slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Forsvarets Pensjonistforbund Stiftet 15.februar 1983

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Forsvarets Pensjonistforbund Stiftet 15.februar 1983 - PowerPoint PPT Presentation


 • 231 Views
 • Uploaded on

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF). Aktuelle saker FSF - Bodø 20.Februar 2014. Geir Anda. Rådhusgata 2, Oslo (Samlokalisert med FPVS). Forsvarets Pensjonistforbund Stiftet 15.februar 1983. FSF vil påvirke. FSF vil være med å påvirke våre eldrepolitiske forhold Pensjoner

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forsvarets Pensjonistforbund Stiftet 15.februar 1983' - lance


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

FORSVARETS SENIORFORBUND (FSF)

Aktuelle saker

FSF - Bodø

20.Februar 2014

Geir Anda

Rådhusgata 2, Oslo(Samlokalisert med FPVS)

Forsvarets Pensjonistforbund

Stiftet 15.februar 1983

fsf vil p virke
FSF vil påvirke
 • FSF vil være med å påvirke våre eldrepolitiske forhold
  • Pensjoner
  • Skatt og avgifter
  • Helse og omsorg
 • Involvering gir eierskap
 • Gjelder også våre barn og barnebarn
  • Alderdom er ungdommens fremtid
slide3

Det er i hovedsak tre begrunnelser bak pensjonsreformen.

  • Reformen skal begrense veksten i pensjonsutgiftene som vil følge av en permanent aldring av den norske befolkningen i tiårene som kommer.
  • Målsetning nummer to for reformen har vært at det nye systemet skal gi insentiver til økt arbeidsinnsats, både i den yrkesaktive perioden og gjennom utsatt pensjonering.
  • Forenkling og mer gjennomsiktig pensjonssystem
et b rekraftig velferdssamfunn livets 30 rs faser
Et bærekraftig velferdssamfunnLivets 30 års- faser

PRIORITERE

?

?

0

30

60

90

KRAV OG FORVENTNINGER

KRAV OG FORVENTNINGER

BESLUTNINGER

?

?

slide5

Indeksering av de løpende pensjonsutbetalinger

  • I Stortingsvedtaket fra mai 2003 slås det fast at opparbeidede pensjonsrettigheter skal justeres minst på linje med den gjennomsnittlige lønnsvekst.
  • Innebærer at pensjonene opprettholder sin verdi i forhold til lønnsnivået.
  • Lavere indeksering av pensjonene enn lønnsveksten innebærer at pensjonsytelsen i påfølgende år etter pensjonering blir lavere.
slide6

Lovbestemt regulering av pensjoner under utbetaling

  • Pensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten og fratrekkes deretter 0,75%
to av tre vet ikke hvordan egen privat konomi blir den dagen de blir pensjonister
To av tre vet ikke hvordan egen privatøkonomi blir den dagen de blir pensjonister.

2,5 millioner nordmenn aner ikke hva de får i pensjon

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

alderspensjon fra folketrygden
ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN

Født år 1993

Kommer i arbeid 20 år gammel (2013)

Planlegger å ta ut full pensjon fra 67 år

Inntekt kr 400 000 i alle årPensjon ved 67 år: kr 180 138 (45 %) (Kronebeløpene er 2012 – kroner)

9

alderspensjon fra folketrygden1
ALDERSPENSJON FRA FOLKETRYGDEN

Født år 1993

Kommer i arbeid 20 år gammel (2013)

Planlegger å ta ut full pensjon fra 67 år

Inntekt kr 400 000 i alle årPensjon ved 67 år: kr 180 138 (45 %)

Pensjon ved 72 år: kr 255 414 (63, 85 %)(Kronebeløpene er 2012 – kroner)

10

slide11

Forsvarets seniorforbunds syn;

 • Levealderjustering
  • Fleksibel pensjonsalder fra 62 år
  • Tidligpensjonering gir lavere årlig ytelse
  • Økt levealder gir lavere årlig ytelse
  • Den enkelte kan motvirke dette ved å utsette pensjoneringen
  • For å motvirke bortfall av pensjon på grunn av levealderjustering skal pensjonssystemet gi insentiver til økt arbeidsinnsats, både i den yrkesaktive perioden og gjennom utsatt pensjonering
slide12

Forsvarets seniorforbunds syn;

 • aldersgrenser oppheves, sekundært heves til 75 år
 • Ingen begrensing for yrkesaktive i retten til sykepenger knyttet til alder før 75 år, jf folketrygdloven
slide13

Forsvarets seniorforbunds syn;

Pensjonister skal gjennom pensjon gis samme relative andel av velferdsutviklingen som de yrkesaktive tar ut i lønn, dvsPensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med den gjennomsnittlige lønnsveksten

m te med arbeidsminister robert eriksson 19 des 201

Møte med ArbeidsministerRobert Eriksson 19.des 201

Arbeidslinjen

Underregulering av de løpende pensjoner

Evaluering av pensjonsordningen

Tjenestepensjonsordningen i staten

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

m te med stsekr astrid n klebye heiberg 24 januar 2014
Møte med stsekr Astrid Nøklebye Heiberg 24. januar 2014
 • Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Spesialhelsetjenesten og den eldste del av befolkningen
 • Medlemmer i Statens Seniorråd 2014-2017
 • Kommunale- og fylkeskommunale eldreråd

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

m te med finmin siv jensen 25 mars 2014
Møte med Finmin Siv Jensen 25. mars 2014
 • Vil ta opp økonomiske forhold, skatt og avgifter som angår pensjonister.

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

rekruttering
Rekruttering
 • Rekruttering ved avdeling
 • Nyinnmelding i januar 2014: 37
 • Medlemsfordeler
 • Nyetableringer
eldrer d
Eldreråd
 • Våre medlemmer sitter i kommunale – og fylkeskommunale eldreråd
 • FSFs medlemmer deltar i politisk arbeid
 • FSF arrangerer kurs for å ha kompetente/motiverte kandidater

FORSVARETS SENIORFORBUND STIFTET 15 FEBRUAR 1983

hvem arbeider for oss forsvarspensjonister
Hvem arbeider for oss Forsvarspensjonister ?
 • Forsvarets arbeidstakere som fortsatt er i arbeid ?
 • Befalets fellesorganisasjon ? – Norges offisersforbund ?

– Krigsskoleutdannede offiserers landsforening ?

– Norsk Tjenestemannlag ? – Personellforbundet ?

 • Forsvarsdepartementet ? – Forsvaret ?
 • Sivile pensjonistorganisasjoner ?
 • Forsvarets seniorforbund ?
forsvarets seniorforbund arbeider for
Forsvarets seniorforbund arbeider for:
 • Ivaretakelse av pensjonistenes rettigheter
 • Bedre pensjonistenes levekår
 • Fjerning av sær-aldersgrensene
 • Fjerning av begrensningene i retten til

sykepenger før 75 år

hva er lokalavdelingenes utfordringer og oppgaver
Hva er lokalavdelingenes utfordringer og oppgaver
 • Stor aldersmessig spredning i medlemsmassen
 • Generasjonskløft - Far og sønn i samme organisasjon
 • Programmet bør fenge de flestes interesse
 • Organisasjonen må favne om alle medlemmene
 • Det oppfordres til samarbeid mellom avdelingene, f.eks. om program og reiser
 • Møtested bør være akseptabelt og tilgjengelig for alle
hva er fordelene ved v re medlem i forsvarets seniorforbund
Hva er fordelene ved å være medlem i Forsvarets seniorforbund
 • FSF påvirker myndighetene for å ivareta seniorenes levevilkår
 • FSF får direkte og indirekte støtte fra Forsvaret både lokalt og sentralt
 • FSF er en integrert del av Forsvarets personellpolitikk
 • FSF gir grunnlag for et kollegialt nettverk
 • FSF gir faglig informasjon om pensjonsforhold
 • FSF gir individuell støtte til medlemmene ved behov
 • FSF gir mulighet for personlig engasjement
 • FSF tilbyr organisert aktivitet av felles interesse
 • FSF tilbyr foredrag om ”faglig” interessante temaer
orientering slutt

ORIENTERING SLUTT

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN