ko ick samospr vny kraj
Download
Skip this Video
Download Presentation
Košický samosprávny kraj

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Košický samosprávny kraj - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Košický samosprávny kraj. Repíková, Ruríková, Spustová, Šeligová. 3.A, 2013/2014. Charakteristika. Nachádza sa na juhovýchodnom okraji Slovenska Rozloha: 6 753 km2 Počet obyvateľov (2012): 794 025 Hustota osídlenia: 117 obyvateľov/km2 Počet okresov : 11

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Košický samosprávny kraj' - latif


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ko ick samospr vny kraj

Košický samosprávny kraj

Repíková, Ruríková, Spustová, Šeligová

3.A, 2013/2014

charakteristika
Charakteristika
 • Nachádza sa na juhovýchodnom okraji Slovenska
 • Rozloha: 6 753 km2
 • Počet obyvateľov(2012): 794 025
 • Hustota osídlenia:117 obyvateľov/km2
 • Počet okresov: 11
 • Počet obcí: 461 (z toho 11 miest)
 • Sídlom sú Košice
pr rodn podmienky
Prírodné podmienky
 • Povrch je rôznorodý
 • Východná časť- nížinatá- Východoslovenská nížina (Zemplínske vrchy)
 • Západná časť- hornatá- Slovenské rudohorie (Stolické vrchy, Slovenský raj, Slovenský kras)
 • Centrálna časť- Košická kotlina
 • Severná časť- Hornádska kotlina, Branisko, Vihorlat
 • Najvyšší bod- vrch Stolica (1 476 m.n.m)
 • Najnižší bod
 • - výtok Bodrogu územia Slovenska (94 m.n.m.)
 • Lesy:lužné lesy (Košická kotlina), dubové lesy, smrečiny
klimatick podmienky a vodstvo
Klimatické podmienky a Vodstvo
 • Teplá klimatická oblasť- leto: 18°C až 20°C- zima: -1°C až -3°C- zrážky: 550 až 600 mm
 • Mierna teplá klimatická oblasť- leto: 18°C- zima: -2°C- zrážky: 600 až 700 mm
 • Rieky:Bodrog, Hornád s prítokom Torysa, Bodva s prítokom Ida, Slaná
 • Vodné nádrže: Zemplínska Šírava, Ružín, Palcmanská Maša
ochrana pr rody
Ochrana prírody
 • NP Slovenský raj- členitý terén – rokliny, potoky s vodopádmi- jaskyne (Dobšinská ľadová jaskyňa, Stratenská jaskyňa)
 • NP Slovenský kras- známy pre svoje skalnaté útvary- jaskyne (Ochtinská aragonitová jaskyňa, Jaskyňa Domica)
 • CHKO Vihorlat- najstaršia CHKO na Slovensku- zahŕňa NPR Morské oko
 • CHKO Latorica- hustá sieť mŕtvych ramien, kanálov a mokradí- vodná a močiarna vegetácia s mnoho vzácnymi a ohrozenými druhmi
obyvate stvo
Obyvateľstvo
 • Počet obyvateľov: 794 025
 • Hustota obyvateľstva: 117,2 obyv./km²
 • Urbanizácia: 55,8%
 • Počet okresov: 11
 • Počet miest: 17
 • Počet obcí: 461
 • Počet sídel: 440
 • Okresy: Košice I Košice-okolie Sobrance Košice II Gelnica Spišská Nová Ves Košice III Michalovce Trebišov Košice IV Rožňava
slide7
Podiel žien: 51,2%
 • Predproduktívny vek: 17,5%
 • Produktívny vek: 71%
 • Poproduktívny vek: 11,5%

Národnosti

Náboženstvá

 • Slovenská: 73,3%
 • Maďarská: 9,4%
 • Rómska: 4,6%
 • Česká: 1,2%
 • Rusínska: 0,5%
 • Ukrajinská: 0,5%
 • Nemecká: 0,2%
 • Rímskokatolíci: 51,4%
 • Gréckokatolíci: 9,5%
 • Refermovaní kresťania: 5,5%
 • Evanjelici: 3,7%
 • Bez vyznania: 19,4%
vysok koly
Vysoké školy
 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Technická univerzita v Košiciach
priemysel
Priemysel
 • Košice- potravinársky, výroba alkoholických a nealkoholických nápojov, mäsové výrobky, strojárenstvo, tlačiarenska výroba – U.S. Steel Košice
 • Michalovce- ťažobný priemysel, výroba elektrickej energie (EVO), elektrotechnický priemysel, chemický priemysel, potravinársky priemysel, výroba keramiky
 • Rožňava- tradičná banská činnosť, textilný priemysel, hygienické výrobky, papierenská výroba
slide10
Sobrance- kožiarska výroba, strojársky priemysel, textilný priemysel
 • Spišská Nová Ves- ťažobný priemysel, elektrotechnický priemysel, výroba nábytku, mlynský a pekárenský priemysel
 • Trebišov- výroba odevnej konfekcie, výroba kontajnerov, potravinársky priemysel
nerastn suroviny
Nerastné suroviny
 • Energetické, rudné a nerudné suroviny
 • Zemný plyn, ropa, hnedé uhlie– Michalovce, Sobrance, Trebišov
 • Rudné suroviny – Slovenské Rudohorie, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica
 • Siderit, medené rudy, strieborné rudy, železné rudy, kobaltovo-niklové rudy, pyrit, olovo, zinok, ortuť, mastenec
cestovn ruch
Cestovný ruch
 • Klimatické kúpele Štós
 • Zemplínska Šírava- ‚Východoslovenské more‘
 • Slovenský raj - najväčšia koncentrácia vodopádov- Dobšinská ľadová jaskyňa
 • Mnoho lyžiarských stredísk
slide14
Immaculata

Dóm sv. Alžbety

zdroje
Zdroje
 • http://www.eplato.eu/sk/infocenter/0002/0040/
 • http://referaty.atlas.sk/prirodne-vedy/geografia/47995/?page=1
 • http://www.infoweby.sk/slovensko/480-kosicky-kraj
 • http://slovakia.travel/kosicky-kraj
 • http://www.uzemneplany.sk/upn/vuc-kosicky-kraj/?popis
 • http://www.visitkosice.eu/sk/o-kosiciach/najkrajsie-pamiatky
 • http://www.kosice.sk/clanok.php?file=history_remembrances_index.htm
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Ko%C5%A1ice/Pamiatky
 • http://www.infoglobe.sk/regiony/europa/slovenska-republika/kosicky-kraj/
 • http://www.poznajslovensko.sk/kosicky-kraj
ad