1 / 14

TIK LENKIJOJE 2 ...

TIK LENKIJOJE 2. Europos Sąjungos gatvė. Linksmų Kalėdų linki TEISMO ANTSTOLIS. SMS žinučių tarifas – 0,29 + PVM už minutę. Pirmadienio duobės gatvė. Nedirbame, todėl kad uždaryta Atidaryta 10-17. Kairė rankena į kairę. Vanilės kvapo mėšlas. Pirk ir kaupk taškus savo mokyklai

lana
Download Presentation

TIK LENKIJOJE 2 ...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. TIK LENKIJOJE2...

 2. Europos Sąjungos gatvė

 3. Linksmų Kalėdų linki TEISMO ANTSTOLIS

 4. SMS žinučių tarifas – 0,29 + PVM už minutę

 5. Pirmadienio duobės gatvė

 6. Nedirbame, todėl kad uždaryta Atidaryta 10-17

 7. Kairė rankena į kairę

 8. Vanilės kvapo mėšlas

 9. Pirk ir kaupk taškus savo mokyklai 1 zlotas = 1 taškas

 10. Dėmesio! Dušą aptarnauja savininkas. Savarankiškas naudojimasis dušu draudžiamas

 11. Besilaukiančioms … ir ne tik Liturginė apranga – pardavimas, siūvimas

 12. ŠILTOJI ŠALTOJI 3

 13. Mokamas tualetas Didelis kaku – 2 zl Mažas kaku – 1,50 zl Siusiavimas – 1,00 zl Akcija – Nupirkus keturis kokteilius ir picą siusiavimas ir mažas kaku nemokamai!

More Related