Dwunastkowe terminale - szybko i prosto - PowerPoint PPT Presentation

dwunastkowe terminale szybko i prosto n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dwunastkowe terminale - szybko i prosto PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dwunastkowe terminale - szybko i prosto

play fullscreen
1 / 21
Dwunastkowe terminale - szybko i prosto
104 Views
Download Presentation
lareina-giles
Download Presentation

Dwunastkowe terminale - szybko i prosto

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dwunastkowe terminale - szybko i prosto Łukasz Kałużny Integrity Solutions: Inżynier systemowy MVP: Virtual Machine

 2. "User experience" • RDP 8 • RemoteFX Progressive Rendering • RemoteFX Adaptive Graphics • RemoteFX for WAN Transport • RemoteFX USB Redirection

 3. RDP8 • Transport za pomocą TCP, UDP, HTTPS • Automatyczne dopasowanie do jakości połączenia

 4. RemoteFX Adaptive Graphics Tekst Obraz Wideo/Animacje

 5. RemoteFX Progressive Rendering

 6. RemoteFX for WAN Transport

 7. 5 sekund DEMA

 8. RemoteFX USB Redirection

 9. RemoteFX USB Redirection

 10. Od środka

 11. Role • RD Virtualization Host • RD Session Host • RD Connection Broker • RD Web Access • RD Gateway • RD Licensing

 12. Role Remote Desktop Virtualization Host Virtual Desktop Collection Server Manager Remote Desktop Connection Broker Remote Desktop Web Access Session Collection SQL Database Remote Desktop Session Host Remote Desktop Gateway Remote Desktop Licensing

 13. Instalacja i zarządzanie • Całkowicie nowy kreator instalacji i konfiguracji! • Dwa scenariusze instalacji - Quick Start, Standard deployment • i wszystko co z GUI jest też w PowerShellu

 14. I inne nowości • Fairshareexperience • User profile disks • Single sign-on • RemoteFX wykorzystuje GPU w serwerach terminali

 15. Jeden serwer, czyli QuickStart w praktyce

 16. Standard deployment DEMO

 17. User profile disks DEMO

 18. RemoteApp i certyfikaty • Computer|User\Policies\Administrative Templates\Windows Components\Remote Desktop Services\Remote Desktop Connection Client\Specify SHA1 thumbprints of certificates representing trusted .rdp publishers • („[thumbprint z certyfikatu]").ToUpper().Replace(" ","")

 19. Pytania? Pytania?

 20. cloudshare cloudshare.com

 21. Dziękuję  lukasz@kaluzny.pro| blog.kaluzny.pro