slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Smog PowerPoint Presentation
Download Presentation
Smog

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Smog - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

Mirela Reguła, Krzysztof Szczepański, Karol Nawrot. Smog. Historia. Smog był pierwotnie kojarzony z Londynem z okresu od XVII do połowy XX wieku, jednak występuje także w większości aglomeracji miejsko-przemysłowych świata, jak np. Los Angeles, Tokio, Ateny czy Zagłębie Ruhry.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Smog


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Mirela Reguła, Krzysztof Szczepański, Karol Nawrot Smog

  2. Historia • Smog był pierwotnie kojarzony z Londynem z okresu od XVII do połowy XX wieku, jednak występuje także w większości aglomeracji miejsko-przemysłowych świata, jak np. Los Angeles, Tokio, Ateny czy Zagłębie Ruhry. • 17 stycznia 1979 r. nazwany został przez ochroniarzy Niemiec “czarnym dniem". Pierwszy raz ogłoszono alarm smogowy. Radio przekazało kierowcom w rejonie Ruhry wezwanie do zatrzymania swych pojazdów. Wezwało także chorych na astmę i choroby układu krążenia, aby pozostali w domach.

  3. Smog- wiadomości ogólne SMOG-to słowo, które powstało ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke – dym i fog - mgła. Jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współdziałaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru.

  4. Związki tworzące smog • Zanieczyszczenia pierwotne (pyły, gazy i pary emitowane przez zakłady przem., energ., silniki spalinowe pojazdów mech. itp.) • NOx- tlenki azotu, CO- tlenek węgla oraz liczne węglowodory. • Silnie trujący dwutlenek azotu (NO2) • Znajdujące się w atmosferze wolne rodniki węglowodorowe i hydroksylowe

  5. Naturalne źródła zanieczyszczeń powietrza: a) wielkie pożary lasówb) wybuchy wulkanówc) wyładowania atmosferyczned) procesy gnicia obumarłych roślin i zwierząte) erozja i wtórne pylenie

  6. Źródła zanieczyszczeń powietrza wytworzone przez człowieka: a) piece w elektrociepłowniach, hutachb) ulatniające się dymy z kominów fabrykc) silniki samochodówd) różnorodne procesy chemiczne związane z działalnością człowieka

  7. Smog londyński Smog londyński jest przykładem smogu siarkowego. Smog siarkowy występuje w wielkich aglomeracjach w klimacie umiarkowanym. Najczęściej występuje między listopadem, a styczniem. Jest efektem spalania węgla w połączeniu z dużą koncentracją sadzy oraz tlenków siarki i węgla. Wynikiem oddziaływania na organizmy zwierzęce i ludzi są schorzenia dróg oddechowych i układu krążenia. Poza Londynem smog siarkowy występuje również na terenie okręgu przemysłowego w Belgii, na obszarze Linzu (Austria), w dużych aglomeracjach miejskich, których przykładem jest Nowy Jork czy Tokio. Również na terenie Niemiec, w takich miastach jak: Berlin, Hanower i Hamburg.

  8. Smog Los Angeles Smog Los Angeles jest przykładem smogu fotochemicznego. W przypadku smogu fotochemicznego powstaje on przy dużym nasłonecznieniu. Tworzy się ze spalin samochodowych, które zawierają czad, węglowodory i tlenki azotu. Działające na nie promienie słoneczne wywołują reakcje zachodzące pomiędzy nimi, co warunkuje powstanie substancji o właściwościach silnie utleniających. Smog fotochemiczny uszkadza drogi oddechowe. Ważnym składnikiem smogu letniego jest ozon.. Jest to niebieskawy gaz, silnie drażniący oczy i drogi oddechowe ludzi, nawet w niewielkich stężeniach.W bliskiej odległości od powierzchni kuli Ziemskiej (w troposferze), ozon staje się trucizna.. Poza Los Angeles smog fotochemiczny powstaje również w Europie w pewnej odległości od centrów przemysłowych i arterii komunikacyjnych emitującyh prekursory. Na terenie Niemiec, działający tam system monitoringowy wykazuje jego występowanie, przykładowo w Mannheim. W Polsce również odnotowuje się epizody smogowe.

  9. Santiago de Chile w godzinę po deszczu.

  10. Santiago de Chile w 30 godzin po deszczu.

  11. KONIEC