integrering av sss n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Integrering av SSS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Integrering av SSS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Integrering av SSS - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Integrering av SSS. Kristin Hinna, Høgskolen i Bergen (leder) Morten Lindeland, Høgskolen i Agder Arne Langøen, Høgskolen Stord Haugesund Svend Andreas Horgen, Høgskolen i Sør Trøndelag Anne Wally Ryan, Høgskolen i Nord Trøndelag Karsten Tillerli, Universitetet i Stavanger.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Integrering av SSS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
integrering av sss
Integrering av SSS
 • Kristin Hinna, Høgskolen i Bergen (leder)
 • Morten Lindeland, Høgskolen i Agder
 • Arne Langøen, Høgskolen Stord Haugesund
 • Svend Andreas Horgen, Høgskolen i Sør Trøndelag
 • Anne Wally Ryan, Høgskolen i Nord Trøndelag
 • Karsten Tillerli, Universitetet i Stavanger
bakgrunn for arbeidsgruppa
Bakgrunn for Arbeidsgruppa
 • Mandatet
  • Kartlegge omfang i bruk av SSS ved de ulike medlemsinstitusjonene
  • Kartlegge organisering av opplæring og brukerstøtte
  • Gi eksempler på kreativ bruk av SSS i fag som tilbys på studiestedet og ved nettbaserte fag
  • Fremme krav til utvidet funksjonalitet for disse systemene ut fra reelle behov ved nettundervisning
  • Undersøke pedagogisk bruk av SSS og gi eksempler på dette
presentasjon av de ulike sss
Presentasjon av de ulike SSS
 • Det finnes mange ulike SSS. Vi kan nevne WebCT og BlackBoard som to internasjonalt kjente systemer som finnes på markedet. Ved de seks institusjonene som er knyttet til NVU er det kun it’s learning og Classfronter som brukes. Det er bakgrunnen til at vi kun presenterer disse to SSS i denne rapporten.
ulike m ter generere fag rom
Ulike måter å generere fag/rom
 • Eksempler på strukturer brukt i Fronter
   • HiA *
   • HSH
   • HiNT
ulike m ter generere fag rom1
Ulike måter å generere fag/rom
 • Eksempler på strukturer brukt i it’s learning
   • HiB*
   • HiST
   • UiS
kompetansetiltak og brukerst tte
Kompetansetiltak og brukerstøtte
 • Ved innføring av SSS har man organisert det slik at det finnes superbrukere eller annen brukerstøtt ved de ulike avdelingene. Disse server avdelingens studenter og faglig tilsatte mht. kursing og support. Man ser ogsåså at det ved institusjonene U og H også har en er en overordnet IKT ansvarlig som har ansvar for implementering og videreutvikling av SSS.
 • Alle nytilsatte faglærere og nye studenter får tilbud om noe opplæring ved studiestart. Dette varierer noe i omfang og organisering. Opplæringen går ut på å kunne beherske SSS på en ”teknisk” måte. Man har i liten grad vektlagt den pedagogiske gevinsten ved innføring av et SSS i studiene.
support res s urser og ansvarsfordeling
Support, ressurser og ansvarsfordeling
 • Eget ressurssenter med fast tilsatt
 • Servicedesk til å avhjelpe stud. og faglig tilsatte
 • Superbruker i deltidsstilling
eksempler p kreativ pedagogisk bruk av sss
Eksempler på kreativ/pedagogisk bruk av SSS
 • Idrettspsykologi *
 • Samskrivingsverktøy
 • Oppdaterte eksempler – i forum*
 • Telesimulering
 • Bruke av Scorm*
videreutvikling av sss
Videreutvikling av SSS
 • Navigasjonssystemet
 • Gjenbruk i SSS generelt og it’s learning spesielt
 • Statistikk
utfordringer videre kan v re
Utfordringer videre kan være
 • Å fremvise gode pedagogiske eksempler på bruken av SSS gjennom video, interaktivt, bilder, og med utdypende tekster til. Hensikten med dette er å vise ”virkelige” situasjoner som kan være av en eksemplarisk art.
 • Å få en oversikt over den reelle bruken av SSS. Hensikten med dette er å se på om den faktiske bruker står i samsvar med intensjoner og bruk av ressurser.
slide11
Takk for meg
 • Kristin Hinna (khi@hib.no)