Patofyziol gia diabetes mellitus
Download
1 / 77

- PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

PATOFYZIOLÓGIA DIABETES MELLITUS. Renata Péčová. História diabetes mellitus (DM). Prehistorické obdobie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - lang


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Hist ria diabetes mellitus dm
História diabetes mellitus (DM)

Prehistorické obdobie

 • nie je známe, kedy cukrovka ako ochorenie prvýkrát postihla človeka, ale nie je vylúčené, že to bolo v prehistorickom období, v dobe, keď sa človek dokázal usadiť na jednom mieste a zabezpečiť si dlhodobo dostatočný príjem energie

 • prvýkrát k takýmto podmienkam došlo na južnej Morave a priľahlom území JZ Slovenska pred 20 tisíc rokmi v období paleolitu

 • realistická soška věstonickej Venuše – celková obezita, vzácnosť – symbol blahobytu a plodnosti


Patofyziol gia diabetes mellitus

Starovek a stredovek

1550 p.n.l. – Ebersov papyrus - prvý opis cukrovky ako ochorenia, pri ktorom chorý trpí veľkým smädom a stále močí, pričom sa jeho „telo rozpúšťa a močom odchádza preč“

1. tisícročie p.n.l. – India (sanskritská literatúra) – rozlišovanie 2 foriem diabetu


Patofyziol gia diabetes mellitus

1. stor. n.l. – grécky lekár Aretaeus z Kapadócie, ktorý žil v Alexandrii, výstižne opísal chorobu, pri ktorej pacient veľa pije a často močí; chorobu nazval podľa gréckeho slova diabainó (pretekať cez niečo) diabetes

2. stor. n.l. – Galenos – diéta, telesné cvičenie, hydroterapia

9. stor.n.l. – Avicena – komplikácie – diabetická noha


Patofyziol gia diabetes mellitus

Novovek

Vedecký výskum cukrovky

1674 – Thomas Willis – odlíšil diabetes od iných polyurických stavov; ochutnával moč diabetikov a zistil, že je sladký

1869 – Paul Langerhans – opísal ostrovčeky pankreasu

1909 – Jean de Meyer – hypotetický hormón znižujúci hladinu cukru v krvi – názov inzulín


Langerhansove ostrov eky pankreasu he
Langerhansove ostrovčeky pankreasu, HE

Bunky typu A: glukagón, proglukagón a glukagónu podobné peptidy (GLP-1 a GLP-2)

Bunky typu B: proinzulín, inzulín, C-peptid, amylín a kyselina -aminomaslová (GABA)

Bunky typu D: somatostatín, vazoaktívny intestinálny polypeptid (VIP), gastrín

Bunky typu F: pankreatický polypeptid (PP)


Patofyziol gia diabetes mellitus

Inzulín

1921 – Frederick Banting

Charles Best – z pankreasu psa izolovaný hormón, pôvodne nazvaný isletín, ktorý účinne znižoval hyperglykémiu psov s experimentálnou cukrovkou

1923 – Nobelova cena za objavenie inzulínuPatofyziol gia diabetes mellitus

Inzulín

1955 – F. Sanger – presne opísal štruktúru molekuly inzulínu (Nobelova cena 1958)

1966 – G. Katsoyannis - chemická syntéza inzulínu


Defin cia dm
Definícia DM

 • DM je chronický metabolický syndróm porušeného metabolizmu glukózy, ktorý zahŕňa absolútnu alebo relatívnu (inzulínovú rezistenciu) poruchu sekrécie inzulínu, prípadne obidve poruchy.

 • Hlavným znakom je hyperglykémia.

 • Porušené metabolické procesy, ktoré postihujú sacharidy, tuky a bielkoviny, vedú k vývoju chronických mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií, vrátane orgánovo špecifických degeneratívnych procesov.V skyt dm sr
Výskyt DM - SR

6 - 8 tis. nových pacientov ročne

– incidenia = počet nových prípadov ochorenia za určité obdobie (1 rok)

350 000 diabetikov

– prevalencia = celkový počet chorých na dané ochorenie v určitom regióne, oblasti

1/7 z celkových nákladov na zdravotníctvo – liečba DM

Prevencia


Patofyziol gia diabetes mellitus

Fyziologicky úzke rozmedzie plazmatickej hladiny glukózy: 3,9 – 6,7 mmol/l

 • Glykémia závisí na rovnováhe medzi prísunom a odsunom glukózy z plazmy

 • Odsun glukózy:

  • Non-inzulín dependentný transport

  • Inzulín-dependentný transport


Patofyziol gia diabetes mellitus

Non-inzulín dependentný transport glukózy: 3,9 – 6,7 mmol/l

 • Vstup glukózy do buniek facilitovanou difúziou (GLUT 1,2,3,5)

  • Nalačno – hlavne v inzulin-insenzitívnych tkanivách (mozog, krvné elementy, testes)

  • Postprandiálne al. pri fyzickej aktivite i v tkanivách inzulin-senzitívnych – priamo sa aktivuje GLUT 4


Patofyziol gia diabetes mellitus

Inzulín-dependentný transport glukózy: 3,9 – 6,7 mmol/l

 • Vstup glukózy do buniek hlavne postprandiálne

 • Sprostredkovaný GLUT 4

 • Do inzulín senzitívnych tkanív - svalové a tukové tkanivo, pečeň, črevo

  • Pomocou inzulínsenzitívnych glukózových prenášačov (transportérov) (GLUT)

   • GLUT 5 – rezorpcia glukózy z čreva

   • GLUT 1 – transport glukózy k adipocytom, mozgovým a svalovým bunkám

   • GLUT 2 – k bunkám pankreasu

   • GLUT 3 – k bunkám mozgu

   • GLUT 4 – k povrchu adipocytov a svalovým bunkám

   • GLUT 7 – k povrchu hepatocytov


Tkanivov zdroje energie
Tkanivové zdroje energie glukózy: 3,9 – 6,7 mmol/l

 • Katabolická fáza (nalačno)

  • MK

  • Pre tkanivá využívajúce len glukózu – tvorba glukózy v pečeni – glykogenolýza - 3/4, glukoneogenéza

 • Anabolická fáza (po príjme potravy)

  • po príjme potravy - zablokovanie produkcie glukózy pečeňou

  • inzulínom stimulovaný inzulin-dependentný odsun glukózy (po p.o. príjme glukóza vychytávaná pečeňou, tukovým tkanivom)


Inky inzul nu
Účinky inzulínu glukózy: 3,9 – 6,7 mmol/l


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • Účinok inzulínu na cieľové tkanivá je sprostredkovaný väzbou inzulínu na inzulínový receptor:

  • heterodimér (,  podjednotka + disulfidické mostíky)

  • Lokalizácia:

   • povrch buniek:

    • pečeň

    • priečne pruhované svaly

    • tukové tkanivo

  • Väzba inzulínu s receptorom:

   • iniciácia fosforylačnej kaskády v bunke aktiváciou tyrozínkinázovej oblasti receptora (zahŕňa i autofosforyláciu receptora)


Patofyziol gia diabetes mellitus

Účinok inzulínu na transport glukózy v bunke väzbou inzulínu na

Vplyv inzulínu na príjem glukózy a metabolizmus: 1- väzba na receptor, 2 – proteínové aktivačné kaskády: 3 – translokácia Glut-4 transportéra do plazmatickej membrány a influx glukózy, 4 – syntéza glykogénu, 5- glykolýza, 6 – syntéza mastných kyselín


Patofyziologick mechanizmus hyperglyk mie
Patofyziologický mechanizmus hyperglykémie väzbou inzulínu na

 •  vstup glukózy do buniek závislých na inzulíne (tukové tkanivo a kostrové svaly)

 •  utilizácia glukózy (glykolýza)

  • inzulín stimuluje enzýmy glykolýzy: glukokinázu, fosfofruktokinázu 1 a pyruvátkinázu

 •  glykogenolýzy v pečeni

 •  glukoneogenézy v pečeni

  • deficit a/alebo  inzulínu vedie k nadbytku glukagónu

  • metabolizmus v pečeni je závislý na pomere inzulín/glukagón v portálnej krvi


Diagn za a diagnostick krit ri dm
Diagnóza a diagnostické kritériá DM väzbou inzulínu na

 • NÁHODNÁ GLYKÉMIA vo venóznej plazme (mmol/l)

 • nad 11 DM pravdepodobný

 • 5,6- 11 DM neistý (šedá zóna)

 • pod 5,6 DM nepravdepodobný


Patofyziol gia diabetes mellitus


Patofyziol gia diabetes mellitus

PERORÁLNY GLUKÓZO-TOLERANČNÝ TEST + klinické symptómy = DM(OGTT)

 • Indikácia: náhodná glykémia 5,6 -11(šedá zóna)

 • Po nočnom hladovaní (8-14h) pacient vypije 75 g glukózy v 250-300 ml vody

 • Plazmatická glykémia je meraná nalačno a po 2 hodinách

 • Deti: 1,75 g glukózy na 1 kg hmotnosti

 • Normálne hodnoty: glykémia nalačno  6 mmol/l a po 2 hodinách  7,7 mmol/l


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • DIABETES MELLITUS + klinické symptómy = DM(DM)

  glykémia nalačno: 7 a viac a/alebo

  po 2 h: 11,1 a viac

 • PORUCHA GLUKÓZOVEJ TOLERANCIE (PGT)

  glykémia nalačno: pod 7 a

  po 2 h: 7,8 - 11

 • PORUŠENÁ GLYKÉMIA NALAČNO (IFG = impaired fasting glycaemia)

  glykémia nalačno: 6,1 – 6,9 a

  po 2 h: pod 7,8


Patogenetick mechanizmy ved ce k rozvoju dm
Patogenetické mechanizmy vedúce k rozvoju DM + klinické symptómy = DM

 • NEDOSTATOK INZULÍNU

  • autoimunitná alebo idiopatická deštrukcia beta buniek (DM 1. typu)

  • Porucha alebo zničenie beta buniek spôsobené liekmi, chemikáliami, infekciou

  • Ochorenia exokrinného pankreasu s poruchou alebo deštrukciou beta buniek

  • Genetické poruchy beta buniek (MODY diabetes, poruchy mitochondriálnej DNA)


Patogenetick mechanizmy ved ce k rozvoju dm1
Patogenetické mechanizmy vedúce k rozvoju DM + klinické symptómy = DM

 • INZULÍNOVÁ REZISTENCIA

  • inzulínová rezistencia u DM 2. Typu - je vždy spojená aj s narušenou sekréciou inzulínu (relatívny nedostatok inzulínu)

  • Genetické poruchy inzulínového receptora

  • Autoprotilátky proti inzulínovému receptoru


Patogenetick mechanizmy ved ce k rozvoju dm2
Patogenetické mechanizmy vedúce k rozvoju DM + klinické symptómy = DM

 • ZVÝŠENIE KONTRAREGULAČNÝCH HORMÓNOV

  • kortizol

  • rastový hormón

  • glukagón

  • katecholamíny

  • hormóny štítnej žľazy

  • somatostatín

  • human placental lactogen (HPL)


Klasifik cia dm
Klasifikácia DM + klinické symptómy = DM

 • DIABETES MELLITUS 1. TYPU

  • autoimunitný

  • idiopatický

 • DIABETES MELLITUS 2. TYPU

  • s prevahou inzulínovej rezistencie

  • s prevahou poruchy sekrécie inzulínu

 • GESTAČNÝ DIABETES MELLITUS A PGT

 • OSTATNÉ ŠPECIFICKÉ TYPY DIABETES MELLITUS


Klasifik cia dm1
Klasifikácia DM + klinické symptómy = DM

 • OSTATNÉ ŠPECIFICKÉ TYPY DIABETES MELLITUS

  • genetické poruchy funkcie beta buniek

  • genetické poruchy účinku inzulínu

  • ochorenia exokrinného pankreasu

  • endokrinopatie s nadprodukciou kontraregulačných hormónov

  • indukovaný liekmi a chemikáliami

  • vzácne formy imunitne podmieneného diabetu

  • ostatné genetické syndrómy niekedy asociované

   s diabetom


Klinick t di dm nez visle na jeho etiol gii
Klinické štádiá DM (nezávisle na jeho etiológii) + klinické symptómy = DM

 • NORMÁLNA GLUKÓZOVÁ TOLERANCIA (normoglykémia)

 • Patologický proces je prítomný, ale nie je tak pokročilý, aby spôsobil hyperglykémiu – choroba môže byť zachytená ešte v štádiu normoglykémie, napr. detekciou autoprotilátok mnoho rokov pred manifestáciou DM 1. typu alebo zistením inzulínovej rezistencie v začiatočných štádiách DM 2. typu, kedy kompenzatórna hyperinzulinémia udržuje hladinu glykémie v medziach normy


Klinick t di dm nez visle na jeho etiol gii1
Klinické štádiá DM (nezávisle na jeho etiológii) + klinické symptómy = DM

II. PORUCHA GLUKÓZOVEJ REGULÁCIE (IFG a/alebo PGT)

 • Pacienti s IFG alebo PGT majú zvýšené riziko progresie do manifestného DM a zvýšené riziko rozvoja makrovaskulácnych ochorení (u IFG je menšie riziko ako u PGT)

 • Napr. u 10-15% pacientov s PGT sa do 10 rokov vyvinie DM 2. typu, PGT je väčšinou spojená s obezitou


Klinick t di dm nez visle na jeho etiol gii2
Klinické štádiá DM (nezávisle na jeho etiológii) + klinické symptómy = DM

III. DIABETES MELLITUS

1. Bez potreby inzulinoterapie – uspokojivo liečení diétou, cvičením a PAD (väčšina chorých s DM 2. typu)

2. Inzulinoterapia potrebná k uspokojivej kompenzácii – endogénna sekrécia inzulínu je čiastočne zachovaná, ale nedostatočná na udržanie normoglykémie bez pridania exogénneho inzulínu

3. Inzulinoterapia životne dôležitá


Diabetes mellitus 1 typu
Diabetes mellitus 1. typu + klinické symptómy = DM

 • Patofyziologický mechanizmus: autoimunitná deštrukcia beta buniek, ktorá vedie i k absolútnemu deficitu inzulínu

  • medzi DM 1. typu nepatria tie formy diabetu, ktoré sú spôsobené inými známymi mechanizmami poškodenia či deštrukcie beta buniek, ako napr. choroby exokrinného pankreasu, genetické defekty beta buniek a iné

  • u belochov 1,5-2x vyšší výskyt akou ostatných rás

  • najvyššia incidencia vo Fínsku (29,5/100 000) a najnižšia v Japonsku (1,6/100 000)


Diabetes mellitus 1 typu1
Diabetes mellitus 1. typu + klinické symptómy = DM

 • IDIOPATICKÝ DM 1. typu:

  • Nie je možné dokázať autoimunitný charakter deštrukcie beta buniek (častejší u Aziatov a Afričanov)


Diabetes mellitus 1 typu2
Diabetes mellitus 1. typu + klinické symptómy = DM

 • AUTOIMUNITNÝ DM 1. typu:

  • spôsobený autoimunitnou deštrukciou špecificky namierenou na beta bunky (ostatné bunky ostrovčekov sú neporušené)

  • Spôsobený kombináciou genetických (40%) a vonkajších faktorov (60%)

  • Dedičnosť: iba 10-13% novo diagnostikovaných pacientov má príbuzného 1.stupňa (súrodenec, rodič) s DM 1. typu; riziko rozvoja pre súrodenca diabetika 1. typu je 5-10% a riziko pre dieťa je 2-5%


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • AUTOIMUNITNÝ DM 1. typu + klinické symptómy = DM:

  • Genetické faktory: gény HLA II. triedy DR3/DR4, DQ2/DQ8

   • nositelia HLA-DR3 alebo DR4 alely majú 5-8x vyššie riziko rozvoja autoimunitného DM

  • Faktory vonkajšieho prostredia: vírusové infekcie (Coxsackie B, CMV, rubeola), kravské mlieko, lieky, chemikálie, stres...

   • Úloha vonkajších faktorov je zatiaľ nejasná – „spúšťače“

   • U vírusový infekcií – tzv. molekulárne mimikry (imunitná reakcia proti vírusu poškodí aj beta bunky z dôvodu podobnosti vírusových a beta-bunkových antigénov) al. poškodenie beta buniek vplyvom vonkajších faktorov vedie k uvoľneniu autoantigénov, proti ktorým nie je navodená imunotolerancia


Diabetes mellitus 1 typu3
Diabetes mellitus 1. typu + klinické symptómy = DM

 • Na začiatku celého procesu je autoantigén beta buniek prezentovaný vo väzbe na rizikovú HLA molekulu II. triedy na povrchu antigén-prezentujúcej bunky pomocným T-lymfocytom – zahájenie autoimunitnej reakcie proti beta bunke

 • Identifikácia beta bunkových autoantigénov

  • dekarboxyláza kyseliny glutámovej (GAD)

  • islet antigen 2 (IA-2) a i.

 • Imunitné bunky (monocyty, T a B lymfocyty) postupne infiltrujú pankreatické ostrovčreky – dôjde ku vzniku INZULITÍDY


Diabetes mellitus 1 typu4
Diabetes mellitus 1. typu + klinické symptómy = DM

 • Na začiatku je inzulitída nedeštruktívna (regulovaná Th2 a Th3lymfocytmi)

 • Neskôr vplyvom vonkajších faktorov (stres, infekcia) dôjde k prevahe Th1 lymfocytov, inzulitída sa stane deštruktívnou a rozvinie sa diabetes

 • Faktory, ktoré spúšťajú celý autoimunitný proces, môžu byť odlišné od faktorov, ktoré precipitujú rozvoj deštruktívnej inzulitídy a následne diabetu


Diabetes mellitus 1 typu5
Diabetes mellitus 1. typu + klinické symptómy = DM

 • inzulitída deštruktívna – prevažuje bunkový typ imunitnej odpovede sprostredkovaný T-cytotoxickými lymfocytmi, NK bunkami a makrofágmi; úloha voľných kyslíkových radikálov v deštrukcii

 • DM sa manifestuje po deštrukcii 80-90% beta-buniek (pri deštrukcii 50-60% sa môže objaviť IFG alebo PGT)

  • manifestácia v puberte (vrchol 12 rokov)

  • sezónny charakter

  • dlhé predklinické obdobie


Patofyziol gia diabetes mellitus

Charakter inzulitídy a rýchlosť deštrukcie beta buniek + klinické symptómy = DM sú rôzne:

 • Rýchlo progredujúca forma inzulitídy

  • u detí (môže aj v dospelosti)

  • inzulitída trvá rádovo týždne až mesiace

  • progreduje do deštrukcie väčšiny beta buniek

  • manifestácia diabetu dramatická s klasickými príznakmi

  • sklon k rozvoju ketoacidózy

  • potreba inzulinoterapie od začiatku ochorenia


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • Pomaly progredujúca forma inzulitídy + klinické symptómy = DM

  • inzulitída trvá roky až desaťročia

  • manifestácia diabetu v dospelosti

  • LADA (latent autoimmune diabetes in adults)

  • neprejavuje sa typickými príznakmi DM 1. typu

  • nemá sklon ku ketoacidóze

  • častá zámena za DM 2. typu – nesprávna terapia len diétou a PAD – uspokojivá kompenzácia v dôsledku pretrvávania určitej minimálnej sekrécie inzulínu (beta bunky sú deštruované pomalšie)

  • tiež vyžaduje liečbu inzulínom


Patofyziol gia diabetes mellitus


Patofyziol gia diabetes mellitus


Sympt my a pr znaky manifest cie dm 1 typu
Symptómy a príznaky manifestácie DM 1. typu rozvoja ďalších autoimunitných ochorení

 • POLYDIPSIA

  • hyperglykémia -  osmolarity ECT – únik vody z buniek – intracelulárna dehydratácia – stimulácia centra smädu v hypotalame

 • POLYÚRIA

  • hyperglykémia – osmotická diuréza – glukóza filtrovaná v glomeruloch prekročí renálny prah pre reabsorpciu glukózy v proximálnom tubule – glykozúria -  straty tekutín a minerálov močom

 • POLYFÁGIA

  • deplécia bunkových zásob karbohydrátov, tukov a proteínov vedú k  pocitu hladu

 • CHUDNUTIE

  • využívanie zásobného tukového tkaniva a proteínov ako zdroja energie, event. tiež z dôvodov dehydratácie, pokiaľ pacient nie je schopný nahradiť straty vody pri polyúrii

 • ÚNAVA

  • z nedostatku intracelulárnej glukózy ako zdroja energie


Diabetes mellitus 2 typu
Diabetes mellitus 2. typu rozvoja ďalších autoimunitných ochorení

 • Patofyziologický mechanizmus: inzulínová rezistencia a porucha sekrécie inzulínu

  • najčastejší typ diabetu

  • prevalencia je vyššia u černochov, Japoncov a tichomorských národov ako u belochov

  • prevalencia vo vyspelých krajinách neustále rastie – epidémia diabetu

   • nezdravý životný štýl (prejedanie, málo pohybu, obezita)

   • chudobní a menej vzdelaní obyvatelia vyspelých krajín

  • najvyššia prevalencia – severoamerickí Pima Indiáni (80% populácie)


Diabetes mellitus 2 typu1
Diabetes mellitus 2. typu rozvoja ďalších autoimunitných ochorení

 • Rizikové faktory:

  • genetická predispozícia (významnejšia ako u DM 1. typu)

  • obezita – najdôležitejší rizikový faktor (obezni majú 10x vyššie riziko ako neobézni)

  • životný štýl (inaktivita, prejedanie)

  • vyšší vek

 • Dedičnosť:

  • konkordancia u jednovaječných dvojčiat je 80%, riziko pre príbuzného 1.stupňa je 10-15%

   Častejší výskyt u žien s predchádzajúcim gestačným diabetom, u jedincov s hypertenziou a dyslipidémiou


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • SYNDRÓM INZULÍNOVEJ REZISTENCIE (Reavenov syndóm, metabolický syndróm X)

  • centrálny typ obezity

  • esenciálna hypertenzia

  • dyslipidémia

  • PGT alebo DM 2. typu

  • hyperurikémia, sklon k trombofílii a hyperkoagulácii, mikroalbuminúria, ...

   1/3 populácie vyspelých krajín

   akcelerácia ATS - komplikácie


Patogen za dm 2 typu
Patogenéza DM 2. typu metabolický syndróm X)

 • Porušená funkcia beta buniek – porucha sekrécie inzulínu

 •  senzitivita periférnych tkanív (pečeň, kostrové svaly, tukové tkanivo) na pôsobenie inzulínu – inzulínová rezistencia

  • ktorá z týchto abnormalít je primárna, nie je známe

  • obidve majú genetický podklad a rozvinú sa pod vplyvom nepriaznivých faktorov vonkajšieho prostredia

 • Hlavný rizikový faktor - obezita


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • Mnohí autori sa domnievajú, že inzulínová rezistencia (IR) je primárna porucha, ktorá vedie k rozvoju diabetu

 • IR vedie ku kompenzatórnej hyperinzulinémii

 • Hypersekrécia inzulínu (a amylínu –peptid, ktorý je prítomný v sekrečných granulách spolu s inzulínom) môže viesť k inzulínovej rezistencii alebo ju zhoršiť – takže primárny defekt beta bunky, prejavujúci sa hypersekréciou inzulínu, môže viesť k IR


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • INZULÍNOVÁ REZISTENCIA môže mať niekoľko príčin a u diabetika 2. typu sa väčšinou kombinuje niekoľko príčin zároveň:

  • down-regulácia inzulínových receptorov v dôsledku obezity ( ich počtu)

  • poruchy inzulínového receptora

  • postreceptorové poruchy- abnormálna transdukcia signálu, hlavne porucha aktivácie receptorovej tyrozínkinázy


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • Inzulínová rezistencia vedie ku kompenzatórne zvýšenei produkcii inzulínu – HYPERINZULINÉMII

 • Kompenzatórne zvýšenie sekrécie inzulínu postupne „vyčerpáva“ beta bunky a svoju úlohu zohrávajú aj funkčné (geneticky podmienené) defekty beta buniek; rozvíja sa dysfunkcia beta buniek s PORUCHOU SEKRÉCIE INZULÍNU

  • produkcia inzulínu je najprv neporušená

  • dochádza k poruche charakteru inzulínovej sekrécie (alterácia dvojfázovej krivky sekrécie inzulínu po jedle)

  • hladina C-peptidu normálna al. zvýšená

  • toxický vplyv chronickej hyperglykémie na beta bunky a zhoršenie ich funkcie (tzv. glukotoxicita)


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • V ostrovčekoch diabetikov 2. typu dochádza k určitým morfologickým zmenám – akumulácia amyloidu.

  • amylín uvoľňovaný spolu s inzulínom so sekrečných granúl

  • hormonálne aktívny peptid

  • pravdepodobne tlmí sekréciu inzulínu a  účinky inzulínu na periférii

  • premena na amyloid

  • hyperinzulinémia -  kumulácia amyloidu – narušenie funkcie beta buniek a čiastočná deštrukcia ostrovčekov a absolútny pokles sekrécie inzulínu


Sympt my a pr znaky manifest cie dm 2 typu
Symptómy a príznaky manifestácie DM 2. typu morfologickým zmenám – akumulácia

 • Rekurentné infekcie - bakteriálne a kandidové – hyperglykémia stimuluje rast MO, hlavne kože a podkožia (folikulitída, furunkul,...)

 • Predĺžené hojenie rán

 • Únava - z nedostatku energie

 • Poruchy videnia

 • Parestézie – diabetická neuropatia


Gesta n diabetes mellitus
Gestačný diabetes mellitus morfologickým zmenám – akumulácia

 • 2-3% gravidných žien

 • Hladina inzulínu normálna al. mierne zvýšená

 • V patogenéze – inzulínorezistencia

 • Výskyt po 20. týždni (skríning medzi 24.-28. týždňom -OGTT)

 • V patogenéze – antiinzulínový efekt choriového somatotropínu ((ľudského placentárneho laktogénu – human placental lactogen), progestrónu a kortizolu

 • Riziková skupina:

  • Obézne ženy

  • Rodinný výskyt DM 2. typu

  • U týchto žien (50%) vzniká o 20-30 rokov DM 2. typu

   Vymiznutie po pôrode, kontrola po uplynutí šestonedelia (preklasifikovanie pri pretrvávaní)


In pecifick typy dm
Iné špecifické typy DM morfologickým zmenám – akumulácia

 • genetické defekty beta buniek

  • MODY = maturity-onset diabetes of the young, monogénne podmienený, charakterizovaný poruchou sekrécie inzulínu s minimálnou al. žiadnou poruchou funkcie inzulínu, doposiaľ popísaných niekoľko typov – MODY 1-6

  • Point mutácie mitochondriálnej DNA

 • genetické defekty inzulínového receptora


In pecifick typy dm1
Iné špecifické typy DM morfologickým zmenám – akumulácia

 • choroby exokrinného pankreasu (pankreatitída, hemochromatóza, neoplázia, trauma, pankreatektómia)

 • endokrinopatie (Cushingov syndróm, akromegália, feochromocytóm, glukagonóm, hypertyreóza, somatostatinóm) al. exogénne podávanie kontraregulačných hormónov

 • lieky a chemikálie

 • infekcie

 • vzácne formy imunitne podmieneného diabetu

 • ostatné genetické syndrómy niekedy asociované

  s diabetom


Ak tne komplik cie dm
AKÚTNE KOMPLIKÁCIE DM morfologickým zmenám – akumulácia

 • HYPOGLYKÉMIA (nie je komplikáciou diabetu, ale jeho liečby)

 • Výskyt: u viac ako 90% diabetikov 1. typu v súvislosti s liečbou inzulínom, častá u diabetikov 2. typu v súvislosti s liečbou PAD

 • Precipitujúce faktory:

  • Nadmerné dávky inzulínu alebo PAD

  • Nižší príjem potravy ako zodpovedá aplikovanej dávke inzulínu alebo PAD

  • Fyzická záťaž, cvičenie

  • Alkohol


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • Manifestácia: morfologickým zmenám – akumulácia veľmi rýchla (minúty)

 • Príznaky: sú výsledkom 2 mechanizmov:

  • Aktivácia sympatiku

   • Bledosť, potenie, tachykardia, palpitácie, hlad, nekľud, úzkosť, tras

  • Intracelulárna malnutrícia (neuroglukopenické príznaky)

   • Únava, podráždenosť, bolesti hlavy, nesústredenosť, závraty, hlad, zmätenosť, prechodné senzorické a motorické výpadky,...kŕče, kóma, smrť

    Th


Ak tne komplik cie dm1
AKÚTNE KOMPLIKÁCIE DM morfologickým zmenám – akumulácia

 • KETOACIDÓZA A KETOACIDOTICKÁ KÓMA

 • Výskyt: častejšie u diabetikov 1. typu, 1. manifestný príznak diabetu

 • Mortalita: 7-9%

 • Precipitujúce faktory:

  • akútny stres: infekcia, trauma, operácia, IM,...

  • Vynechanie inzulínu

  • Lieky antagonizujúce účinok inzulínu


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • Manifestácia: morfologickým zmenám – akumulácia pomalšia (hodiny-dni)

 • Príznaky: polyúria, polydipsia, sucho v ústach, pokles hmotnosti, malátnosť, letargia, bolesť hlavy, nauzea, zvracanie, bolesť brucha, Kussmaulovo dýchanie (MAC), acetónový zápach a pruritus (z prítomnosti ketolátok)

 • Laboratórny nález:

  • Glykémia 15-40 mmol/l

  •  pH pod 7,35

  •  bikarbonátov

  •  anion gap

  •  hladiny ketolátok (betahydroxybutyrát, acetoacetát, acetón)

  • ketonúria


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • Patogenetický mechanizmus - 1: morfologickým zmenám – akumulácia

 • Ketogenéza – fyziologický mechanizmus tvorby alternatívnych zdrojov energie pri hladovaní; rozvoj po 2 dňoch hladovania

 • Stimulácia lipolýzy v tukovom tkanive vlyvom katecholamínov, uvoľnené MK sú oxidované na acetyl-CoA – východiskový substrát pre tvorbu ketolátok – v pečeni vplyvom glukagónu

 • U zdravého človeka i pri hladovaní zachovaná bazálna sekrécia inzulínu – regulácia ketogenézy, nedochádza ku vzniku MAC

 • U dekompenzovaného DM – proces ketogenézy vystupňovaný v dôsledku nedostatku inzulínu a prevahy glukagónu + nedostatočné využitie ketolátok v periférnych tkanivách


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • Patogenetický mechanizmus - 2: morfologickým zmenám – akumulácia

 • Glukagón – glykogenolýza a glukoneogenéza, ketogenéza

 •  kontraregulačných hormónov (kortizol, katecholamíny, STH) – dôsledok stresovej reakcie organizmu

  • Stimulácia glykogenolýzy a glukoneogenézy,  účinku inzulínu, stimulácia lipolýzy v tukovom tkanive (katecholamíny)

   • uvoľnené MK sú využité na tvorbu ketolátok

   • rozvoj MAC

   • deplécia Na+, fosfátov, K+

    Th: kontinuálna infúzia malých dávok inzulínu, náhrada vody a elektrolytov


Ak tne komplik cie dm2
AKÚTNE KOMPLIKÁCIE DM morfologickým zmenám – akumulácia

3. HYPEROSMOLÁRNA HYPERGLYKEMICKÁ NEKETOACIDOTICKÁ KÓMA

 • Výskyt: častejšie u diabetikov 2. typu, hlavne u starých pacientov a pacientov s renálnou insuficienciou.

 • Mortalita: 14-17%

 • Precipitujúce faktory:

  • akútny stres: infekcia, trauma, operácia, IM,...

  • Vynechanie inzulínu

  • Lieky antagonizujúce účinok inzulínu

2.

+


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • Precipitujúce faktory: morfologickým zmenám – akumulácia

  • vysoký príjem karbohydrátov (kŕmenie sondou, parenterálna výživa)

  • liečba manitolom (zvýšenie osmolarity)

  • peritoneálna dialýza al. hemodialýza s použitím hyperosmolárnych dialyzátov

 • Manifestácia: veľmi pomalá (dni)

 • Príznaky: polyúria, polydipsia, príznaky dehydratácie (suché pery a jazyk,  turgor kože), hypovolémia (hypotenzia, tachykardia, hypoperfúzia,  hmotnosti, slabosť), nauzea, zvracanie, bolesť brucha, hypotermia, stupor, kóma, kŕče (z hyperosmolarity)


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • Laboratórny nález: morfologickým zmenám – akumulácia

  • glykémia 30-270 mmol/l

  • osmolarita séra nad 310 mOsmol/l

  • zvýšená urea a kreatinín

 • Patofyziologický mechanizmus:

  • Hladina inzulínu potrebná k inhibícii lipolýzy a ketogenéze je menšia ako hladina potrebná na udržanie normoglykémie

  • Hladina inzulínu stačí k inhibícii lipolýzy a ketogenézy (nedochádza k rozvoju ketoacidózy), ale dochádza postupne k enormnému vzostupu glykémie, osmotickej diuréze so stratou 5-13 l hypotonického moča, dehydratácii a hyperosmolarite

  • hyperosmolarita zníži GF – ďalší vzostup glykémie

  • dehydratácia, hypovolémia

  • deplécia Na+, fosfátov, K+

 • Th:

  • Inzulín, ale na 1.mieste je náhrada tekutín


Chronick komplik cie dm
CHRONICKÉ KOMPLIKÁCIE DM morfologickým zmenám – akumulácia

 • Hlavný patogenetický mechanizmus rozvoja chronických komplikácií diabetu – hyperglykémia

 • Jediný spôsob ako týmto komplikáciám predchádzať – dôsledná kompenzácia diabetu (udržanie normoglykémie)

 • Chronická hyperglykémia spôsobuje zmeny:

 • Extracelulárne:NEENZYMATICKÁ GLYKOZYLÁCIA PROTEÍNOV

 • Naviazanie glukózy na aminoskupiny proteínov vedie postupne k vytváraniu ireverzibilných produktov – advanced glycosylation end products = AGE


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • Negatívne účinky AGE na cievy: morfologickým zmenám – akumulácia

  • Poškodenie endotelu -  jeho permeability a uvoľnenie zápalových mediátorov

  • Stimulácia proliferácie fibroblastov a hladkých svalových buniek (v stene ciev) a mezangiálnych buniek (v glomeruloch) a stimulácia produkcie extracelulárnej matrix týmito bunkami

  • Stimulácia migrácie, aktivácie a uvoľnenia zápalových mediátorov z makrofágov a lymfocytov

   Rozvíja sa angiopatia na všetkých úrovniach arteriálneho riečiska:


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • v kapilárach: DIABETICKÁ MIKROANGIOPATIA morfologickým zmenám – akumulácia

  • charakterizovaná difúznym zhrubnutím bazálnej membrány, ale paradoxne zároveň  priepustnosťou cievnej steny pre plazmatické proteíny

  • je hlavnou príčinou rozvoja diabetickej retinopatie, nefropatie, neuropatie

 • V arteriolách: HYALÍNNA ARTERIOLOSKLERÓZA

  • okrem AGE sa podieľa aj hypertenzia

  • charakterizovaná ukladaním hyalínneho materiálu (plazmatické proteíny a komponenty bazálnej membrány) do steny arteriol

  • poškodzované sú hlavne vas afferens a efferens

 • V artériách: AKCELERÁCIA ATEROSKLERÓZY

  • okrem AGE sa podieľa hypertenzia a diabetická dyslipoproteinémia

  • diabetická dyslipoproteinémia:TAG v dôsledku deficitu lipoproteínovej lipázy (LPL), ktorá vedie k nedostatočnému odbúravaniu chylomikrónov a VLDL (syntéza LPL je stimulovaná inzulínom – jeho nedostatok či znížená funkcia vedie k nedostatku LPL);  HDL cholesterol,  LDL častíc


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • Chronická hyperglykémia spôsobuje zmeny: morfologickým zmenám – akumulácia

  II. Inracelulárne:TVORBA SORBITOLU A FRUKTÓZY

 • Glukóza je vo vnútri mnohých buniek, do ktorých vstupuje bez pôsobenia inzulínu, premenená enzýmom aldosoreduktázou na sorbitol, ktorý je ďalej oxidovaný na fruktózu


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • Negatívne účinky sorbitolu a fruktózy: morfologickým zmenám – akumulácia

  •  intracelulárnej osmolarity – influx vody

  • poškodenie iónových púmp

 • Kumulácia sorbitolu a fruktózy je hlavným mechanizmom poškodenia:

  • očnej šošovky – vedie k rozvoju katarakty

  • Schwanových buniek – podieľa sa na rozvoji diabetickej neuropatie

  • pericytov kapilár sietnice – podieľa sa na rozvoji mikroaneuryziem


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • ŠPECIFICKÉ KOMPLIKÁCIE: morfologickým zmenám – akumulácia

  Hlavným mechanizmom ich vzniku je rozvoj diabetickej mikroangiopatie

 • Diabetická retinopatia:

  Štádiá:

  NEPROLIFERATÍVNE – v dôsledku oslabenia cievnej steny (mikroangiopatia+ strata pericytov)

  - edém, exudáty, hemorágie, mikroaneuryzmy, venózna dilatácia

  PROLIFERATÍVNE

  v dôsledku neovaskularizácie a fibroprodukcie:

  - organizácia hemorágií – poškodenie sietnice

  - ak je zasiahnutá makula - slepota


Patofyziol gia diabetes mellitus

2. Diabetická nefropatia: morfologickým zmenám – akumulácia

Mechanizmy:

a. poškodenie glomerulov

b. hyalínna arterioloskleróza

postihnutie vas aferens a efferens; nie je špecifická len pre diabetes

c. ateroskleróza renálnych tepien

d. recidivujúce uroinfekcie


Patofyziol gia diabetes mellitus

2. Diabetická nefropatia: morfologickým zmenám – akumulácia

Mechanizmy:

a.poškodenie glomerulov - štádiá:

MIKROANGIOPATIA: zhrubnutie BM po celej dĺžke glomerulárnej kapiláry, rozvíja sa už v prvých rokoch od manifestácie diabetu; nemusí sa nijako prejaviť alebo sa prejaví mikroalbuminúriou = prvý príznak diabetickej nefropatie, môže byť aj reverzibilná


Patofyziol gia diabetes mellitus

GLOMERULOSKLERÓZA: 2 varianty: morfologickým zmenám – akumulácia

Difúzna glomeruloskleróza: zhrubnutie BM, difúzne zmnoženie mezangiálnej matrix a proliferácia mezangiálnych buniek; vyskytuje sa u väčšiny pacientov po 10 rokoch trvania diabetu, nie je špecifická pre diabetes (rozvíja sa aj u hypertonikov a v pokročilom veku)

Nodulárna glomeruloskleróza (Kimmelstiel-Wilson):

fokálne-segmentálne depozitá mezangiálnej matrix, u 10-30% diabetikov, špecifická pre diabetes, vzniká u geneticky predisponovaných jedincov

Glomeruloskleróza vedie k proteinúrii (možnosť vzniku nefrotického syndrómu). V pokročilom štádiu vedie k rozvoju chronickej renálnej insuficiencie.


Patofyziol gia diabetes mellitus

3. Diabetická neuropatia: morfologickým zmenám – akumulácia

 • PERIFÉRNA SENZOMOTORICKÁ POLYNEUROPATIA

  • demyelinizácia – parestézie, bolesti, strata citlivosti

  • axonálna degenerácia – svalová atrofia

  • typicky má symetrickú distálnu distribúciu (ruky,nohy)

 • MONONEUROPATIA(pomerne vzácna)

  • náhle obrny horných al. dolných končatín

  • izolované obrny kraniálnych nervov

 • AUTONÓMNA NEUROPATIA

  • gastroparéza – spomalené vyprázdňovanie žalúdka

  • črevné poruchy – hnačka alebo zápcha

  • poruchy močového mechúra - inkontinencia

  • impotencia

  • posturálna hypotenzia, sklon k tachykardii


Patofyziol gia diabetes mellitus

Diabetická neuropatia morfologickým zmenám – akumulácia

je hlavným mechanizmom vzniku SYNDRÓMU DIABETICKEJ NOHY


Patofyziol gia diabetes mellitus

 • NEŠPECIFICKÉ KOMPLIKÁCIE: morfologickým zmenám – akumulácia

  Komplikácie akcelerovanej aterosklerózy:

 • ICHS s rizikom IM – najčastejšia príčina smrti diabetikov (2. je renálne zlyhanie)

 • CMP – 3. najčastejšia príčina smrti

 • ICHDK

  Zvýšená náchylnosť na infekcie (DM vedie k nešpecifickým poruchám imunitnej odpovede -  migrácia a aktivácia leukocytov, podieľajú sa tiež poruchy cievneho zásobenia a hyperglykémia)

  - kožné, respiračné (včítane tbc), močové infekcie

  - príčinou smrti 5% diabetikov