curriculum berriak eta arlo konpetentziak donostia 2007ko urriaren 18a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CURRICULUM BERRIAK ETA ARLO KONPETENTZIAK Donostia, 2007ko urriaren 18a PowerPoint Presentation
Download Presentation
CURRICULUM BERRIAK ETA ARLO KONPETENTZIAK Donostia, 2007ko urriaren 18a

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

CURRICULUM BERRIAK ETA ARLO KONPETENTZIAK Donostia, 2007ko urriaren 18a - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

CURRICULUM BERRIAK ETA ARLO KONPETENTZIAK Donostia, 2007ko urriaren 18a. L.H.ko “INGURUNE NATURAL, SOZIAL ETA KULTURALAREN EZAGUERA” ARLOA. JUAN MANUEL RODRIGUEZ ZARAUZKO BERRITZEGUNEKO LHko AHOLKULARIA. L.H.ko “INGURUNE NATURAL, SOZIAL ETA KULTURALAREN EZAGUERA” ARLOA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

CURRICULUM BERRIAK ETA ARLO KONPETENTZIAK Donostia, 2007ko urriaren 18a


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
curriculum berriak eta arlo konpetentziak donostia 2007ko urriaren 18a

CURRICULUM BERRIAK ETA ARLO KONPETENTZIAKDonostia, 2007ko urriaren 18a

L.H.ko “INGURUNE NATURAL, SOZIAL ETA KULTURALAREN EZAGUERA” ARLOA

JUAN MANUEL RODRIGUEZ

ZARAUZKO BERRITZEGUNEKO LHko AHOLKULARIA

slide3

LHko INGURUNE ARLOA

INGURUNEA

PROZESUAK

SUBJEKTUA

ETA BERE

JARDUKETAK

FENOMENOAK

FAKTOREAK

GERTAERAK

BIZITASUNA ETA ALDAKETAK:

- GIZA-JARDUERAREN ESZENATOKIA

- GIZA-JARDUERAREN ZEHAZTZAILEA

- GIZA-JARDUERAREN ONDORIOZ ALDAKETAK ESPERIMENTATZEN DITU

slide4

LHko INGURUNE ARLOA

INGURUNEAREN OSAGAIAK

BAKARKAKOAK, SUBJEKTIBOAK ETA ESPERIMENTALAK

SOZIALAK

ETA

KULTURALAK

ESPAZIALAK ETA DENBORAZKOAK.

EZ ESPERIMENTALAK

 • Eguneroko esperientziaren ondorioa
 • Ingurua: norberea sentitutako ingurunea
 • Ingurunea pertsona bakoitzak eraikitako emaitza da

- Pertsonalak ez diren faktoreak eta gertaerak

 • Sozialki finkatutako ezaguerak
 • Ingurune konpartitua: pilatutako esperientzia konpartitua eta kulturalki antolatuta
slide5

LHko INGURUNE ARLOA

OSAGAI SOZIALEN ETA KULTURALEN EKARPENAK

KONPARTITUAGOA,

OBJETIBOAGOA

ETA

ARRAZIONALAGOA

DEN

EZAGUERA

BAKARKAKOA,

SUBJEKTIBOA

ETA

ESPERIMENTALA

DEN

EZAGUERA

OSAGAI SOZIALEN ETA KULTURALEN EKARPENAK

slide6

LHko INGURUNE ARLOA

ITURBURU EPISTEMOLOGIKOA

 • ERREALITATEA ULERTZEKO ETA AZALTZEKO EKARPENAK
 • NNZZ, GGZZ, TEKNOLOGIA, EKOLOGIA...

OINARRI

SENDORIK

EZ DAGO

DISZIPLINAK

- ETAPAKO IKASLEGOAREN IDEIA ETA IRUDIKAPEN OROKORREI HURBILAGO ETA FUNTZIONALAGO HELBURUAREN ZERBITZURA

slide7

LHko INGURUNE ARLOA

ITURBURU PSIKOPEDAGOGIKOA

 • EZAUGARRI PSIKOEBOLUTIBOAK. ZAILTASUNAK:
 • KAUSALITATEA
 • DENBORA ETA ESPAZIOA
 • ANALISIA: OSOA ETA ZATIAK
 • OINARRIZKOA ETA AKZESORIOA
 • KATEGORIZAZIOA
 • ESPERIENTZIA ZEHATZETATIK ALDENTZEKOAK
 • PENTSAKERA EGOZENTZIKOA
 • ...
 • OROTASUNA:
 • IKASLEAREN ESPERIENTZI OROKORRA ERRESPETATU
 • EKARPEN PARTZIALAK INTEGRATU

GATAZKA KOGNITIBOA:

- BERAIEN AURREZAGUERETATIK ABIATU ETA ELEMENTU BERRIEKIN KONTRASTATU, GATAZKA KOGNITIBOA ERABILIZ

slide8

LHko INGURUNE ARLOA

OINARRIZKO KONPETENTZIEI EKARPENAK

Testuinguru zehatz batean

zeregina gauzatzeko gaitasuna da.

KONPETENTZIA

“Testuinguruari elkarreraginean egokitzen zaizkion ezagupen, gaitasun eta jarrerak dira. Oinarrizko konpetentziak dira gizakiak bere garapen pertsonalerako, hiritartasunerako, gizarteratze prozesuetarako eta lanerako ezinbestekoak direnak”

EUROPAR PARLAMENTUAREN KONPETENTZIA DEFINIZIOA

slide9

LHko INGURUNE ARLOA

OINARRIZKO KONPETENTZIEI EKARPENAK

 • FUNTZIONALTASUNA, PRAKTIKOTASUNA
 • - EGITURA
 • TESTUINGURU ZAHATZ BATEAN ERABILTZEKO, APLIKATZEKO
 • JAKIN (ezagupenak)
 • EGITEN JAKIN (trebetasunak)
 • IZAN (jarrerak, balioak...)

EZAUGARRI

GARRANTZITSUENAK

slide10

LHko INGURUNE ARLOA

OINARRIZKO KONPETENTZIEI EKARPENAK

K O N P E T E N T Z I A K

(GAITASUNAK)

G A I T A S U N A K

(AHALMENAK)

“ TESTUINGURUZEHATZ BATEANZEREGINA GAUZATZEKO GAITASUNA ”

“UNE ZEHATZ BATEANZERBAIT EGITEKO AHALMENA”

slide11

LHko INGURUNE ARLOA

OINARRIZKO KONPETENTZIEI EKARPENAK

slide12

LHko INGURUNE ARLOA

OINARRIZKO KONPETENTZIEI EKARPENAK

 • GATAZKEN EBAZPENA
 • ARDURAK
 • BIZIKIDETZARAKO ARAUAK
 • ...

HURBILAK

(familia, lagunak, lankideak...)

HARREMANAK

 • ANTOLAKUNTZA, FUNTZIOAK...
 • PARTE HARTZEA
 • DEMOKRAZIAREN PRINTZIPIOAK
 • ...

URRUNAGOAK

(auzoa, herria, erkidegoa, estatua, EB...)

KONPETENTZIA

SOZIAL

ETA

HIRITARRA

 • GIZARTEAREN EZAUGARRIAK
 • KULTURA ANIZTASUNA
 • DENBORAN ZEHAR GERTATUTAKO ALDAKETAK
 • ...

ERREALITATE

SOZIALAREN

ULERMENA

slide13

LHko INGURUNE ARLOA

OINARRIZKO KONPETENTZIEI EKARPENAK

 • JARDUERAK, ALDAKETAK...
 • BALIABIDE NATURALEN ERABILPEN ARDURATSUA
 • NATURA ANIZTASUNAREN MANTENIMENDUA
 • KONTSUMO ARRAZIONALA
 • BAKARKAKO ETA GIZA-TALDEAREN OSASUNAREN BABESA
 • ABESTASUNAREN BANAKETA JUSTUA
 • ELKARTASUN OROKORRA ETA GENERAZIOEN ARTEKOA
 • ...

GIZAKIEN ERAGINA MUNDUAN

KULTURA ZIENTIFIKOAN, TEKNOLOGIKOAN ETA OSASUNARENEAN KONPETENTZIA

 • PROBLEMAK DIFINITU
 • HIPOTESIAK/USTEAK EGIN
 • IKERKETA SINPLEAK DISEINATU ETA EGIN
 • EMAITZAK ANALIZATU ETA KOMUNIKATU
 • ...

MUNDU FISIKOA INTERPRETATZEKO METODOAREN EZAUGARRIAK

slide14

LHko INGURUNE ARLOA

OINARRIZKO KONPETENTZIEI EKARPENAK

 • IRAKURRI ETA IDATZI
 • TESTU DESBERDINEN TRATAERA: DESKRIPZIOAK, NARRAZIOAK, ELKARRIZKETAK, ARGUDIOZKOAK, AGINDUZKOAK...
 • DEBATEAK ETA ELKARRIZKETAK EGITEA
 • ERAKUNDEEKIN ERABILTZEN DEN HIZKUNTZA
 • BERARIAZKO HIZTEGIA
 • ...

KOMUNIKATZEKO

KONPETENTZIA

slide15

LHko INGURUNE ARLOA

OINARRIZKO KONPETENTZIEI EKARPENAK

 • INFORMAZIOAREN BILAKETA, ANTOLAKETA, ANALISIA, SINTESIA, KOMUNIKAZIOA...
 • INFERENTZIAK ETA DEDUKZIOAK EGITEA
 • KOMUNIKAZIO-INGURUEN ZABALKUNTZA
 • KODE, FORMATU ETA HIZKUNTZA DESBERDINEKIN LAN EGIN: MAPAK, GRAFIKOAK, IRUDIAK, ITURBURU HISTORIKOAK, ERREALITATEAREN BEHAKETA...
 • ORDENAGAILUAREN OINARRIZKO ERABILPENA:
 • - TESTU PROZESADOREAREN ERABILERA
 • - BILAKETA GIDATUA INTERNETEAN
 • - ...

INFORMAZIOA TRATATZEKO KONPETENTZIA ETA KONPETENTZIA DIGITALA

slide16

LHko INGURUNE ARLOA

OINARRIZKO KONPETENTZIEI EKARPENAK

 • IKASTEKO ETA INFORMAZIOA ANTOLATZEKO, MEMORIZATZEKO ETA BERRESKURATZEKO TEKNIKAK:
 • - LABURPENAK
 • - ESKEMAK
 • - MAPA MENTALAK
 • - ...
 • IKASITAKOARI BURUZKO HAUSNARKETA ETA AHOZKO ETA IDATZIZKO KOMUNIKAZIOA
 • IKASKETA KOOPERATIBOA
 • ...

IKASTEN ETA PENTSATZEN IKASTEKO KONPETENTZIA

slide17

LHko INGURUNE ARLOA

OINARRIZKO KONPETENTZIEI EKARPENAK

 • AGERPEN KULTURALAK ETA BERAIEN ANIZTASUNAREN BALORAPENA
 • KULTUR ONDAREA EZAGUTU ETA GOZATU
 • GIZONOK, EMAKUMEOK ETA BESTE HERRIEK ETA KULTUREK ELKARREKIN ETA DENBORAN ZEHAR EGIN DITUGUN EKARPENEN ONDORIOTZAT HISTORIA EZAGUTZEA
 • ...

KULTURA HUMANISTIKOAN ETA ARTISTIKOAN KONPETENTZIA

slide18

LHko INGURUNE ARLOA

OINARRIZKO KONPETENTZIEI EKARPENAK

 • PLANIFIKATU ETA ERABAKIAK HARTU: ESKOLA EREMUAN , AISIA JARDUERETAN...
 • AKATSAK, HUTSAK, OKERRAK, ERROREAK... LANDU AUTONOMIA ETA AUTOESTIMA BULTZATUZ
 • ...

AUTONOMIA ETA INIZIATIBA PERTSONALERAKO KONPETENTZIA

slide19

LHko INGURUNE ARLOA

OINARRIZKO KONPETENTZIEI EKARPENAK

 • MAPAK
 • ESKALAK
 • GRAFIKOAK
 • NEURRI DESBERDINEKIN KALKULUAK
 • PROBLEMA SINPLEAK
 • ...

KONPETENTZIA

MATEMATIKOA

slide20

LHko INGURUNE ARLOA

H E L B U R U A K

“La enseñanza de Conocimiento del medio natural, social y cultural en esta etapa tendrá como finalidad el logro de las siguientes competencias”:

“KONPETENTZIETAN”

DEFINITUTA

2. Participar en actividades de grupoadoptando un comportamiento responsable, cooperativo, solidario y constructivo, aplicando los principios básicos del funcionamiento democrático, y valorando las aportaciones propias y ajenas en función de objetivos comunes,para contribuir solidariamente a la comunidad sin discriminaciones de ningún tipo (género, razas, culturas, religión...).

8. Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos significativos del entorno,utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la información, formulación de conjeturas y puesta a prueba de las mismascon el fin de explorar soluciones alternativas y reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje.

EGITURA:

ZER –NOLA- ZERTARAKO

slide21

LHko INGURUNE ARLOA

E D U K I A K

HELBURU

OROKORRAK

 • AUTONOMIA
 • PARTE HARTZEA
 • INGURUAREN INTERPRETAZIOA
 • INGURUAN JARDUN
 • AZTERTU, IKERTU, ARAKATU...
 • IRTENBIDEAK BILATU
 • NORBERE GARAPENERAKO JARRERAK ETA BALIOAK
 • INFORMAZIOA ULERTZEKO ETA INTERPRETATZEKO TRESNAK
 • ...

EDUKIAK

AUKERATZEKO

IRIZPIDEAK

OINARRIZKO

KONPETENTZIEN

GARAPENA

slide22

LHko INGURUNE ARLOA

E D U K I A K

 • OREKA
 • HIRURAK BATERA LANDU

NATURA-KULTURA

KONTZEPTUZKOAK

(INTERAKZIOAK DENBORAN ETA ESPAZIOAN ZEHAR)

NATURA BIZIA-INERTEA

PERTSONA-GIZARTEA

INGURUNE FISIKOA-SOZIALA

NORTASUN PERTSONALA

GIZARTERATZEA ETA BIZIKIDETZA

JARRERAZKOAK

OSASUNA

INGURUGIROA

INFORMAZIOAREN EKOIZPENA ETA KOMUNIKAZIOA

BEHAKETA

INFORMAZIOAREN BILAKETA, JASOKETA ETA ANTOLAKETA

IKASKETA PROZESOARI BURUZKO HAUSNARKETA

PROZEDURAZKOAK

slide23

LHko INGURUNE ARLOA

E D U K I A K

 • EZ DIRA TEMARIO BAT
 • ERLAZIONATU BEHAR DIRA
 • ZIKLOKA SEKUENTZIATUTA

ANTOLAKETA: MULTZOKA

slide24

LHko INGURUNE ARLOA

E D U K I A K

slide25

LHko INGURUNE ARLOA

EBALUAZIO IRIZPIDEAK

 • EBALUAZIO PROZESUA GIDATZEKO ERABILI BEHAR DIRA
 • ARLOKO HELBURUEI ETA KONPETENTZIEI LOTUTA
 • ZIKLOKA SEKUENTZIATUTA

8. Identificar fuentes de energía comunes del Planeta y procedimientos y máquinas para obtenerla,poniendo ejemplos de usos prácticos de la energía, valorando el uso responsable y proponiendo medidas de ahorro.

·Sabe identificar las fuentes de energía más comunes (viento, sol, combustibles, etc) y conoce el uso de esas energías en nuestra vida cotidiana.

·Describe transformaciones simples de energía (la combustión en un motor para mover un coche, la energía eléctrica para que funcione una lámpara, etc.).

·Valora el uso responsable de las distintas energías.

·Aporta ideas sobre el ahorro de energía en el centro, la casa y la comunidad

. Reconoce el calor como transferencia de energía en procesos físicos observables.

- EGITURA:

ZER – NOLA

 • ADIERAZLEAK DITUZTE:
 • - BEHATU ETA NEURTU DAITEZKEN KONDUKTAK ZEHAZTEN DITUZTE
 • LORPEN MAILARI BURUZKO DATUAK EMATEN DITUZTE
slide26

LHko INGURUNE ARLOA

KONPETENTZIEZ LAN EGITEAK, ZER SUPOSATZEN DU?

GAUR EGUN KONPETENTZIEN ALDERDI ASKO DAGOENEKO LANTZEN ARI ZARETE

 • FUNTZIONALTASUNA: “jakite”-tik “egiten jakite”ra.
 • ERREALITATEAREN KONPLEXUTASUNARI EKIN (OROKORTASUNA – GLOBALIZAZIOA - TESTUINGURUA), KONPETENTZIEN ELEMENTUAK INTEGRATUZ (EZAGUPENAK –TREBETASUNAK - JARRERAK)
 • TUTORITZA ETA ORIENTAZIOA
 • IRAKASKUNTZA PERTSONALIZATUTA: ANIZTASUNAREN TRATAERA
 • IKASKETAK ERREGULATZEKO ETA ORIENTATZEKO EBALUAZIOA
 • Beste hitz batzuk:
 • bizitzarako ezagupenak
 • formala-informala elkartu: koordinazioa (irakasleak, gurasoak...)
 • problemen ebazpena
 • ...
 • konstruktibismoa
 • ikerketa – aurkikuntza
 • hausnarketa
 • pertsona-ereduak
 • praktika gidatua

HEZKUNTZAREN ARAZOEI AURRE EGITEKO ETA HOBETZEKO BESTE AUKERA

slide27

LHko INGURUNE ARLOA

IKASKETA KOOPERATIBOA

AURREZAGUERETATIK ABIATU

GLOBALIZAZIOA

PROZEDURAK FINKATU

METODOLOGIA

TIKak ERABILI

 • ERREALITATETIK ABIATU:
  • IRTEERAK, BISITAK...
  • BEHAKETA ZUZENA
  • ESPERIMENTAZIOA
  • IKERKETAK
  • ...

ESPAZIOA ETA DENBORA LANTZEKO JARDUERAK