TKY
Download
1 / 100

TKY - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

TKY. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN Hazırlanmıştır. . Eğitim programlarının hazırlanmasında desteklerinden dolayı, Bilim Uzmanları Sayın; Selma ERTURAN Sayın; Aslı ARAS

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' TKY' - lane-cherry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tky
TKY

İNSAN

KAYNAKLARI

YÖNETİMİ


Tky

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü

AR-GE Birimi

EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN

Hazırlanmıştır.


Tky

Eğitim programlarının hazırlanmasında desteklerinden dolayı,

Bilim Uzmanları

Sayın; Selma ERTURAN

Sayın; Aslı ARAS

TKY İl Formatörü Mustafa ÇELİK’e

TEŞEKKÜR EDERİM.


Tky

HAZIRLAYAN VE SUNAN; dolayı, ULUSAL KALİTE BERATI alan Aydınlıkevler Ticaret Meslek,Keçiören Anadolu Ticaret Meslek,Anadolu İletişim Meslek Liseleri MüdürüÇetin ERTURAN


Tky

Günümüzde örgütler sahip oldukları tüm kaynakları internet yoluyla sağlayabilir, satın alabilir veya ikame edebilirler.

Ancak örgütler için en zor sağlanan ve en pahalı olan kaynak

insan kaynağıdır


Nsan kaynaklar y netimi
İnsan Kaynakları Yönetimi internet yoluyla sağlayabilir, satın alabilir veya ikame edebilirler.

Bir organizasyonun, vizyon ve misyon doğrultusunda, ihtiyaç duyduğu işgücünü meydana getirmek, motive etmek, geliştirmek, ödüllendirmek ve devamlılığını sağlamak için ortaya konulan plan, program ve stratejilerin uygulanmasıdır.


Tky

Günümüz örgütlerinde internet yoluyla sağlayabilir, satın alabilir veya ikame edebilirler.

kurum çalışanları yönetimi

insan kaynakları yönetimi

olarak sistemleştirilmektedir.


Nsan kaynaklari y net m n n kapsami
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAPSAMI internet yoluyla sağlayabilir, satın alabilir veya ikame edebilirler.

 • İnsan Kaynakları ihtiyacının belirlenmesi,

 • İlanlarının yapılması,

 • İhtiyaca uygun nitelikli elemanların seçilmesi

 • Kurum kültürünekazandırılması,

 • Çalışanların motivasyonu,

 • Performans değerlendirmesi,

 • Koordinasyonun sağlanması,

 • Yönetim - organizasyonun geliştirilmesi,

 • Yeniden yapılanma,

 • Kurum kültürünün oluşması,

 • Çalışanların eğitimi,

 • Kariyer gelişimi ve yönetimde etkin olması, gibi konuları kapsamaktadır.


Nsan kaynaklari y net m n n zell kler
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ internet yoluyla sağlayabilir, satın alabilir veya ikame edebilirler.’NİN ÖZELLİKLERİ

 • İKY, günümüzde yaşanan hızlı değişme, gelişme vebilgi artışının yol açtığı bireylerdeki bilgi eksilmesini önlemeyeve çalışanların bireysel gelişimlerini sağlamaya çalışır.

 • İKY,insan merkezli işlevleri kapsamaktadır.

 • İKY, örgütsel ortam içinde çalışanların aralarındaki bağlılığın geliştirilmesi, kurumsal kültürün yerleştirilmesini sağlamaya çalışır.

 • İş görenler ile kurumun farklı beklentiler ve menfaatler değil, ortak hedefler etrafında buluşmalarını sağlamaya çalışır


Personel y net m
PERSONEL YÖNETİMİ internet yoluyla sağlayabilir, satın alabilir veya ikame edebilirler.

Tanımlanmış, standardize edilmiş bir görevi, kontrol altında en kısa zamanda ve en yüksek düzeydeki verimle yapılabilmesini sağlamaktır.


Tky

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE internet yoluyla sağlayabilir, satın alabilir veya ikame edebilirler.

İnsan, işi yapan kişi olmak dışında, işin sahibi, o işi planlayan ve işle ilgili düşüncelerini katabilen, sürecin en büyük ve önemli parçasıdır.Y neticinin malzemesi insand r herkesi en iyi i e yarayabilece i yerde de erlendirin

Yöneticinin malzemesi insandır. Herkesi en iyi işe yarayabileceği yerde değerlendirin.

Mustafa Kemal ATATÜRK


Tky

Yönetim biliminin global İKY tanımları, veya çalışanı tedarik etme YETENEKLERİ, farklılıklar içermektedir.


S stemden kaynakli ky sorunlari
SİSTEMDEN KAYNAKLI İKY SORUNLARI çalışanı tedarik etme YETENEKLERİ, farklılıklar içermektedir.


Sistemdeki nsan kaynaklar
Sistemdeki İnsan Kaynakları; çalışanı tedarik etme YETENEKLERİ, farklılıklar içermektedir.

 • Aralarında sosyo - kültürel uyum aranmaksızın,

 • Hizmeti alanlara, yöneticilerine ve birbirlerine sorulmadan,

 • İş ile örtüşmesine bakılmaksızın o işyerini belki de hiç görmemiş olanlar tarafından atanan,


Tky

 • Birbirini seçme şansı olmayan, çalışanı tedarik etme YETENEKLERİ, farklılıklar içermektedir.

  Eğitimli yetişkinlerin

  BİR ARAYA GETİRİLMESİ İLE KURUM ÇALIŞANLARI OLUŞTURULMAKTADIR.


Tky

Bu insanlar; çalışanı tedarik etme YETENEKLERİ, farklılıklar içermektedir.

-  Seçimini yapamadığınız,

-Ücretlerini, haftalık çalışma sürelerini belirleyemediğiniz,

- Ayrılma-başlama kararını veremediğiniz,

- Verimsizliğinde, ayıramadığınız,


Tky

- çalışanı tedarik etme YETENEKLERİ, farklılıklar içermektedir.  Kariyerleri, terfileri, yükselme ve atamaları merkezi sistem tarafından otomatik yapılan,

- Çok çalışanla az çalışanın kurumsal anlamda tanınmadığı,

- Ödüllendirilmesi, kurum yetkisinde olmayan,


Tky

 • Farklı ücret, Aylıkla ödüllendirme, Prim gibi ödülleri veremediğiniz,

 • Ödülden çok ceza sistemine dayalı,

 • Tanımlanmış olan iş standardını aksattığı belirgin hale gelmiş ve tekrarlarla kangren hale dönüştürenlere üst birimlerce, yaptırımcı ve caydırıcı olmayan cezaların verilebildiği,

 • - 25 yıllık sözleşme yapılmış,

 • kişilerdir.


Tky

Bu kişilerin yeterlilik ve yeteneklerine baktığımızda; ödülleri veremediğiniz,

Onu yetiştiren ve eğiten kurum ile mezun olduktan sonra çalışacağı eğitim kurumu arasında yeterli ve organik bağ görülememektedir.

Bu kurumlar ayrı kanunlarla bağlantısız ve bağımsız kararlara göre hareket ederler.


Tky

Bazı branşlarda ise, ihtiyaç olmadığından mezunlar atıl kapasite durumundadırlar. İhtiyaç-istihdam formülü bulunmamaktadır.

Öğretmenler farklı kaynaklardan yetiştirilmektedirler.

Eğitimleri sırasında gerek kültür, gerekse TKY-İKY ilişkisi bakımından donatılmadıkları için atandıkları eğitim kurumunda İnsan Kaynağı olmak yerine yük olabilmektedirler.


Tky

Bazı okullarda, kalite kültürü yeterince oluşmadığı için olumsuz imaj sergilemektedirler. Atanan öğretmen çalışma heyecanı yerine çatışma yönetimine öncelik vermektedir.

Atananların yeterlilikleri bilimsel disiplinler ve araştırmalar yönünden uygun olabilir. Ancak okuldaki paydaşların, beklentileri, ihtiyaçları ve sosyo-kültürel özellikleri ile örtüşmeyebilirler.


Tky

Birbirinin için olumsuz imaj sergilemektedirler. Atanan öğretmen çalışma heyecanı yerine çatışma yönetimine öncelik vermektedir. tedarikçisi oldukları halde, ihtiyaca ve isteğe uygun, ortak planları üretmeyen üniversiteler, İlköğretim ve Ortaöğretim için insan kaynakları üretirler.


Tky
Zaferler savaş sonunda kazanılır.Savaş alanı sizinse ve savaşta kaybettiklerinizi zaferden çıkarırsanız geriye çok az barış kalır.


Tky

Zafer kazanmayı 2.kez denemeyiniz. savaşta kaybettiklerinizi zaferden çıkarırsanız geriye çok az barış kalır.

Çatışmadaki kayıplarınızın toplamı zaferden büyük olabilir.


Tky

Rekabetin her alana yayıldığı şu dönemde savaşta kaybettiklerinizi zaferden çıkarırsanız geriye çok az barış kalır.

eğitim kurumları da artık hızlı tepki vermeyi, değişim ve öğrenmeye açık esnekliği başarmalıdırlar.


Tky
İNSAN KAYNAKLARINDA MÜKEMMELİK; savaşta kaybettiklerinizi zaferden çıkarırsanız geriye çok az barış kalır.çalışanların katkısını, onların gelişimi ve katılımı ile en üst düzeye çıkarmaktır.


Tky

MÜKEMMEL KURULUŞLAR; savaşta kaybettiklerinizi zaferden çıkarırsanız geriye çok az barış kalır.

Politika ve stratejilerini, hedef ve planlarını yaşama geçirebilmeleri için bugün ve gelecekteki çalışanların niteliklerini belirler ve paydaşlarca anlaşılmalarını sağlarlar.


Tky

Kişisel gelişim; savaşta kaybettiklerinizi zaferden çıkarırsanız geriye çok az barış kalır.

bireylerin kendi potansiyellerinin tümünün farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam yaratacak şekilde, desteklenir ve teşvik edilir.


Tky

Aydınların bilgi birikimi seviyesi, kuruluşun çıkarına kullanılabilmelidir.


Tky

Çalışanlarını, onların adanmışlıklarını ve kuruluşa bağlılıklarını teşvik edecek şekilde gözetme, ödüllendirme ve tanıma yolları ararlar.


G ven
GÜVEN kuruluşa bağlılıklarını teşvik edecek şekilde

İnsanlara kendi değer ve potansiyellerini hissettirmek ve farkına vardıktan sonra bunu davranışlarına yansıtmalarını sağlamaktır.


Tky

GÜVEN ÖRGÜTÜN SERMAYESİDİR. kuruluşa bağlılıklarını teşvik edecek şekilde


A iklik
AÇIKLIK kuruluşa bağlılıklarını teşvik edecek şekilde

Kurum, çalışanlarına karşı şeffaf ve açık iletişimi benimsemelidir.

Politikalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paylaşımcı olmalıdır.


Yetk lend rme
YETKİLENDİRME kuruluşa bağlılıklarını teşvik edecek şekilde

Kurum, çalışanlarını yaptıkları iş ile ilgili olarak yetkilendirmeli ve bireysel inisiyatiflerini kullanabilmelerini sağlamalıdır.


Esnekl k
ESNEKLİK kuruluşa bağlılıklarını teşvik edecek şekilde

Kurum, teklif ve tenkitlere göre pozisyon belirleyebilmelidir.


Tky

TEKLİF YOKSA kuruluşa bağlılıklarını teşvik edecek şekilde

TENKİT YOKTUR.


Yaratici ve yen l k f k r ret m
YARATICI VE YENİLİKÇİ FİKİR ÜRETİMİ kuruluşa bağlılıklarını teşvik edecek şekilde

Kurum, çalışanlarını yaratıcı ve yenilikçi fikirleri üretmeleri konusunda teşvik etmeli ve bu fikirlere risk alarak uygulamalarda yer vermek suretiyle cesaretlendirmelidir.


Ba imlilik
BAĞIMLILIK kuruluşa bağlılıklarını teşvik edecek şekilde

Formal ve informal ilişkilerde samimi yaklaşımlar ; zamanı, işi hatta hayatı paylaşmayı getirir.

Paylaşımın nitelik ve niceliği oranı bağımlılık oranı için bir ölçüdür. Ancak kazan-kazan ilişkisi önceliklidir.


Tky

BAĞLAMANIN AKORDUNU kuruluşa bağlılıklarını teşvik edecek şekilde GEVŞEYEN BİR TEL BOZAR.

BİRLİĞİN BAĞLARINI YABANDAN BİR EL BOZAR

EKİP OLMAK MEŞVERETİN İHTİYACI

HER EKİBİ YALANDAN BİR DİL BOZAR.Ç.ERTURAN


De erler v zyon l der
DEĞERLER-VİZYON-LİDER kuruluşa bağlılıklarını teşvik edecek şekilde

 • Bazen siz hazır bulunmuş değerlerden yüksek olabilirsiniz.

 • Yüksek seciyeli kendi değerlerininiz çevrenizde anlaşılmayabilir.

 • Değerlerinizi yetenekleriniz oranında kurumsallaştırabilirsiniz.

 • Geliştirdiğiniz yetenekleriniz sizi en çok taşıdığınız ülkü (vizyon) kadar lider yapabilir.


Tky
UYUM kuruluşa bağlılıklarını teşvik edecek şekilde

 • Uyum : O an için veya dönem içerisindeki en uygun tutumdur.

  Dünya sadece siyah ve beyazlarla tanımlanamaz. Gri alanları kendiniz renklendirebilirsiniz.Tky

AYDINLARIN VARLIĞI TAŞIYANLARDIR.

BİR ÖRGÜTÜN SERMAYESİDİR.


E t mde kal te y net m s stem konulari
EĞİTİMDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (KONULARI) TAŞIYANLARDIR.

 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

 • MÜKEMMELLİK MODELİ YÖNETİMİ(EFQM)

 • LİDERLİK

 • İNSAN VE MADDİ KAYNAKLARIN YÖNETİMİ

 • VİZYON-MİSYON FORMÜLASYONU

 • İLKE, DEĞERLER VE KURUM KÜLTÜRÜ

 • POLİTİKA VE STRATEJİLER

 • UYGULAMALAR


Vizyon misyon
Vizyon, Misyon TAŞIYANLARDIR.

Kurumun vizyonu ve misyonu, kurumun tüm faaliyetlerine yön veren, şekillendiren kavramlardır.


V zyon
VİZYON TAŞIYANLARDIR.

 • UZUN VADEDE ULAŞILMAK İSTENEN YER VE DURUMU, İLERLENECEK YÖNÜ GÖSTERİR.

  VİZYON BİLİMSEL BİR HAYALDİR


M syon
MİSYON TAŞIYANLARDIR.

 • BİR KURUM VEYA KURULUŞUN VAROLUŞ NEDENİ, BİR KURUM VE KURULUŞTAN BEKLENEN GÖREVDİR.


Lke ve de erler
İlke ve Değerler, TAŞIYANLARDIR.

Kurumun faaliyetlerini yürütürken uyacağını beyan ettiği kavramlardır. Bunlar vizyon ve misyona göre daha somut ve açık, doğrudan uygulanabilir kavramlardır. İlke ve değerler, Kurumun politika ve uygulamalarına yön verdiği gibi sınırlamaları da oluşturur.


Politikalar
Politikalar, TAŞIYANLARDIR.

Kurumun faaliyetlerini yürütürken izlediği yol ve yöntemlerdir. Bir anlamda Kurumun yönetim tarzıdır. Kurumun çeşitli konularda birden fazla hareket tarzı olabilir. Kurumun seçtiği yol, o konudaki politikasını oluşturur.


Uygulamalar
Uygulamalar, TAŞIYANLARDIR.

Kurumun kısa dönemli hedeflerine ulaşmak için yürüttüğü faaliyetlerdir. Somut yansımalarını, günlük uygulamalarında gösterir.


Tky

İnsanların kendisini aşan şöhretleri varsa kurumların da kendisini aşan şöhretleri vardır. Bütünü görürken detayları kaçırmamak gerekir. Bir kurumda bölümlerin işlevini bilmek , fikir sahibi olmak bütüne hakim olmayı sağlar. Ancak bölümlerin liderleri iyi yetişmişse, bölümünü geliştirmişse o zaman bir kurumun birimlerinin toplamı, kurumun bütünlüğünden fazla eder.


Kurum k lt r
KURUM KÜLTÜRÜ da kendisini aşan şöhretleri vardır. Bütünü görürken detayları kaçırmamak gerekir. Bir kurumda bölümlerin işlevini bilmek , fikir sahibi olmak bütüne hakim olmayı sağlar. Ancak bölümlerin liderleri iyi yetişmişse, bölümünü geliştirmişse o zaman bir kurumun birimlerinin toplamı, kurumun bütünlüğünden fazla eder.

 • Kurum tarafından benimsenen temel değerler,

 • Örgütün çalışanlarına ve müşterilerine yönelik politikasına kılavuzluk eden felsefesi,

 • Örgütte işlerin nasıl yapıldığına ilişkin temel görüşler,

 • Aklın kolektif şekilde programlanması,

 • Paylaşılan inançlar, tutumlar, tahminler ve beklentiler modeli.


Kurum k lt r zell kler
KURUM KÜLTÜRÜ ÖZELLİKLERİ da kendisini aşan şöhretleri vardır. Bütünü görürken detayları kaçırmamak gerekir. Bir kurumda bölümlerin işlevini bilmek , fikir sahibi olmak bütüne hakim olmayı sağlar. Ancak bölümlerin liderleri iyi yetişmişse, bölümünü geliştirmişse o zaman bir kurumun birimlerinin toplamı, kurumun bütünlüğünden fazla eder.

 • Ayırt edicidir.

 • Kararlı bir yapıdadır.

 • İfade edilmeden de anlaşılabilir.

 • Bütünleştiricidir.

 • Kabul görmüştür.

 • Üst yönetimin bir yansımasıdır.


G ve otorite
Güç ve otorite da kendisini aşan şöhretleri vardır. Bütünü görürken detayları kaçırmamak gerekir. Bir kurumda bölümlerin işlevini bilmek , fikir sahibi olmak bütüne hakim olmayı sağlar. Ancak bölümlerin liderleri iyi yetişmişse, bölümünü geliştirmişse o zaman bir kurumun birimlerinin toplamı, kurumun bütünlüğünden fazla eder.:

 • Güç: Otoriteyi üzerinde taşımak ve kullanmaktır.

 • Otorite: İtaat ettirme gücü.


Y net c l k
YÖNETİCİLİK da kendisini aşan şöhretleri vardır. Bütünü görürken detayları kaçırmamak gerekir. Bir kurumda bölümlerin işlevini bilmek , fikir sahibi olmak bütüne hakim olmayı sağlar. Ancak bölümlerin liderleri iyi yetişmişse, bölümünü geliştirmişse o zaman bir kurumun birimlerinin toplamı, kurumun bütünlüğünden fazla eder.

Kanun, yönetmelik, yönerge, tüzük, genelge ve yazılarla sınırlıdır.


Tky

Lider Yöneticilik: da kendisini aşan şöhretleri vardır. Bütünü görürken detayları kaçırmamak gerekir. Bir kurumda bölümlerin işlevini bilmek , fikir sahibi olmak bütüne hakim olmayı sağlar. Ancak bölümlerin liderleri iyi yetişmişse, bölümünü geliştirmişse o zaman bir kurumun birimlerinin toplamı, kurumun bütünlüğünden fazla eder.

Mevzuat çerçevesinde hizmetten yararlananların istekleri geliştikçe kendisini geliştirmek zorundadır. Bu zorunluluğun önünde olmak için yenilikçilik ve yaratıcılık, geleceği planlamayı, vizyon’er olmayı gerektirmektedir.


Tky

Değişen iş ve üretim biçimleri örgütleri değişmeye zorlamaktadır. Amansız bir rekabet, sürekli artan ve nitelik olarak yükselen müşteri beklentileri, hizmette kalitenin artması örgütleri zamanla yarışa sokmuştur.


Tky

Bu dinamik kurum kültürü anlayışı zorlamaktadır. Amansız bir rekabet, sürekli artan ve nitelik olarak yükselen müşteri beklentileri, hizmette kalitenin artması örgütleri zamanla yarışa sokmuştur.

liderlere, kurum kültürünü mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlara uygun biçimde yönetme görevi yüklemektedir


Tky

Demek ki esas kaynağımız ve sermayemiz değerlerimizdir. zorlamaktadır. Amansız bir rekabet, sürekli artan ve nitelik olarak yükselen müşteri beklentileri, hizmette kalitenin artması örgütleri zamanla yarışa sokmuştur.

TKY, değerlerin ve kültürlerin üzerine bina edilen, ihtiyaçlardan kaynaklı planlarla vizyon oluşturulmasıdır.

Bu vizyona sahip ortak ekipler oluşturmak, İKY de önemli bir stratejidir.


Tky

 • Bu süreçte TKY, İnsan Kaynakları Yönetiminde sürekli çerçeve oluşturacaktır.

 • Gönüllülük, Katılımcılık

 • Özveri, Yaratıcılık

 •      Ulusal ve moral değerleri tanıma,

 •      Evrensel insanlık kimliği,

 •        Saygınlık yeteneğini geliştirererk, değer ve motivasyon kaynağı oluşturacaktır.


Tky

Verilere dayalı sürekli çerçeve oluşturacaktır.plan yapmayanlar ile ölçülebilir hedefler belirlemeyenlerin tarzı;

yığılan sorunları görmezlikten gelerekgünübirlik memnuniyetler yaratmaktır.


Tky

Kaliteli hayat için; sürekli çerçeve oluşturacaktır.

kaliteli yönetim planlamaları oluşturulmalıdır.Maslow un ht ya lar h yerar s
MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ İYİLEŞTİRİLEMESİ

1. Fizyolojik İhtiyaçlar,2. Güvenlik ihtiyacı, 3. Sevgi ve aidiyet ihtiyacı, 4.Saygı ihtiyacı,5. İdeallerini ve yeteneklerini gerçekleştirme ihtiyacı,


Tky

İnsan Kaynakları Yönetiminde İYİLEŞTİRİLEMESİvar olan elemanın yeteneklerini, bilgi birikimini ve önerilerini kaynak olarak değerlendirmek, bireysel ve mesleki gelişimine yatırım planlamak esastır.


Planlama
PLANLAMA İYİLEŞTİRİLEMESİ

 • DURUM ANALİZİ.

 • VERİ TOPLAMA

 • İHTİYAÇLARI BİLMEK

 • MİSYON VİZYON FORMÜLASYONU

 • İYİLEŞTİRME POLİTİKALARI

 • STRATEJİLER

 • YAYILIM

 • KONTROL

 • ÖNLEM

 • …..PLANLAMA


Nsan kaynaklarinin planlanmasi
İNSAN KAYNAKLARININ PLANLANMASI İYİLEŞTİRİLEMESİ

İnsan gücü planlaması örgütlerde kârlılığı ve verimliliği etkileyen unsurlardan biri olarak kabul edilmektedir. İnsan gücü planlaması, örgütün mevcut ve gelecekteki insan kaynağı potansiyelinin etkili, verimli ve rasyonel kullanılmasını sağlayan araçlardan birisi olması dolayısıyla örgüt için büyük önem taşır.
Renen rg t
ÖĞRENEN ÖRGÜT YETKİLENDİRİLMESİ

İhtiyaca göre gelişim ve değişim için ürettiği veya transfer ettiği bilgiyi kullanan bireyler topluluğu öğrenen örgüttür.


Renen rg t1
ÖĞRENEN ÖRGÜT YETKİLENDİRİLMESİ

 • Öğrenen örgüt öncelikle sorunlarını doğru tanımlamayı öğrenir.

 • Ortaya çıkan problemlerden neler öğrenebiliriz.

 • Öğrenme sonucunda; bilgi , beceri, davranış, tutum değişimi ve gelişimi özgüveni artırır.

 • Davranış uygun olmazsa bilginin veya becerinin önemi yoktur.


Renen rg t2
ÖĞRENEN ÖRGÜT : YETKİLENDİRİLMESİ

 • Öncelikle örgütsel hafıza,

 • Her şeye yeniden başlanmaması

 • Var olan deneyimler ve kültürden yararlanılmasını sağlar.

 • İlerlemedeki alınan mesafeyi gösterir.

 • Farklı insanların güçlü yönlerini bir araya getirmek öğrenen örgüte temel olur.

 • Farklı insanlar yönetmek stratejiktir.


Renen rg t n
ÖĞRENEN ÖRGÜT İÇİN, YETKİLENDİRİLMESİ

 • Eğitimi yatırım olarak görmek.

 • Hatalardan öğrenmeye cesaretlendirmek.

 • Tanımak, bölümlere ayırmak, organizasyonların öğrenilmesine fırsat vermek.

 • Herkesin temel yeteneklerini ortaya çıkarmak.

 • Herkesin PUKO yu kullanmasını sağlamak.

 • Öğrenilenleri , uygulamaları ve sonuçları not etmek, arşiv oluşturmak.

 • Arşivi paylaşmak hafıza oluşturmak.


Tky

İnsan kaynaklarında zayıf yönleri gidermek yerine kuvvetli ve farklı yönleri geliştirmeye yatırım yapmak çeşitli yetenekleri ortaya çıkaracaktır.

Yeteneklerin farklılığı ise, çeşitli kültürlerin uyumu, yaratıcılık ve yenilikler yeteneğinin geliştirilmesini sağlayacaktır.

Bu riski almak, kurumun kalitesi ve verimliliğini arttırıcı bir kurum yeteneği olarak kabul edilmelidir.


Tky

İnsan Kaynakları Yönetiminde Eğitim Kurumlarının Politikası:

Değer ve Yeteneklere yatırım yapmaktır.

Ülkemizin kamu kurumları yönetiminde,

akılcı ve gerçekçi yaklaşımlarla zayıf yönlerin ve kurumsal tehditlerin,

İzole edilebilmesi için, değerlere dayalı ilkelere sarılmak ve yetenekleri hizmet içi eğitimle geliştirmek gerekecektir.


Tky

Bu politika çerçevesinde beklenen yetenekleri belirlemek kuruma, çevreye ve zamana göre farklılık göstermekle beraber;

1-İşin ihtiyaca uygunluğunu belirleme yeteneği.

2-İşin politikalara uygunluğunu belirleme yeteneği,

3-Strateji geliştirme yeteneği   

4-Hedef ve veri oluşturabilme yeteneği,

5-Süreçte alternatif stratejiler yaratıcılığına sahip olma yeteneği,


Tky

6- kuruma, çevreye ve zamana göre farklılık göstermekle beraber;Eğitim işinin sanatsal bir yaratıcılık becerisini (creative yetenek) sürekli canlı tutabilme ve geliştirme yeteneği,

7-Öğrenen organizasyon oluşturma yeteneği,

8-Kriz, çatışma, stres, zaman yönetimi liderlik yetenekleri,

9-Bireysel dönüşüm ve iletişim yeteneklerini geliştirebilmeyi en üst düzeyde planlamayı,

İhtiyaca uygun bir İKY olarak tanımlayabiliriz.


Tky

Yönetici, lider olamadığı takdirde; kuruma, çevreye ve zamana göre farklılık göstermekle beraber;

istek, ihtiyaç ve gelişmelerin hızına göre iteklenir veya sürüklenir.


Tky

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE kuruma, çevreye ve zamana göre farklılık göstermekle beraber;

STRATEJİK

LİDERLİK


Tky

1. Vizyon ve misyonun liderliği, kuruma, çevreye ve zamana göre farklılık göstermekle beraber;

2. Kurum içi ve dışı değerlerini değerlendirebilme liderliği,

3. Kurum yeteneklerini ve bireysel yeteneklerini değerlendirebilme ve geliştirebilme liderliği,

4. Sistem ve mevzuatı da kapsayan gelişimci bir yönetim liderliği,


Tky

5 kuruma, çevreye ve zamana göre farklılık göstermekle beraber;. Yenilikçilik ve yaratıcılık elde ettiğini heyecan ve zevk alarak taşıyabilme liderliği,

6.Öğrenen organizasyonlar ve ekip oluşturma liderliği,

7. Kurum kültürünü oluşturma liderliği,

8. Yöntemler geliştirebilme liderliği,


Tky

9. İstek ve ihtiyaçlar oluşturabilme liderliği, kuruma, çevreye ve zamana göre farklılık göstermekle beraber;

10. İletişim yeteneklerini sistematize edebilme liderliği,

11. Değişimle başa çıkma, değişimi yönetme liderliği,

12. Düzen ve düzensizliği yönetmek.


Tarlanin y rm yer n b rden kazarsaniz su bulamazsiniz oysa b r yer n y rm metre kazarsaniz

TARLANIN YİRMİ YERİNİ BİRDEN KAZARSANIZ SU BULAMAZSINIZ, OYSA BİR YERİNİ YİRMİ METRE KAZARSANIZ

SUYU BULURSUNUZ


Tky

Her kurum için müşteri memnuniyeti, mutlu çalışma ortamı ve kaliteye duyarlı bir kültür ihtiyacı gittikçe kurumsallaşarak zorunlu bir TKY yönelimi ve tarzı oluşturmaktadır.


Tky

Bu yöneliş tarzındaki esas modeli (EFQM) gözden kaçırmayanlar çabuk toparlamakta ve planlı hedefler geliştirmektedirler.Tky

Çalışanlar kriteri; VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ çalışanların nasıl yönetildiğiyle ilgilidir. Genel olarak bu kriterlerle; okulun insan kaynakları politikası ve bu çerçevede uygulamaları değerlendirilir. Bu kriter kapsamında yapılacak iyileştirmeler 7 nolu kriterde yer alan sonuçları doğrudan etkileyecektir.


Tky

Çalışanlar kavramı, VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ

Kurum kendi çalışanlarının bilgi birikimlerini ve tüm potansiyellerini

a)bireysel düzeyde,

b)ekip düzeyinde,

c)kurumsal düzeyde nasıl yönetmekte,geliştirmekte ve özgürce kullanmalarını sağlamaktadır.


Tky

Alt kriterler VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ

3a İnsan kaynakları nasıl planlamakta, yönetilmekte ve iyileştirmektedir

( %20 Ağırlık Puanı vardır.)

3b Çalışanların bilgi birikimleri ve yetkinlikleri nasıl belirlenmekte,geliştirilmekte ve sürdürülmektedir.

( %20 Ağırlık Puanı vardır.)


Tky

3c VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ Çalışanların katılımı ve yetkilendirilmesi nasıl sağlanmaktadır(%20 Ağırlık Puanı vardır.)

3d Çalışanlar ile kurum arasında nasıl bir diyalog söz konusudur(%20Ağırlık Puanı vardır.)

3e Çalışanlar nasıl takdir edilmekte, tanınmakta vegözetilmektedir( %20 Ağırlık Puanı vardır.)


Tky

7 VE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ.Kriter:

ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR

Kurum, çalışanları ile ilgili olarak ne gibi sonuçlar elde etmektedir.

Çalışanların kurum hakkındaki düşünceleri bu bölümün konusudur. Kurumun, çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerinin tatminindeki başarısının kanıtları aranır.


Tky

 • Aşağıda belirtilen alanlara ilişkin geçmiş yıllara ait veriler arşiv taraması yapılarak toplanır.

 • Bu bölümde de veriler;

 • Sayısal olmalı,

 • Eğilimler belirlenmeli,

 • Karşılaştırmalar yapılmalı,

 • Hedeflere ulaşma düzeyi belirtilmeli,

 • Sonuçların yaklaşımdan kaynaklandığı ispat edilmelidir.


Tky

 • Bu alanlar; ait veriler arşiv taraması yapılarak toplanır.

 • İyileştirme ekiplerine çalışanların katılım oranları.

 • Öneri sistemlerine katılım oranları.

 • Çalışanın dile getirdiği şikayet sayıları.

 • Eğitim ve gelişme düzeyleri (Eğitim düzeylerindeki artışlarörnek: Lisans tamamlayanlar, yüksek lisans, doktora yapanlar).

 • Kişi başına alınan hizmetçi eğitim miktarı.


Tky

6. ait veriler arşiv taraması yapılarak toplanır.Çalışan memnuniyeti anketine katılım oranları.

7.Devamsızlık ve hastalık oranları (raporları).

8. İş kazaları (uygulamalı okullarda).

9. Okulda ortalama olarak bir çalışanın kaç yıl görev yaptığı.

10. Okuldan ayrılmak isteyen öğrenci sayısı.


Tky

11. Çalışanlara sağlanan ücret dışı hizmetler ve bunlara katılım oranları.

12. İdari amirlerce veya müfettişlerce yapılan denetimlerde personel yönetimi ile ilgili yapılan değerlendirmeler.

Çalışan memnuniyetini izleyen başka göstergeler.


Tky

Alt Kriterler bunlara katılım oranları.

7a Algılama Ölçümleri

Bu ölçümler çalışanların kurum hakkındaki algılamalarına ilişkin çalışanların memnuniyeti anketleri, odak grupları, görüşmeler, sistematik performans değerlendirmeleri gibi yöntemlerle elde edilen verilerdir.

(Kriterde %75 Ağırlık Puanı vardır.)


Tky

7b Performans Göstergeleri bunlara katılım oranları.

Bu göstergeler kurum çalışanlarının performansını izlemek, anlamak tahmin etmek ve iyileştirmek amacıyla gösterdiği iç göstergelerdir.

(Kriterde % 25 Ağırlık puanı vardır.)

Çalışan memnuniyeti:

Kurum, politika ve stratejileri uygulayan ve iyileştiren çalışanları ile ilgili olarak süreçte ve sonuçta neler elde etmektedir.


ad