En dag med n gra cts0projekt
Download
1 / 14

En dag med några CTS0projekt - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

En dag med några CTS0projekt. Borlänge nov 2013. Syftet med CTS. KTH Inst f Transportvetenskap VTI Transportekonomi Trafikverket Trafikanalys. WSP Analys & Strategi Sweco Vectura Jönköpings Handelshögskola.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'En dag med några CTS0projekt' - laura-bass


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
En dag med n gra cts0projekt

En dag med några CTS0projekt

Borlänge nov 2013


Syftet med cts
Syftet med CTS

 • KTH Inst f Transportvetenskap

 • VTI Transportekonomi

 • Trafikverket

 • Trafikanalys

 • WSP Analys & Strategi

 • Sweco

 • Vectura

 • Jönköpings Handelshögskola

”Skapa en internationellt framstående forskningsmiljö inom transportforskningsområdet”

 • Utveckla och bedriva internationellt framstående transportforskning

 • Skapa möten mellan forskare och praktiker

 • Öka kvaliteten på beslutsunderlagen

 • Långsiktigt öka kompetensnivån inom transportsektorn


Cts i siffror
CTS i siffror

 • Avtal löper 200702017

 • Hittills ca 80 forskare, 350 projekt, 30040 mkr/år

 • Ca 40 vetenskapliga publikationer per år

  • Plus otal konferensbidrag, rapporter, utredningar osv

 • Ca 60% är projekt med flera olika parterForskningsomr den
Forskningsområden

Transportpolicy

 • Analys av åtgärder, styrmedel, investeringar

 • Klimatåtgärder och klimatpolitik

 • Organisation, planering, reglering

 • Prissättning

Transportmodeller

 • Efterfrågemodeller

 • Nätverksmodeller, simulering

 • Godstransporter

 • Bilpark och bilinnehav

Transportekonomi

 • Samhällsekonomisk analys

 • Värderingar och beteende

 • Upphandlingar och kontrakt

 • Regionalekonomi


N gra aktuella omr den
Några aktuella områden

Bilar

Bilparksmodell, bilinnehavsmodell, styrmedelsanalyser, FFF, marginalkostnader…

Dynamiska prognosmodeller

IHOP, Mezzo, BusMezzo (Nacka t0bana), ruttvalsmodeller, ABM…

Järnvägskapacitet och samhällsekonomi

Tidtabells0 och kapacitetsanalyser (SE0analys), förseningar, kapacitetstilldelning…

Regional ekonomi – ”widereconomic benefits”

Infrastruktur och tillväxt, överlappet med SE0analys, pendling, markanvändning…

Robusthet i SE0analyser

Förutsättningars betydelse, robusthet, costoverruns, användning i planering…

Trängselavgifter – design, effekter, attityder

Stockholm, Göteborg, utlandet…


Skapa m ten mellan forskare och praktiker
Skapa möten mellan forskare och praktiker

Samverkan mellan forskare

 • Fler synvinklar

 • Kunskapsspridning

 • Större och mer komplexa uppdrag och projekt

  Samverkan forskning0praktik

 • Resultat/insikter tillämpas direkt i praktiskt samarbete

 • Forskare hittar nya frågor/erfarenheter

 • Relevanskontroll


Internationella kopplingar
Internationella kopplingar

 • Större internationellt nätverk (gästprofessorer, doktorandutbyten, konferenser, forskningsprojekt)

 • Kan ta oss an större projekt

 • Bro mellan praktik – internationell forskning

 • Upptäck lokalt – förklara globalt

Internationell forskning

Tillämpadtransport0 policy

CTS

forskning


Projekt vi inte hinner idag (1):Påverkar nyttor och kostnader investeringsbesluten? Evidens från Sverige och Norge


Objektens nnk i svenska planen 201002021
Objektens NNK i svenska planen 201002021

NNK

Utanför plan

Utpekat av regeringen

TrV:s förslag

Utökad planProjekt vi inte hinner idag 2 wider economic benefits av transportinvesteringar

Projekt vi inte hinner idag (2):”Widereconomic benefits” av transportinvesteringar


P verkar infrastrukturen tillv xten
Påverkar infrastrukturen tillväxten?

 • Hög tillgänglighet ökar lönerna

  • Högre produktivitet

  • Fler arbetade timmar

  • Anderstig, Berglund, Almström, (SamLok)…

  • Isacsson, Karlström, … (arbetsmarknadsdata)

 • Hög tillgänglighet ökar sysselsättningen

  • Börjesson, Norman…

 • Hur skilja på korrelation och kausalitet?

 • Hur stor del av effekten fångas redan i SE-kalkyler?

  • Eliasson, Savemark, Börjesson….


ad