Internet i world wide web e komerc infrastruktura
Download
1 / 46

Internet i World Wide Web: E-komerc infrastruktura - PowerPoint PPT Presentation


 • 65 Views
 • Uploaded on

Internet i World Wide Web: E-komerc infrastruktura. Internet II. Konzorcijum vi še od 180 univerzite ta , vladinih agencija i privatnih preduzeća, Saradjuju u cilju iznalaženja načina za što efikasnijom upotrebom Interneta. Internet II ciljevi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Internet i World Wide Web: E-komerc infrastruktura' - lani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Internet i world wide web e komerc infrastruktura
Internet i World Wide Web: E-komerc infrastruktura


Internet ii
Internet II

 • Konzorcijum više od 180 univerziteta, vladinih agencija i privatnih preduzeća,

 • Saradjuju u cilju iznalaženja načina za što efikasnijom upotrebom Interneta


Internet ii ciljevi
Internet II ciljevi

 • Kreiranje najmodernije računarske mreže za potrebe nacionalneih istraživačkih krugova.

 • Omogućava revolucionarne primene Interneta.

 • Obezbedjuje brz transfer mrežnih servisa i aplikacija na širu populaciju korisnika Interneta.


Internet ii ciljevi1
Internet II ciljevi

 • Napredna mrežna infrastruktura

  • gigaPop

 • Nove mrežne mogućnosti

  • razvoj IPv6 adresnog protokola

  • razvoj i implementacija novih kvaliteta uslužne tehnologije

  • razvoj efikasnije rutinske prakse

  • koordinacija interkonekcije različitih komponenti Internet2 infrastrukture

  • Kreiranje infrastrukture komunikacije tipa jedan – prema - mnogimaInternet ii ciljevi2
Internet II ciljevi

 • Srednji sloj

  • standardizacija srednjeg sloja koji inkorporira identifikaciju, autentikaciju, autorizaciju, direktorijske i bezbednosne servise

 • Napredne primene

  • distribuirano računarstvo, virtuelne laboratorije, digitalne biblioteke, distribuirano učenje i sinteza svih ovih mogućnosti u jedinstveno radno okruženje


Internet ii tehnolo ko okru enje
Internet II Tehnološko okruženje

 • Next Generation Internet (NGI)

  • jedan drugi projekat iniciran i sponzorisan od strane federalne US vlade koncentrisan na razvoj naprednih aplikacija i mrežnih servisa za potrebe US vladinih agencija

  • fiber optika i proširenje propusnog opsega

  • zamena starijih prenosnih puteva fiber optičkim kablovima

  • usavršavanjekomunikacionih tehnologija zasnovanih na fiber optici

  • usavršavanje brzine komutacije u fiber-optičkim sistemimaFotonske tehnologije
Fotonske tehnologije

 • Fotonika

  • izučavanje komunikacija pomoću svetlosnih talasa

 • Dense Wave Length Division Mulitplexing

  • optička tehnologija kojom se proširuje opseg na postojećoj fiber optičkoj kičmi

 • Veliki opseg (Big Band)

  • omogućava više od 10 Gbps brzinu prenosa, što je osnova za širokopojasne aplikacijeBe i ni web i 3g tehnologi je
Bežični Web i 3G Tehnologije

 • Global System for Mobile Communications

  • mobilni komunikacioni sistemi široko korišćeni u Evropi i Aziji koji koriste uskopojasni Vremensku multipleks sa višestrukim pristupom (Time Division Multiple Access - TDMA)

 • Code Division Multiple Access

  • mobilni komunikacioni sistemi široko korišćeni u US koji koriste puni radio frekventni opseg uz digitalno šifrovanje svakog pozivaBe i ni web i 3g tehnologi je1
Bežični Web i 3G Tehnologije

 • General Packet Radio Switching

  • Naredna generacija zasnovana na prenosu paketa, slično Internetu, ali preko radio frekventnog opsega, čime se obezbedjuje bežični prenos

  • Wireless Application Protocol

  • Relativno nov protokol koji podržava svaku bežičnu mrežu i svaki operativni sistem

 • Wireless Markup Language

  • Programski jezik za programiranje uredjaja koji koriste WAP


Be i ni web i 3g tehnologi je2
Bežični Web i 3G Tehnologije

 • iMode

  • Bežični standard koji je vlasništvo Japanske kompanije NTT DoCoMo

 • 3G

  • Nova generacija standarda mobilne telefonije koji obezbedjuje vezu sa Webom brzinom od 2.4 Mbps


Be i ni lan
Bežični LAN

 • Bluetooth

  • Novi tehnološki standard za bežični prenos na daljinu do 100 metara

 • Wireless Fidelity

  • Bežični standard za Ethernet mreže uz veću brzinu i domet od Bluetooth-a. Označava se i sa 802.118


Be i ni web proizvodi i proizvodja i
Bežični Web proizvodi i proizvodjači


Internet a pli k a cije promena klijentskog ra unara
Internet aplikacije: promena klijentskog računara

 • Koncept tankog klijenta (Thin Client Computing)

  • klijent se u potpunosti oslanja na Internet server za procesiranje informacija;

  • uredjaj sam po sebi ne poseduje mogućnosti procesiranja


Benefit i od internet ii tehnologi j e
Benefiti od Internet II Tehnologije

 • IP Multicasting

  • niz tehnologija koje omogućavaju efikasnu isporuku podataka na mnoge adrese na mreži

 • Latentnost rešenja

  • Razlika između paketa visokog i niskog prioriteta.

  • diffserve – nova tehnologija koja određuje prioritetne nivoe za pakete bazirane na tipovima podataka koji se prenoseBenefit i od internet ii tehnologi j e1
Benefiti od Internet II Tehnologije

 • Garantovani Nivoi Usluge

  • mogućnost nabavke prava da se podaci kreću kroz mrežu pri garantovanoj brzini u zamenu za veće cene

 • Niže Stope Grešaka

  • poboljšani kapaciteti i komutacija paketa koji će zasigurno poboljšati i kvalitet prenosa

 • Smanjenje Troškova

  • sve više korisnika znači manji trošak, jer se sve nadoknađuje masovnim tržištem


Razvoj web a
Razvoj Web-a

 • Mozaik

  • Web pretraživač sa grafičkim korisničkim interfejsom koji omogućava da se dokumenta grafički gledaju na Webu

 • Universal Computing

  • razmena fajlova, informacije, grafike, zvuk, video i drugih objekata preko svih kompjuterskih platformi u celom svetu, bez obzira na operativni sistem

  • Netscape Navigator

  • prvi komercijalni Web pretraživač

 • Internet Explorer (IE)

  • Majkrosoftov Web pretraživač


H i perte ks t
Hipertekst

 • Način za formatiranje strana sa linkovima koji povezuju dokumente jedan sa drugim i spajaju strane sa drugim objektima, kao što su zvuk, video ili animacijski fajlovi

 • Koristi Hypertext Transfer Protocol (HTTP) zajedno sa univerzalnim lokatorom resursa (URL) da bi se pronašao neki dokument ili objekt


Dom eni najvi eg nivoa

.com

Trgovačke ili poslovne organizacije

.edu

Obrazovne institucije

.gov

Američke vladine agencije

.mil

Američka vojska

.net

Kompjuteri u mreži

.org

Nevladine organizacije i fondacije

biz

Poslovne firme

.info

Provajderi za informacije

.aero

Avioprevozna indistrija

.coop

Kooperacije

.museum

Muzeji

.name

Pojedinci

.pro

Profesionalci

Domeni najvišeg nivoa


Markup languages
Markup Languages

 • Standard Generalized Markup Language (SGML)

  • rana verzija Generalized Markup Language-a

 • Hypertext Markup Language (HTML)

  • nova generacija GMLakoja je relativno laka za korišćenje na Web stranicama. HTML obezbeđuje dizajnerima Web stranica stalni set “tagova” koji se koriste za formatiranje Web stranica

  • Extensible Markup Language

  • nova specifikacija jezika koju je razvio W3C i dizajnirana je sa ciljem da da opiše podatake i informacije


Primer html koda a i web stranice b
Primer HTML Koda (A) i Web Stranice (B)

(A) HTML Kod


Primer html koda a i web stranice b1
Primer HTML Koda (A) i Web Stranice (B)

(B) Web stranica


Htlm alati
HTLM alati


Primer xml k od a
Primer XML Koda


Primer xml k od a za medicinski dosje
Primer XML koda za medicinski dosje


Web server i i klijenti
Web Serverii Klijenti

 • Softver Web servera omogućava kompjuteru da isporuči web stranice urađene u HTML klijentskom računaru na mreži koja zahteva ovu uslugu, tako što pošalje HTTP zahtev

 • Osnovne mogućnosti

  • Sigurnosne usluge

  • File Transfer Protocol (Protokol za prenos fajlova)

  • Pretraživač

  • Skupljanje podataka


Web s erver i i klijenti
Web serveri i klijenti

 • Vrste servera na Web-u

  • server baze podataka – osmišljen tako da se omogući pristup informacijama koje su pohranjene u baze podataka

  • server za oglase – služi za isporuku ciljnih oglasa - banera

  • server za elektronsku poštu – prosleđuje elektronske poruke

  • video server – služi za video spotove

 • Web Klijent

  • bilo koji kompjuterski uređaj priključen na internet koji je sposoban da daje HTTP zahteve i da prikazuje HTML stranice, najčešće PC Windows ili Macintosh


Internet i web svojstva
Internet i Web: svojstva

 • E-Mail (elektronska pošta)

  • Internet aplikacija koja se najviše koristi. Koristi seriju protokola da bi se omogućio prenos tekstualnih poruka, poruka sa slikama, zvukom i video spotovima od jednog internet korisnika do drugog.

  • Atačment je dokument koji je ubačen u e-mail poruku

  • Spam je neželjena elektronska poruka


Internet i web svojstva1
Internet i Web: svojstva

 • Pretraživači

  • Identifikuje Web stranice sa ključnim rečima koje korisnik ukuca, tako da se dobije spisak stranica koje najviše odgovaraju onome što korisnik traži

  • Inteligentni agenti (BOTS)

  • Softverski programi koji sakupljaju i/ili filtriraju informacije o nekoj određenoj temi i zatim se dobije spisak rezultata

 • Instant messaging

  • Reči koje se kucaju na kompjuteru se pojavljuju gotovo odmah, tako da komunikacija liči manje-više na razgovor uživo, koja je moguća preko e-maila

  • Chat

  • Omogućava korisnicima da kominiciraju preko kompjutera u realnom vremenu, odnosno, razgovor se odvija simultano.


Inteligent i agent i bots
Inteligenti Agenti (Bots)

 • Softwarski programi koji pružaju ili filtriraju informacije o datoj predmetnoj oblasti

 • Po vrsti mogu biti

  • search bot, (pretrage)

  • shopping bot, (kupovina)

  • Web monitoring bot, (monitoring)

  • news bot, (izveštavanje)

  • chatterbot (komuniciranje kroz dijalog)


Vrste web bot ova
Vrste Web BOTOVA


Mu z i ka video i drugi standardni fajlovi
Muzika, Video, i drugi standardni fajlovi

 • Streaming Media

  • omogućava da se veći fajlovi, kao što su muzika ili video, pošalju korisnicima tako da kad ih može koristiti u realnom vremenu bez prekida

 • Cookies

  • alati koje koriste Web sajtovi u cilju memorisanja podatke o korisniku

  • mali tekstualni fajlovi zapamćeni u kompjuteru korisnika. Sadrži podatke o korisniku u cilju lakšeg komuniciranja pri narednim konekcijama


Internet ii i e trgovina dodatne opcije i usluge
Internet II i E-trgovina: Dodatne Opcije i Usluge

 • IP Telefonija

  opšti izraz za tehnologiju koja koristi VOIP i internet, kao mrežu sa komutacijom paketa, u cilju prenosa govora

  • Voice Over Internet Protocol (VOIP)

  • protokol preko kojeg se prenosi govor i drugi vidovi audio komunikacije preko interneta protokola

 • Digitalne Biblioteke

  • Distribucija aplikativnog softvera, multimedija i drugih usluga na bazi plaćanja pomoću Application Service Providers (ASP)

 • Distribuirana Memorija

  • ASP može da asistira i u prenosu i u memorisanju podataka, raspodeljujući ih različitim, a ne samo jednom serveru.K lju ne telefonske kompanije
Ključne telefonske kompanije


Internet ii i e k omerc nova svojstva i servisi
Internet II i E-komerc: Nova svojstva i servisi

 • Učenje na Daljinu

  • jedna od najvećih obrazovnih inicijativa poslednjih godina, učenje na daljinu nudi kurseve i diplomske programe online

 • Digitalni Video

  • Prenos slike preko Interneta na zahtev, pri čemu je kvalitet slike bolji od difuznog prenosa

 • Video Telekonferencija

  • značajno smanjuje troškove video telekonferencije, čineći je dostupnom većini učesnika koji na taj način mogu da razmenjuju informacije uključujući video i audio komponentu


Internet ii i e k omerc nova svojstva i servisi1
Internet II i E-komerc: Nova svojstva i servisi

 • Tele-uranjanje

  • ova opcija pruža spoj virtualne realnosti i video konferencije, gde se učesnici vide i mogu da učestvuju u vizuelnim projektima

 • Aplikacije M-trgovine

  • kombinovanje govora, podataka, audio i video sadržaja na jednom bežičnom uređaju


Studija slu aja akamai technologies pobolj anje internet p erforman si pomo u matematike
Studija slučaja: Akamai Technologies: poboljšanje Internet performansi pomoću matematike

 • Akamai EdgeSuite omogućava selidbu Web sadržaja bliže krajnjim korisnicima, poboljšavajući performanse Web sajta i maksimizujući brzinu dostave

 • Akamai EdgeScape obezbedjuje oglašavače sa podacima dobijenim inteligentnom analizom baza podataka nastalih na osnovu memorisanja aktivnosti potrošača na mreži


Studija slu aja akamai technologies pobolj anje internet p erforman si pomo u matematike1
Studija slučaja: Akamai Technologies: poboljšanje Internet performansi pomoću matematike


Studija slu aja akamai technologies pobolj anje internet p erforman si pomo u matematike2
Studija slučaja: Akamai Technologies: poboljšanje Internet performansi pomoću matematike