poesifestival n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POESIFESTIVAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
POESIFESTIVAL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

POESIFESTIVAL - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

POESIFESTIVAL . En introduktion till poesins värld. Vad är poesi ?. “ Poesi är konsten att skriva poem; litterära verk avsedda att läsas eller reciteras . Poesi kallas också skaldekonst , lyrik , dikt och vers eller ganska föråldrat kväde .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POESIFESTIVAL' - latona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
poesifestival

POESIFESTIVAL

En introduktion till poesinsvärld

vad r poesi
Vadärpoesi?

“Poesiärkonstenattskriva poem; litteräraverkavseddaattläsasellerreciteras. Poesikallasocksåskaldekonst,lyrik, diktochversellerganskaföråldratkväde.

Poesiellerversär, till skillnadfrånprosa, skriftellertalsomärbundetav till exempelversmått, rimellerbarauppställningenav ord. Därprosaförsökerövertygapåettinnehållsmässigt plan försökerpoesiövertygapåettformellt.”

Källa: sv.wikipedia.org/wiki/poesi

what is poetry

You can usually tell if text is a poem by;

How it looks

How it sounds

The Language

Words in lines,

that often rhyme.

Down the page,

Stage by stage

Lines with rhythm,

Lines with beat.

You can feel it,

In your feet.

Wonderful words,

Wonderful things.

Poetry is text,

That nearly sings.

What is poetry?

“Poetry is the best words in the best order.”

Samuel Taylor Coleridge

“Poetry is thoughts that breathe, and words that burns.”

Thomas Gray

vad r poesi1
Vadärpoesi?

Poesiförsökerfånga en känslaellerstämning, snarareänattberätta en historia.

Prosa – lyrik

Lyriskprosa

poesi lyrik musik
Poesi = lyrik = MUSIK

Låttexter (eng. lyrics)

Redan de gamlagrekerna…

Muntligtberättande

Lyra

poesifestivalen
Poesifestivalen

RESULTATET

havamal
Havamal

Nr. 6

Isländskalevnadsregler

ca 900 e.Kr.

Fänaden dör, fränder dö,

själv dör du likaledes;

ett vet jag som aldrig dör:

domen som fälls om den döde.

Versrad

strof

Versmått: Allitterationer

Fänadendör, fränderdö,

själv dördu likaledes;

ett vet jag som aldrig dör:

domen som fälls om dendöde.

anna maria lenngren
Anna Maria Lenngren

Nr. 6

Dagbok :Söndag – blef jag dödligt kär,Måndag – yppade min smärtaTisdag – rördes Lisas hjertaOnsdag – hardt min önskan när.Torsdag – valde hon en annan!Fredag – mina hämderop.Lördag – skötte flitigt kannan,Söndag – glömde alltihop.

(1754-1817)

Svenskkvinnlig poet

Anonym publicering

goethe
Goethe

Nr. 6

Älvkungen(1785)

vem rider så sent i stormensdån?en fader detär med sin späde son.ochgossenhardetsågottpåhans arm:den kännsså fast, ochhansfamnärvarm.min son, varfördöljer du rädd din synälvkungen, far, där i skogensbryn,älvkungen med krona ochsläp du välser?-etttöcken, min son, ochintetmer!"du väna barn, kom, följmigåt!avmigfår du läramånglekochlåt.avbrokigablommorstårstranden full,min moderskallklä dig i skrudarav gull."min far, min far, du hörväländå,vadälvakungenlovarmigfå?-varlugn, varlugn, min älskadepilt!-i vissnalövensusardet milt.

"kom, fagragosse, komföljmigblott!mina döttrarvårda dig ömtochgott.mina döttrar, de svinga i ring varnattochvaggaochsöva dig in min skatt."-min far, min far, du serdåvälnogälvkungensdöttrar i dysterskog?-min son, min son, nu ser jag detgott:de gamlapilarskymtasågrått.-"din fägringmiglockar, jag har dig såkär,jag tar dig med våld, omejvillig du är."-min far, min far, hanhårt i mig tar,älvkungengjortmigsåilla, far!sin hästhanrysandesporrar i hastochhållerdetkvidandebarnet fast.sin gårdomsidernårhan med nöd.dålåg i hansarmargossendöd.

slide10

Nr. 5

The Song Of The Highest TowerIdle YouthBy all things enslavedThrough sensitivityI’ve wasted my days.Ah! Let the moment comeWhen hearts love as one.I told myself: waitAnd let no one see:And without the promiseOf true ecstasy.Let nothing delayThis hiding away.I’ve been patient so longI’ve forgotten evenThe terror and sufferingFlown up to heaven,A sick thirst againDarkens my veins.

So the meadowFreed by neglect,Flowered, overgrownWith weeds and incense,To the buzzing nearbyOf a hundred foul flies.Ah! Thousand widowhoodsOf a soul so poorIt bears only the imageOf our Lady before!Does one then prayTo the Virgin today?Idle YouthBy all things enslavedThrough sensitivityI’ve wasted my days.Ah! Let the moment comeWhen hearts love as one.

Let it come, let it comeThe day when hearts love as one.I’ve been patient so longI’ve forgotten evenThe terror and sufferingFlown up to heaven,A sick thirst againDarkens my veins.Let it come, let it comeThe day when hearts love as one.So the meadowFreed by neglect,Flowered, overgrownWith weeds and incense,To the buzz nearbyOf foul flies.Let it come, let it comeThe day when hearts love as one

jean arthur rimbaud
Jean Arthur Rimbaud

(1854-1891)

Chanson de la Plus Haute Tour

Fransk poet

Nyskapandeochinflytelserikrebell

Börjadeskrivatidigtoch la pennanpåhyllaninnanhanfyllttjugo!

william butler yeats
William Butler Yeats

Nr 4

Had I the heavens' embroidered cloths,Enwrought with golden and silver light,The blue and the dim and the dark clothsOf night and light and the half light,I would spread the cloths under your feet:But I, being poor, have only my dreams;I have spread my dreams under your feet;Tread softly because you tread on my dreams

(1865-1939)

Irländsk poet

En av 1900-talets viktigaste

Ryhmers Club – The Tragic Generation

emily dickinson
Emily Dickinson

Nr. 3

(1830-1886)

I'm Nobody! Who are you?Are you -- Nobody -- Too?Then there's a pair of us!Don't tell! they'd banish us -- you know!How dreary -- to be -- Somebody!How public -- like a Frog --To tell one's name -- the livelong day --To an admiring Bog!

dorothy law nolte
Dorothy Law Nolte

Nr. 2

Anaforer

upprepningavord i inledningenavfleraversraderellerstrofer

_____________

_____________

Ett barn...(1954)

Ett barn som kritiseras - lär sig fördömaEtt barn som får stryk - lär sig att slåssEtt barn som hånas - lär sig blyghetEtt barn som utsätts för ironi - får dåligt samveteMen...Ett barn som får uppmuntran - lär sig förtroendeEtt barn som möts med tolerans - lär sig tålamodEtt barn som får beröm - lär sig uppskattaEtt barn som får uppleva rent spel - lär sig rättvisaEtt barn som känner vänskap - lär sig vänlighetEtt barn som får uppleva trygghet - lär sig tilltroEtt barn som blir omtyckt och kramat - lär sig känna kärlek i världen

slide15

Nr. 1

Suzanne Osten & Margareta Garpe

Gemensamt:

Svenska

DramatikerochRegissörer

Födda 1944

Jössesflickor

Feminister

Jag är blott en fimpHan tar i migå jag glöderHan rör vid migmed sina läpparå Han kramar migHan går med migut på gatanHan trampar på migVarför trampar han på mig?Jo, jag är blott en fimpsom Han har tänten fimp som Han har bränten fimp som Han har slängt

bildspr k
Bildspråk

Atttalaochskriva I bilder

slide18

gestalta

Jag ärkär i dig

Jag ser dig i varjevattendroppe

vad s ger dikten
Vadsägerdikten?

En dag blev allt så annorlunda.Din röst var buren av is och min av snö,jag började frysa,det blev så kallt.I dina ögon sökte jag värme,men fann bara en sköld.Jag försökte läsa vad som stod på dem,men ingenting gick att tyda.Du förvandlade mitt liv till mörker,Och när jag sökte efter ljuset,blåste du ut det.

besj lning
Besjälning

När naturen eller ting får liv, blir förmänskligade

”Vinden viskar”

”Solen släpper ut sitt blonda hår”

”Himlen såg ned på dem”

fler termer
Fler termer…

Symbolik:

Fågelnär en symbol förfrihet

Liknelser:

“Hon ärsom en fågel”

Metaforer:

“Hon är en fågel”

del 2 en teoretisk diktanalys
DEL 2: En Teoretisk diktanalys

I denna del är din uppgift att göra en teoretisk diktanalys där du använder dig av litterära termer.

Du kan välja att göra din diktanalys av antingen din tidigare valda låttext eller, om den inte ger tillräckligt med analysunderlag, kan du välja att analysera en av de två texter jag valt.

Litterära analysverktyg är analysfrågorna här nedan om formen och till din hjälp har du även PPP:n med litterära termer. Den hittar du här.

Om diktens/textens form

 • Är texten uppbyggd enligt ett visst bestämt mönster?
  • Är den indelad i strofer
  • finns det upprepningar, alliterationer eller rim?
 • Finns det bildspråk i texten (ex. metaforer, liknelser, besjälning)?

Exemplifiera med citat från texten.

bildspr ksuppgift
Bildspråksuppgift:
 • Hitta en bild som symboliserar var och ett av dessa ord:
 • hat rättvisa romantik vår
 • Motivera dina val!
 • Välj ett av orden och skriv en strof om det, om minst fyra diktrader.
  • Gestalta genom att ersätta ordet med bildspråk.
  • Använd dig gärna av andra stilmedel, som besjälning, allitterationer och anaforer.
  • Ange vilka stilmedel du avsett använda.
 • Ps. har du glömt vad som är vad, hittar du svaren i Poesifestivalens PPP.