Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zkopíruj si logo EU do své práce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zkopíruj si logo EU do své práce

Zkopíruj si logo EU do své práce

136 Views Download Presentation
Download Presentation

Zkopíruj si logo EU do své práce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zkopíruj si logo EU do své práce

 2. ANOTACE • Prezentace je určena žákům 4. tříd, jako výklad v hodině čtení. • Žáci se seznámí s jednotlivými znaky pohádky. • Orientují se v textu, pracují s vlastní pohádkou. • Snímek č. 5 – Vypráví příklady , kdy dobro vítězí nad zlem. • Snímek č. 6 a č. 7 – Z pohádek vyhledávají, čtou začátky a konce. • Snímek č. 8, 9, a 10 – Uvádí další případy triády, poh. postav a kouzelných předmětů, které znají. • Snímek č. 11 – Žáci popisují další nadpřirozené jevy, se kterými se v pohádkách setkáváme. • Na závěr vyplní pracovní list podle připravené a vybrané pohádky.

 3. ZNAKYPOHÁDKY

 4. OBSAH • Pohádka • Začátek pohádky • Konec pohádky • Triáda • Pohádkové postavy • Kouzelné věci • Nadpřirozené jevy

 5. POHÁDKA • Zpravidla mívá šťastný konec. Zlo bývá potrestáno, dobro vítězí. • Výjimky: např. Hans Christian Andersen: Holčička se sirkami…

 6. ZAČÁTEK • Ustálený začátek pohádky: Bylo nebylo… Za devatero horami… Žil král a ten měl…

 7. KONEC • Ustálený konec pohádek: Zazvonil zvonec… Dokud neumřeli… A byla svatba…

 8. TRIÁDA • Používá se číslovka tři – Tři přadleny, tři úkoly, tři oříšky, tři přání, tři úkoly… • Používají se násobky tří – drak má šest hlav, za devíti horami…

 9. POSTAVY • Vystupují nadpřirozené bytosti

 10. PŘEDMĚTY • Objevují se kouzelné předměty

 11. NADPŘIROZENÉ JEVY Vyskytují se zde nepravděpodobné, kouzelné děje – mluvící zvířata, věci.

 12. POUŽITÉ ZDROJE • Program Microsoft Office 2010