Download
szewnia dolna n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szewnia Dolna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szewnia Dolna

Szewnia Dolna

177 Views Download Presentation
Download Presentation

Szewnia Dolna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Szewnia Dolna

 2. Gdzie jest położona Szewnia Dolna? Szewnia Dolna – jest to wieś położona w gminie Adamów (15km od Zamościa), w otulinie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Licząca w 2006r. 440 mieszkańców.

 3. Zarys historyczny Miejscowość powstała prawdopodobnie na początku XV wieku, kiedy to w latach 1405-1435 doszło do podziału włości szczebrzeskiej. W końcu XVI wieku powstała tutaj cerkiew. W XVIII wieku postawiono karczmę. Prawdopodobnie na początku XIX wieku założono w Szewnii cmentarz unicki. Pod koniec XIXw. istniała tu szkoła początkowa. Na przełomie XIX/XXw. wybudowano drewniany dworek wraz z folwarkiem i założono park o powierzchni 2ha. Do czasów II Wojny Światowej Szewnia Dolna była wsią wielonarodowościową i składała się głównie z Ukraińców, w dalszej kolejności z Polaków i Żydów.

 4. Co warto zobaczyć w Szewnii Dolnej?

 5. 1. Cerkiew prawosławna z 1905r.

 6. Już w końcu XVI wieku istniała cerkiew w Szewnii. W 1759 roku wybudowano na jej miejscu nową drewnianą cerkiew parafialną,a w 1905 roku ponownie w miejsce starej postawiono kolejną, którą w 1918 roku przejęli rzymskokatolicy na kościół p.w. Zwiastowania NMP, a podczas II Wojny Światowej zamieniono ją na cerkiew prawosławną. W 1945 roku prawosławni opuszczając wieś spalili na zewnątrz wyposażenie cerkwi. W 1946 roku rekoncyliowano świątynię ponownie na kościół. Jest to budowla w centralnej części wsi, otoczona drzewami, drewniana, jednonawowa z zakrystią przy prezbiterium i kopułą nad nawą.

 7. 2. Cmentarz unicki z XIX wieku

 8. Cmentarz unicki w Szewnii Dolnej prawdopodobnie został założony na początku XIX wieku, a następnie był użytkowany przez prawosławnych.Od 1945 roku cmentarz o powierzchni 0,35 ha jest nieczynny.Znajduje się na wzgórzu, kilkaset metrów od kościoła i porasta go las sosnowo-grabowy.

 9. 2.1. Cmentarz unicki

 10. 2.2. Cmentarz unicki

 11. 3.Obóz dla Żydów i jeńców radzieckich

 12. Jesienią 1941 roku w pobliskim lesie Niemcy utworzyli obóz głównie dla Żydów i jeńców radzieckich. Obóz miał charakter przejściowy, a więzieni w nim ludzie oczekiwali na wywóz do dużych obozów koncentracyjnych i prac przymusowych.Dzisiaj można rozpoznać wśród drzew miejsca w których stały baraki dla jeńców. 3.1. Obóz dla Żydów i jeńców radzieckich

 13. 4. Pomnik poświęcony mieszkańcom wsi Szewnia Dolna, którzy zginęli z rąk okupantów hitlerowskich w latach 1939-1944

 14. 5. Tablica upamiętniająca bestialski mord na mieszkańcach Szewnii Dolnej z 30.12.1942r.

 15. 5.1. Miejsce mordu…

 16. 6. Pomnik z głazów poświęcony żołnierzom Powstania Zamojskiego, którzy oddali własne życie broniąc w nierównej walce swoich rodzin i Ojczyznę.

 17. 6.1. Powstanie Zamojskie wybuchło, ponieważ faszyści niemieccy zabijali i wysiedlali obywateli zamojszczyzny w celu zgermanizowania tych terenów. W Powstaniu Zamojskim walczyło 22000 żołnierzy – zginęło 3000.

 18. 7. Dębowy krzyż z trzema ramionami który miał chronić mieszkańców Szewnii Dolnej tylko w obrębie wsi przed chorobami i zarazą. Wyjście poza krzyż nie gwarantowało już tej ochrony.

 19. Widok na Szewnię Dolną(prosto)i Szewnię Górną (po prawej, na wzgórzu).

 20. Stary trakt zasypany białym puchem łączący niegdyś Krasnobród z Zamościem

 21. Spacer po lesie…

 22. Dziękuję za uwagę Kościk Sylwia