slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
İÇERİK PowerPoint Presentation
Download Presentation
İÇERİK

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 22
lane-pope

İÇERİK - PowerPoint PPT Presentation

143 Views
Download Presentation
İÇERİK
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. İÇERİK • İMKB Göstergeleri • Faaliyet Bilgileri • Konsolide • Sağlık • Tüketim Ürünleri • Gayrimenkul • Geleceğe İlişkin Stratejiler

 2. ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR • İMKB Göstergeleri

 3. ECILC - İMKB PERFORMANS ÖZETİ Ocak 2009 – Mart 2010 İMKB U30 Endeksi : % 109 İMKB U100 Endeksi : % 116 ECILC : % 226

 4. ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR • Faaliyet Bilgileri • Konsolide • Sağlık • Tüketim Ürünleri • Gayrimenkul

 5. ORTAKLIK YAPISI

 6. İŞTİRAKLER VE ORTAKLIKLAR

 7. MEVCUT KONSOLİDE YAPI EİS • Diğer • Ecz. Holding %37,3 • Ecz. Dış Tic. %26,4 • Vitra Karo %25,0 • Ecz. Bilişim %11,2 • Gayrimenkul • Ecz. Gayrimenkul %99,5 • Kanyon %50,0 • Zekeriyaköy Prj. %50,0 • Sağlık • Ecz. İlaç Pazarlama %99,9 • Ecz. İlaç Ticaret %94,7 • Ecz.-Baxter Hastane Ür. %50,0 • Ecz. İlaç Cyprus Ltd. %50,0 • Ecz.-Monrol %50,0 • Ecz. Sağlık Hizmetleri %46,5 • Tüketim Ürünleri • Ecz.-Beiersdorf %50,0 • Girişim Pazarlama %48,1 • Ecz.-Schwarzkopf %47,0

 8. 2008 - 2009 KONSOLİDE GÖSTERGELER (MİLYON TL) 2008 2009 KONSOLİDE NET SATIŞLAR KONSOLİDE NET DÖNEM KARI

 9. 2008 - 2009 KONSOLİDE GÖSTERGELER • (MİLYON TL)2008 2009 ∆ (%) • Konsolide Toplam Varlıklar: 2.018 2.489 23 • Konsolide Toplam Özvarlıklar: 1.731 2.190 26 • Özvarlıklar/ Varlıklar : 86 88 2

 10. 2008 - 2009 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ – SAĞLIK – • Fiyat kararnamesine göre ilaç fiyatlarının yaklaşık %14 oranında artırılması gerekirken, 2 Nisan’da %8 oranında bir artış yapılmıştır. Bu farkın faaliyet karlılığına olumsuz etkisi yaklaşık 17 milyon TL’dir. • Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık harcamalarında tasarruf amacıyla 18 Eylül 2009’da aldığı ve 4 Aralık 2009’da yürürlüğe giren kararları kapsamında; • Referans ilaç fiyatlarında %34’e varan indirimler olmuştur. • Eşdeğeri olmayan orijinal ilaçlarda %11 olan kamu iskontosu %23’e çıkarılmıştır. • Bu kararların sadece Aralık ayı için faaliyet karlılığına olumsuz etkisi yaklaşık • 3,7 milyon TL’dir. • Bu radikal kararlar ile SGK’nın 2010 yılında 2,6 milyar TL tasarruf sağlayacağı öngörülmekle beraber; ilaç sektöründe bulunan kuruluşlar için çok ciddi bir değer kaybı anlamına gelmektedir.

 11. 2008 - 2009 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ – SAĞLIK – (MİLYON TL)

 12. ZENTIVA HİSSE DEVİR SÜRECİ • 2 Temmuz 2007’de ESÜ ve EÖS’deki hisselerimizin % 75’i, toplam 613 milyon Avro’luk bedelin % 75’lik kısmı olan 459,7 milyon Avro bedelle Zentiva N.V.’ye devredilmiştir. • 11 Mart 2009’daSanofi-Aventis Europe, Zentiva N.V.’nin yaklaşık % 96,8 hissesinin sahibi olmuş ve Zentiva N.V’nin kontrolünü elde etmiştir. • 18 Mart 2009’da Eczacıbaşı-Zentiva Sağlık Ürünleri ve Eczacıbaşı-Zentiva Kimyasal Ürünler’deki % 25 hissemizin Zentiva N.V.'ye satılıp devredilmesine karar verilmiştir. • %25'lik hissenin satış devir bedeli, Zentiva N.V. ile 17 Nisan 2007 tarihinde imzalanan Hissedarlar Anlaşması’nda “Uyarlanmış İşlem Fiyatı”, “Satış Çarpan Değeri” ve “EBITDA Çarpan Değeri” yöntemleri ile bulunacak değerlerin en yükseği olacağı şeklinde açıkca belirlenmiş olup; 20 Temmuz 2009’da ilgili maddede yer alan yöntemlerden en yükseği olarak hesaplanan “Uyarlanmış İşlem Fiyatı” esas alınarak 171,4 milyon Avro (361,1 milyon TL) bedel karşılığında hisse devir işlemleri tamamlanmıştır.

 13. 2008 - 2009 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ – TÜKETİM ÜRÜNLERİ – • 2008’in son çeyreğinde başlayan küçülme, 2009’un ilk çeyreğinde devam etti. Daha sonra toparlanan pazar, genel ekonomideki %4,7 oranındaki küçülmeye karşın, 2009’da büyümesini sürdürdü. • Kişisel bakım pazarı TL ölçeğinde %9 büyürken, kozmetik alt pazarı %16 • büyüdü. Kuaför pazarı ise ekonomik krizden en olumsuz etkilenen • sektör oldu ve %10 oranında küçüldü. • Faaliyette bulunduğumuz alanlarda rekabet artarak • devam etti.

 14. 2008 - 2009 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ – TÜKETİM ÜRÜNLERİ – (MİLYON TL)

 15. 2008 - 2009 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ – GAYRİMENKUL – • KANYON: • EİS, ofis bloğunun %100’üne, AVM’nin %50’sine sahiptir. • Kanyon AVM; gerek konsepti, gerekse barındırdığı markalar nedeniyle tüketiciler için cazibe merkezi olma özelliğini 2009 yılında yeni AVM’lerin açılmasına rağmen sürdürmüştür.

 16. 2008 - 2009 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ – GAYRİMENKUL – • ZEKERİYAKÖY PROJESİ: • Toplam alanı 196.410 m²olan 22 parsel • arsanın %50’siEİS’e aittir. • Gayrimenkuller, imar durumları alınmış arsa • niteliğinde olup, konut ve kısmen ticari inşaat • alanıdır. • Proje geliştirme çalışmaları kapsamında, değişik mimari gruplar ile uygulama ve iç mimari proje çalışmaları tamamlanmış olup, ruhsat süreci devam etmektedir. Toplam inşaat alanının yaklaşık 90 bin m²olması öngörülmektedir. • 2010 yılının son çeyreğinde inşaata başlanması hedeflenmektedir.

 17. 2008 - 2009 KONSOLİDE SEGMENT GÖSTERGELERİ – GAYRİMENKUL – (MİLYON TL) % 22 % 49

 18. ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR • Geleceğe İlişkin Stratejiler

 19. GELECEĞE İLİŞKİN STRATEJİLER SAĞLIK SEKTÖRÜ • Güçlüyeni lisansör, marka ve stratejik ortaklıklaredinmek, • Biyoteknoloji ürünlerine özel önem verilerek biyotek ürün portföyümüzü genişletmek, • Ruhsat satın alarak piyasaya kısa zamanda yeni ürünler sunmak, • Nükleer tıpalanında yurtiçi ve yurtdışında yeni üretim tesislerini en kısa sürede kurmak, • Bakım ihtiyacı olan hastalara yatılı hizmet veren Evital ünitesi sayısını artırmak, • Sağlık sektöründe yeni alanlara girmek.

 20. GELECEĞE İLİŞKİN STRATEJİLER • TÜKETİM ÜRÜNLERİ • Hızlı Tüketim Ürünleri sektöründe mevcut faaliyet alanlarımızdaki liderliğimizi sürdürmek, • Öncelikli olarak, sinerji yaratan yeni “kişisel bakım ürünleri” olmak üzere “hızlı tüketim ürünleri” pazarındaki diğer kategorilere girmek. GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ • Mevcut projeleri tamamlamak, • Gelişme potansiyeli yüksek bölgelerde ticari amaçlı yeni gayrimenkul projeleri geliştirmek. • BANKACILIK FAALİYETLERİ • 31 Aralık 2009’da bir Yatırım Bankası kurulabilmesi amacıyla BDDK Başkanlığı’na başvuruda bulunulmuştur. Kuruluşu ile ilgili yasal süreçlerin tamamlanarak, gerekli izinlerin alınması halinde banka sermayesine %40 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.

 21. TEŞEKKÜRLER