

e) additional overheads incurred directly as a result of the research project;

f) other operating expenses, including costs of materials, supplies and similar products incurred directly as a result of the research activity.Styrende dokumenter

Retningslinjer; Saksbehandling av prosjektsøknader

Styrende dokumenter

Mal: Prosjektsøknader

Sjekkliste

Søknadsguide for bedrifter

Kontrakt

Veileder: SOPP-innstilling


Agenda

Agenda

Innovasjonsrammen for NCE-klynger

Kontrakt

Prosjektsøknader

Administrativ håndtering

Rapportering

Evaluering

Eventuelt


Kontrakt hovedpunkter

Kontrakt - hovedpunkter

Søknad om å trekke på rammen mottas frem til 2. desember 2013. Midler i tildelt ramme som ikke har fått tilsagn innen 9. desember 2013 vil bli benyttet til andre formål.

Bakgrunn

Bruk av rammen

Mobiliseringsprosjekter

Konseptualiseringsprosesser

Eksperimentell utvikling

Prosjektsøknader

Utbetaling

Rapportering

Mislighold og terminering av avtalen

Tvisteløsning


Agenda1

Agenda

Innovasjonsrammen for NCE-klynger

Kontrakt

Prosjektsøknader

Administrativ håndtering

Rapportering

Evaluering

Eventuelt


Mal prosjekts knad

Mal: Prosjektsøknad

Prosjektnavn

Søker – bedrift, foretaksnummer, kontaktperson

Prosjektpartnere – foretaksnummer, NCE-partner, medsøker

Type prosjekt – mobilisering, konseptualisering

Prosjektbeskrivelse – beskrivelse av formål og forventet effekt.

Fremdriftsplan – viktige milepæler

Kostnadsoverslag – type kostnad og overslag

Finansieringsplan – virkemiddelapparatet, bedrifter, investorer (også arbeidsinnsats)

Støtte og ønsket støttesats – eksperimentell utvikling, SMB-bonus, samarbeidsbonus, ønsket støtte/støttesats?


Saksgang

Anbefaling

NCE-klyngen

DK IN

Mal; Prosjektsøknad

Forenklet SOPP-innstilling

NCE-programmet

Rask saksbehandling basert på sjekkliste. Beslutning innen 1-2 uker

Hovedsøker

(bedrift)

Tilsagn, evt dialog/avslag

Medsøkere

Partnere


S knadsguide for bedriftene

Søknadsguide for bedriftene

Formål med Innovasjonsrammen for NCE-klynger

Type prosjekter

Kostnader og støttesatser

Saksgang


Agenda2

Agenda

Innovasjonsrammen for NCE-klynger

Kontrakt

Prosjektsøknader

Administrativ håndtering

Rapportering

Evaluering

Eventuelt


Administrativ h ndtering i all hovudsak for in dk

Administrativ håndtering (i all hovudsak for IN DK)

Tre styrende dokumenter

Retningslinjer: Saksbehandling av prosjektsøknader

Sjekkliste

Veileder: SOPP-innstilling


Retningslinjer saksbehandling av prosjekts knader

Retningslinjer: Saksbehandling av prosjektsøknader

Pkt 1: Ved henvendelser bistår kundeansvarlig som veileder og sparringspartner.

Pkt 5: Kundeansvarlig skal prioritere behandlingen av søknaden, fordi slike samarbeidsprosjekter er ferskvare og dermed mer sårbare enn mange andre prosjekter.

Pkt 6: For søknad om støtte til mobiliseringsprosjekter skal beslutning som hovedregel være fattet innen 1 uke.

Pkt 7. For søknad om støtte til konseptualiseringsprosjekter skal beslutning som hovedregel være fattet innen 2 uker. Søknader som krever behandling i regionalstyret kan ta lenger tid.

Pkt 8: SOPP-innstillingen utarbeides vha Veileder; SOPP – Innovasjonsrammen for NCE-klynger.


Sjekklisten i

Hvis alle syv spørsmål kan besvares med et kryss, skal tilsagn gis. Hvis ikke skal problemstillingen(e) diskuteres med klyngen, og deretter programleder før endelig beslutning treffes.

Sjekklisten I

Kan det dokumenteres at søknaden støttes av daglig leder i klyngen?

Hvis søknadsbeløpet er over 250.000 kroner; Foreligger det en beslutning fra styret i klyngen for søknaden?

Er minst to bedrifter med i prosjektet, og inngår minst èn av dem i NCE-klyngen?

Skal midlene benyttes til mobilisering av utviklingsprosjekter eller idé- og prosjektutvikling (konseptualisering)?

Er det midler igjen på den tildelte rammen?

Mobiliseringsprosjekter: Er støtten fra Innovasjonsrammen for NCE-klynger på maksimalt 100.000 kroner?


Sjekklisten ii

Sjekklisten II tilsagn gis. Hvis ikke skal problemstillingen(e) diskuteres med klyngen, og deretter programleder før endelig beslutning treffes.

Er tilskuddet i tråd med reglene for støtte til eksperimentell utvikling i statsstøtteregelverket? (Se State Aid for Research and Development and Innovation):

a. Definisjon for eksperimentell utvikling (se pkt 2.2 g)

b. Type kostnader (se pkt 5.1)

c. Støttenivå (se pkt 5.1)

d. Forsterkende effekt (se pkt 6)

Mener IN DK at det er åpenbare og alvorlige sviktende forutsetninger for å kunne gjennomføre prosjektet i klyngen, for vurderingen av incentiveffekter (virkningsgrad) av prosjektet, eller andre forhold som klart bryter med intensjonen i Innovasjonsrammen for NCE-klynger?


Veileder sopp innovasjonsrammen for nce klynger

Veileder: tilsagn gis. Hvis ikke skal problemstillingen(e) diskuteres med klyngen, og deretter programleder før endelig beslutning treffes.SOPP – Innovasjonsrammen for NCE-klynger

Veilederen beskriver hvilken informasjon som er tilstrekkelig å legge inn i SOPP-innstillingen

Vurderingen baseres på sjekklisten


Agenda3

Agenda tilsagn gis. Hvis ikke skal problemstillingen(e) diskuteres med klyngen, og deretter programleder før endelig beslutning treffes.

Innovasjonsrammen for NCE-klynger

Kontrakt

Prosjektsøknader

Administrativ håndtering

Rapportering

Evaluering

Eventuelt


Incentiveffekter

Incentiveffekter tilsagn gis. Hvis ikke skal problemstillingen(e) diskuteres med klyngen, og deretter programleder før endelig beslutning treffes.

Incentiveffekter (virkningsgrad) for bruk av midlene skal rapporteres per januar 2014 og 2015 eventuelt ut fra en tilpasset milepælsplan

Incentiveffektene kan angis ved å beskrive hvordan midlene bidro til utvikling eller gjennomføring av prosjektet, eller til ytterligere finansiering

Enda bedre vil det være om incentiveffektene beskrives ved å angi hvilke resultater og effekter prosjektet hadde.

Eksempelvis vil økt omsetning, økt effektivitet/produktivitet, redusert leveringstid, reduserte kostnader, etablering av ny produksjon eller testfasiliteter i klyngen angi en incentiveffekt som er svært relevant for verdiskapingen i bedriftene.


Agenda4

Agenda tilsagn gis. Hvis ikke skal problemstillingen(e) diskuteres med klyngen, og deretter programleder før endelig beslutning treffes.

Innovasjonsrammen for NCE-klynger

Kontrakt

Prosjektsøknader

Administrativ håndtering

Rapportering

Milepæler og vurderinger

Eventuelt


Milep ler og vurderinger underveis

Milepæler og vurderinger underveis tilsagn gis. Hvis ikke skal problemstillingen(e) diskuteres med klyngen, og deretter programleder før endelig beslutning treffes.

Pilotprosjekt; Skal videreføres i en eller annen form i helhetlig klyngeprogram, eller …?

Rammen stenges

Driftsperiode I

Eierstyremøte

Driftsperiode II

Totalvurdering

Eierstyremøte

Seleksjon

Oppstart

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug SepOkt Nov Des Feb 2014


Agenda5

Agenda tilsagn gis. Hvis ikke skal problemstillingen(e) diskuteres med klyngen, og deretter programleder før endelig beslutning treffes.

Innovasjonsrammen for NCE-klynger

Kontrakt

Prosjektsøknader

Administrativ håndtering

Rapportering

Evaluering

Eventuelt


ad