poliizobutylen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLIIZOBUTYLEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLIIZOBUTYLEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

POLIIZOBUTYLEN - PowerPoint PPT Presentation


 • 831 Views
 • Uploaded on

POLIIZOBUTYLEN. Otrzymywanie. Otrzymywany w wyniku kationowej polimeryzacji izobutenu w obecności katalizatorów Friedla-Craftsa.Inicjatorem procesu są głównie AlCl 3 i BF 3. , a kokatalizatorem alkohol t-butylowy lub woda. Monomer otrzymywany jest w wyniku krakingu ropy naftowej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POLIIZOBUTYLEN' - lane


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
otrzymywanie
Otrzymywanie

Otrzymywany w wyniku kationowej polimeryzacji izobutenu w obecności katalizatorów Friedla-Craftsa.Inicjatorem procesu są głównie AlCl3 i BF3., a kokatalizatorem alkohol t-butylowy lub woda.

Monomer otrzymywany jest w wyniku krakingu ropy naftowej.

otrzymywanie2
Otrzymywanie
 • reakcja polimeryzacji inhibitowana jest tiolami lub siarką,
 • reakcja jest bardzo egzotermiczna – należy szybko odprowadzać ciepło,
 • reakcję prowadzi się w roztworze ciekłego etylenu,
 • temperatura procesu: -80 do -100ºC,
otrzymywanie4
Otrzymywanie

Na polimeryzację ma wpływ mieszanie monomeru z katalizatorem oraz temperatura:

 • polimeryzacja w niskich temp. (poniżej 200K) – otrzymamy polimer o dużej masie cząsteczkowej
 • polimeryzacja w wysokich temp. – otrzymamy polimer o małej masie cząsteczkowej
w a ciwo ci
Właściwości

Zmieniają się zależnie od masy cząsteczkowej:

 • mała masa (M=50000) – oleje,smary,
 • średnia masa (M=200000) – elastomery – mają niską temp. zeszklenia, małą skłonność do krystalizacji,
w a ciwo ci2
Właściwości
 • rozpuszcza się w węglowodorach aromatycznych, fluorowcopochodnych alifatycznych, CS2,
 • nierozpuszczalny w alkoholach, ketonach, estrach, polarnych rozpuszczalnikach,
 • odporny chemicznie i na działanie wody, palny,
 • w normalnej temp. odporny na prawie wszystkie kwasy, nawet HNO3 i niekiedy na wodę królewską, zasady, fluorowce,
 • słabo polarny – dobry dielektryk,
 • płynie pod obciążeniem,
 • w obecności tlenu pod wpływem promieni UV utlenia się, rozpada się z wytworzeniem oleistych produktów,
zastosowanie
Zastosowanie
 • izolacja przewodów i kabli,
 • izolator przed wilgocią,
 • materiał uszczelniający,
 • wykładziny antykorozyjne,
 • do otrzymywania klei i powłok ochronnych,
 • oleje jako płyny hamulcowe i dodatki do olejów smarnych,
 • oleje jako dodatki do wysokooktanowych benzyn,
zastosowanie1
Zastosowanie
 • wielkocząsteczkowy wprowadzany do PE i PS poprawia odporność tych tworzyw na korozję naprężeniową,
 • w wyniku polimeryzacji izobutenu z 1,5% diolefiny otrzymuje się kauczuk butylowy stosowany do wyrobu przedmiotów odpornych na starzenie,
kopolimery olefin
KOPOLIMERY OLEFIN

Produkty polimeryzacji mieszaniny etylenu z innymi olefinami w obecności katalizatorów koordynacyjnych Zieglera - Natty. Otrzymuje się kopolimer statystyczny o żądanych właściwościach.

kopolimery
Kopolimery

Kopolimeryzacja pozwala otrzymywać polimery o lepszych właściwościach fizycznych i użytkowych.

Otrzymywane są kopolimery etylenu z:

 • -olefinami
 • propylenem
 • octanem winylu (EVA)
 • alkoholem winylowym (E/VOH)
 • akrylanem etylu (EEA)
 • metakrylanem (EMA)
kopolimery etylenowo propylenowe
Kopolimery etylenowo - propylenowe

Skład powstającego kopolimeru zależy od składu mieszanki surowcowej:

 • zawartość PP poniżej 10% - właściwości zbliżone do PE – plastomery,
 • zawartość PP powyżej 10% - właściwości zbliżone do PP – elastomery,
kopolimery etylenowo propylenowe1
Kopolimery etylenowo - propylenowe

Najczęściej stosuje się kopolimery zawierające 40-65% propylenu – kauczuki etylenowo – propylenowe - mają następujące właściwości:

 • są elastomerami,
 • nie mają wiązań podwójnych – nie mogą być wulkanizowane,
 • wulkanizuje się nadtlenkami organicznymi (nadtlenek dikumylu),
 • dobre efekty daje także sulfochlorowanie, chlorowanie, a następnie sieciowanie politiowęglanami organicznymi w obecności tlenku cynku,
kopolimer etylen octan winylu otrzymywanie
Kopolimer etylen – octan winyluotrzymywanie

Kopolimer ten ma największe znaczenie przemysłowe

 • proces zbliżony do otrzymywania LDPE,
 • ciśnienie procesu 120-150MPa,
 • temperatura procesu ok.200ºC,
 • skład polimeru zależy od składu mieszaniny reakcyjnej,
charakterystyka
Charakterystyka

Im więcej octanu winylu, tym większa:

 • płynność polimeru,
 • elastyczność,
 • przeźroczystość,
 • adhezja do różnych materiałów,
 • odporność na czynniki atmosferyczne,
charakterystyka1
Charakterystyka

Im więcej octanu winylu, tym mniejszy:

 • stopień krystaliczności,
 • twardość,
 • wytrzymałość na rozciąganie,
 • temperatura mięknienia,
w a ciwo ci3
Właściwości
 • wytrzymałość na zerwanieMPa 25-28
 • wydłużenie przy zerwaniu% 450-540
 • twardość wg Shore'a A 60-66
 • ścieralność, cm3/kWh 160
w a ciwo ci4
Właściwości
 • odporny na rozcieńczone kwasy mineralne, zasady, alkohole, tłuszcze, oleje, detergenty,
 • nieodporny na stężone kwasy mineralne, ketony, węglowodory aromatyczne i chlorowane,
zastosowanie2
Zastosowanie
 • detale otrzymywane metodą wtrysku i odlewane,
 • folie, rury, węże, płyty,
 • tworzywa powłokowe,
 • kleje topliwe,
 • materiały uszczelniające,