l p dler n yapisal ve levsel zell kler ix
Download
Skip this Video
Download Presentation
LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ IX

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ IX - PowerPoint PPT Presentation


  • 163 Views
  • Uploaded on

LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ IX. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006. Safra asitleri. Safra asitleri, 24 karbonlu steroidlerdir; kolanik asidin oksi türevleridirler.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ IX' - lani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l p dler n yapisal ve levsel zell kler ix

LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ IX

Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIKADÜTF Biyokimya AD

2006

safra asitleri
Safra asitleri

Safra asitleri, 24 karbonlu steroidlerdir; kolanik asidin oksi türevleridirler.

Safra asitleri, yapılarındaki steran halkasında bir veya daha fazla hidroksil grubu ve 5 karbonlu yan zincirlerinde bir karboksil grubu içerirler.

slide3
Kolik asit (3,7,12-Trihidroksikolanik asit) ile kenodeoksikolik asit (3,7-Dihidroksikolanik asit), primer safra asitleri olarak bilinirler.
slide4
Deoksikolik asit (3,12-Dihidroksikolanik asit) ile litokolik asit (3-Hidroksikolanik asit) sekonder safra asitleri olarak bilinirler.
slide5
İnsan safrasında en çok bulunan safra asitleri, kolik asit (3,7,12-Trihidroksikolanik asit) ile kenodeoksikolik asit (3,7-Dihidroksikolanik asit) yani primer safra asitleridirler.
safra asitlerinin biyosentezi
Safra asitlerinin biyosentezi

Safra asitlerinin biyosentezinde ilk basamak,kolesterolün 7-hidroksilasyonu ile 7-hidroksikolesterol oluşmasıdır.

slide7
Kolesterolün 7-hidroksilasyonu, safra asitlerinin biyosentezinde hız sınırlayıcıdır ve O2 ile NADPH gerektiren ve bir komponenti sitokrom p-450 olan bir mikrozomal sistem tarafından katalize edilir.

Kolesterolün 7-hidroksilasyonu, kolesterol ile beslenmede uyarılır; safra asitleri tarafından ise feedback olarak inhibe edilir.

slide8
7-hidroksikolesterolden primer safra asitlerinin biyosentezi de O2 ile NADPH gerektiren ve bir komponenti sitokrom p-450 olan mikrozomal sistem tarafından katalize edilir. Propiyonil-KoA yan üründür.
slide10
Safra asitleri, insan safrasında serbest halde bulunmazlar; ya glisin konjugelerinin ya da bir sistein türevi olan taurin konjugelerinin sodyum tuzları şeklinde bulunurlar.
slide11
Safra asitleri insan safrasında glisin konjugelerinin ya da taurin konjugelerinin sodyum tuzları şeklinde bulunduklarından sıklıkla safra asitleri yerine safra tuzlarından sözedilir.
slide12
İnce bağırsaktaki safra asitlerinin %90’ı ileumdan emilerek portal dolaşım yoluyla karaciğere gelirler ve safra ile tekrar ince bağırsağa atılırlar.

Safra asitlerinin ince bağırsağa atıldıktan sonra emilerek karaciğere dönmeleri ve tekrar ince bağırsağa atılmaları, enterohepatik dolanımolarak tanımlanır.

slide14
Yeniden emilemeyen safra asitleri veya onların türevleri feçes içinde dışarı atılırlar ki koprosterin, feçeste bulunan başlıca nötr steroiddir.
slide15
Normalde serumda safra asidi düzeyi %1-2 mg’ı geçmez.

Koledokta safra taşı ve tümör gibi nedenlerle tıkanıklık olduğunda safra asitleri kanda yükselir ve kolemi diye tanımlanan durum ortaya çıkar.

Enfeksiyöz hepatit ve tıkanma sarılıklarında, biliyer sirozda kaşıntının nedeni kanda safra asitleri artışıdır.

Kolemi halinde safra asitlerinin idrara geçmesi de kolüri olarak tanımlanır.

safra asitlerinin zellikleri
Safra asitlerinin özellikleri

-Safra asitleri, apolar yapılara apolar moleküller arası kuvvetlerle bağlanırlar ve yüzey gerilimini azaltırlar.

slide17
-Safra asitleri, mukozaları tahriş ederler.

-Litokolik asit intramuskuler uygulandığında lokal iltihap oluşturur.

safra asitlerinin biyofonksiyonlar
Safra asitlerinin biyofonksiyonları

-Safra asitleri, safra içindeki kolesterolün çökmesini önlerler.

Safrada kolesterolün maksimal çözünebildiği noktada kolesterol/safra asidi oranı 5/80 kadardır.

slide20
-Safra asitleri, yüzey gerilimini azaltıcı etkileriyle suda çözünmeyen lipidlerin emülsiyonlaşmasını, böylece enzimlerin bağırsak lümenindeki lipidlere daha iyi etki yapmalarını sağlarlar.

Safra asitleri, hem yağların hem yağda çözünen vitaminlerin 0,3-1 çapında emülsiyon veya 16-20Ao çapında miseller halinde emilmelerini sağlarlar.

safra asitlerinin tan mlanmas deneyleri
Safra asitlerinin tanımlanması deneyleri

-Pettenkofer deneyi:Pentozların su kaybetmesiyle oluşan furfural ve heksozların su kaybetmesiyle oluşan 5-hidroksimetil furfuralin, safra asitleriyle kırmızı renk kompleksi oluşturması prensibine dayanır.

-Hay deneyi:Safra asitlerinin sıvıların yüzey gerilimini azaltıcı etkisi olduğu prensibine dayanır.

slide22
Pettenkofer yöntemi ile safra asitlerinin tanımlanması:

-Bir deney tüpüne 2 mL safra konur.

-Tüpteki safra 4 mL distile su ile seyreltilir.

-Seyreltilmiş safra üzerine 1mL %5’lik glukoz çözeltisi eklenir ve karıştırılır.

-Tüpteki karışım üzerine 4 mL konsantre H2SO4 tabakalandırılır.

-Tüpte sıvı tabakalarının temas yerinde kırmızı halka oluştuğu gözlenir.

slide23
Hay deneyi ile safra asitlerinin tanımlanması:

-Bir deney tüpünün yarısına kadar su doldurulur.

-Tüpteki su üzerine bir miktar kükürt tozu serpilir; kükürt tozlarının suyun dibine batmayıp yüzeyde yüzdüğü gözlenir.

-Tüpteki, yüzeyinde kükürt tozları yüzen suya 1-2 damla safra damlatılır; yüzeydeki kükürt tozlarının dibe çöktüğü gözlenir.

ad