Utblick europa
Download
1 / 17

Utblick Europa - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Utblick Europa. Vad är Utblick Europa ?. Utblick Europa är ett ledningsarbete och en omvärldsorientering . Individ och familj har studerat europeiskt socialt arbete i syfte att inspireras av erfarenheter och attityder.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utblick Europa' - larissa-carpenter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Utblick europa
UtblickEuropa


Vad r utblick europa
Vad är Utblick Europa?

 • Utblick Europa är ett ledningsarbete och en omvärldsorientering.

 • Individ och familj har studerat europeiskt socialt arbete i syfte att inspireras av erfarenheter och attityder.

 • Målsättningen är att utveckla den egna verksamheten med andra lösningar, synsätt och modeller i mötet med medborgarna och deras behov.


Hur ska vi möta samtidens behov och framtidens förväntningar

Omvärldsanalys är gjord och utvecklingsfaktorer är framtagna tillsammans med Kairos Future


Utvecklingsfaktorer att f rh lla sig till
Utvecklingsfaktorer att förhålla sig till förväntningar

 • Fler individuella lösningar för både medborgarna och de anställda

 • Utökat fairtrade- och miljötänk kring transporter, livsmedel, kläder osv.

 • Ökad IT - kompetens bland all personalen och specialister som webb-redaktörer och IT-visionärer

 • Ökad IT-kommunikation med både personal och medborgare

 • Förvaltningens förhållningssätt går från auktoritet till coachning

 • Fler aktörer tar ansvar för välfärdsfrågor


Utvecklingsfaktorer att f rh lla sig till1
Utvecklingsfaktorer att förhålla sig till förväntningar

 • Dygnet runt service

 • Nätverk för sakfrågor uppstår och upplöses snabbare

 • Curlingens utveckling

 • Ökad konkurrens kring de offentliga utförande-delarna

 • Komplexiteten ökar

 • Behov av att skapa tydlig identitet

 • De kollektiva skyddsmekanismerna minskar

 • Tydligt 2/3 dels samhälle


Varf r utblick europa
Varför Utblick Europa förväntningar

 • Öppnare gränser för arbete inom Europa innebär att välfärdssystemen kommer att få en mer homogen inriktning på sikt (NAP national action plan).

 • Som ensam aktör riskerar strukturer och verksamhet att stagnera. Viktigt med omvärldsorientering

 • Sociala problem i europeiska storstäder är lika medan traditioner och synsätt har olika historisk bakgrund och kan inspirera till nya lösningar för oss i Sverige.


Stadsdelen si sociala f ruts ttningar
Stadsdelen SI sociala förutsättningar förväntningar

Södra Innerstadens stadsdel i Malmö har:

 • bland de lägsta siffror i polisens trygghetsmätning

 • ett av Sveriges lägsta välfärdsindex

 • högst andel missbrukare i Malmö

 • hög andel medborgare med psykisk problematik

 • högst andel hemlösa i Malmö

 • medborgare representerade ifrån 122 länder

 • stor andel nyanlända flyktingar

 • 36% av försörjningsstödstagarna är barnfamiljer d.v.s 50% av alla barn i stadsdelen

 • vart 8:e barn utreds av socialtjänsten

 • 23 LVU (2007)


Hur d
Hur då? förväntningar

 • Drygt 50 medarbetare inom Individ och Familj besökte sju olika Eurocities städer för att träffa europeiska kollegor.

 • Sju arbetsgrupper bildades, arbetsledarna bildade egen grupp

 • Fyra förutbestämda frågeställningar skulle besvaras och återredovisas.

 • Arbetet skulle mynna i konkreta förslag på förändringar att ta med hem

 • 64 förbättringsförslag analyserades och 8 utvecklingsområden valdes ut.

 • Under 2009 har personal från I&F tillsammans med samarbetspartners arbetat vidare och utvecklat och fördjupat utvecklingsområdena


Vad kr vs av morgondagens arbetsliv
Vad krävs av morgondagens arbetsliv? förväntningar

 • Arbetslivet I går

  syfte: bra

  fokus: resultat

  pedagogik: förmedla information

 • Arbetslivet i dag

  syfte: bli bättre

  fokus: processer

  pedagogik: kognitiv

 • Arbetslivet i morgon

  Syfte:bli smartare

  Fokus:sammanhanget (organisation och omgivning)

  Pedagogiken: mångdimensionell dialog


De fyra fr gest llningarna
De fyra frågeställningarna förväntningar

 • Vilka sociala utmaningar står den besökta staden inför och hur angriper man dessa?

 • Leta efter exempel på samarbete mellan kommun och andra sociala aktörer ex frivillig org, föreningar, företag och enskilda volontärer inom socialt arbete.

 • Hur arbetar man med människans egen kraft? Informera er om hur era europeiska kollegor ser gränserna för det egna ansvaret kontra samhällets ansvar.

 • Ta reda på kollegors arbetsförhållanden i det specifika landet. Chefsgruppen tittar även på ledarskap.


Organisation förväntningar


Framg ngsfaktorer f r genomf rande
Framgångsfaktorer för genomförande förväntningar

 • Enad ledningsgrupp inom Individ & Familj och förankring i Stadsdelsförvaltningen och politiskt för idén.

 • Högsta chefen är utvecklingsledare och UE integrerad del av verksamheten, inte ett projekt.

 • Motiverad och engagerad personal

 • Tydlig organisation och styrning inledningsvis men stort handlingsutrymme i utförandet inom organisationen.

 • Kringresurser i form av ekonom, informatör och assistent har underlättat.

 • Strategi för kommunikation internt och externt

 • Bjudit in våra samarbetspartners på vägen för att tycka till och påverka

 • Använda språk och kulturkompetens inom organisationen


Vad har utblick europa genererat till medborgarna
Vad har Utblick Europa genererat till medborgarna förväntningar

 • Förändrad attityd – social inklusion

 • Soctanter på nätet (Berlin)

 • Uppbyggnaden av Embla (Berlin)

 • Uppbyggnaden av Lönngården (Wien)

 • IT för hemlösa

 • Barnet som medborgare (Glasgow, Warszawa)

 • (Utvärdering via självskattning på B&F och Embla (Århus))


Vad har utblick europa genererat till medborgarna1
Vad har Utblick Europa genererat till medborgarna förväntningar

 • Utveckla metoder och ny attityd för att arbeta med komplexa vuxenärenden som är aktuella på flera enheter.

 • System för att arbeta med CSR (corporate social responsibility)

 • System för att arbeta med frivilligorganisationer.

 • Titta på möjligheten att införa fritt vårdsökande.

 • Utveckling av självhjälpsgrupper

 • Kritiskt granska effekterna av tvånget inom missbruksvård för vuxna och hitta alternativ.


Vad har utblick europa genererat till organisationen
Vad har Utblick Europa genererat till organisationen förväntningar

Omvärldsorientering

Kompetensutveckling

Ledarskap/organisationsarbete

Metodutveckling i socialt arbete

Praktiskt mångfaldsarbete och kulturkompetens

Mål och kvalitetsarbetet


UE förväntningar

Social inkl

andra aktörer

Omvärldsanalys

samverkan

Barnet i fokus

Kvalitet


Vill du veta mer
Vill du veta mer? förväntningar

[email protected]

www.malmo.se/utblickeuropa


ad