totalitn re imy komunismus v sov tsk m svazu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Totalitní režimy Komunismus v Sovětském svazu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Totalitní režimy Komunismus v Sovětském svazu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

Totalitní režimy Komunismus v Sovětském svazu - PowerPoint PPT Presentation


 • 82 Views
 • Uploaded on

Totalitní režimy Komunismus v Sovětském svazu. uč. 15 - 25. Obecná charakteristika totalitních režimů: ? Vysvětli, co znamená „obecná“… prosazování státní ideologie ve všech oblastech života – politická kontrola nad všemi oblastmi života nepřipouští kritiku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Totalitní režimy Komunismus v Sovětském svazu' - larue


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Obecná charakteristika totalitních režimů:

? Vysvětli, co znamená „obecná“…

 • prosazování státní ideologie ve všech oblastech života – politická kontrola nad všemi oblastmi života
 • nepřipouští kritiku
 • veškerá moc jedné politické straně
 • sdělovací prostředky pod kontrolou
 • porušování lidských práv – politická a policejní kontrola
 • boj s veřejným nepřítelem – i fyzická likvidace, udržování obyvatelstva ve strachu
 • obyvatelstvo nuceno k budování a podpoře režimu
slide3

Komunismus v Sovětském svazu

 • socialismus = filosofický směr - snaha o zlepšení postavení pracujících, zejména dělníků

počátky v 19. stol. s rozvojem továren a zvětšováním počtu dělníků

 • marxismus – leninismus = forma(y) socialismu, pojmenovaná po tvůrcích – německém filozofu Karlu Marxovia ruském politiku Vladimíru Iljiči Leninovi, který si ji přizpůsobil

společnost je rozdělena na třídy – vykořisťovatelskou – majitelku výrobních prostředků (šlechta, majitelé továren, obchodníci, živnostníci, bankéři, statkáři, inteligence) a třídu vykořisťovanou =dělníci a rolníci

viz. sovětská vlajka str. 17

slide4

snaha o vytvoření beztřídní společnosti – výrobní prostředky společným vlastnictvím - budou vyvlastněny -tzv. znárodněny

 • počítalo se s násilnou socialistickou revolucí
 • komunismus je cílem marxismu - leninismu
slide5

Komunismus = levicový extremismus (2 významy):

z latinského communis = společný

1/společenský systém se společným vlastnictvím výrobních prostředků, všichni jdou si rovni, nikdo nemůže nikoho vykořisťovat

je cílem marxismu – leninismu

2/ oficiální ideologie Sovětského svazu

později ji přebíraly další státy pod vlivem SSSR

slide6

nejedná se o demokratický systém – zmanipulované volby

pronásledované osoby = tzv. třídní nepřátelé

 • teorie třídního boje – třída dělníků a rolníků (= vykořisťovaní) vede boj proti třídě vykořisťovatelů
 • třídní nepřátelé = ti, kdo se staví proti zájmům dělnické a rolnické třídy,nejenom šlechta, majitelé továren, obchodníci, živnostníci, bankéři, velkostatkáři, ale i inteligence, umělci a církev
 • kontrarevolucionář = člověk, který nesouhlasil s totalitním režimem
 • pronásledování třídních nepřátel a kontrarevolucionářů
slide7

Ruské revoluce

 • Rusko za 1. sv. války velmi neúspěšné (špatně vyzbrojená a zásobovaná armáda)
 • přelom let 1916/ 1917 hlad mezi obyvatelstvem
 • špatná situace obyvatelstva
 • únor 1917 (podle gregoriánského kalendáře v březnu) – revoluce v hl. městě Petrohradě – nepokoje hladového obyvatelstva
 • car Mikuláš II. donucen k abdikaci, Rusko republikou
 • prozatímní vláda – v čele Alexandr Fjodorovič Kerenskij - cílem demokratické změny v Rusku
 • snaha dodržet závazky vůči Dohodě = pokračovat ve válce
 • odpor obyvatelstva proti válce
car mikul ii s rodinou zavra d ni 16 17 ervence 1918 u jekat rinburgu
car Mikuláš II. s rodinouzavražděni 16./17. července 1918 u Jekatěrinburgu

https://znova2010.signaly.cz/1201/historicke-ohlednuti-krvava-nedele-a

slide9

sovět (z ruského jazyka) = rada, výbor tvořený dělníky a vojáky - bolševiky

 • podíl sovětů na vládě
 • bolševici - odštěpili se od socialistů, vedeni Vladimírem Iljičem Leninem a Lvem DavidovičemTrockým

řídili se marxismem – leninismem

rozdíl v kalendáři str. 19

 • 25. říjen 1917 (7. listopad u nás) -bolševický převrat = VŘSR (Velká říjnová socialistická revoluce) – svržena prozatímní vláda Kerenského
 • bolševici slibovali rolníkům půdu, dělníkům vedení v továrnách, všem okamžitý mír – zpočátku podpora obyvatelstva

(Dekret o míru, Dekret o půdě)

slide10

Vladimír Iljič Uljanov(Владимир Ильич Ульянов), který přijal přezdívku Lenin (Ленин), ( 10./ 22. dubna 1870 v Simbirsku (dnes Uljanovsk) – 21. ledna 1924 Gorki u Moskvy), byl ruský komunistický politik a revolucionář, vůdce bolševické strany, první předseda vlády SSSR a teoretik leninismu, který definoval jako adaptaci marxismu v období imperialismu.

slide11

Bolševici

= nejextrémnější křídlo socialistického hnutí

 • cílem bolševiků svržení prozatímní vlády
 • usilovali o násilnou revoluci, vyžadovali disciplínu a plnění příkazů, zpočátku jich bylo málo – asi 20 000, vůdci byli v zahraničí
 • ve svém programu slibovali rolníkům půdu, dělníkům vedení v továrnách, všem okamžitý mír

(Dekret o míru, Dekret o půdě)

 • získali podporu veřejnosti – během půlroku se zdvacetinásobil jejich počet – významné postavení v sovětech
 • spory mezi prozatímní vládou a sověty
slide12

Občanská válka v Rusku

= nesouhlas části obyvatelstva s bolševickým převratem

 • březen 1918 separátní brestlitevský mír s centrálními mocnostmi – Rusko vystoupilo z války
 • velké územní ztráty, zrada Dohody
 • osamostatnění pobaltských států – Finsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva
 • hlavním městem Moskva (přesun z bezpečnostních důvodů)
 • zhoršené mezinárodní postavení
slide13

proti sobě bolševická Rudá armáda a Bílá garda (tzv. Rudí a Bílí)

 • rozpoután rudý teror k zastrašení obyvatelstva
 • Čeka = tajná policie, mohla provádět i rozsudky smrti nad nepřáteli revoluce, skutečnými i domnělými
 • gulagy = koncentrační tábory pro odpůrce režimu
 • vlna hladomorů – zejména na Ukrajině
 • 1922 konec občanské války vítězstvím Rudé armády
 • 1922 vyhlášen SSSR = Svaz sovětských socialistických republik = Sovětský svaz
slide14

tajná policie Čeka – zatýkání, popravy

ЧК, ВЧК; Vserossijskajačrezvyčajnajakomissija po borbe s kontrarevoljucijej, spekuljacijej i sabotažem)

založena Leninem 20. prosince 1917, prvním představitelem této organizace byl F. E. Dzeržinskij.

V roce 1922 byla přetvořena v GPU. Pětiletá existence organizace Čeka stála život odhadem 200 až 500 tisíc lidí

NKVD 1934–1946 Narodnyjkomissariatvnutrennich děl,

MVD (1946–1954)

KGB (1954–1991) Komitětgosudarstvenejbezopasnosti

sídlo ulice BolšajaLjubljanka

lubljanka s dlo tajn policie
Lubljanka - sídlo tajné policie

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lubianka.jpg

slide16

Gulag = Glavnoje Upravlenije Ispravitelno-trudovych Lagerej

= Hlavní správa nápravně - pracovních táborů

během existence SSSR nejméně 476 táborových komplexů - tábory produkující otrockou práci

hlavním úkolem byla těžba surovin a stavba náročných projektů

Informace začaly do světa pronikat až v době Chruščovova tání koncem 50. let

literatura:

Boris Pasternak : Doktor Živago

Alexandr Solženicin (za kritiku Stalina 8 let v Gulagu, 3 roky vyhnanství): Souostroví GULAG, Nobelova cena za literaturu

mapa kartografie praha d jiny 20 stolet d jepisn atlasy pro z kladn koly a v celet gymn zia str 29
Mapa: Kartografie Praha: Dějiny 20. století, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str. 29
ob ti hladomoru 1921 1923
Oběti hladomoru 1921 - 1923

http://www.svetbezkomunismu.cz/index_800.php?article_file=galerie/sovet.html

arthur ransome report r pro list guardian lond n ter 11 jna 1921
Arthur Ransome - reportér pro list Guardian, Londýn, úterý 11. října, 1921.

http://www.svetbezkomunismu.cz/index_800.php?article_file=galerie/sovet.html

"Děti nás spatřily a všechny se škrábaly na nohy, některé se strachem, jiné se zájmem, některé byly příliš slabé, aby se postavily na nohy a padaly nazpět na zem. Ercole je fotografoval tak, jak byly. Pak si vybral čtyři malé chlapce a fotografoval je kousek stranou. Chtěl je odměnit a než ho žena, která na děti dohlížela mohla zastavit, dal jim nějakou čokoládu. "To nesmíte," řekla mu, "jsou příliš hladové". Bylo už pozdě. Všechny, které ještě měly nějakou sílu, se ocitly v jednom klubku, bojovaly o kousíčky čokolády jako malá zvířátka, vydávajíc tichý a slabý zvířecí nářek."

arthur ransome report r pro list guardian lond n ter 11 jna 19211
Arthur Ransome - reportér pro list Guardian, Londýn, úterý 11. října, 1921.

http://www.svetbezkomunismu.cz/index_800.php?article_file=galerie/sovet.html

"Děti nás spatřily a všechny se škrábaly na nohy, některé se strachem, jiné se zájmem, některé byly příliš slabé, aby se postavily na nohy a padaly nazpět na zem. Ercole je fotografoval tak, jak byly. Pak si vybral čtyři malé chlapce a fotografoval je kousek stranou. Chtěl je odměnit a než ho žena, která na děti dohlížela mohla zastavit, dal jim nějakou čokoládu. "To nesmíte," řekla mu, "jsou příliš hladové". Bylo už pozdě. Všechny, které ještě měly nějakou sílu, se ocitly v jednom klubku, bojovaly o kousíčky čokolády jako malá zvířátka, vydávajíc tichý a slabý zvířecí nářek."

slide21

Politické poměry v SSSR

 • stát řízen sověty = zastupitelské (volené) orgány
 • od 1917 volební právo ženy
 • volby nebyly svobodné – povolena pouze komunistická strana
 • nejvyšší sovět řídil Sovětský svaz – zástupci všech svazových republik
 • 1924 po smrti Lenina včele státu Josif Visarionovič Stalin

generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu

 • povolena pouze KSSS
slide22

http://cs.wikipedia.org/wiki/Stalin

Josif Vissarionovič Džugašvili

18. prosince 1878 – 5. března 1953), známý též jako

Stalin nebo Koba

(česky Vyznamenaný, přijal ji v mládí) byl sovětským diktátorem v letech 1927–1953.

slide23

pronásledování nepohodlných osob – kruté výslechy, popravy, deportace do odlehlých končin SSSR, mizeli členové rodin, nebyly o nich informace

 • pracovní tábory – gulagy (není název tábora, ale používá se pro odlišení od koncentračních táborů) – otrocká pracovní síla na Sibiři nebo Dálném východě
 • stranické čistky – pronásledování mezi samotnými komunisty – Stalin se zbavoval bývalých spolupracovníků
 • inscenované (přesně sehrané) soudní procesy ( u nás v 50. letech)
 • počet obětí Stalinovy éry neznámý – odhadem 20 tis. lidí
stalinovy istky v arm d zdroj o ista suvorov viktor
Stalinovy čistky v armádě – zdroj: Očista - Suvorov Viktor

... z pěti maršálů byli popraveni tři. Moderní ruská, ale i dřívější protistalinská sovětská histografie hodnotí výsledky Stalinových čistek v Rudé armádě v letech 1937 - 1938 mimo jiné takto: ... z pěti maršálů byli popraveni tři. Z pěti velitelů armády nezůstal naživu ani jeden. Čistku nepřežil ani jeden armádní komisař prvního stupně. Ze dvanácti armádních velitelů druhého stupně bylo pohřbeno všech dvanáct, ... . Celkem přišlo v čistkách o život čtyřicet tisíc velkých vojevůdců .... Dále historici tvrdí, že: ... porážka Rudé armády v roce 1941 je přímým důsledkem čistek. V roce 1941 postrádali zbylí sovětští velitelé nezbytné zkušenosti, neboť na svých místech byli nejvýše jeden rok ...

slide25

kult osobnosti Stalina (název použit až po Stalinově smrti jeho nástupcem N. S. Chruščovem) = nekritické uctívání Stalina – neomylný, moudrý, přívětivý, všude jeho portréty, psaní oslavných básní a písní, sochy, pomníky

 • kulturní revoluce – velké množství škol, snížení negramotnosti, ve školách ovšem ideologická propaganda
 • neruské národy v SSSR porušťovány
slide26

Hospodářství SSSR

 • zaostalá agrární (zemědělská) země
 • málo rozvinutý průmysl
 • bolševici – znárodňování – průmysl, obchod, banky
 • konec 20. let za Stalina:

1/industrializace – budování těžkého průmyslu, nutný pro zbrojení

zanedbán lehký a spotřební průmysl, nedostatek spotřebního zboží

2/kolektivizace – vytváření zemědělských družstev – kolchozů – násilná kolektivizace – odevzdání půdy, dobytka, strojů do družstev

slide28

důsledkem násilné kolektivizace, vývozu obilí na západ - ohromný pokles produkce – hladomory 1932 – 33 – zahynuly miliony lidí, zejména na Ukrajině, v nejúrodnější části Sov. Svazu

asi 10 mil. obětí kolektivizace

v voz obil z charkovsk oblasti
Vývoz obilí z Charkovské oblasti

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hladomor_na_Ukrajine

slide31

3/plánované hospodářství – pětileté úseky = pětiletky

naplánováno na 5 let , kolik bude čeho vyrobeno a vypěstováno

centrální řízení hospodářství z jednoho úřadu !

snížení životní úrovně obyvatelstva

 • plán GOELRO - Государственная комиссия по электрификации России, Státní komise pro elektrifikaci Ruska – Leninův plán pro elektrifikaci země 1920 – 1931
slide32

NEP

1921 dočasné povolení soukromého podnikání

týkal se hlavně zemědělství, některých prům. odvětví a obchodu

Plán GOELRO - Государственная комиссия по электрификации России, Státní komise pro elektrifikaci Ruska

hospodářské oživení – 1927 dosaženo předválečné výroby

1929 byl zrušen

naopak utužení režimu v komunistické straně

slide33

Kartografie Praha: Dějiny 20. Století, dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia, str.29 - 30

slide34

Zahraniční politika SSSR

 • po revoluci mezinárodní izolace
 • 1922 navázány vztahy s Německem – spolupráce až do r. 1941
 • do Německa z Ruska suroviny, do Ruska německé průmyslové výrobky
 • vojenská spolupráce
 • postupný ústup z mezinárodní izolace ve 30. letech
 • Francie a Československo ohrožené Německem – 1935 spojenecká smlouva se SSSR – nemohla být účinná – SSSR spolupracuje i s Německem
slide35

srpen 1939 uzavřen pakt „Ribbentrop – Molotov“ mezi N a SSSR – tajné dodatky o rozdělení Polska a vlivu v Pobaltí

 • začátek 2. sv. války září 1939 – SSSR obsadí část Polska a 1940 Litva, Lotyšsko, Estonsko vojensky donuceny vstoupit do SSSR
 • rozšiřování hranic SSSR na úkor Rumunska a Finska
 • červen 1941 útok N na SSSR – začíná Velká vlastenecká válka
podpis paktu molotov ribbentrop 24 8 1939
podpis paktu Molotov – Ribbentrop24. 8. 1939

http://www.pbs.org/kcet/behindcloseddoors/episode-1/ep1_stalins_pact.html

zm ny zem sssr 1939 1940 d sledky paktu molotov ribbentrop
Změny území SSSR 1939 – 1940důsledky paktu Molotov - Ribbentrop

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ribbentrop-Molotov.PNG