slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dane INFORMACYJNE PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dane INFORMACYJNE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

Dane INFORMACYJNE - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Dane INFORMACYJNE. Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim ID grupy: 98/11_mf_g1 Opiekun: Irena Prajsner Kompetencja: matematyka i fizyka Temat projektowy: Znaczenie alternatywnych źródeł energii Semestr II rok szkolny 2010/2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dane INFORMACYJNE' - landen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dane informacyjne
Dane INFORMACYJNE
 • Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim
 • ID grupy: 98/11_mf_g1
 • Opiekun: Irena Prajsner
 • Kompetencja: matematyka i fizyka
 • Temat projektowy:
 • Znaczenie alternatywnych źródeł energii
 • Semestr II rok szkolny 2010/2011
slide3

Perspektywa wyczerpania się paliw kopalnych, jak również szkody, powodowane w środowisku przez ich wykorzystywanie, sprawiają, że ludzie już teraz poszukują alternatyw ze szczególnym naciskiem na odnawialne źródła energii

alternatywne r d a energii
Alternatywne źródła energii
 • energia wodna dostarczająca światu około 20% elektryczności
 • energia słoneczna trudna do akumulacji, lecz za to tysiąckrotnie przekraczająca globalne zapotrzebowanie.
 • energia wiatrowa wykorzystywana już przed 4 tysiącami lat,
 • biomasa będąca najstarszym znanym źródłem energii
 • energia pływów morskich
 • energia wnętrza ziemi zwana też geotermalną
slide6

Udział poszczególnych odnawialnych źródeł energii w produkcji energii pierwotnej na świeci w 2003 roku

Według scenariusza przedstawionego w zatytułowanej „World Energy Outlook 2005: Middle East and North AfricaInsights” publikacji International Energy Agency (IEA) w latach 2003-2030 wykorzystanie energii odnawialnej na świecie wzrośnie o 60%. Oznacza to roczny wzrost o 1,8%.

slide7

Energetyka wiatrowa na świecie

Rynek energetyki wiatrowej poszerza swoją bazę. Coraz większa liczba krajów zwiększa poziom mocy zainstalowanej. W 2009 roku 82 kraje wykorzystywały energetykę wiatrową do przemysłowej produkcji energii, z czego 49 krajów zwiększyło poziom mocy zainstalowanej. Około 27% przyrostu mocy przypada na Europę, co oznacza znaczący spadek z 75% w roku 2004.

W roku 2009 Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA) zwiększyło swój cel na rok 2020 ze 180 GW mocy zainstalowanej do 230 GW. Taka ilość mocy pozwoli na wytworzenie 600 TWh energii elektrycznej, co stanowi 14%  do 18% oczekiwanego zapotrzebowania na energię w Unii Europejskiej w roku 2020.

slide8

Łączna moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w latach 2000 - 2009

W roku 2009 powstało 38 GW nowych mocy w energetyce wiatrowej. Łączny poziom mocy zainstalowanej osiągnął 160 GW. Światowym liderem w zakresie mocy zainstalowanej są Stany Zjednoczone, Chiny, Niemcy oraz Hiszpania.

Energetyka wiatrowa na świecie pod koniec roku 2009 była w stanie wytworzyć około 340 TWh energii, czyli 2% światowego zapotrzebowania.

Źródło: World Wind Energy Association (WWEA), Europejskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (EWEA)

slide9

Potencjał energii wiatru w Europie

W tabelce porównano polskie zasoby energii wiatru z zasobami Danii i Szwecji – krajów, w których energetyka wiatrowa ma istotny udział w produkcji energii.

slide10

W która stronę zmierza Unia Europejska?

 • Dla UE rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach stanowi jeden z priorytetów.
 • Wszystkie państwa członkowskie przesłały do KE prognozy będące realizacją Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania i stosowania energii ze źródeł odnawialnych. 
 • Według przedstawionych dokumentów 10 państw (Bułgaria, Estonia, Niemcy, Grecja, Litwa, Polska, Portugalia, Słowacja, Hiszpania i Szwecja) planuje przekroczyć określone dla nich cele, a pięć (Belgia, Dania, Włochy, Luksemburg i Malta) skorzystać z mechanizmów współpracy.
 • Rządy państw unijnych promują energetykę odnawialną na wiele różnych sposobów:
 • gwarantują określony poziom zakupu energii odnawialnej,
 • stwarzają ulgi podatkowe dla jej producentów,
 • opodatkowują surowce konwencjonalne.
slide12

Osiedle Drake LandingSolar Community w miejscowości Okotoks (Kanada)

Składa się ono z 52 budynków mieszkalnych zasilanych w ciepłą wodę do celów użytkowych i grzewczych, podgrzaną za pomocą energii promieniowania słonecznego. Baterie kolektorów słonecznych umieszczono na dachach garażowych, a do instalacji włączono także podziemny magazyn ciepła.

slide13

Farma wiatrakowa w Wattle Point (Australia)

Na farmie w Wattle Point, zajmującej obszar 17,5 km2 pracuje 55 turbin wiatrowych o łącznej mocy 91 MW. Mogą one zaopatrzyć w energię elektryczną ponad 55 tys. gospodarstw domowych, zapobiegając tym samym wyemitowaniu 360 tys. ton gazów cieplarnianych rocznie.

slide14

Elektrownia wiatrowa London Array & Thanetw w estuarium Tamizy  

Ta jedna elektrownia o mocy 1,3 GW dostarczy energii dla 1/3 Londynu.

Elektrownie wiatrowe buduje się nie tylko na lądzie, ale też na morzach - na płyciznach i w deltach rzek. Siła wiatru nad morzem, a co za tym idzie, moc takich elektrowni może być kilka razy wyższa niż na lądzie.

slide15

Idea zasilania Europy energią produkowaną ze słońca na pustyniach

 • Al Maskari Holding ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformował, że zrealizuje projekt, którego celem będzie produkcja energii elektrycznej w Libii za pośrednictwem m.in. farm solarnych. Energia wyprodukowana w północnoafrykańskim kraju będzie następnie przesyłana kablem położonym na dnie Morza Śródziemnego do Włoch.

Jeden z dyrektorów projektu, dr Gerhard Knies, przekonuje - w ciągu 6 godzin tereny pustynne na Ziemi otrzymują tyle energii, ile konsumuje się na całym świecie w przeciągu roku.

slide17

Odnawialne źródła energii w Polsce

Polski Sejm przyjął w roku 2001 Strategię Rozwoju Energetyki Odnawialnej – dokument przewidujący 7,5% udział OZE w bilansie energetycznym kraju w roku 2010 i 14% w dziesięć lat później.

Nie udało się osiągnąć celu w zakresie OZE na 2010 r. W ubiegłym roku wszystkie źródła OZE wygenerowały ok. 9,3 TWh energii elektrycznej, co przy zużyciu energii elektrycznej brutto na poziomie 155 TWh daje zaledwie 6% udziału OZE.

Najwięcej energii odnawialnej produkują województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie.

Rozwojowi energetyki odnawialnej nie sprzyja fakt, że nasz kraj posiada bogate złoża węgla kamiennego i brunatnego. Spalanie węgla dostarcza Polsce najwięcej, bo aż 94% energii elektrycznej, jednocześnie węgiel powoduje też największe zanieczyszczenie środowiska.

Dlatego kraje wysoko rozwinięte rezygnują z niego na rzecz innych surowców. Spalanie węgla zapewnia im jedynie 10% energii.

slide18

Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki dokument określa polskie cele w zakresie udziału energii z OZE w sektorze transportowym, energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia.

Jest to prognoza osiągnięcia w 2020 r. 15,5 proc. udziału OZE w zużyciu energii końcowej brutto w sposób zrównoważony. Dokument zakłada, że filarami zwiększenia udziału odnawialnych źródeł będzie bardziej efektywne wykorzystanie biomasy oraz energii wiatrowej.

Rada Ministrów przyjęła dokument.

Sporządzenie i przesłanie Komisji Europejskiej dokumentu pn. Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych wynika bezpośrednio z art. 4 dyrektywy 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE.

slide19

Korzyści związane z wykorzystywaniem alternatywnych źródeł energii

 • Pokrycie wzrastającego zapotrzebowania na energię i większy stopień uniezależnienia się od dostaw energii z importu.
 • Zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach. 
 • Niewielka lub zerowa emisja zanieczyszczeń, co zapewnia pozytywne efekty ekologiczne. Rozwoju słabiej rozwiniętych regionów, bogatych w zasoby zielonej energii.
 • Wzrost zatrudnienia w gospodarce w związku z realizacją inwestycji w OZE
slide20

Produkcja energii elektrycznej (MWh) przez poszczególne technologie OZE (stan na 25.01.2011)

Źródło: URE

slide21

Produkcja energii elektrycznej w (MWh) przez poszczególne technologie OZE w latach 2005 – 2010

Źródło: Opracowanie PSEW na podstawie danych URE. Stan na 14.01.2010

slide22

Strefy energetyczne wiatru w Polsce

Najlepsze warunki wiatrowe w Polsce panują na północnych krańcach kraju, gdzie średnia roczna prędkość wiatru na wysokości ponad 50 m waha się od 5,5 do 7,5 m/s. Pierwsze farmy wiatrowe zaczęły tam powstawać już na początku lat 90.

Najbardziej sprzyjające wykorzystaniu energii wiatru tereny to wyspa Uznam, wybrzeże Bałtyku od Świnoujścia po Gdańsk, Pobrzeże Kaszubskie i Suwalszczyzna

elektrownie wiatrowe w polsce
Elektrownie wiatrowe w Polsce

Polska należy do krajów średnio zasobnych w energię wiatru. Wykorzystując jej potencjał nasz kraj mógłby pokryć 17% zapotrzebowania na energię elektryczną. Odpowiednie warunki do wykorzystania energii wiatru istnieją na 1/3 powierzchni naszego kraju.

Łącznie w Polsce posadowionych jest 415 koncesjonowanych źródeł.Nasycenie elektrowniami wiatrowymi w Polsce należy do najniższych w Europie.

Źródło: Opracowanie PSEW na podstawie danych URE. Rozmieszczenie mocy w energetyce wiatrowej w poszczególnych województwach Polski. Stan na 31.06.201

slide24

Moc zainstalowana w energetyce wiatrowej w Polsce to ~1181 MW (stan 15.01.2011, źródło URE). Wśród inwestycji wyróżnić można 13 profesjonalnych projektów:

Wyróżnione inwestycje energetyki wiatrowej

slide25

Najlepsze lokalizacje pod budowę ciepłowni geotermalnych w Polsce

Biorąc pod uwagę tak duże zasoby wód geotermalnych w Polsce - prawie 80% pod powierzchnią naszego terytorium - w najbliższych latach liczba ciepłowni geotermalnych powinna znacznie wzrosnąć. Obszarem o wyjątkowych warunkach geotermalnych jest część Podhala. Obecnie na terenie Polski funkcjonuje osiem geotermalnych zakładów ciepłowniczych. Najlepszym przykładem kraju, który wykorzystuje energię geotermalną jest Islandia, gdzie aż 86 % energii elektrycznej jest produkowane w elektrowniach geotermalnych. 

potencja i wykorzystanie energii wody
Potencjał i wykorzystanie energii wody

Nasz kraj nie posiada zbyt dobrych warunków do rozwoju energetyki wodnej. Co prawda to właśnie woda dostarcza nam najwięcej energii elektrycznej spośród wszystkich odnawialnych źródeł energii, jednak jej zasoby są wykorzystywane zaledwie w 11% .To więcej niż przykładowo na Białorusi, gdzie eksploatuje się jedynie 3% wszystkich zasobów, jednak o wiele mniej niż na przykład w Norwegii, która ze spadku wody pozyskuje aż 98% energii elektrycznej.

slide27

Zalety małych elektrowni wodnych

 • wykorzystują energię płynącej wody, są zlokalizowane przy spadkach rzek (jazy, zapory)
 • nie zanieczyszczają środowiska i mogą być instalowane w licznych miejscach na małych ciekach wodnych.
 • są klasyfikowane na całym świecie jako Odnawialne Źródło Energii
 • żywotność właściwie serwisowanej małej elektrowni wodnej to ponad 100 lat!
 • nie wymagają licznego personelu i mogą być sterowane zdalnie
 • od momentu uzyskania wymaganych prawem pozwoleń, mogą być zaprojektowane i wybudowane w niecały rok
 • koszty eksploatacji i bieżących remontów nie przekraczają 10 procent przychodów rocznie
 • zwrot z inwestycji po uwzględnieniu możliwych do uzyskania dotacji to 3-6 lat!
slide28

Na co może liczyć właściciel małej elektrowni wodnej?

 • Właściciele małych hydroelektrowni nie muszą się martwić o klientów i konkurencję.
 • Zakłady Energetyczne muszą skupić całą wyprodukowaną energię po ustalonej przez Urząd Regulacji Energetyki cenie
 • Za każdą wyprodukowaną ilość energii właściciel Elektrowni otrzymuje papier wartościowy notowany na Towarowej Giełdzie Energii – Świadectwo Pochodzenia Energii tzw. Zielony Certyfikat
 • Właściciele Małych Elektrowni Wodnych dostają dziś za swój prąd dwa i pół razy więcej niż elektrownie węglowe.
 • Budowę elektrowni można finansować przy wsparciu środków unijnych – do 60% wartości inwestycji!
slide29

Wycieczka do małej

elektrowni wodnej

na Drawie

slide31

Margonin - największa farma wiatrowa w Polsce

W gminie Margonin, w powiecie chodzieskim, w latach 2008-2010 powstała największa dotychczas w Polsce farma wiatrowa.  Na obszarze 50 km2 w rejonie wsi Studźce - Radwanki - Podstolice - Sułaszewo - Pruchnowo postało 60 masztów z turbinami wiatrowymi o łącznej mocy 120 MW. Każdy z masztów ma 100 m wysokości, a doliczając łopaty turbin, całość sięga 150 m. Wszystkie elektrownie wiatrowe połączone są liniami energetycznymi.

biogazownia w grzmi cej ju dzia a
Biogazownia w Grzmiącej już działa

Trwająca siedem miesięcy budowa biogazowni rolniczej w Grzmiącej (woj. zachodniopomorskie) z udziałem firmy Wolf System dobiegła końca. 26 stycznia 2011 roku dokonano rozruchu urządzeń zakładu. Z początkiem lutego do sieci energetycznej wtłaczana jest energia pochodząca z ekologicznego źródła. W czasie dwóch miesięcy zakład osiągnie pełną moc produkcyjną na poziomie 1,6 MW.

Biogazownia jest dla rolników szansą na utylizację odpadów pochodzących z produkcji rolniczej, a także stanowi dodatkowe źródło dochodów.

slide33

Elektrownia wodna we Włocławku

Mimo promowania budowy elektrowni wodnych jako ekologicznych, coraz częściej stanowisko to jest podważane. Jednym z przykładów w dyskusji jest elektrownia i związana z nią budowa zapory we Włocławku. Wybudowanie zapory wprowadziło poważne zmiany w ekosystemie tej części rzeki, ale także zmiany w ekosystemach położonych powyżej i poniżej.

Energia pochodzącą z zapory jest czysta w sensie braku emisji gazów trujących bądź cieplarnianych.

slide34

Działania UGP

zmierzające do pozyskania zielonej energii

w lokalnym środowisku

slide36

Apel do władz miasta i gminy

Drawsko Pomorskie, 13 grudnia 2010r.

Uczniowska Grupa Projektowa

„Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością

zdobywamy świat”

Gimnazjum im. A. Mickiewicza

w Drawsku Pomorskim

Starostwo Powiatowe

w Drawsku Pomorskim

Uczniowska Grupa Projektowa „Z fizyką ,matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy Świat” Gimnazjum im. A. Mickiewicza zwraca się z prośbą o rozpatrzenie możliwości wybudowania na terenie naszego powiatu alternatywnego źródła energii.

Już w niedługim czasie możemy odczuć w naszym kraju skutki deficytu energii elektrycznej. Niektóre z nich widoczne są gołym okiem już dzisiaj. Między innymi poprzez wzrost gazu ziemnego czy węgla kamiennego. Źródłem rozwiązania części tego problemu może byś stworzenie w obrębie naszego miasta na przykład fermy wiatraków lub elektrowni szczytowo – pompowej na jednym z jezior w naszej okolicy.

Mamy świadomość, że taka inwestycja wiąże się z ogromnymi kosztami, ale jesteśmy pewni, że dzięki niej nasza planeta, a w szczególności nasza okolica odpocznie od codziennego wykorzystywania jej przez tysiące Drawszczan. Przy czym koszty budowy za kilkanaście lat zwrócą się prawie w całości. Jesteśmy młodym pokoleniem Polaków, którym leży na sercu los naszej ukochanej małej ojczyzny. Doceniamy piękno i urok miejsca zamieszkania i mamy nadzieję, że w przyszłości nasze dzieci będą mogły delektować się bogactwem naszej pięknej gminy.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Z poważaniem

Uczniowska Grupa Projektowa:

slide37

Przykładowa lokalizacja elektrowni w okolicy

Jeziora Kamień i Jeziora Wielkie Dąbie

slide38

Ukształtowanie terenu wokół jezior

Wykorzystując naturalną różnicę poziomów położenia jezior Kamień i Wielkie Dąbie można by zbudować elektrownię szczytowo –pompową. Miejsce to wskazał nam p. Eugeniusz, a zdjęcia wykonał p. Marek.

Nasz kolega Jakub J. mieszka nad tymi jeziorami.

slide39

Promocja wykorzystania paneli słonecznych

Wykonaliśmy i rozdaliśmy 50 takich ulotek

Energia słoneczna jest przyjazna środowisku

Urządzenia wykorzystujące czystą energię są obecne na rynku i stale rozwija się ich oferta. Wśród nich są ogniwa słoneczne i kolektory słoneczne. To obecnie najtańszy sposób ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody.

Zadbaj, aby i Twoja rodzina uratowała Ziemię.

Uczniowska Grupa Projektowa

Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim

slide40

W prezentacji wykorzystano aranżacje kwiatowe „Zielona energia”

 • Biura Kwiatowego Holandia.
 • „Zielona energia” jest manifestem roślin, nawołujących do życia w symbiozie z naturą.

Dziękujemy za uwagę

Paulina, Marta, Weronika,

Kuba O., Kuba J., Bartek K., Bartek M., Tomek, Konrad, Igor.

slide41

Źródła informacji:

http://www.biomasa.org

http://www.psew.pl/

http://www.terenyinwestycyjne.info

http://www.gramwzielone.pl/

http://ziemianarozdrozu.pl/

http://www.polskaniezwykla.pl

http://biznes.interia.pl/

http://www.asflor.pl/bkh20.htm