v t me v s v kurzu celo ivotn ho vzd l v n
Download
Skip this Video
Download Presentation
Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání. Program. Oficiální zahájení studia 1. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku magisterského studia Informace od ředitele VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s pr . SJZ EKONOM, o.p.s., vedoucího konzultačního střediska Kontakty Školení BOZP a PO

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vítáme Vás v kurzu celoživotního vzdělávání' - latham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
program
Program
 • Oficiální zahájení studia 1. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku magisterského studia
 • Informace od ředitele VOŠ, OA, SOŠ a JŠ s pr. SJZ EKONOM, o.p.s., vedoucího konzultačního střediska
 • Kontakty
 • Školení BOZP a PO
 • Zápis studentů ke studiu, kteří podávali přihlášku po termínu (nemají výkaz, dopis o přijetí atd.)
 • Zahájení výuky 12:00 hod. - ukončení podle přednášejícího
  • Cizí jazyk – 1. ročník Bc. – Škola EKONOM, Aj (učebna 21), Nj (učebna 11)
  • Malé a střední podnikání na venkově– 1. ročník Ing. – Sál Gotického hradu
 • Program na neděli
  • zahájení výuky 8:00 hod.
  • ukončení výuky 11:15 hod.
 • Přehled konzultací v zimním semestru akademického roku 2013/2014
kontakty
Kontakty
 • Provozovatelem konzultačního střediska je:

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky EKONOM, o. p. s.

 • Mgr. Miroslav Pokorný, ředitel školy

602 435 329, [email protected]

 • Bc. Jana Marková, asistentka ředitele školy

734 752 003, 774 832 552, [email protected]

 • studijní záležitosti vyřizuje Bc. Alena Lakomá, PEF ČZU Praha, 224 382 331, [email protected] konzultační hodiny po 9:00 – 11:00 hod.

út-st 8:30 – 11:00 hod. čt 13:00 – 15:00 hod.

www skolaekonom cz
www.skolaekonom.cz
 • V záložce „Studijní obory“ naleznete všeobecné i aktuální informace o studijních oborech jak bakalářského, tak i magisterského stupně studia.
slide5
Bakalářské studium PEF ČZU

Zde naleznete veškeré informace o aktuálních změnách a aktuálním dění

Zde naleznete základní informace o bakalářském studiu a rozvrh předmětů (konzultací) …………………….

Sledujte Úřední desku – tam naleznete nejdůležitější informace a změny!!!!

slide6
Magisterské studium PEF ČZU

Zde naleznete veškeré informace o aktuálních změnách a aktuálním dění

Zde naleznete základní informace o magisterském studiu a rozvrh předmětů (konzultací) …………………..

Sledujte Úřední desku – tam naleznete nejdůležitější informace a změny!!!!

slide7
Školení PO a BOZP hlavní dokumenty

BOZP

Směrnice k zajištění BOZP

Opatření ke snížení úrazovosti

Plán první pomoci

Evidence úrazů

PO

Směrnice k zajištění PO

Požární řád

Požární evakuační plán

Požární poplachové směrnice

kolen po a bozp
Školení PO a BOZP

Budovy, v nichž bude probíhat výuka a shromaždiště v případě požáru

slide9
Školení BOZPCo je nutné respektovat a podnikat v případě úrazu?
 • zákaz vstupu do vyhrazených míst
 • stát pod zavěšenými břemeny
 • manipulovat s těžkými předměty
 • vyklánět se z oken
 • manipulovat s elektrickými přístroji
 • poskytnout první pomoc zraněnému
 • přivolat lékaře
kolen po co je nutn respektovat a podnikat v p pad po ru
Školení POCo je nutné respektovat a podnikat v případě požáru?
 • zákaz kouření v celé budově
 • zákaz manipulace s hořlavinami
 • zachovávat pořádek na pracovním místě
 • je-li to možné, uhasit požár vlastními silami
 • přivolat požární hlídku
 • ohlásit požár na ohlašovně požáru
 • není-li možné požár uhasit, přivolat hasiče
 • požární poplach se vyhlašuje voláním „Hoří“
organiza n a studijn z le itosti e fakulta
Organizační a studijní záležitosti – řeší fakulta
 • Informace o tom, jak se pohybovat a jak pracovat se systémy Moodle, Hroch a Student, naleznete na stránkách
 • www.pef.czu.cz
 • v sekci Návody/dokumentace
slide12
Organizační a studijní záležitosti

Dále kliknete na „Pro Studenty“

Zde naleznete i prezentaci, která byla promítána v Praze na Imatrikulaci.

V té naleznete návod na to, jak zacházet se stránkami www.pef.czu.cz, průvodce nového studenta, Informační brožurku studenta, plán ČZU a další.

zimn semestr bakal sk studium
Zimní semestr - bakalářské studium

Přehled konzultací v ZS akademického roku 2013/2014, KS Litoměřice

 • Konzultace se konají v sobotu od 9:00 do 16:30 hod. a v neděli od 8:00 do 11:15 hod.
 • 5. – 6.10.2013Anglický jazyk/Německý jazyk – L.Kučírková/M. Dvořáková – Škola EKONOM (21/11)Termíny zkoušky: 9. 11. 2013
 • 19. – 20.10.2013Úvod do regionalistiky – J. Husák – Hotel KolibaTermín zkoušky: 23. 11. 2013
 • 2. – 3.11.2013Informační a komunikační technologie – V. Očenášek – Hotel Koliba
 • 16. - 17.11.2013Základy právních nauk – D. Světlíková – Hotel Koliba
 • 30.11. – 1.12.2013Matematické metody v ekonomii a managementu – J. Havlíček – Hotel Koliba
 • 14. – 15.12.2013Politologie – M. Kubálek – Hotel Koliba
zimn semestr magistersk studium
Zimní semestr – magisterské studium

Přehled konzultací v ZS akademického roku 2013/2014, KS Litoměřice

 • Konzultace se konají v sobotu od 9:00 do 16:30 hod. a v neděli od 8:00 do 11:15 hod.
 • 5. – 6.10.2013Malé a střední podnikání – P. Římovská – Gotický hrad
 • 26. – 27.10.2013Chování člověka v krizových situacích – P. Michálek – Gotický hrad
 • 16. – 17.11.2013Evropská integrace a environmentální ekonomika – M. Antoušková – Gotický hrad
 • 14. - 15.12.2013Metody a techniky sociálního výzkumu – V. Majerová – Gotický hrad
 • 11.1. – 12.1.2014Veřejná správa – M. Kubálek – Gotický hrad
 • 25.1. – 26.1.2014Informační systémy – M. Ulman – Gotický hrad
slide15
VOŠ, OA,SOŠ A JŠ EKONOM, o.p.s.

Gotický hrad Litoměřice Hotel Koliba

d le it upozorn n
Důležitá upozornění
 • Ke zkouškám choďte vhodně oblečeni.
 • V Litoměřicích máte nárok na první řádný termín zkoušky, ostatní dva jsou pořádány v Praze na fakultě (učitelé jsou většinou ochotní přijet i dvakrát).
 • Zkoušky probíhají na škole EKONOM.
 • Vždy před vstupem do budovy na informační tabuli zjistíte, ve které učebně bude probíhat Vaše zkoušení.
 • Dovolujeme si Vás požádat, abyste nestěhovali nábytek v prostorách školy!!!
slide20
Přednášky probíhají v konferenčních prostorách vedle hotelu Koliba a v Gotickém hradě v Litoměřicích

V sobotu probíhají přednášky

od 9:00 – 16:30 hod.

V neděli probíhají přednášky

od 8:00 – 11:15 hod.

d le it upozorn n1
Důležitá upozornění
 • Platby školného vždy na správný účet s Vaším variabilním a specifickým symbolem, pokud máte problém s placením, kontaktujte e-mailem paní Lakomou s žádostí o … (formulář žádosti naleznete na stránkách www.skolaekonom.cz, v Bc. i Mgr. studiu na úřední desce).
 • Potvrzení o zaplacení zasíláte e-mailem paní Lakomé.
 • Přihlašování ke zkouškám probíhá on-line v systému HROCH (pod Vaším heslem).
 • Hroch je na stránkách www.pef.czu.cz označen jako „Vstup do studijní evidence (IS Studium)“.
 • 1. ročník magisterského studia se v průběhu listopadu bude zapisovat ke konkurzům na Diplomové práce - přihlašování on-line přes IS BADIS, také pod Vaším heslem. Přesný termín se včas dozvíte na www.pef.czu.cz. Bude také vyvěšený na úřední desce!!! (úřední deska na www.skolaekonom.cz)
 • IS BADIS je na stránkách www.pef.czu.cz označen jako „Správa bak. a dipl. prací (IS BADIS)“
f rum www e sprtej cz
Fórum www.e-sprtej.cz

Základní potřeby studenta

 • Vyřešit vzájemnou komunikaci
 • Volba zástupce třídy
 • Přístup ke studijním materiálům

VOLBA

ANO - Služba privátní diskusní fórum

NE - Veřejné portály (pouze jako doplněk komunikace)

f rum www e sprtej cz1
Fórum www.e-sprtej.cz

Výhody:

 • rychlá komunikace
 • seznámení se se spolužáky (foto v profilu na fóru)
 • výměna potřebných informací
 • úložiště materiálů ke studiu
 • přístup chráněn heslem

Nabízíme:

 • bezpečnost přístupu (provozováno na vlastní technice v datovém centru v Praze)
 • materiály z předchozích ročníků
 • helpdesk provozu
f rum registrace
Fórum registrace
 • registrace uživatelů
  • Osobně
   • Na místě první přednášky
  • Mailem
   • soukromý mail
   • fotografie v el. podobě (avatar)
   • student Bc. či Mgr.
   • odeslat na [email protected]

http://www.e-sprtej.cz

 • poplatek za roční přístup

Týmová spolupráce = vyšší šance na úspěch.

slide25
Děkujeme za pozornost

a přejeme mnoho úspěchů při Vašem studiu.

ad