theiia se nyhetsbrev n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
theiia.se nyhetsbrev PowerPoint Presentation
Download Presentation
theiia.se nyhetsbrev

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 14
Download Presentation

theiia.se nyhetsbrev - PowerPoint PPT Presentation

lars-rollins
116 Views
Download Presentation

theiia.se nyhetsbrev

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. theiia.se nyhetsbrev 2013

 2. Årsplan (ändrad 23 januari 2013)

 3. ”ALLTID” I THEIIA • 5 frågor • Böcker • Krönika • Kalender • Internationella nyheter • Svenska nyheter • Nya medlemmar • Lediga tjänster

 4. TEMANUMMER JANUtbildning • 5 frågor – styrelseledamot angående utbildning (Kansli/Klas) • Krönika – om utbildning (Urban) • Utbildning, ISK-kursen; Torbjörn Wikland (Urban) • Utbildning, kalendarium (Linda) • Nya medlemmar (Malin) • Om CRMA – information, 5 frågor till certifierad (Sandra) • Inför årsmöte, tid och plats (Sandra) • Böcker från IIA Bookstore (Sandra) • Lediga tjänster (Sandra) • Internationella nyheter (Klas) Deadline 11 feb – utgivning 14 feb

 5. TEMANUMMER MARSFöreningens verksamhet • 5 frågor – representant från kommitté/arbetsgrupp(Kansliet) • Phil Tarlings besök i Norden (Klas) • Förteckning ideella grupper(Sandra) • Krönika – om ideellt arbete i föreningen (Urban) • Yrkestekniska gruppen om sitt arbete – artikel (Urban) • Puff om IR-dagarna – anmälan (Linda) • Nya medlemmar (Malin) • Bidra!! (Sandra) • Lediga tjänster (Sandra) • Internationella nyheter (Klas) • Årsmötet - puff (Kansli) • Kalender – up coming events (Kansli/Linda) • Sista datum för att ansöka om att bli CRMA – 31 mars

 6. TEMANUMMER APRILInternrevisionsdagarna • 5 frågor – kopplat till IR-dagarna() • Krönika – IR-dagarna • Artikel från huvudtalare • Artikel om tema () • Nya medlemmar (Malin) • Böcker från IIA Bookstore (Sandra) • Lediga tjänster (Sandra) • Internationella nyheter (Klas) • Om årsmötet – referat ()

 7. TEMANUMMER JUNIUtvecklingen inom GRC • Vad är GRC – kopplat till IR, hur förändrar arbetssätt för IR? – Munkby, Paul (KPMG) • Artikel: från fältet – GRC implementering • 5 frågor – om en certifiering () • Om en certifiering – se ovan. () • Krönika – () • Nya medlemmar (Malin) • Böcker från IIA Bookstore (Sandra) • Lediga tjänster (Sandra) • Internationella nyheter (Klas) • IR-dagarna - artikel

 8. Samlat material • 5 frågor om utbildning till Desiree i egenskap av styrelseledamot

 9. Årsplan”ALLTID” I THEIIA – inför kommande utbildning

 10. Årsplan”ALLTID” I THEIIA – genomförd utbildning Mars – Certifiering April – ISACA frukostseminarium/Q-säkring/Grundkurs Maj – IPPF/Grundkurs/ISK Juni – Sept – Okt – Nov –

 11. Årsplan”ALLTID” I THEIIA – 5 frågor • Form: 5 korta frågor • Ex vis • Varför Internrevisor • Bästa med jobbet • Största utmaning • Framtid • Intressant minne Kopplas till temat

 12. Årsplan”ALLTID” I THEIIA – krönika Mars – avgående ordförande April – nya ordföranden Maj – arbetsgruppen IIA-dagarna Juni – ordfom ”framtidens Internrevision” Sept – lärare Okt – ”guru” certifiering Nov – internationell internrevisor Kopplas till temat

 13. Årsplan”ALLTID” I THEIIA – internationell nyhet Kopplas till temat

 14. Årsplan”ALLTID” I THEIIA – svensk nyhet Kopplas till temat