Bilgili arama y ntemleri
Download
1 / 35

Bilgili arama Yöntemleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Bilgili arama Yöntemleri. Sezgisel Arama Yöntemleri. Kör arama yöntemleri basittir, fakat çoğu zaman pratik değildir. Kör arama yöntemleri bilgisiz yöntemlerdir. Yani, bu yöntemlerle arama, durum uzayı hakkında bilgi olmadan gerçekleştirilir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bilgili arama Yöntemleri' - lara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sezgisel arama y ntemleri
Sezgisel Arama Yöntemleri

 • Kör arama yöntemleri basittir, fakat çoğu zaman pratik değildir.

 • Kör arama yöntemleri bilgisiz yöntemlerdir. Yani, bu yöntemlerle arama, durum uzayı hakkında bilgi olmadan gerçekleştirilir.

 • Sezgisel arama yöntemleri , önce en umut verici yolu incelemekle aramanın etkisini yükseltiyor


Konular
Konular

Sezgisel arama

 • En iyisini arama-Best-first search (istekli en iyisini arama-Greedy best-first search)

 • A*arama

 • Yerel arama algoritmaları-Local search

  • Dağa Tırmanma-Hill-climbing search

  • Yerel ışın arama-Local beam search

 • Genetik algoritmalar-Genetic algorithms


 • De erlendirme fonksiyonu
  Değerlendirme fonksiyonu

  Sezgisel aramayı kullanmak için bize değerlendirme fonksiyonu (evaluation function) gerekmektedir. Değerlendirme fonksiyonu , hedef/amaç durumuna yakınlığı değerlendirmek için arama ağacında düğümleri inceler

  • Sezgisellik bir tahmindir, fakat aramayı gerçekleştirmek için yararlı yoldur.

  • Temel düşünce…

   • Tüm mümkün arama yollarını denemek yerine , seni hedefe/amaca yaklaştırdığını düşündüğün yolları deneyeceksin.


  Sezgisel arama

  Yönbulma (durum uzayı)

  FA

  3

  CG

  SR

  SC

  A

  CS

  SC

  W

  E

  FA

  SG

  SR

  L

  R

  S

  CG

  4

  3

  3

  11

  S

  7

  3

  7

  R

  1

  2

  8

  11

  6

  6

  2

  4

  A

  4

  6

  3

  7

  SG

  CS

  7

  8

  4

  W

  L

  3

  E

  Sezgisel Arama

  • Örneğin, arama uzayında kentler arasındaki kuş uçuşu mesafeleri sezgisel değerlendirme için kullanıla bilir. Üstünlük verilen yollar SG’ye daha yakın olan yollardır.

  SG’ye kuş uçuşu yolların uzunlukları


  Sezgisel arama algoritmas

  HeuristicSearch (initial, goal, queuing-fn, eval-fn)

  • Sıfır uzunluklu,yalnız başlangıç durumu içeren elementten oluşan kuyruğu oluşturmalı (ağacın kökü)

  • Kuyruktaki birinci yol amaç durumda sonlanana dek veya kuyruk boş olana dek aşağıdaki işlemleri yapmalı:

   • Birinci yolu, uç durumun tüm ardıllarına dek genişletmekle yeni yollar oluşturmalı

   • Döngülü tüm yeni yolları elemeli

   • * Yeni yolları değerlendirme fonksiyonuna göre sıralamalı

   • * Yeni yolları kuyruğa eklemeli

  • Eğer amaç durum bulunmuşsa arama başarılıdır, eksi halde arama başarısız sonuçlanmıştır

  Sezgisel Arama Algoritması

  • Sezgisel değerlendirme fonksiyonu, yeni yolların arama kuyruğuna eklenmeden önce incelenmesini sağlar


  En yisini arama algoritmalar
  En İyisini arama algoritmaları

  Bazı hallerde amaca doğru her hangi bir yolun bulunması yeterli olsa da, bazı zamanlarda en iyi yolun bulunması gereke bilir.

  En hızlı, en düşük maliyetle ve en kolay yolla amaca ulaşılması için optimal arama yapılmalıdır.


  En iyisini arama algoritmalar
  En iyisini arama algoritmaları

  • Mantıklı bir zaman diliminde en iyi çözümün bulunması yöntemleri:

   • En iyisini arama

   • A*

  • Sezgisel tahminler(değerlendirmeler) kullanılıyor, fakat bu tahminler yakın çözüme doğru değil, genel çözüme doğru yönelmiştir


  En iyisini arama best first search
  En iyisini arama-Best-first search

  • Temel düşünce:değerlendirme fonksiyonuf(n) kullanmakla her bir düğüm için

   • “-”arzuedilirliğin” (desirability) tahmin edilmesi

   • En çok arzuedilen düğümü genişletmeli

    Düğümleri “arzuedilirlik”lerinin azalma sırası ile sıralamalı


  En iyisini arama
  En iyisini arama

  Ankara ile diğer kentler arasındaki kuş uçuşu mesafeleri
  En iyisini istekli arama
  En iyisini (istekli) arama

  • Değerlendirme fonksiyonuf(n) = h(n)

  • h(n)-n düğümünden amaca dek tahmin edilen maliyet (sezgisellik fonksiyonu)

   Örn.,h(n) = n’den Ankara’ya dek kuş uçuşu mesafesiAlgoritma ,amaca en yakın saydığı düğüme doğru genişlenme yapıyor


  En iyisini arama algoritmas n n zellikleri
  En iyisini arama algoritmasının özellikleri

  • Tam?Değil – kör döngüler ola biliyor

  • Zaman?O(bm), iyi sezgisel algoritma işlem zamanının küçülmesine neden ola biliyor

  • Uzay?O(bm) – tüm düğümler bellekte tutuluyor

  • Optimal?Değil


  A arama
  A*arama

  • Temel düşünce:yüksek maliyetli yollara doğru genişlenme yapmamalıDeğerlendirme fonksiyonuf(n) = g(n) + h(n)Toplam Değer(Çözüm)= Yol Değeri(gidilen) + Tahmin Değer(Kalan)

  • n- aramadaki her hangi durumdur

  • g(n)- başlangıç durumdan n durumuna dek gedilmiş yolun maliyetidir

  • h(n) –n durumundan amaç durumuna dek gereken maliyetin sezgisel tahminidir

  • h(n) – n durumundan amaç durumuna dek en kısa yolun maliyetine eşit veya ondan küçüktür
  h(a)=3

  f(a)=3


  A arama rnek
  A*arama-örnek

  Sol değer (600) – değerlendirme fonksiyonunun değeri

  Sağ 1. değer (0)- başlangıç durumdan o anki duruma dek harcanan çaba

  Sağ 2.değer (600)- o anki durumdan amaç durumuna dek tahmin edilen çaba


  A arama rnek1
  A*arama-örnek

  Toplam sayı – değerlendirme fonksiyonunun değeri

  Sağ 1. sayı - başlangıç durumdan o anki duruma dek harcanan çaba

  Sağ 2.sayı - o anki durumdan amaç durumuna dek tahmin edilen çaba


  A arama rnek2
  A*arama-örnek

  Toplam sayı – değerlendirme fonksiyonunun değeri

  Sağ 1. sayı - başlangıç durumdan o anki duruma dek harcanan çaba

  Sağ 2.sayı - o anki durumdan amaç durumuna dek tahmin edilen çaba


  A arama rnek3
  A*arama-örnek

  Toplam değer – değerlendirme fonksiyonunun değeri

  Sağ 1. sayı - başlangıç durumdan o anki duruma dek harcanan çaba

  Sağ 2.sayı - o anki durumdan amaç durumuna dek tahmin edilen çaba


  Yerel arama algoritmalar
  Yerel arama algoritmaları

  • Pek çok optimalleştirme sorunlarında amaca götüren yolun hiçbir önemi olmaya bilir; çözüm amaç durumun ta kendisidir

  • Bu durumlarda, yerel arama algoritmalarını kullanabiliriz

   • Yalnız “şimdiki" durumu akılda tutmalı ve onu iyileştirmeye çalışmalı


  Da a t rmanma hill climbing
  Dağa Tırmanma(Hill-Climbing)

  • “dağa tırmanma” yönteminin ana fikrinde böyle bir varsayım dayanmaktadır:

   • ormancı gece dağda yolunu kaybetmiştir. Onun evi dağın zirvesindedir.

   • Karanlık olsa da ormancı , her adımının onu amacına yakınlaştırdığını bilmektedir

   • Dağa tırmanma yönteminde aramanın yönü her zaman amaca daha yakın düğüme doğrudur.  Da a t rmanma
  Dağa tırmanma

  • Sorun:arama başlangıç duruma bağlıdır; yerel maksimumda takılıp kala biliyor


  Da a t rmanma1
  Dağa Tırmanma

  • Sezgisel değerlendirme, derinine arama yöntemini dağa tırmanma yöntemine dönüştürür

   • son durum ve amaç durum yolları arasındaki “mesafeyi” ölçmek için her bir yeni yola değerlendirme fonksiyonu uygulanıyor


  Da a t rmanma2
  Dağa Tırmanma

  • Önemli noktalar

  • Arama uzayında döngüler varsa dağa tırmanma yöntemi kullanılamaz

  • Mevcut durumdan daha iyi ardıl (komşu) durumlar olmadıkta arama dayandırılıyor . Bu, arama uzayında yerel maksimum bulunması sorununu doğuruyor. Başka değişle, etrafındaki durumlardan daha iyi olan durum , çözüm olmaya da bilir.

  • Dağa tırmanma yöntemi, çözümün tahmin edilen değerini doğru hesaplayan değerlendirme fonksiyonunun verilmiş olduğu sorunlar için uygulanmaktadır.


  Da a t rmanma3
  Dağa Tırmanma

  S

  10.4

  A

  B

  8.9

  6.9

  C

  D

  10.4

  Dağa tırmanma sezgisel değerlendirmeli derine arama yöntemidir. Düğümler genişlendikçe seçenek sunuyor.

  Şekilde düğümlerin yanındaki sayılar son ( o anki) düğümlerden amaca kadar olan düz yolun uzunluğunu gösteriyor.

  3.0

  E

  F

  6.7

  G


  Da a t rmanma 8 vezir sorunu
  Dağa tırmanma – 8 vezir sorunu

  • h = doğrudan veya dolaylı olarak biri-birine hamle eden vezir çiftleri sayısı

  • örnekte h = 17

  h = doğrudan veya dolaylı olarak biri-birine hamle eden vezir çiftleri sayısı

  örnekte h = 17

  Yerel minimum: h = 1


  I n arama beam search
  Işın arama (Beam Search)

  • Enine aramaya benzer. Fakat her seviyede genişlenen düğümler sayısına kısıtlama getirmekle zaman karmaşıklığı azaltılıyor.

  • Enine genişlenme sınırı w (b >> w) belirlenir

  • Bir sonraki genişlenmeler için en iyi w düğüm seçiliyor


  I n arama
  Işın Arama

  • Arama seviye-seviye gerçekleştiriliyor. Fakat her seviyede en iyi w (enine genişlenme sınırı) sayıda düğüm genişlene bilir

  • Örnekte w=2.

  S

  10.4

  A

  B

  8.9

  6.7

  C

  D

  8.9

  6.9

  E

  F

  10.4

  3.0

  H

  I

  J

  K

  8.0

  7.9

  6.7

  L

  M

  G

  3.9

  2.5

  0


  Geneti k algoritmalar
  Genetik algoritmalar

  • Ardıl durum iki baba durumu birleştirmekle üretiliyor

  • Rasgele üretilmiş k sayıda durumla (popülasyon) başlamalı

  • Durum, sınırlı alfabe ile (genelde 0 ve 1) oluşturulmuş satırla ifade edilir

  • Değerlendirme fonksiyonu (uygunluk fonksiyonu). Daha iyi durumlar için daha yüksek değerler.

  • Durumların bir sonraki nesilleri seçme, çaprazlama ve değişinim kullanmakla üretiliyor


  Geneti k algorit malar rnek
  Genetik algoritmalar-örnek

  • Uygunluk fonksiyonu:biri birine hamle etmeyen vezir çiftleri sayısı

  • (min = 0, max = (8 × 7)/2 = 28)


  Arama sorunu ile ilgili demolar
  Arama sorunu ile ilgili demolar

  • http://www.dcs.bbk.ac.uk/~dell/teaching/aiwa/

  • Bu sitede «yapay zeka»nın diğer konularını da kapsayan materyaller yeralıyor


  ad