a balaton r gi k rnyezeti llapot nak rt kel se n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A Balaton Régió környezeti állapotának értékelése PowerPoint Presentation
Download Presentation
A Balaton Régió környezeti állapotának értékelése

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12

A Balaton Régió környezeti állapotának értékelése - PowerPoint PPT Presentation

79 Views
Download Presentation
A Balaton Régió környezeti állapotának értékelése
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. A Balaton Régió környezeti állapotának értékelése Egerszegi Zita Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Balatonfüred, 2006. február 24.

 2. A Balaton Régió 594 km2 vízfelület 5.775 km2 vízgyűjtő terület 2 mrd m3 vízmennyiség 3,2 m átlagos vízmélység 164 település 3,780 km2 terület 250,000 állandó lakosság 171,500 lakásállomány 70,000 hétvégi ház

 3. Környezeti elemekLevegőtisztaság • Országos szinten jó levegőminőség • Kevés ipari eredetű kibocsátás • Közlekedési légszennyezés • Ülepedő porszennyezés • Földgáz tüzelés terjedése

 4. Felszíni vizek Balaton vízgyűjtője

 5. Vízminőség védelem

 6. Talaj, Területhasználat

 7. Kommunális Infrastruktúra Szennyvíz elvezetés • Ivóvízhálózat: 96,2% szennyvíz.hálózat: 67,5% • Különbség a part közeli és háttértelepülések között • A csatornázatlan területeken talajszennyezések léphetnek fel • Csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága

 8. Hulladékgazdálkodás • Az évente keletkező hulladék partközeli településeken 150,000 tonna, a háttér területeken 50,000 tonna körüli • Illegális hulladéklerakások száma jelentős • A szelektív gyűjtés több helyen megkezdődött, az újrahasznosítás aránya alacsony (2-3%) • Megoldatlan a veszélyes hulladék, építési hulladék probléma • A régióban 9 lerakó működik, ebből egy felel meg az EU előírásoknak (Marcali) • Három ISPA támogatással megvalósuló komplex nagytérségi hulladékgazdálkodási rendszer indult el

 9. Közlekedési infrastruktúra • Az országosnál jobb általános térségi jellemzők • M7-es autópálya - 2007-re az országhatárig elkészül • Jelentős forgalmat bonyolít le a 7. sz. főút, és a 71-es főközlekedési út a 65-ös, 67-es, 68-as, 72‑es, 73-as, 82-es, 84-es, 75-ös és 76-os jelű másodrendű tengelyekkel • Fő és mellékutak - teherbírásuk, épségük túlnyomó részt nem kielégítő • Összekötő utak - a háttértelepüléseken hiányosak • A Balaton körüli kerékpárút 222 km - 156 km önálló kerékpárút – háttér területek bekapcsolása • Vasúti közlekedés • Légi közlekedés - repülőterek (Sármellék, Siófok-Kiliti, Szentkirályszabadja) • Vízi közlekedés • Zajterhelés

 10. Természetvédelem • A BKÜ-ben 61.601 ha védetté nyilvánított terület, ebből 56.997 ha-on a Balatoni Nemzeti Park terül el (Balaton-felvidék, Déli-Bakony, Tapolcai-medence, Keszthelyi-hegység és a Kis-Balaton) • A Balaton és a Kis-Balaton is Ramsari terület, és a régióban nagy kiterjedésben találhatóak Natura 2000 területek • 207 növényfajából 10 fokozottan védett, és közel 200 madárfajnak ad költő és táplálkozó helyet • A régió tájképi, épített környezeti és természeti értékekben bővelkedik

 11. FIGYELEM! A fénykép mellékletek a honlapon történő megjelenés miatt nem szerepelnek itt.

 12. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Balatoni Integrációs Kht. 8600 Siófok, Batthyány u. 1. Tel./Fax: +36 84 317 002 www.balatonregion.hu