i me rut yet ve mutlak yet d nem nde e t m n genel zell kler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I.MEŞRUTİYET VE MUTLAKİYET DÖNEMİNDE EĞİTİMİN GENEL ÖZELLİKLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
I.MEŞRUTİYET VE MUTLAKİYET DÖNEMİNDE EĞİTİMİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

I.MEŞRUTİYET VE MUTLAKİYET DÖNEMİNDE EĞİTİMİN GENEL ÖZELLİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 573 Views
 • Uploaded on

I.MEŞRUTİYET VE MUTLAKİYET DÖNEMİNDE EĞİTİMİN GENEL ÖZELLİKLERİ. I.Meşrutiyet dönemi eğitiminin temel özellikleri:. Osmanlı Devletinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’ye eğitimle ilgili önemli maddeler girmiştir. Kanun-i esasî’de eğitimle ilgili hükümler nelerdir?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I.MEŞRUTİYET VE MUTLAKİYET DÖNEMİNDE EĞİTİMİN GENEL ÖZELLİKLERİ' - landen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
i me rutiyet d nemi e itiminin temel zellikleri
I.Meşrutiyet dönemi eğitiminin temel özellikleri:
 • Osmanlı Devletinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi’ye eğitimle ilgili önemli maddeler girmiştir.
kanun i esas de e itimle ilgili h k mler nelerdir
Kanun-i esasî’de eğitimle ilgili hükümler nelerdir?

1876 tarihli Kanun-i Esasî’nin üç maddesi eğitimle ilgilidir.bunlardan ilk ikisi özel öğretime,üçüncüsü ilköğretim zorunluluğuna ilişkindir:

 • 15.madde: Öğretim işini herkes özgürce yapabilir;ilgili kanuna uymak şartıyla her Osmanlı vatandaşı genel ve özel öğretim yapmaya izinlidir.
slide4
16.madde: Ülkedeki çeşitli dinsel inanışlardaki toplumların din ve inanışlarına ilişkin öğretim yöntemi ve biçimine dokunulmayacaktır.Aynı maddede ,ülkedeki tüm mekteplerin Devletin denetiminde olduğu da belirtilir.
slide5
114.Madde:Osmanlı bireylerinin tümü için ilköğretim zorunlu olacak ve bunun ayrıntıları ayrı bir düzenleme ile belirlenecektir.
mutlak yet d nemi e itiminin genel zellikleri
Mutlakıyet dönemi eğitiminin genel özellikleri:
 • Bir çok meslek ve sanat okulu açılmıştır.Bu,Mutlakıyet dönemi eğitiminin en belirgin özelliğidir.
 • Üstün zekalı Hıristiyan çocuklarının eğitimi için kurulmuş olan Enderun Mektebi’nden sonra ilk kez özel eğitim alanında bir girişim olmuş,sağır,dilsiz ve körler için bir okul açılmıştır.
slide7
Türk,azınlık ve yabancı özel öğretim büyük gelişme göstermiştir.Ancak,azınlık ve yabancı özel öğretim kurumlarının denetlenememesi çok önemli sakıncaları da beraberinde getirmiştir.
 • Genel eğitimde ve okulların yaygınlaşmasında önemli gelişmeler kaydedilmiştir.Rejimin ilk yılları içinde,bu alandaki çabaların daha yoğun olduğu görülür
 • Ortaöğtertim düzeyinde kızların eğitiminde gelişmeler sağlanmıştır
 • Rüşdiye ve İdadiyelerin yaygınlaştırılmasına önem verilmiş,ancak,özellikle parasal kaynak yetersizliği nedeniyle ilköğretime aynı özen gösterilmemiştir
slide8
Nicelik bakımından gözlenen başarılar eğitimin niteliğini yükseltmek gibi bir amaçla beraber yürütülmemiştir.Azınlık ve yabancı öğretim kurumları hariç okullar,öğretmenler,programlar,kitaplar, basın sıkı bir denetim altına alınmış,yeni düşünceler engellenmeye çalışılmıştır
slide9
Bu dönemde yetiştirilmek istenen insan tipi,Tanzimatın “osmanlıcılık” idealine bağlı,dindarlık,itaatkârlık,Padişah Abdülhamit’e sadakat vs. özellikleri güçlendirilmeye çalışılan bir insan tipidir.Eğitimin amaçları,ders kitapları,programlarda buna özen gösterilmiştir.Ancak,azınlıklar ve yabancılar,milli,dinî,siyasi,ayrılıkçı emellerini yinede eğitim yoluyla sürdürmüşlerdir
slide10
Programlardan hayata dönük ve bazı başka dersler çıkarılmış,Din ve Ahlâk derslerinin saatleri arttırılmıştır
 • Öğretmenliğin meslekleşmesine ilişkin bazı önemli hukukî düzenlemelere başlanıldığı görülür
 • Ordunun eğitimi Alman subaylarına teslim edilmiştir
slide11
Maarif Nezareti,1894-1895’ten itibaren,ilk kez ülke çapında eğitim istatistikleri yayınlanmaya başlanmış ve yine ilk kez,

1898-1904 yılları için Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye adıyla,ülke çapında önemli eğitim,öğretim yıllıkları yayınlanmıştır.bu belgeler,ülkenin eğitim durumunu rakamsal olarak ve topluca gösterdikleri için,eğitim sorunlarının daha iyi anlaşılıp değerlendirilmesine yardımcı olmuştur