dzia alno naukowa katedry aktywno ci ruchowej w rodowisku wodnym n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Katedry Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym PowerPoint Presentation
Download Presentation
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Katedry Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Katedry Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym - PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Katedry Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym. Kierownik Katedry – Prof. dr hab. Krystyna Zatoń Sekretariat: mgr inż. Agnieszka Kolończyk Zakład Pływania Prof. dr hab. Krystyna Zatoń – Kierownik Zakładu dr Marcin Jaszczak dr Marek Rejman dr Łukasz Smołka

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Katedry Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Kierownik Katedry – Prof. dr hab. Krystyna Zatoń

Sekretariat: mgr inż. Agnieszka Kolończyk

Zakład Pływania

Prof. dr hab. Krystyna Zatoń – Kierownik Zakładu

dr Marcin Jaszczak

dr Marek Rejman

dr Łukasz Smołka

mgr Stefan Szczepan

Zespół Pływania Rekreacyjnego

dr Anna Kwaśna – adiunkt

dr Krystyna Antoniak-Lewandowska

dr Andrzej Klarowicz

Zespół Ratownictwa Wodnego i Sportu

dr Magdalena Chrobot

dr Mirosław Fiłon

Zespół Sportu i Rekreacji Wodnej

dr Ryszard Błacha

dr Edward Caban

dr Ludwika Kosińska

dr Michał Załęski

mgr Wojciech Bigiel

mgr Piotr Piwowarczyk

Pracownia Badań Ruchu w Środowisku Naturalnym

mgr inż. Tadeusz Gancarek

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide3

1. Temat statutowy„Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych”

Prace:

„Rola informacji werbalnej w procesie doskonalenia poziomu zdolności różnicowania kinestetycznego w nauczaniu - uczeniu się czynności ruchowych w wodzie”

(dr Andrzej Klarowicz).

„Rola informacji werbalnej i wizualnej w nauczaniu czynności motorycznych

(na przykładzie pływania)” (dr Magdalena Chrobot).

„Skuteczność informacji werbalnej przekazywanej natychmiastowo w procesie doskonalenia techniki pływania” (mgr Stefan Szczepan).

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide4

2. Temat statutowy „Fizjologiczne i biomechaniczne kryteria nauczania i doskonalenia czynności motorycznych w środowisku wodnym"

Prace:

„Wykorzystanie biomechanicznych metod modelowania do optymalizacji procesu doskonalenia techniki pływania w monopłetwie”(dr Marek Rejman ).

„Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie” (dr Krystyna Antoniak­Lewandowska - praca habilitacyjna).

„Symetria ruchu kończyn górnych podczas pływania”(dr Marcin Jaszczak).

„Zmiany w wydolności tlenowej w treningu pływackim” (dr Łukasz Smołka).

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide5

3. Temat statutowy „Wybrane problemy uczenia się motorycznego w odmiennym środowisku"

4. Temat statutowy „Świadomość wartości rekreacji ruchowej w wodzie

w kształtowaniu/promowaniu zdrowego stylu życia”

Prace:

„Znaczenie wartości w nauczaniu pływania" (dr Anna Kwaśna).

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide6

1) prof. dr hab. Krystyna Zatoń

„Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń

w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych”

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide7

1) prof. dr hab. Krystyna Zatoń

„Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń

w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych”

Rysunek 1. Wodoodporny zestaw komunikacyjny umożliwiający przekaz informacji werbalnej między eksperymentatorem,

a badanym (wer. 2010).

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide8

1) prof. dr hab. Krystyna Zatoń

„Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń

w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych”

Rysunek 2. Wodoodporny zestaw komunikacyjny umożliwiający przekaz informacji werbalnej,

a) badany z zainstalowanym odbiornikiem, b) nadajnik eksperymentatora (wer. 2011).

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide9

1) prof. dr hab. Krystyna Zatoń

„Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń

w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych”

Rysunek 3 Bezprzewodowa komunikacja między dwiema osobami po instalacji nadajnika i odbiornika (wer. 2010).

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide10

1) prof. dr hab. Krystyna Zatoń

„Badania nad zasadami komunikacji dydaktycznej w relacji nauczyciel - uczeń

w procesie nauczania złożonych czynności ruchowych”

Rysunek 4. a) Eksperymentator nadający informacje werbalne z zainstalowanym narzędziem komunikacyjnym (nadajnik). b) Badany z zainstalowanym narzędziem komunikacyjnym (odbiornik) (wer. 2010).

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide11
Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide12

2) dr Krystyna Antoniak-Lewandowska

„Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie"

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide13

2) dr Krystyna Antoniak-Lewandowska

„Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie"

Rysunek 5. Procedura zbierania danych do analizy.

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide14

2) dr Krystyna Antoniak-Lewandowska

„Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie"

Rysunek 6. Procedura zbierania danych do analizy.

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide15

2) dr Krystyna Antoniak-Lewandowska

„Biomechaniczne czynniki warunkujące lokomocję człowieka w wodzie"

Rysunek 7. Kinogram zmiany kąta w stawie biodrowym uzyskany w programie do analizy ruchu SIMI MOTION 2D.

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide16
Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide17

3) dr Ryszard Błacha

„Ocena zmian powtarzalności użytej siły do nacisku kończyną górną i dolną w zależności od asymetrii czynnościowej prawej i lewej strony ciała ludzkiego"

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide18

3) dr Ryszard Błacha

„Ocena zmian powtarzalności użytej siły do nacisku kończyną górną i dolną w zależności od asymetrii czynnościowej prawej i lewej strony ciała ludzkiego"

Rysunek 8. Urządzenie do pomiaru siły nacisku kończyn człowieka

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide19
Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide20

4) dr Magdalena Chrobot

„Rola informacji werbalnej i wizualnej w nauczaniu czynności motorycznych (na przykładzie pływania)"

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide21

5) dr Marcin Jaszczak

„Symetria ruchu kończyn górnych podczas pływania"

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide22

5) dr Marcin Jaszczak

„Symetria ruchu kończyn górnych podczas pływania"

Rysunek 9. Ergometr pływacki

Rysunek 10. Czujniki do pomiaru różnicy ciśnień na rękach pływaka

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide23

5) dr Marcin Jaszczak

„Symetria ruchu kończyn górnych podczas pływania"

Rysunek 11. Czujniki do pomiaru różnicy ciśnień na rękach pływaka

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide24
Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide25

6) dr Andrzej Klarowicz

„Rola informacji werbalnej w procesie doskonalenia poziomu zdolności różnicowania kinestetycznego w nauczaniu - uczeniu się czynności ruchowych w wodzie"

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide26

6) dr Andrzej Klarowicz

„Rola informacji werbalnej w procesie doskonalenia poziomu zdolności różnicowania kinestetycznego w nauczaniu - uczeniu się czynności ruchowych w wodzie"

Rysunek 13. Platforma z siedziskiem

Rysunek 12. Kinestezjometr

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide27

6) dr Andrzej Klarowicz

„Rola informacji werbalnej w procesie doskonalenia poziomu zdolności różnicowania kinestetycznego w nauczaniu - uczeniu się czynności ruchowych w wodzie"

Rysunek 14. Laptop z przetwornikiem analogowo-cyfrowym (karta AD/DA)

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide28
Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide29

9) dr hab. Marek Rejman

„Wykorzystanie biomechanicznych metod modelowania do optymalizacji procesu doskonalenia techniki pływania w monopłetwie"

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide30

9) dr hab.Marek Rejman

„Wykorzystanie biomechanicznych metod modelowania do optymalizacji procesu doskonalenia techniki pływania w monopłetwie"

Rysunek 15Monopłetwa wyposażona w zestaw czujników tensometrycznych

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

Rysunek 15Procedura zbierania danych.

slide31
Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide32

7) dr Ludwika Kosińska

„Skuteczność informacji słownej w nauczaniu żeglarstwa klasycznego”

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide33

8) dr Anna Kwaśna

„Znaczenie wartości w nauczaniu pływania"

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide34

11) dr Michał Załęski

„Fizjologiczne aspekty uprawiania sportów wodnych i zimowych (windsurfingu, narciarstwa zjazdowego)”.

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym

slide35

Zapraszamy do współpracy

Katedra Aktywności Ruchowej

w Środowisku Wodnym