slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ICOANA ORTODOXĂ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ICOANA ORTODOXĂ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

ICOANA ORTODOXĂ - PowerPoint PPT Presentation


 • 348 Views
 • Uploaded on

HRISTOS A ÎNVIAT!. ICOANA ORTODOXĂ. fereastră către absolut. activitate interdisciplinară RELIGIE - ARTE. Suflet de copil proiectat în artă.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ICOANA ORTODOXĂ' - lancelot


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

HRISTOS A ÎNVIAT!

ICOANA ORTODOXĂ

fereastră către absolut

activitate interdisciplinară

RELIGIE - ARTE

slide2

Suflet de copil

proiectat în artă

slide3

...Icoanele ne ridică minţile de la cele pamânteşti la cele cereşti.Sf. Ioan Damaschinul a scris, "prin icoane vizibile suntem conduşi la contemplarea a ceea ce este divin şi spiritual". ...prin păstrarea memoriei celor pictaţi în icoane, suntem inspiraţi să-i imităm. ...Sf. Grigore de Nissa (aprox. 330-395) povestea cum nu putea trece pe lânga o icoana cu Avraam care-l jertfea pe Isaac "fără să verse lacrimi".

ICOANE CELEBRE

DE LA SFÂNTA

MĂNĂSTIRE

SIHASTRIA

 • Se poate afirma - pe bună dreptate - că din punct de vedere stilistic şi valoric, pictura lui Irineu Protcencu se constituie ca o punte de legătură între ceea ce au realizat Nicolae Grigorescu la Agapia şi Nicolae Tonitza la Durău.
slide4

Creştinii ortodocşi venerează icoaneleca obiecte sfinte şi pentru că respectă pe cei pe care îi reprezintă.Nu venerăm lemnul sau vopseaua, ci persoana pictată în icoana, aşa cum patrioţii nu venereaza ţesătura şi culorile drapelului, ci ţara reprezentată de steag.

pioase rugăciuni

slide5
Icoana este o o aducere în constiinta credinciosilor, prin mijloacele picturii, a persoanei reprezentate. Icoana este şi un mijloc de legãturã între persoana reprezentată (prototipul)şi între credinciosul care stã în faţa icoanei cu cinstire şi evlavie.
ce sunt sfintele icoane
Ce sunt Sfintele Icoane?
 • Sfintele Icoane sunt reprezentări de Persoane, Scene biblice sau de sfinţi, având nu doar un caracter artistic, comemorativ, ci in special un caracter personal, pentru Persoana reprezentata, care e prezenta cu toata Puterea si Sfintenia Ei.
 • Cinstirea Sfintelor Icoane consta in cinstirea Persoanei reprezentate, a Carei prezenta o putem simti, in functie de curatia sufletului nostru.
slide7
Întruparea Domnului ne-a dat dreptul să-L pictăm în icoane, fără ca aceasta săînsemne că despărţim trupul Său de dumnezeirea Sa.
 • Icoana ortodoxă nu-L înfăţişează numai după frumuseţea naturală, ci mai ales într-o formă care să conducă pe cel ce o priveşte la adevărul credinţei ortodoxe - căHristos Cel Întrupat este Dumnezeu adevărat şi Om adevărat.
 • Dacă n-am înfăţisa pe Iisus Hristos în icoane ar însemna că negăm firea Sa cea omenească, viaţa Sa pe pămint şi răstignirea.
slide8

Intrarea Domnului

in Ierusalim

Cina cea de Taina

Rastignirea

slide9
Dacă iconografia ortodoxă s-ar mărgini la frumusetea naturală, nu s-ar putea ridica la asemenea înălţimi duhovniceşti.
 • Fiecare sfânt a devenit pentru creştini un model de renaştere în Hristos.
 • Pentru aceasta, icoana trebuie să facă evidentă, prin artă, prezenţa harului Sfântului Duh în figurile sfinţilor.

Ce

transmit

chipurile

acestor

sfinti

?

slide11
Sfintele icoane, înfăţişeazăşi alte scene din viaţa Mântuitorului, a Maicii Domnului şi a Sfinţilor. Acestea nu rămân destinate numai celor care nu stiu carte, ci ca prin vederea lor să ne amintimcu toţii de faptele celor care au slujit pe Dumnezeu. Ele îndeamnă la urmarea pildei acestor slujitori ai adevăratei credinţe.
 • In plus sfintele icoane, fixându-se asupra unor teme principale, ca scena Naşterii Domnului, a Patimilor si a Învierii, care nu lipsesc din nici o biserică pictată, stabilesc obiectivul esenţial al cultului divin.
 • Icoana nu numai că se inspiră din cultul Bisericii, ci formeză cu el un tot omogen, completându-l, explicându-l şi mărindu-i acţiunea asupra sufletelor credincioşilor.
 • Sfintele icoane sunt o mărturie a pogorârii lui Dumnezeu către om şi a efortului omului de ridicare către Dumnezeu.
slide12
Dacă cuvântul şi cântarea Bisericii sfinţesc sufletul prin auzire, icoana îl sfinţeşte prin văz, căci după cuvântul Sfântului Evanghelist “Luminătorul trupului este ochiul” (Matei 6, 22).
slide13
Adepţii cultelor neoprotestante spun că icoanele sunt idoli şi că închinarea la icoane este potrivnică celei de-a doua porunci a lui Dumnezeu.
 • De nu este icoana idol?
 • Care este diferenţa între idol şi icoană?

Sf. Cuvios Vasile de la Poiana Mărului

slide14
Idolii sunt chipuri de fiinţe născocite şi imaginate, în vreme ce icoanele sunt înfăţişări de sfinţi care au trăit pe pământ cu adevărat, L-au proslăvit pe Hristos prin credinţa lor şi s-au învrednicit în cer de împărăţia lui Dumnezeu. .
 • Idolii îl despart pe om de Dumnezeul Cel adevărat, în vreme ce icoanele îl duc pe om la Dumnezeul Cel adevărat.
 • Prin a doua Sa poruncă, Ziditorul a vrut să abată neamul omenesc de la ceea ce-l desparte de El, adică să-l abată de toate minciunile, nălucirile şi iluziile demonice.
slide15

primele icoane

taină...mister...

minune!!!

slide17
Regele Abgar ar fi trimis conform tradiţiei un pictor să zugrăvească faţa lui Iisus, dar că acesta nu a reuşit. Şi atunci, Hristos şi-ar fi pus pânza pe faţă, întipărindu-I-se astfel Chipul pe ea.
 • Această pânză afost dată de Iisus Hristos regelui Abgar al Edesei pentru a fi vindecat de lepră. Pe mahrama a rămas imprimat chipul Mântuitorului care, de-a lungul timpului, a constituit model pentru iconografi.
 • Traditţa orală spune că această icoană a fost păstrată la Edesa şi a servit ca apăraăoare a oraşului. Ea ar fi rămas o perioadă de timp pe poarta de la intrare in oras, apoi ar fi fost mutatăîn catedrala din centru, unde ar fi fost venerată până in anul 944, când ar fi fost dusă la Constantinopol. În timpul Cruciadei al IV-a, in anul 1204, cavalerii au luat-o si au dus-o iî Occident. In lumea bizantinăînsă au rămas mai multe copii ale icoanei.
icoana mahrama sf veronica detaliu catapeteasma
IcoanaMahramaSf. Veronica detaliu catapeteasma
icoanele sunt o crea ie divin
Icoanele sunt o creaţie divină
 • A doua icoană a Domnului Iisus Hristos este Chipul de peMahrama Veronicăi.
 • O icoana nu doar ca o privim, ea ne priveşte prin chipul din ea, realizându-se acea comunicare, acel contact între privitor şi Persoana reprezentată, gândul trecând de la materia icoanei, la persoana reprezentată!
slide20
Acestor chipuri trebuie adăugat cel rezultat din studiul Giulgiului din Torino, declarat autentic, după mai multe rânduri de cercetări.
chipul in suferinta
Chipul in suferinta
 • Sfantul Giulgiu de la Torino, dovada materiala a Invierii Domnului
slide22
Tradiţia ortodoxă spune că, la scurta vreme dupa Cincizecime, Sfântul Evanghelist Luca ar fi pictat primele trei icoane ale Fecioarei Maria.Apostolul Luca este autorul “Evangheliei dupa Luca”, insoţitorul Sfântului Apostol Pavel, făcând parte din cei 70 de ucenici. Era medic de profesie. In tinereţe a studiat filozofia, medicina si arta. Când a venit la Ierusalim, L-a cunoscut pe Iisus, pe care L-a întâlnit Înviat, împreună cu Cleopa, pe drumul Emausului. El este si autorul “Faptelor Apostolilor” şi este considerat fondatorul iconografiei creştine.
slide23
.
 • Primele icoane ale Fecioarei
slide24
Iconografia ortodoxă nu are în centrul ei personalitatea artistului, ci caută să exprime semnificaţia evenimentului pictat din revelaţia divină. Prin ea se exprimă crezul sfintei noastre Biserici. Când vorbim despre personalitatea unui pictor bisericesc, înţelegem puterea lui de a exprima cât mai profund şi mai clar idealurile spirituale ale credinţei ortodoxe. Fiind o artă spirituală, liturgicăşi teologică, ea înfăţişează temele în profunzime şi nu impresionează pe cei ce se mărginesc la suprafaţa lucrurilor.
slide25
DupăEdictul de la Milan, când Biserica a dobândit libertatea de manifestare, reprezentările simbolice s-au dovedit insuficiente pentru a exprima învăţura creştină. In secolul IV si V numeroase scene din Vechiul si Noul Testament ca şi din viaţa Bisericii exprimau diferite evenimente din iconomia divină, precum şi sensul unor sărbători, consacrate în amintirea unor momente importante din istoria mântuirii. Când primele erezii căutau să pună creştinismul pe acelaşi plan cu idolatria, sfintele icoane amintesc credincioşilor învăţătura cea adevărată a Bisericii. Astfel, literele greceşti alfa si omega, care în perioada persecuţiilor aminteau de veşnicia şi dumnezeirea Mântuitorului, acum aşezate pe icoana Mântuitorului, arată deofiinţimea Fiului cu Tatăl împotriva ereticului Arie care considera pe Fiul creatură a Tatălui. .
slide26
In perioada anilor 726-843, datorită inconoclasmului, mulţi cinstitori ai sfintelor icoane au suferit persecuţii apărându-le ca pe unele ce sunt roada credinţei celei adevărate, pe care o exprimă, o nutresc şi o vestesc. De atunci şi până azi sfintele icoane s-au păstrat fără întrerupere în Biserica noastra. Victoria restabilirii cinstirii sfintelor icoane, alături de celelalte învăţături ale Sfintei Biserici este sărbătorităîn fiecare an de către toate Bisericile Ortodoxe în Duminica Ortodoxiei, prima Duminică din Postul Sfintelor Paşti.
slide27
Invierea Domnului înseamna totodatăşi scoaterea din Iad a Sfinţilor Părinţi ai Vechiului Testament. In Sfânta Icoană a Invierii Domnul Se ridică dintre cei morţi împreună cu Sfinţii Protopărinţi Adam şi Eva.
slide28
Icoana Invierii şi Coborârea la iadInvierea – triumful vieţii asupra morţii, a luminii asupra întunericului, a binelui asupra răului
slide29
Paştele este prin excelenţă icoana veşniciei, iar orice icoană e fereastră spre aceeaşi destinaţie, veşnicia
 • În icoana ortodoxă este învierea lui Hristos, da şi învierea strămoşilor şi a celorlalţi drepţi, deci comuniunea, pe când în cea catolică doar Hristos, cu cei doi ostaşi orbiţi de slava sa, Iisus biruitorul.
 • Iisus este izvorul veşniciei pentru toţi.
slide30
Mântuirea înseamnă comuniune, iar Icoana Ortodoxă ajută ca această comuniune să se realizeze mai uşor, printr-un suport material cu un scop desăvârşit.