lektion 1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Lektion 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Lektion 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Lektion 1. Introduktion till C för enchipsdatorer. Kursinnehåll. Innehåll C föreläsningar Viss del repetition Om användning av C för inbyggda system i allmänhet Använda C för programmering av PIC enchipsdator Plan för de närmaste två veckorna Preliminär, kan anpassas efter önskemål.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lektion 1' - landen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lektion 1

Lektion 1

Introduktion till C för enchipsdatorer

kursinneh ll
Kursinnehåll
 • Innehåll C föreläsningar
  • Viss del repetition
  • Om användning av C för inbyggda system i allmänhet
  • Använda C för programmering av PIC enchipsdator
 • Plan för de närmaste två veckorna
  • Preliminär, kan anpassas efter önskemål
planering v1
Planering v1
 • v1. Lektion 1: Introduktion till C för enchipsdatorer
  • C kontra assembler
  • Datatyper och variabler
  • Lagringsklasser och kvalificerare
  • Operatorer
 • v1. Lektion 2: Programstruktur och kompileringsprocess (1)
  • Symboliska konstanter
  • Villkorssatser
  • Vektorer
  • Funktioner
  • Kompilering av C program
 • v1. C Lab1: Förstå C och skiftregister för portexpansion
  • Undersök ett C program
  • Utöka programmet till multiplikator med skiftregister och display
planering v2
Planering v2
 • v2. Lektion 3: Programstruktur och kompileringsprocess (2)
  • Inline assembler
  • Interrupt
  • Kompileringsprocessen
 • v2. Lektion 4: Programmeringstekniker
  • Bit-fält i struct
  • Pekare
  • Programoptimering
 • v2. C Lab 2: PIC Termometer
  • Skiftregister från Lab 1
  • Konstanter i EEPROM
dagens agenda
Dagens Agenda
 • C kontra assembler
 • Datatyper och variabler
  • Storlek
  • Användning
 • Lagringsklasser och kvalificerare
  • Hur skall en specific variabel lagras, respektive behandlas av kompilatorn?
 • Operationer
  • Aritmetiska
  • Logiska
  • Bitvis logiska
c kontra assembler
C kontra Assembler
 • C
  • Ganska effektivt
  • Högre abstraktionsnivå, portabel kod
  • Lättare att hantera större projekt
 • Assembler
  • Snabbhet, mindre kodstorlek
  • Svårt att hantera större projekt
ansi c
ANSI C
 • C
  • Första utgåvan av C publicerad 1978
  • ANSI C, American National Standards Institute’s Standard för C (1989)
 • Varför ANSI C?
  • Kompilatorstöd (ex. PICC Lite –gratis!)
  • Utbredd användning (ca.80 % av alla inbyggda system projekt 1999-2000)
  • Bra stöd för hårdvarunära programmering
 • Andra Programmeringsspråk
  • C++ (Objektorienterad efterföljare, ej lika effektivt -producerar mer kod, standard?)
  • Ada (Stöd för parallella processer i språket, används till största delen i försvarsindustri)
inledande exempel
Inledande Exempel

Ganska lätt att förstå!

Ett tal räknas upp från 0 till 1000 (3E8)

unsigned int j;

for(j = 0 ; j<1000; j++)

continue;

Betydligt svårare! (reg d lägsta byte, reg e högsta byte)

Adress Maskinkod Assembler

0003EC 18D CLRF 0xd ;clear register d

0003ED 18E CLRF 0xe ;clear register e

0003EE A8D INCF 0xd, F ;incr. d put back in d

0003EF 1903 BTFSC 0x3, 0x2 ;run next if reg. 3 bit 2 = 1 (statuz z=1)

0003F0 A8E INCF 0xe, F ;incr. d put back in e

0003F1 3003 MOVLW 0x3 ;load 3 to work

0003F2 20E SUBWF 0xe, W ;sub f-w put in w (1st 253 in w)

0003F3 30E8 MOVLW 0xe8 ;load e8 to work

0003F4 1903 BTFSC 0x3, 0x2 ;run next if reg. 3 bit 2 = 1 (statuz z=1)

0003F5 20D SUBWF 0xd, W ;sub f-w put in w

0003F6 1C03 BTFSS 0x3, 0 ;run next if reg. 3 bit 0 = 0

0003F7 2BEE GOTO 0x3ee ;back to 3ee

variabler
Variabler
 • En variabel avser ett visst minnesutrymme
  • Variabler deklareras av en viss datatyp
 • Storlek och värde på variabler
  • Viktigt att använda rätt datatyp m.a.p. minneskrav, korrekthet och prestanda
 • I föregående exempel unsigned int
  • 16 bitar (två register krävs)
datatyper
Datatyper
 • Heltalstyper
  • bit (1 bit, 0 eller 1, ej ANSI C standard men stöds av PICC och kan användas för att spara minne)
  • Mindre heltal
   • char (8 bitar, signed or unsigned)
    • default unsigned, ändras i kompilatorinställningarna)
  • Andra större heltal (little endian, minst värda byten på lägsta adressen)
   • short = int (16 bitar, signed)
   • unsigned short = unsigned int (16 bitar, unsigned)
   • long (32 bitar, signed)
   • unsigned long (32 bitar, unsigned)
flyttal
Flyttal
 • Flyttal (tal med flytande decimalpunkt),notera att heltalet (alltid =1 för alla tal utom 0) i signifikanden ej lagras – används för ökad precision
  • float (24 bitar)
  • double (32 bitar, välj 24 eller 32 i kompilatorinställningarna)
   • Det som skiljer är noggrannhet
flyttalsrepresentation picc manual
Flyttalsrepresentation (PICC Manual)

Ex: Pi ≈ 3,14159261 1,00 1001 0000 1111 1110 1101 001

Med double 24 bit-> Pi=3,141602 0 100 0000 0 100 1001 0001 0000

Med double 32 bit-> Pi=3,141593 0 100 0000 0 100 1001 0000 1111 1101 1011

Varför?

blandning av datatyper
Blandning av datatyper
 • Typomvandling sker från ”lägre” till ”högre” typ
 • Vad händer?
  • unsigned int u;
  • if (u >-1)
 • Alltid falskt!
  • -1 omvandlas till unsigned (1111 1111 1111 1111)
 • Antag: int 16 bit och long 32 bit
  • Då är -1L < 1U men -1L > 1UL (L suffix för long, U suffix för unsigned, UL suffix för unsigned long)
talformat picc manual
Talformat (PICC Manual)

Se upp med att använda 0 före ett tal

Det betyder att det tolkas som oktalt

lagringsklasser
Lagringsklasser
 • Lagringsklasspecificerare talar om hur en variabel lagras
  • Extern
   • Global, extern behöver inte deklareras om den definieras i samma fil före den används
  • Auto
   • Behöver ej anges, automatisk allokering, i PICC bank 0 (kan ändras med bank kvalificerare)
  • Static
   • Extern blir osynlig utanför källfilen
   • Auto variabels värde kvarstår utanför funktion
  • Register
   • Lagra helst i register, inte aktuellt i vår PIC där vi endast arbetar med register
kvalificerare
Kvalificerare
 • Datatypkvalificerare talar om hur kompilatorn skall tolka en variabel
  • const
   • Variabler med konstant värde (läggs i programminne, observera att detta inte gäller konstanta pekare)
  • volatile
   • Talar om för kompilatorn att värdet kan ändras emellan successiva accesser
   • Förhindrar att kompilatorn optimerar till synes redundanta avsnitt
   • Viktigt att tänka på vid interrupt och minne som delas av flera processorer
 • Speciella datatypkvalificerare (PICC)
  • absolute
   • Specific adress kan anges för globala och statiska variabler
   • volatile unsigned char @ 0x06;
  • persistent, bank ock eeprom
exempel
Exempel
 • I filen pic1684.h är SFR deklarerade och mappade till specifika adresser:
  • Lagringsklass kvalificerare datatyp absolut @ adress
  • static volatile unsigned char PORTB @ 0x06;
  • static unsigned char bank1 OPTION @ 0x81;
  • static volatile bit RB7 @ (unsigned)&PORTB*8+7;
  • static bank1 bit RBPU @ (unsigned)&OPTION*8+7;
 • Varför är inte OPTION volatile?
operatorer
Operatorer
 • Aritmetiska
   • +,-,*,/
   • Modulus %, ger rest vid heltalsdivision
   • Ex: 25%10 = 5
 • Logiska (Förväxla ej med bitvis)
  • &&, ||, !
 • Jämförelse
  • ==, >=, <=,>,<
bitmanipulation
Bitmanipulation
 • Bitvisa operatorer, används på heltalstyper
  • Varje operand behandlas som en ordnad bitvektor, jämförs bit för bit
 • Ett komplementet ~
  • varje bit inverteras
 • Och &
  • Returnerar 1 om båda bitarna är 1
 • Eller |
  • Returnerar 1 om någon av bitarna är 1
 • Exlusivt eller ^
  • Returnerar 1 om ena biten är 1 och den andra 0
 • Skift operatorn
  • Skifta vänster <<
  • Skifta höger >>
  • a = b << 6 (innehållet i b skiftas 6 steg åt vänster, de 6 bitarna längst till vänster i b förvinner, fylls på med nollor från höger
  • Se upp med högerskift och signed integer
   • Om neg. tal kan det fyllas med ettor från vänster (kompilatorberoende PICC sign extension dvs. med ettor)
maskning
Maskning
 • Ett bitmönster transformeras till ett annat genom en logisk bitvis operation
 • Testa enstaka bit
  • If (bitvar & 0x04) //Alt. 1: test av bit 2
  • If (bitvar & (1 << 2)) //Alt. 2: test av bit 2
 • Sätta enstaka bit
  • Bitvar = Bitvar | (1 << 2); // Sätt bit 2 till 1
  • Bitvar |= (1 << 2); // Sätt bit 2 till 1
 • Nollställa enstaka bit
  • Bitvar &= ~(1 << 2) //Nollställ bit 2
 • Kombinera bitar ur flera register
  • nVolt = 0 | ADRESH;
  • nVolt = (nVolt << 8) | ADRESL;
defaultv rden f r konstanter
Defaultvärden för konstanter
 • Se upp med att masken är lika stor som operanden!
  • unsigned long j
  • j=0xFFFFFFFF;
  • j &= ~(1 << 15); // j kan bli 0x00007FFF!
  • j &= ~(1 << 16); // j kan bli 0xFFFFFFFF!
  • 1 default int 16 bitar, istället 1L (suffix för long)
  • j &= ~(1L << 15); // j blir 0xFFFF7FFF!
  • j &= ~(1L << 16); // j blir 0xFFFEFFFF!
  • char i;
  • i=0x55;
  • if (~i == 0xAA) //Lurigt, heltalsbefordring till int ger: ~0x0055 = 0xFFAA
testa flera bitar
Testa flera bitar
 • Om man vill testa fler bitar
  • Ex. testa om bit 0 och 1 är satta
  • if (bitvar & 0x03)
   • True för bit 0 eller bit 1
  • if ((bitvar & 0x03) == 0x03)
  • if (bitvar & 0x01 && bitvar & 0x02)
   • Båda måste vara true