slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
České stavovské povstání

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

České stavovské povstání - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Inovace a zkvalitnění výuky projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST EU Peníze školám. České stavovské povstání. 7. ročník.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'České stavovské povstání' - latif


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod TřemšínemInovace a zkvalitnění výukyprojekt v rámci Operačního programuVZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOSTEU Peníze školám

České stavovské povstání

7. ročník

slide2

Název: České stavovské povstání Anotace: Výkladová prezentace zaměřená na 1. fázi třicetileté války – České stavovské povstání.Informuje o příčinách a průběhu povstání, bitvě na Bílé hoře, porážce povstání a o důsledcích porážky.

Vypracoval: Mgr. Věra Sýkorová

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost, Dějepis, Raný novověk

Metodika práce s materiálem: Výkladová prezentace, lze využít i k opakování (Druh učebního materiálu: Prezentace)

Ročník: 7.

Datum vytvoření: 17. 9. 2011

slide3

Vypracovala: Mgr. V. Sýkorová

Použitá literatura: Kolektiv autorů: DĚJEPIS – Středověk a počátky novověku pro 7. ročník.

Nová škola 2008.

Válková, V.: DĚJEPIS 7 – středověk a raný novověk pro základní školy.

SPN Praha 2007.

R. Bláhová a kol.: LITERATURA pro 1. ROČNÍK STŘEDNÍCH škol.

Didaktis, 2008.

slide4

Matyáš II. Habsburský

(1557–1619)

 • král český
 • uherský a chorvatský král
 • arcivévoda rakouský
 • římský císař

http://www.google.cz/imgres?q=maty%C3%A1%C5%A1+II.habsbursk%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tbnid=hGxRGo30E25K7M:&imgrefurl=http://www.panovnici.estranky.cz/clanky/matyas-ii..html&docid=ZDX8YLFf92LfaM&imgurl=http://www.panovnici.estranky.cz/img/picture/228/Maty%2525C3%2525A1%2525C5%2525A1-II...jpg&w=239&h=300&ei=hg_mT-bTNo_Osgaj5523AQ&zoom=1

slide5

Příčiny českého stavovského povstání

Matyáš –

 • znovu sídlil ve Vídni
 • spor o náboženskou svobodu

pro nekatolíky

 • stavové chtějí podíl na politické moci
 • za svého nástupce vybral bratrance arcivévodu Ferdinanda Štýrského = jako český král Ferdinand II.

http://www.google.cz/imgres?q=maty%C3%A1%C5%A1+II.habsbursk%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tbnid=uDIAMUEBo3RbdM:&imgrefurl=http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/osobno_mathab.xml&docid=KXGKEdX3NkxB2M&imgurl=http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/img/2602.jpg&w=221&h=370&ei=hg_mT-bTNo_Osgaj5523AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=370&vpy=96&dur=187&hovh=291&hovw=173&tx=100&ty=146&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=129&tbnw=78&start=0&ndsp=30&ved=1t:429,r:1,s:0,i:74

slide6

Průběh českého stavovského povstání

katolíci uzavřeli 2 nekatolické kostely = tj. porušení Majestátu

(v Broumově, v Hrobech pobořen)

Nynější KOSTEL SVATÉHO VÁCLAVA

v Broumově na místě původního dřevěného

evangelického kostelíka

http://www.google.cz/imgres?q=kostel+sv.+V%C3%A1clava+v+Broumov%C4%9B&hl=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tbnid=qFmPZDchH1gORM:&imgrefurl=http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx%3Fguid%3De432b1de-3309-493d-b3e9-fc95d0c20aed&docid=j0zczLB0cqiQXM&imgurl=http://img.geocaching.com/cache/b34eb443-d344-4782-9e98-d82798a4318d.jpg&w=346&h=500&ei=LxDmT6P9MYjbtAb-hrieAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=559&vpy=43&dur=1656&hovh=270&hovw=187&tx=95&ty=145&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=134&tbnw=105&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:2,s:0,i:77

geocaching.com

slide7

2) Sjezd nekatolických stavů 6. 3. 1618

(protestovali u krále Matyáše, ten jejich stížnost odmítl jako neoprávněnou)

http://www.google.cz/imgres?q=pra%C5%BEsk%C3%BD+hrad-sn%C4%9Bmovna&hl=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Rsr8O0mT8H0CHM:&imgrefurl=http://itras.cz/stary-kralovsky-palac/galerie/8349/&docid=A7eTztUsCNRMgM&imgurl=http://itras.cz/fotogalerie/stary-kralovsky-palac/velke/stara-snemovna-001.jpg&w=640&h=428&ei=pBDmT-_mLJDSsgbxr4jTAQ&zoom=1

3) Matyáš zakazuje svolání zemského sněmu = tj. porušení stavovských práv

(Matyáš zakazuje tzv. Těžkým psaním

21. 3. 1618)

slide8

4) Sjezd nekatolických stavů 21. května 1618 v Karolinu

Výsledek:

Vyslání delegace na Pražský hrad, aby informovala o náboženské situaci v Čechách

http://www.google.cz/imgres?q=karolinum&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=I247ddRX2XEUPM:&imgrefurl=http://leccos.com/index.php/clanky/karolinum&docid=3jTXEsL8jgxE1M&imgurl=http://leccos.com/pics/pic/karolinum-_architektura.jpg&w=254&h=330&ei=AhHmT5eZKMrVtAa_3IHwAQ&zoom=1

http://www.google.cz/imgres?q=karolinum&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=9lPoM8MDR6SbxM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Karolinum&docid=hCCXCtfTMcL0OM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Prague_Charles_University.JPG/220px-Prague_Charles_University.JPG&w=220&h=165&ei=AhHmT5eZKMrVtAa_3IHwAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=217&vpy=39&dur=907&hovh=132&hovw=176&tx=55&ty=56&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=132&tbnw=174&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:6,s:0,i:88

slide9

5) 23. května 1618 – 2. pražská defenestrace z kanceláře Pražského hradu = vyhození z oken 2 místodržících (zástupců Matyáše = Vilém Slavata a Jan Bořita z Martinic)

a jejich písaře (Fabricius) = tj. počátek českého stavovského povstání a třicetileté války

http://www.google.cz/imgres?q=2.+pra%C5%BEsk%C3%A1+defenestrace&hl=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tbnid=DKNgYp6GntBtlM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%25C5%25BEsk%25C3%25A1_defenestrace&docid=lzzeJgTMibfFYM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Karel_Svoboda_Defenestrace.jpg/290px-Karel_Svoboda_Defenestrace.jpg&w=290&h=241&ei=4xHmT7iOIcLNtAbLhsSwAQ&zoom=1

http://www.google.cz/imgres?q=2.+pra%C5%BEsk%C3%A1+defenestrace&hl=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tbnid=ftvJ19q1BTlpgM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%25C5%25BEsk%25C3%25A1_defenestrace&docid=lzzeJgTMibfFYM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Prager.Fenstersturz.1618.jpg/290px-Prager.Fenstersturz.1618.jpg&w=290&h=211&ei=4xHmT7iOIcLNtAbLhsSwAQ&zoom=1

slide10

6) Pokračování stavovského sjezdu 24. května 1618 =

 • stavové si zvolili vlastní vládu = 30 direktorů
  • najímají vlastní vojsko

7) Matyáš zemřel – stavové sesadili Ferdinanda II.

 • katolík
 • zastánce absolutismu

a zvolili siFridricha Falckého (vl. 1619 – 1620) – „zimní král“

http://www.google.cz/imgres?q=fridrich+falck%C3%BD&hl=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tbnid=zuNFeUiexBEGFM:&imgrefurl=http://cs.wikipedia.org/wiki/Fridrich_Falck%25C3%25BD&docid=X8ZibPYzJTzvpM&imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d2/Friedrich_V._von_der_Pfalz.jpg/200px-Friedrich_V._von_der_Pfalz.jpg&w=200&h=254&ei=4BLmT-ylDYSLswb774yNAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=203&vpy=147&dur=1343&hovh=203&hovw=160&tx=72&ty=122&sig=104430009650744727929&page=1&tbnh=142&tbnw=129&start=0&ndsp=32&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71

http://www.google.cz/imgres?q=Ferdinand+II.&hl=cs&biw=1280&bih=766&gbv=2&tbm=isch&tbnid=j9wVDZhZKuMpaM:&imgrefurl=http://www.dardari.wz.cz/panovnici%2520u%2520moci.htm&docid=ElEFR9nATmmBvM&imgurl=http://www.dardari.wz.cz/Cisar%252520Ferdinand%252520II..jpg&w=465&h=661&ei=gBLmT4KsFsjLsgbOqeS6AQ&zoom=1&iact=hc&vpx=290&vpy=379&dur=1656&hovh=268&hovw=188&tx=66&ty=157&sig=104430009650744727929&page=2&tbnh=130&tbnw=90&start=37&ndsp=41&ved=1t:429,r:1,s:37,i:205

slide11

8) žádání o pomoc

stavové

Habsburkové

bohaté Španělsko

(velká armáda postupuje

do českých zemí z několika stran)

Falc, Anglii, Nizozemí

(poslalo pouze málo peněz a vojáků)

slide12

8) 8. listopadu 1620 – bitva na Bílé hoře

 • císařská armáda Ferdinanda II. porazila stavovskou armádu
 • Fridrich Falcký prchl
 • novým českým králem Ferdinand II. Štýrský

http://www.google.cz/imgres?q=ferdinand+II.+%C5%A1t%C3%BDrsk%C3%BD&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=sINaCTG83IwGuM:&imgrefurl=http://www.osobnostihistorie6.estranky.cz/fotoalbum/ferdinand-ii.-styrsky-1578/4.html&docid=QLTNtd7E5tK0FM&imgurl=http://www.osobnostihistorie6.estranky.cz/img/mid/28/4.jpg&w=347&h=460&ei=ZxPmT9mtDMvntQay3LnbAQ&zoom=1

http://www.google.cz/imgres?q=bitva+na+b%C3%ADl%C3%A9+ho%C5%99e&hl=cs&gbv=2&biw=1280&bih=766&tbm=isch&tbnid=PN1eB5OxMYTB7M:&imgrefurl=http://www.prazskestezky.cz/hvezd/hvzd08.html&docid=BrIEQo7l4v5v6M&imgurl=http://www.prazskestezky.cz/hvezd/obr/8_hud.jpg&w=560&h=426&ei=thPmT-ylFobLtAaCy-mUAQ&zoom=1

slide13

Důsledky porážky českého stavovského povstání

 • Poprava 27 vůdců povstání 21. června 1621 na Staroměstském náměstí
 • Konfiskace majetku účastníků českého stavovského povstání
 • Obnovené zřízení zemské = soubor nových zemských zákonů

r. 1627 (pro Moravu 1628)

 • jediné povolené náboženství = katolictví
 • český trůn dědičný v habsburském domě
 • zemské sněmy projednávají pouze panovnické požadavky
 • česká dvorská kancelář je v rukou panovníka
 • Sídlem panovnického dvora – Vídeň (úpadek Prahy)
 • Kulturní a politický úpadek
slide14

Téma: České stavovské povstání - 8. ročník

Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř.

Windows XP Professional

SMART Notebook

Zoner - České kliparty 1, 2, 3

www.obrazky.cz

Autor: Mgr. Věra Sýkorová

ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)