Receptura - PowerPoint PPT Presentation

lang
receptura n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Receptura PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Presentation Description
110 Views
Download Presentation

Receptura

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Receptura Emulze

 2. Emulze • tekuté či gelovité přípravky složené ze dvou či více vzájemně se nemísících nebo těžko mísících tekutin (fází), někdy ze snadno tajících polotuhých nebo tuhých látek a tekutin jemně rozptýlených v podobě kuliček či kapek.

 3. Přirozená emulze - mléko • Další příklady - margarín, majonéza, vaječný koňak ... • Emulgentum - vnitřní fáze (látka, která je rozptýlena ve druhé) • Emulgens (emulgátor) - vnější fáze (látka, ve které je emulgentum rozptýleno)

 4. Typy emulzí • emulze v/o - voda v oleji (vnitřní fáze voda a vnější olej) • emulze o/v - olej ve vodě (vnitřní fáze olej a vnější voda)

 5. Emulgátory (emulgens) • iontogenní • aniontové - mýdla • kationtové - invertní mýdla (kvartérní amonné zásady) • amfoterní - želatina, kasein, lecitin, albumin - vhodné pro vnitřní užití


 6. Emulgátory (emulgens) II. • neiontogenní - monoester glycerinu a kyseliny stearové, cholesterol, lanosterol, agnosterol, aquasorb • s ochranně koloidním účinkem - metylcelulóza, gelatiny pectinu, agaru • nerozpustné - koloidní hydroxid hlinitý

 7. Použití • chladivé, protizánětlivé na popáleniny (Ichtiamol, oleum lini, sol. calcii hydroxydati) • laxantia (např. ricinový olej) • hřejivé, masážní emulze (mentol, propylenglykol)

 8. 100 ml 10 % emulze ricinového oleje v destilované vodě (emulgátor je arabská guma) jako projímadlo Rp. Olei ricini 10,0 Gummi arabici 5,0 Aq. dest. ad 100,0 M. f. emulsio D.S. 2 x denně polévkovou lžíci, před použitím zatřepat

 9. to samé (bez udání navážky emulgátoru) I. Rp. Olei ricini 10,0 Gummi arabici q.s. Aq. dest. ad 100,0 M. f. emulsio D.S. 2 x denně polévkovou lžíci, před použitím zatřepat

 10. to samé (bez udání navážky emulgátoru) II. Rp. Olei ricini 10,0 Aq. dest. 80,0 Gummi arabici q.s. ut fiat emulsio perfectum (ut fiat lege artis emulsio) D.S. 2 x denně polévkovou lžíci, před použitím zatřepat

 11. 100 g emulze na popáleniny obsahující rovný díl sol. calcii hydroxydati a lněného oleje. Rp. Sol. calcii hydroxydati Olei lini aa 50,0 M.f. emulsio D.S. k potírání postižených míst

 12. 1 l vodné masážní emulze obsahující po 5 g mentolu a etylesteru kys. octové a 150 g aquasorbu. Rp. Mentholi Ethyli acetici aa 5,0 Aquasorbi 150,0 Aquae purificatae ad 1000,0 M.f. emulsio D.S. masážní emulze