ryhm toiminta opiskeluterveydenhuollossa l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ryhmätoiminta opiskeluterveydenhuollossa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ryhmätoiminta opiskeluterveydenhuollossa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Ryhmätoiminta opiskeluterveydenhuollossa - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

Ryhmätoiminta opiskeluterveydenhuollossa. 13.10.2011 Minna Martin, psykologi YTHS. Mitä ryhmätoiminta on?. Rajatulle tai valikoidulle joukolle tarkoitettua tavoitteellista, ohjauksellista, opetuksellista tai terapeuttista toimintaa. Tuen ja tiedon antamista ja tuottamista.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ryhmätoiminta opiskeluterveydenhuollossa' - laraine


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ryhm toiminta opiskeluterveydenhuollossa

Ryhmätoiminta opiskeluterveydenhuollossa

13.10.2011

Minna Martin, psykologi

YTHS

mit ryhm toiminta on
Mitä ryhmätoiminta on?
 • Rajatulle tai valikoidulle joukolle tarkoitettua tavoitteellista, ohjauksellista, opetuksellista tai terapeuttista toimintaa.
 • Tuen ja tiedon antamista ja tuottamista.
 • Harjoittelua ja muutokseen tukemista.
miksi ryhmi
Miksi ryhmiä?
 • Resurssit: ryhmätoiminta on kustannustehokasta.
  • Ryhmätoiminta voi kuitenkin tuottaa yksilöhoidon tarvetta niissä, jotka eivät muutoin hakeutuisi vastaanotoille.
 • Kokonaisvaltainen ote ja moniammatillinen yhteistyö helpottuvat.
  • Ongelmat ovat usein monimuotoisia.
  • Yksi ammattihenkilö ei voi hallita kaikkea ongelmakentässä.
 • Ryhmätoiminta täydentää muuta hoitoa/tukea.
  • Ryhmätoiminta ei sulje pois yksilökontaktin mahdollisuutta/tarvetta.
  • Ryhmän jälkeen saatetaan uskaltautua yksilökäynneille.
  • Ryhmätoiminnassa tavoitetaan asioita, jotka eivät mahdollisia yksilökontaktissa.
miksi ryhmi4
Miksi ryhmiä?
 • Sisäiset ongelmat syntyvät usein suhteessa toisiin.
 • Monilla esim. kiusatuksi tulon kokemuksia.
 • Ryhmässä syntyy korjaavia kokemuksia.
 • Ryhmään kuuluminen tärkeä kokemus.
 • Itsensä ilmaisu turvallisessa ilmapiirissä vertaisten kanssa parantaa haavoja.
 • ”En ole niin erilainen/outo kuin luulin.”
 • Kuulluksi ja nähdyksi tulo ja tuki ovat kaikille tärkeitä.
 • Itsemyötätunnon kehittyminen on edellytys hyvinvoinnille.
 • Minäkuvan vahvistuminen ja itsetuntemuksen lisääntyminen ehkäisevät ongelmien jatkumista.
 • Osallistuja saa suhteellisuutta ongelmaan ja suhde ongelmaan normalisoituu.
miksi ryhmi5
Miksi ryhmiä?
 • Mahdollisuus vaikuttaa elintapoihin ja muutoksen esteisiin.
  • Saadaan mahdollisuus konkreettiseen harjoitteluun ja tukeen.
  • Itsesäätelykeinot kehittyvät.
  • Itsehoidollisuus ja oma vastuu korostuvat vähitellen.
  • Opitaan elämään ongelman kanssa, jolloin oireilu lievittyy.
 • Syntyy uusia, monipuolisia näkökulmia aiheeseen ja itseen.
  • Opitaan muiden kokemuksista samastumisen ja mallioppimisen kautta.
  • Osallistuminen aktivoi uusia oivalluksia.
  • Valmius ottaa myönteisiä riskejä kasvaa.
  • Rohkeus kokeilla uutta kehittyy.
lyhytkestoisen ryhm n koko ja kesto
Lyhytkestoisen ryhmän koko ja kesto
 • Ohjaajia 1-2
 • Mahdolliset vierailevat ohjaajat
 • Ryhmäläisiä 6-12
 • Kesto 4-12 kertaa
 • Tapaamisen kesto 1½-2 tuntia
 • Yleensä suljettu ryhmä, joka aloittaa ja lopettaa samaan aikaan
 • Aikarajallisuus vahva muutostekijä
esimerkkej ryhmist
Esimerkkejä ryhmistä
 • Jännittäjien ryhmä / puheviestinnän kurssi
  • psykologi, puheviestinnän opettaja
 • Mielialataidotryhmä/depressiokoulu
  • Sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, psykologi
 • Painonhallintaryhmä
  • terveydenhoitaja, ravitsemusneuvoja, psykologi, fysioterapeutti/liikunnanohjaaja
 • Syömishäiriöryhmä
  • psykologi, sairaanhoitaja, ravitsemusneuvoja, fysioterapeutti
esimerkkej ryhmist8
Esimerkkejä ryhmistä
 • Ihottumaryhmä, atoopikkojen ryhmä
  • ihotautilääkäri, sairaanhoitaja, psykologi
 • Psykosomaattisesti oireilevien ryhmä
  • psykologi, fysioterapeutti
 • Paniikkihäiriöstä/ahdistuksesta kärsivien ryhmä/hengityskoulu
  • psykologi, fysioterapeutti
 • Rentoutusryhmä/stressinhallintaryhmä
  • liikunnanohjaaja, fysioterapeutti, psykologi
 • Uniryhmä
  • sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, psykologi
esimerkkej ryhmist9
Esimerkkejä ryhmistä
 • Hammashoitopelkoryhmä
  • hammaslääkäri/hammashygienisti, psykologi/psykoterapeutti
 • Narskuttelijoiden ryhmä
  • Hammaslääkäri/hammashygienisti, fysioterapeutti, psykologi
esimerkkej ryhmist10
Esimerkkejä ryhmistä
 • Parivoimaaryhmä
  • seksuaalineuvoja/-terapeutti, psykologi, terveydenhoitaja
 • Vanhemmuusryhmä
  • terveydenhoitaja, psykologi
 • Eroryhmä
  • terveydenhoitaja, psykologi
ryhm n kokoaminen
Ryhmän kokoaminen
 • Syntyy tarve ryhmälle: opiskelijoilla paljon tietyntyyppisiä ongelmia
 • Kuka ohjaa, milloin, missä, aikataulu
 • Ohjelmarungon suunnittelu
 • Markkinoinnin suunnittelu ja ryhmästä tiedottaminen
 • Ilmoittautumisten vastaanottaminen
 • Ryhmäläisten arviointi
 • Alkuinformaation jakaminen
ryhm l isten valinta
Ryhmäläisten valinta

Vahvuuksia ryhmään valitessa

 • Aiempia hyviä ryhmäkokemuksia.
 • Halukkuus antaa mahdollisuus ryhmälle, vaikka aiempia huonoja kokemuksia.
 • Valmius sitoutua ryhmään ja tapaamisaikoihin.
 • Kahden kesken helppo tulla toimeen.
 • Hyvä motivaatio, halu työskennellä, valmius laittaa itsensä likoon.
 • Ryhmään sopiva.
slide13
Riskitryhmäänvalitessa
 • Kesken jääneitä ryhmäprosesseja, poissaoloja aiemmista ryhmistä/yksilökäynneiltä.
 • Ahdistuu liikaa ryhmissä, ahdistuu jo yksilökäynnillä.
 • Konfliktiherkkä yksilökäynnillä.
 • Selvästi lievempää / selvästi vaikeampiasteista / muista poikkeavaa oireilua.
 • Sukupuoli? Selviääkö ainoana miehenä ryhmässä?
 • Ikä? Ovatko ryhmäläiset samaa ikäluokkaa?
 • Ihmiset, jotka stimuloituvat liikaa ryhmissä - ”rajattomat”.
 • Persoonallisuushäiriöisten kohdalla tarkkaan harkittava.
 • Akuutissa kriisissä olevat, itsemurhavaarassa olevat, päihdeongelmaiset, psykoottiset, psykoosiin taipuvaiset, psykopaattiset, sosiopaattiset, paranoidiset eivät sovi lyhytryhmiin.
ryhm n tavoitteet
Ryhmän tavoitteet

Sekä ohjaajalla että ryhmäläisillä tulee olla selkeä kuva siitä, mihin ryhmässä pyritään.

 • Tavoitteet turvaavat, ettei ryhmä poukkoile suuntaan tai toiseen.
 • Tavoitteet turvaavat realiteetin ja tukevat rajallisuutta.
 • Tavoitteet mahdollistavat kehityksen.
 • Ohjaaja pitää huolta tavoitteista – ryhmän vastarinta voi viedä toiseen suuntaan.
 • Tavoitteet kirjataan ylös.
ryhm n rajat
Ryhmän rajat
 • Päivämäärät
 • Kellonajat, joista pidetään kiinni
 • Maksukäytäntöjen selvittäminen
 • Sopimus poissaoloista ja niistä ilmoittamisen käytännöistä
 • Ryhmässä läsnäolo tärkeämpää kuin mitä siellä tekee
 • Vaitiolo/toisten kokemusten kunnioittaminen
 • Kirjalliset ohjeet käytännöistä
ryhm n turvallisuus
Ryhmän turvallisuus
 • Alkaa syntyä jo alkuarvioinnissa suhde ohjaajan ja ryhmäläisen välille.
 • Kaikkien osapuolten sitoutuminen.
 • Selkeät ryhmän käytännöt, säännöt, rajat.
 • Nähdyksi ja kuulluksi tulo.
 • Myötätunto, armollisuus ja hyväksyvyys.
 • Läsnäoleva ja kunnioittava vuorovaikutus.
 • Vaitiolo.
 • Turvallisuuden luominen tärkein yhteinen tehtävä.
esimerkkej ty skentelytavoista
Esimerkkejä työskentelytavoista

Neuvonta

 • Alustukset
 • Kirjallinen materiaali

Osallistava toiminta aktivoi

 • Pari-/pienryhmä-/ryhmäkeskustelut
 • Aktivoivat tehtävät ryhmässä
 • Toiminnalliset harjoitukset
 • Fokusoiminen tässä ja nyt -tilanteeseen eli ryhmän toimintaan ja ilmapiiriin
 • Rauhoittumis- ja kehotietoisuusharjoitukset
 • Kotitehtävät
 • Nettialustan hyödyntäminen tapaamisten välillä
lyhytkestoisen ryhm n vaiheet
Lyhytkestoisen ryhmän vaiheet

1. 2. 3. 4. 5. kerta Jäljellä 5. 4. 3. 2. 1.

ryhm toiminnan tulisi
Ryhmätoiminnan tulisi
 • perustua tutkittuun tietoon ja käytännön kokemukseen.
 • tulisi perustua käyttökelpoisiin viitekehyksiin.
 • tulisi olla luovaa: säilyttää kyky yhdistellä uutta ja vanhaa ryhmälle ja aikakauteen sopivalla tavalla.

Käytäntö ja teoria ovat hyvän ryhmänohjaamistoiminnan eri puolia – eivät toisilleen vastakohtaisia, vaan toisistaan riippuvaisia.

ryhm nohjaajan viitekehys
Ryhmänohjaajan viitekehys
 • Ryhmäteoriat
  • Sosiaalipsykologia
  • Ryhmädynamiikka ja ryhmän prosessi
  • Vertaistuki muutoksen edistäjänä
  • Ryhmän tulkinta/ymmärtäminen
 • Oppimiskäsitys
  • Konstruktivistinen oppimis- ja ihmiskäsitys
  • Motivaatio on muuttumisen edellytys
  • Oppimisen esteiden tunnistaminen
  • Ymmärrys turvallisuuden merkityksestä uuden oppimisessa
  • Vastarinnan merkitys muutoksessa
  • Terapeuttisuus
 • Lyhytterapia
 • Oppimisterapia, kognitiivinen käyttäytymisterapia, kognitiivis-behavioraalinen terapia
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen terapia
ohjaajalla tulisi olla
Ohjaajalla tulisi olla
 • riittävästi mahdollisuuksia liittää toimintaansa teoreettiseen tietoon.
 • riittävästi omaa kokemuksia ryhmistä olemisesta.
 • innostusta aihetta kohtaan.
 • sosiaalisia taitoja.
ohjaajalla tulisi olla22
Ohjaajalla tulisi olla
 • kykyä herättää sisäistä motivaatiota ja kiinnostusta asiaa kohtaan.
 • kykyä kokea aitoa kiinnostusta ryhmäläisiä kohtaan, herkkyyttä heidän tarpeilleen, tavoitteilleen ja tunteilleen.

Nämä taidot auttavat luomaan ilmapiirin, jossa ryhmäläinen voi motivoitua sisäisesti.

Ohjaajan ei kuitenkaan tarvitse pyrkiä olemaan erinomainen.

ohjaajan jaksaminen
Ohjaajan jaksaminen

Jaksamistatukee

 • Omamotivaatio
 • Johdontuki
 • Riittävätresurssit
 • Hyväsuunnittelu
 • Työpari
 • Mahdollisuustunteidenpurkamiseen
 • Myönteinenpalauteryhmältä

Jaksamistauhkaa

 • Motivaationpuute
 • Eitukea, kiinnostusta
 • Puutteellisetresurssit
 • Liikarutiini, lonkaltavetäminen
 • Yksinpuurtaminen
 • Eityöonhjausta tai vertaistukea
 • Palautteenpuute tai kielteinenpalaute
ryhm nohjaajien vertaistukiryhm
Ryhmänohjaajienvertaistukiryhmä

Turussa

 • Kokoontunut keväästä 2007 alkaen
 • Kerran lukukaudessa
 • Opiskelijoiden hyvinvointiryhmiä ohjaavat (nyt 23 ohjaajaa)
 • Tapaamisissa 10-15 osallistujaa
 • Ohjelma päätetään edellisessä tapaamisessa
 • Kokemusten vaihtoa, menetelmien harjoittelua, ryhmässä syntyneiden vastatunteiden reflektointia
ryhm n onnistumisen edellytykset
Ryhmän onnistumisen edellytykset
 • Ryhmänohjaajan koulutus
 • Johdon tuki
 • Ryhmänohjaajan muu tuki:työpari/työnohjaus/vertaistuki
 • Jäsenten sopivuus ryhmään
 • Ryhmäläisten ja ohjaajan sitoutuminen
 • Ryhmäläisten ja ohjaajan motivoituneisuus
 • Selkeät tavoitteet ja säännöt
 • Ryhmän koko
 • Sopiva tila, välineet
 • Riittävät resurssit