Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ammattilaiseksi oppisopimuksella PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ammattilaiseksi oppisopimuksella

Ammattilaiseksi oppisopimuksella

142 Views Download Presentation
Download Presentation

Ammattilaiseksi oppisopimuksella

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ammattilaiseksi oppisopimuksella Joustavasti, yksilöllisesti ja käytännönläheisesti www.popo.fi

 2. Mikä on oppisopimus? • Oppisopimuskoulutus on työsuhteessa, työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa opiskelua, jota täydennetään ja syvennetään tietopuolisilla opinnoilla. • Työssäoppiminen n. 80 % • Tietopuolisessa koulutuksessa oppiminen (lähiopetus, itsenäinen opiskelu) www.popo.fi

 3. Yhteiskuntatakuu oppisopimuksessa • Korotettu koulutuskorvaus • Kohderyhmä: • perusopetuksen ja 10. luokan samana vuonna (kevät 2013) päättäneet • Korotetun koulutuskorvauksen määrä • - ensimmäisenä opiskeluvuonna 800 euroa/kk • toisena opiskeluvuonna 500 euroa/kk • kolmantena opiskeluvuonna 300 euroa/kk • Koko tutkintoon tai tutkinnon osaan johtava koulutus (pääasiassa perustutkinnot, myös ammattitutkinnot) www.popo.fi

 4. Yhteiskuntatakuu oppisopimuksessa • Nuorten aikuisten osaamisohjelma • Kohderyhmä • 20-29-vuotiaat, pelkästään peruskoulun suorittaneet nuoret • lisäkiintiöitä ammatti- ja erikoisammattitutkintoon ja niiden osiin valmistavaan koulutukseen, myös perustutkinnot • opintojen hakeutumista ja opintojen suorittamista edesauttavaa ohjausta ja neuvontaa www.popo.fi

 5. Oppisopimuskoulutuksena voi opiskella • Nuorille ensisijaisesti ammatilliset perustutkinnot • Opintojen kesto 1 – 3 v • Mahdollisesti myös ammatillinen lisäkoulutus; ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot, opintojen kesto 1 – 2 vuotta. www.popo.fi

 6. Suomen koulutusjärjestelmä www.popo.fi

 7. Oppisopimusprosessi Sopiva työpaikka, koulutuksesta kiinnostunut työnantaja ja opiskelija Hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen Oppisopimuksen solmiminen Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen Tutkinnon suorittaminen Työpaikalla tapahtuva oppiminen Tietopuolinen koulutus AMMATTITAITO www.popo.fi

 8. Oppisopimusopiskelijan edut • Ammattitaidon kehittyminen ja osoittaminen (tutkintotodistus) • Työkokemusta, itsetuntoa, uskoa tulevaisuuteen • Työllistyminen ja työurakehitys (Oppisopimuksen tehneistä nelivuotisen tarkastelujakson lopussa töissä 80 %) • Opintososiaaliset edut • Edullinen koulutus www.popo.fi

 9. Opintososiaaliset edut opiskelijalle • Ellei työnantaja maksa, niin voi saada: • Matkakorvausta, jos matka oppilaitokseen on yli 10 kilometriä. Korvaus maksetaan halvimman matkustustavan mukaisesti. • Ellei työnantaja maksa palkkaa tietopuolisen koulutuksen ajalta: • voi saada päivärahan 15 €/pvä • alle 18-vuotiaan huoltaja lisäksi perheavustusta 17 €/pvä • Ellei työnantaja maksa • majoituskorvaus 8 €/päivä • Haetaan erillisellä lomakkeella www.popo.fi

 10. Velvollisuudet oppisopimusopiskelijalle? • työskentelee työnantajan johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena (täsmällisyys, huolellisuus, työyhteisön jäsenenä työskentely) • osallistuu säännöllisesti tietopuoliseen opetukseen, huolehtii opintojen etenemisestä, itseohjautuvuus • Oppisopimusopiskelu vaatii paljon, mutta on myös antoisaa ja mielekästä oppimista, teorian soveltamista käytäntöön! www.popo.fi

 11. Työnantajan edut • Joustava tapa kehittää henkilöstön osaamista • Uusien työntekijöiden rekrytointi • Koulutuskorvaus tällä hetkellä noin 80 -200 €/kk ammatillisessa peruskoulutuksessa, perusopetuksen päättäville (9. tai 10.luokka) korotettu koulutuskorvaus • Mahdollisuus hakea palkkatukea (17 vuotta täyttäneille), Oulun kaupungin oppisopimuskuntalisä • Edullinen koulutus www.popo.fi

 12. Lisätietoja: • Oppisopimuspäällikkö Pia Kangas 044 3120 701 • Koulutussuunnittelija Tiina Kellokumpu-Tyvelä 044 3120 016 • Opintosihteeri Riikka Juutinen 044 3120 652 • Kansankatu 47, 3. krs 90100 OULU • puh. (08) 3120 702 • etunimi.sukunimi@popo.fi • fax (08) 3120 723 • www.popo.fi www.popo.fi

 13. Hakeminenoppisopimuskoulutukseen Sähköinen haku www.popo.fi Hakulomakkeella www.popo.fi/lomakkeet. www.popo.fi