Kvtes luku iv vuosilomalaista johtuvat muutokset 2013
Download
1 / 11

KVTES luku IV vuosilomalaista johtuvat muutokset 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

KVTES luku IV vuosilomalaista johtuvat muutokset 2013. JHL:n edustajisto 24.10.2013/Hallitus 25.10.2013 Riitta Rautiainen. Vuosilomalakiin tehdyt muutokset. vuosilomapalkan laskentaa koskeva muutos

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KVTES luku IV vuosilomalaista johtuvat muutokset 2013' - laura-vincent


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kvtes luku iv vuosilomalaista johtuvat muutokset 2013

KVTES luku IV vuosilomalaista johtuvat muutokset 2013

JHL:nedustajisto 24.10.2013/Hallitus 25.10.2013

Riitta Rautiainen


Vuosilomalakiin tehdyt muutokset
Vuosilomalakiin tehdyt muutokset

 • vuosilomapalkan laskentaa koskeva muutos

  • viikko- ja kuukausipalkkaisten työntekijöiden lomapalkan laskentasääntö muuttuu työajan muuttuessa lomanmääräytymisvuoden aikana > prosenttiperusteinen vuosilomapalkka (VLL 10 § 4 mom.)

  • lakimuutosta sovelletaan 1.4.2013 alkaen

 • kuukausi- ja viikkopalkan jakajat (25/6) takaisin lainsäädäntöön

  • käytetään lomakorvauksen laskennassa työsuhteen päättyessä (VLL 17 § 3 mom.)

  • yhden lomapäivän palkka saadaan

   • kuukausipalkkaisilla jakajaa 25 ja viikkopalkkaisilla jakajaa 6

  • lakimuutosta sovelletaan 1.4.2013 alkaen

 • vuosiloman tai sen osan siirto työkyvyttömyyden vuoksi

  • seitsemän päivän karenssi poistuu (VLL 25 §)

  • lakimuutos tulee voimaan 1.10.2013


Vuosiloman siirto ty kyvytt myys iv 11 1 ja 2 mom
Vuosiloman siirto / työkyvyttömyys (IV 11 § 1 ja 2 mom.)

 • viranhaltija/työntekijä on työkyvytön vuosiloman tai säästövapaan alkaessa tai sen aikana

 • työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuosiloma- tai säästövapaapäivät siirretään myöhäisempään ajankohtaan

 • siirto-oikeus kaikkiin lomiin ilman karenssia

 • edellyttää viranhaltijan/työntekijän pyyntöä ilman aiheetonta viivytystä

  pöytäkirjamerkintä:

  määräyksiä sovelletaan 1.3.2014 alkaen riippumatta siitä minkä lomanmääräytymisvuoden lomasta on kysymys

 • työnantajan pyynnöstä viranhaltija/työntekijä on velvollinen esittämään lääkärintodistuksen tai työnantajan harkinnan mukaan osoittamaan työkyvyttömyyden muulla luotettavalla tavalla

  soveltamisohje:

  edellä 2 mom. tarkoitetun selvityksen toimittaminen työnantajalle katsotaan pyynnöksi siirtää vuosiloma


Vuosiloman s st minen iv 12
Vuosiloman säästäminen (IV 12 §)

soveltamisohje:

 • viranhaltija/työntekijä on säästänyt sellaista vuosilomaa, jonka palkka määräytyy 13 §:n 2 mom. mukaisesti

 • viranhaltijan/työtekijän pitäessä säästövapaata tai maksettaessa siitä korvaus

 • palkka maksetaan 13 §:n 2 mom. mukaan määräytyvän keskimääräisen työaikaprosentin mukaan

 • lasketaan säästövapaalle lähtöhetken tai korvauksen laskemisajankohdan täydestä varsinaisesta palkasta


Vuosilomapalkan laskenta iv 13 2 mom
Vuosilomapalkan laskenta (IV 13 § 2 mom.)

 • mikäli työntekijän säännöllinen työaika ja vastaavasti palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden (1.4.-31.3.) aikana tai sen päätyttyä ennen vuosiloman alkamista

  • päättyneeltä lomamääräytymisvuodelta ansaitun vuosiloma-ajan vuosilomapalkka määräytyy keskimääräisen työaikaprosentin mukaan

  • lomallelähtöhetken täysi varsinainen palkka kerrotaan lomanmääräytymisvuoden keskimääräisellä työaikaprosentilla

  • Esimerkki:

   • viranhaltija/työntekijä työskennellyt lomanmääräytymisvuoden aikana

   • 7 kuukautta 60 %:n työajassa ja 5 kuukautta 100 %:n työajassa

   • keskimääräinen työaikaprosentti 7*60 + 5*100 / 12 = 76,7 %

   • täysi varsinainen palkka 2500 €

   • vuosiloma-ajan palkka 76,7 %*2500 = 1917,50 €

   • riippumatta siitä mikä työaikaprosentti on loman tai sen osan alkaessa


Vuosilomapalkan laskenta iv 13 2 mom1
Vuosilomapalkan laskenta (IV 13 § 2 mom.)

soveltamisohje:

 • 13 §:n 2 mom. määräyksiä sovelletaan lomanmääräytymisvuodelta 2013-2014 ja sen jälkeen ansaittuun vuosilomaan

 • määräystä sovelletaan tilanteissa kun

  • sovitaan työajan muutoksesta ja palkan määrästä työnantajan ja viranhaltijan/työntekijän kesken

  • esim. osa-aikaeläke, osatyökyvyttömyyseläke, osittainen hoitovapaa tai työntekijän omaan pyyntöön perustuva osa-aikaistaminen

 • vuosilomapalkka määräytyy 2 mom. mukaan silloin kun työaika lisääntyy tai vähenee

 • mikäli sovitaan loman antamisesta lomanmääräytymisvuoden kuluessa, vuosilomapalkka korjataan vastaamaan 2 mom. mukaista palkkaa, mikäli työaikaprosentti ja palkka muuttuvat lomanmääräytymisvuoden aikana


Lomakorvaus palvelussuhteen p ttyess iv 16
Lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä (IV 16 §)

 • lomakorvaus palvelussuhteen päättyessä, niiden vuosiloma- ja säästövapaapäivien osalta, joiden vuosilomapalkka määräytyy 13 §:n 2 mom. mukaisesti

 • lomakorvaus lasketaan jakamalla 13 §:n 2 mom. tarkoitettu keskimääräinen kuukausipalkka luvulla 20,83 ja kertomalla se pitämättömien vuosilomapäivien lukumäärällä

  soveltamisohje:

 • pykälän 1 mom. viimeisen virkkeen määräystä sovelletaan 2013-2014 lomanmääräytymisvuoden ja sen jälkeen ansaittuun vuosilomaan


Lomaraha iv 18
Lomaraha (IV 18 §)

 • lomarahan laskentaperusteena on viranhaltijalle/työntekijälle heinäkuulta tosiasiallisesti maksettu varsinainen palkka

  soveltamisohje:

 • laskentaperusteena ei kuitenkaan käytetä 13 §:n 2 mom. mukaan määrättyä vuosilomapalkkaa


Muutosten vaikutus muihin m r yksiin
Muutosten vaikutus muihin määräyksiin

 • luku V Perhevapaat

  • 6 § :n 2 mom. Oikeus perhevapaisiin

  • lisätty momentin soveltamisohjeeseen IV luvun 13 §:n 2 mom.