raied n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
RAIED PowerPoint Presentation
Download Presentation
RAIED

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

RAIED - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

RAIED. Veiko Belials Luua Metsanduskool. Käesolev materjal ei ole ammendav ja ei sisalda kõiki metsaseadusest tulenevaid arvulisi näitajaid ja nõudeid. Raiete jagunemine metsaseaduse järgi. Hooldusraied Valgustusraie Harvendusraie Sanitaarraie Uuendusraie Lageraie Turberaie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RAIED' - laquinta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
raied

RAIED

Veiko Belials

Luua Metsanduskool

slide2
Käesolev materjal ei ole ammendav ja ei sisalda kõiki metsaseadusest tulenevaid arvulisi näitajaid ja nõudeid.
raiete jagunemine metsaseaduse j rgi
Raiete jagunemine metsaseaduse järgi
 • Hooldusraied
   • Valgustusraie
   • Harvendusraie
   • Sanitaarraie
 • Uuendusraie
   • Lageraie
   • Turberaie

1)Aegjärkne raie

2)Häilraie

3)Veerraie

 • Valikraie
 • Trassiraie
 • Raadamine
hooldusraied
Hooldusraied
 • Hooldusraied jagunevad valgustusraieks, harvendusraieks ja sanitaarraieks.
h ooldusraiete eesm rgid
Hooldusraiete eesmärgid
 • Puidu juurdekasv (puidumassi tootmine)
 • Tulu saaminepikas perspektiivis
 • Puidu kvaliteedi parandamine
 • Looduslähedane metsakasvatus
hooldusraietega m jutame
Hooldusraietega mõjutame:
 • Puistu liigilist koosseisu
 • Puistu tihedust
 • Puistu sanitaarset seisundit
 • Puistu vastupidavust tormi ja –lumekahjustustele
 • Puistu vastupidavust putukkahjuritele
 • Puistu vastupidavust seenhaigustele
hooldusraietega m jutame1
Hooldusraietega mõjutame:
 • Puistu valgustingimusi
  • Mõjutada laasumist
  • Soodustada järelkasvu ja looduslikku uuenemist
  • Kiirendada puuliikide vaheldust
  • Kiirendada puistu väljakasvatamist
  • Suurendada puistu juurdekasvu
 • Puistu dekoratiivset ja esteetilist väljanägemist
metsaseadus
Metsaseadus
 • Valgustusraiet tohib teha puude valgus- ja toitetingimuste parandamiseks ning metsa liigilise koosseisu kujundamiseks.
 • Valgustusraiet tohib teha metsas, mille keskmine rinnasdiameeter on alla 8 cm.
miks okaspuud ei saa kohe lagedat ala asustada
Miks okaspuud ei saa kohe lagedat ala asustada?
 • männi ja kuuse seemneaastad ei ole igal aastal,
 • seemnete lenduvus on pioneerliikidel parem,
 • kuuse ja männi kasvu pikkus on esimestel aastatel väike,
 • mänd ja eriti kuusk on pikka aega stressis kõrreliste konkurentsi tõttu kamardunud pinnasega alal,
 • kuuske kahjustavad oluliselt lagendikel hiliskülm ja päikesekõrvetus,
 • rohundite varis langeb okstele ja jääb okaste taha kinni.
 • pioneerliikidest lehtpuud ja/või nende juurevõsud varjutavad oluliselt okaspuude järelkasvu,
 • okaspuude järelkasv süüakse loomade poolt ära (kärsakad, hiired jt.)
miks lehtpuud h ivavad lageda ala raiesmiku
Miks lehtpuud hõivavad lageda ala, raiesmiku?
 • haab ja hall lepp paljunevad edukalt juurevõsudest, teised lehtpuud kännuvõsust,
 • pioneerliikidel on praktiliselt igal aastal seemneaasta ja seemneid on rohkesti,
 • seemned on kerged ja tuulega hästi kaugele kantavad,
 • pioneerliikide seemikud on kiirekasvulised,
 • lehtpuud on vastupidavamad temperatuurikahjustustele,
 • varis libiseb lehtpuuvõrsetest mööda, ladvavõrse jääb kulu alt enamasti välja,
 • sügavajuurelistena väljuvad lehtpuud kiiremini kõrreliste juurkonkurentsist.
segapuistu eelised
Segapuistu eelised
 • Viljakal kasvukohal ligi 20% rohkem puitu
 • Mulla viljakuse optimaalsem kasutamine
 • Valguse parem kasutamine
 • Mullaviljakuse parem säilimine
 • Nooruses külmahella liigi (kuusk) kasv turbe all
 • Väiksemad kahjustused (tuul, tuli, lumi, putukad, seened jne)
segapuistu eelised1
Segapuistu eelised
 • Parem laasumine (parim kaasik 70Ks30Ku)
 • Liigirikkus ja elutingimused
 • Kõvalehtpuude kasvatamise võimalus
 • Parem vastupidavus atmosfäärisaastele
 • liigirikast parkmetsa ja ürgmetsa peetakse esteetilisemaks
 • Võõrpuuliikide kasvatamise võimalus
millele vastata
Millele vastata?
 • Kui tihti raiuda?
 • Kui palju raiuda?
 • Mida raiuda?
 • Mida alles jätta?
mis m jutab
Mis mõjutab?
 • Puidu hind
 • Tööjõu hind
 • Tehnika hind
 • Intressid, laenuprotsendid, inflatsioon
 • Soovitav tulu määr
millele tugineda
Millele tugineda?
 • Enne mass, siis kvaliteet
  • Kui on puit, küll leidub ka turg
  • Tehnoloogiad arenevad
  • Puidu juurdekasv on ennustatav, hinna käitumine mitte
  • Maksimaalne biomassi produktsioon kasvukohal tähendab ka stabiilset metsökosüsteemi
  • Peenmaterjali vajadus kasvab (küte ja paber), osa materjalist kasvab jämedaks nagunii

Samas biomassi kasvatades peab olema tagatud mitmekesisus

millele tugineda1
Millele tugineda?
 • Looduslähedus
 • Metsakasvajata ei tohi kalduda äärmustesse
 • Samas ei tohi karta ka teatud otsuste muutmist
 • Iga otsus tuleb teha kohapeal ja antud ajahetkel
 • Riske maandab mitmekesisus igas mõttes (a la aktsiaportfell)
okaspuupuistu hooldamine
Okaspuupuistu hooldamine
 • Liiga varane valgustusraie võib kännuvõsude kasvu tõttu nõuda kordusraiet.
 • Okaspuupuistu hooldamisel võib jätta gruppidena (umbes 10-20 %) kasvama lehtpuid (tamm, saar, vaher, jalakas, künnapuu, võib ka kaske, pärna ja isegi sangleppa, kui see väldib häilude teket), eriti aladele, kus okaspuid pole. See mitmekesistab puistut, tõstab mullaviljakust ja vähendab kahjustuste ohtu.
kuuse erip rad
Kuuse eripärad
 • Varjutaluv
  • Tihe
  • II rinne, järelkasv
  • Reageerib hooldamisele aeglaselt
 • Heaks puistuks kasvamiseks vajab viljakat kasvukohta
  • Suurem hooldusvajadus, kuna viljakal alal suurem konkurents
kuuse erip rad1
Kuuse eripärad
 • Kasvukiirus
  • Kasvab eluea lõpuni, suur produktiivsus
  • Noorelt aeglane
  • Lehtpuud kasvavad üle
  • II rinne
 • Looduslikult ainult segapuistutes
 • Külmahell
 • Tormihell
 • Põuakartlik
kuuse erip rad2
Kuuse eripärad
 • Mädanikud ja murdumine
  • Iga vigastus - mädanik
  • Murdub hiljemalt paarikümne aasta pärast
  • Põder esimesed 10 aastat ei ohusta, kits küll
valgustusraie kuusikus
Valgustusraie kuusikus
 • Kui kuuse ladvavõrse juurdekasv on suurem kui võra külgokste juurdekasv (nn positiivne juurdekasv), siis on kuuskedel valgust vähemalt rahuldavalt.
 • Kui külgokste juurdekasv hakkab ületama ladvavõrse juurdekasvu (nn vihmavarjukuused), näitab see, et on vaja valgustingimusi parandada.
valgustusraie kuusikus1
Valgustusraie kuusikus
 • Nõuab noorest peast palju hooldust.
 • Esimesed 10 aastat võib lehtpuu välja raiuda.
 • Puhtkuusikus tehakse valgustusraiet vaid siis, kui noorendik on väga tihe (üle 10 000 tk/ha).
valgustusraie kuusikus2
Valgustusraie kuusikus
 • Aladel, kus võib esineda hiliskülmi, näiteks reljeefi madalamates osades, tuleks kattev puistu ära raiuda võimalikult hilja või jätta kasvama üksikuid harvalt paiknevaid lehtpuid, millede võrastik takistab soojuse väljakiirgamist ja ei lase sellega temperatuuril alla 0 langeda.
valgustusraie kuusikus4
Valgustusraie kuusikus
 • Kasvama jäetakse kuusest nooremad ja väiksemad lehtpuud. Kui kuusel on vanuseline eelis (ca 8-10 aastat) lehtpuu ees, siis tekib tulevikus enam-vähem sama kõrgusega segapuistu.
harvendusraie kuusikus
Harvendusraie kuusikus
 • Puhtkuusikus minimaalselt.
 • Tihedat kuusikut võiks raiuda kahes jaos, siis on valgusšokk väiksem.
 • Liiga hõredas puistus tormioht.
 • Kui kahtled – ära tee!
m nni erip rad
Männi eripärad
 • Valgusnõudlik
  • Varjajad välja
  • Võrreldes kuusikuga hõredam
  • Laasumine
  • Uuendus metsaservas ja harvikus
 • Tugev juurekava
  • Vähene tormikahjustus
  • Seemnepuud
m nni erip rad1
Männi eripärad
 • Külmakindlus
  • Ei vaja turvet
 • Vähenõudlik
  • Vähene konkurentsivõime viljakal alal
 • Põder
  • kahjustuse oht väheneb 20-30 aastaselt
valgustusraie m nnikus
Valgustusraie männikus
 • Puhtmännikutes reeglina valgustusraiet teha vaja pole, välja arvatud siis, kui männinoorendik on väga tihe. Tiheda noorendiku puhul on tüvi hästi laasunud, kuid peenike ja võra on vaid väike tutt puu ladvas. Kuna tüved on peened, võivad puud kannatada lumevaalimise tõttu.
valgustusraie m nnikus1
Valgustusraie männikus
 • Haavad tuleb männikultuuridest välja raiuda, sest haab vahendab vaheperemeestaimena männi-pigiroostet.
valgustusraie m nnikus2
Valgustusraie männikus
 • Männi-kase seganoorendikus võib kaski säilitada harvendatud gruppidena (eriti looduslikes noorendikes, kus mänd esineb laiguti). Üksikute puudena mändide keskel kasvades võivad kase oksad “piitsutades” männi võrsetelt hõõruda okkad, koore ja pungad ning viia naaberpuud hääbumiseni.
harvendusraie m nnikus
Harvendusraie männikus
 • Võra ei tohi liigselt lüheneda.
 • Põdra- ja lumekahjustuse ohu korral võib jätta puistu veidi tihedama, see soodustab ka laasumist. Pärast 40 aastat põder ei ohusta.
valgustusraied lehtpuupuistutes
Valgustusraied lehtpuupuistutes
 • Valgustusraiet tehakse üldiselt kuni 7 meetri kõrguses lehtpuunoorendikus.
 • Kui elusvõra on poole puu kõrgusest lühem, siis juurdekasv väheneb ja pärast raiet puud nõrgenevad.
 • Varajase valgustusraie puhul võib kännu- ja juurevõsude kasv nõuda kordusraiet.
valgustusraied lehtpuupuistutes1
Valgustusraied lehtpuupuistutes
 • Kase- ja haavanoorendikes peaks peale teist valgustusraiet allesjäävate puude arv hektaril olema 1800-2000. Kase kasvatamisel on ka seisukoht, et esimesel valgustusel jätta 3000 tk/ha ja teistkordsel valgustusel teha tugev väljaraie, jättes 1000 tk/ha.
metsaseadus1
Metsaseadus
 • Harvendusraiet tohib teha metsas, mille keskmine rinnasdiameeter on vähemalt 8 cm ning rinnaspindala on lubatud alammäärast suurem.
 • Harvendusraiettehaksemetsa väärtuse tõstmiseks, metsa tiheduse ja koosseisu reguleerimiseks ning lähitulevikus väljalangevate puude puidu kasutamise võimaldamiseks .
slide38
Harvendusraiet tehakse tavaliselt latimetsades ja keskealistes metsades ning mõnikord ka valmivates metsades. St harvendusraietega alustatakse enamasti 20...25 aasta vanustes metsades ja lõpetatakse üldiselt puistu valmivasse ikka jõudmisel. Keskealisi ja valmivaid puistuid, eriti kuusikuid ülemäära hõrendades langeb nende tagavara juurdekasv ja väheneb uuendusraiest saadav puidu kogus.
slide39
Harvendusraieid korratakse 20...40 aasta vanuses metsas 5-10 aasta järel, hiljem 10-15 aastase vahega. Kui korraga raiutakse välja võimalikult palju puitu, peab mets vahepeal taastuma, mis tähendab, et uue harvendusraie saab teha pikema aja pärast. Jälgida tuleb puistu rinnapindala alammäära, mille annab metsade majandamise eeskiri.
parimad puud
Parimad puud:
 • Terved
 • Hästi arenenud võraga
 • Sirged
 • Korralikult laasunud
 • Hargnemata
 • Tüvi väikese koondega
kasulikud puud
Kasulikud puud:
 • Aitavad kaasa parimate puude laasumisele, kasvule ja majanduslikult väärtuslikeks puudeks kujunemisele
 • Annavad olulise osa puistu tagavara juurdekasvust
v ljaraiutavad puud
Väljaraiutavad puud:
 • Takistavad parimate ja kasulike puude kasvu (nn “hundid”)
 • Surevad või surnud puud
 • Halbade tüve- või võraomadustega puud
 • Liigiliselt sobimatud puud
 • Asendilt sobimatud puud
kokkuveoteed
Kokkuveoteed
 • kokkuveoteede laius 4 meetrit
 • Kokkuveoteed ei tohi moodustada üle 20 % raielangi pindalast
kokkuveoteed1
Kokkuveoteed
 • Veoteedelt väljaraiutud puude arvel väheneb puistu juurdekasv kümmekond protsenti, looduliku väljalangevuse põhjustatud juurdekasvu kadu ulatub kuni 22 tm/ha. Kui kokkuveoteed laienevad üle nelja meetri, hakkab juurdekasvu vähenemine juba majanduslikku mõju avaldama. Tee veeres kasvavad puud ei suuda enam tekkinud lisaruumi kasvuks ära kasutada. Seega on teede laiuse jälgimine olulisem kui teede omavaheline vahekaugus.
kokkuveoteed2
Kokkuveoteed
 • Raja tee puistu hõredamatesse kohtadesse.
 • Kasuta ära olemasolevaid metsateid, sihte ja häile.
 • Kokkuveoteed võiksid olla võimalikult kitsad ja looklevad.
 • Käänakutesse on soovitav teiste puude kaitseks jätta nn põrkepuud, mis raiutakse kokkuveo lõpus.
 • Väldi lodusid ja soonikuid ning raja võimaluse korral kokkuveoteed langi kõrgematesse kohtadesse.
uuendusraied
Uuendusraied
 • Uuendusraiet tehakse metsa uuendamiseks
lageraied
Lageraied
 • Lageraiel raiutakse langilt ühe aasta jooksul kõik puud, välja arvatud:
  • Seemnepuud
  • Säilikpuud
  • Elustiku mitmekesisuse tagamiseks vajalikud puud
seemnepuud
Seemnepuud
 • seemnepuudeks jäetakse 20–70 hajali või mõnepuuliste gruppidena paiknevat mändi, arukaske, saart, tamme, sangleppa, künnapuud või jalakat ühe hektari kohta
 • Seemnepuud võib koristada sanitaarraie korras pärast nende ülesande täitmist, kuid mitte varem kui kolm aastat pärast lageraiet.
s ilikpuud
Säilikpuud
 • Kasvavad puud või nende säilinud püstiseisvad osad tüvepuidu kogumahuga vähemalt viis tihumeetrit ühe hektari kohta.
 • Esimese rinde suurima diameetriga puud, eelistatult kõvalehtpuud, männid ja haavad, samuti eritunnustega nagu põlemisjälgede, õõnsuste, tuuleluudade või suurte okstega puud.
 • Elustiku mitmekesisuse tagamiseks jäetavad puud koristamisele ei kuulu ja jäävad metsa alatiseks.
slide55
Lageraiet võib teha küpsusvanuse või küpsusdiameetri järgi.
 • Küpsusvanused, küpsusdiameetrid on toodud metsade majandamise eeskirjas ja lankide suurused metsaseaduses
liitumisajad
Liitumisajad
 • Mänd, kuusk ja kõvad lehtpuud – 4 aastat
 • Muu – 2 aastat
 • Raieaastaid ei loeta liitumisaja sisse
 • Uue lageraielangi tehib eelmise kõrvale teha pärast liitumisaja möödumist või kui kaks lanki koos ei ületa langi lubatud suurust
turberaied
Turberaied
 • Uue metsapõlve väljakasvatamiseks vana metsa otsese või külgturbe all.
 • Langi suurus max. 10 ha
 • Kuusikutes turberaiete tegemine keelatud.
lageraie eelised ja puudused
Lageraie eelised ja puudused
 • Kujunevad ühevanuselised metsad
 • Järsk keskkonnamuutus:

a.Kaob vana metsa turve, suureneb külmaoht

b.Hoogustub kamardumine, lehtpuuvõsa teke

c.Lõhutakse taimkate ja tihti ka metsamuld

d.Võib hoogustuda soostumine

 • Nõlvadel erosioonioht
 • Lihtne korraldada ja mehhaniseerida
 • Lihtne uuendada
 • Lihtne prognoosida raiemahtu
 • Lihtne teostada, ei nõua metsakasvatuslikke eelteadmisi
 • Loob soodsad tingimused valgusnõudlike liikide uuenemiseks
 • Raie korraga, ei vigastata tulevikus noori puid
turberaie eelised ja puudused
Turberaie eelised ja puudused
 • Võrreldes lageraietega keerukam teostada, nõuab eelteadmisi
 • Raie tehakse mitmes järgus, mis toob kaasa ohu vigastata tulevikus noori puid; osa uuendust hävib
 • Puistu muutub tuulehellaks
 • Tööd on kulukad ja mehhaniseeerimine keerukam
 • Uuenemine ei pruugi olla edukas
 • Puuliikide ebasoovitava vahelduse oht
 • Asendamatud puistutes, kus lageraie kahjustaks puistu muid funktsioone
 • Väiksemad kulud metsauuendamisele
 • Sobib kaitsemetsades
 • Putukkahjustuste oht looduslikele taimedele märgatavalt väiksem kui kultuuris
 • Mets ei kujune ühevanuseline
 • Keskkonda ei muudeta järsult
slide60
Raieaeg sõltub ilmastikust, kasvukohast ja mehhanismidest.

Raie aja, masinate ja tehnoloogia valikul tuleb vältida:

 • mullaomaduste ja veerežiimi halvenemist ning mulla erosiooni,
 • metsateede, sihtide, sildade, kuivenduskraavide lõhkumist,
 • raiestiku uuendamise või loodusliku uuenemise raskenemist või võimatuks muutumist raietööde tagajärjel
loe lisaks
Loe lisaks:
 • Metsaseadus - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=1044018
 • Metsa majandamise eeskiri - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=1044018&id=12771900